Feilsøke TCP/IP-tilkoblingen med Windows XP

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 314067 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Hvis du vil ha en Microsoft 2000-versjon av denne artikkelen, kan du gå til 102908 (denne artikkelen kan være på engelsk).
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

INNLEDNING

Det finnes verktøy som kan gi nyttig informasjon når du forsøker å fastslå årsaken til TCP/IP-nettverksproblemer under Microsoft Windows XP. Denne artikkelen gir en oversikt over anbefalinger for bruk av disse verktøyene når du skal analysere nettverksproblemer. Selv om listen ikke er fullstendig, gir den eksempler som viser hvordan du kan bruke disse verktøyene til å spore problemer i nettverket.Mer informasjon

TCP/IP-feilsøkingsverktøy

Følgende liste viser noen av TCP/IP-diagnoseverktøyene som finnes i Windows XP:

Grunnleggende verktøy

 • Nettverksdiagnose i Hjelp og støtte
  Inneholder detaljert informasjon om nettverkskonfigurasjonen og resultatene av automatiserte tester.
 • Nettverkstilkoblinger-mappen
  Inneholder informasjon og konfigurasjon for alle nettverkstilkoblinger på datamaskinen. Du finner mappen Nettverkstilkoblinger ved å klikke Start, Kontrollpanel, og deretter klikke Nettverks- og Internett-tilkoblinger.
 • IPConfig-kommando
  Viser den gjeldende TCP/IP-nettverkskonfigurasjonens verdier, oppdateringer eller versjoner, tildelte DHCP-leieavtaler (Dynamic Host Configuration Protocol), og visning, registrering eller tømming av DNS-navn (Domain Name System).
 • Ping-kommandoen
  Sender ICMP Echo Request-meldinger for å bekrefte at TCP/IP er konfigurert på riktig måte, og at en TCP/IP-vert er tilgjengelig.

Avanserte verktøy

 • Hostname-kommandoen
  Viser navnet på vertsdatamaskinen.
 • Nbtstat-kommandoen
  Viser statusen for gjeldende NetBIOS over TCP/IP-tilkoblinger, oppdaterer NetBIOS-navnhurtigbufferen og viser registrerte navn og omfangs-ID.
 • PathPing-kommandoen
  Viser en bane til en TCP/IP-vert og pakketap ved hver ruter langs veien.
 • Route-kommandoen
  Viser IP-rutingtabellen, og legger til eller sletter IP-ruter.
 • Tracert-kommandoen
  Viser banen til en TCP/IP-vert.
Hvis du vil vise den riktige kommandosyntaksen som skal brukes med hvert av disse verktøyene, skriver du inn -? ved en ledetekst etter navnet på verktøyet.

Windows XP Professional-verktøy

Windows XP Professional inneholder følgende tilleggsverktøy:
 • Hendelsesliste
  Registrerer systemfeil og hendelser.
 • Datamaskinbehandling
  Endrer drivere og andre komponenter i nettverksgrensesnitt.

Feilsøking

Fremgangsmåten du bruker til å feilsøke TCP/IP-problemer, avhenger av hvilken nettverkstilkobling du bruker, og hvilket tilkoblingsproblem du har.

Automatisert feilsøking

For de fleste problemer som omfatter Internett-tilkobling, kan du starte ved å bruke verktøyet Nettverksdiagnose til å finne kilden til problemet. Gjør følgende hvis du vil bruke Nettverksdiagnose:
 1. Klikk Start, og klikk deretter Hjelp og støtte.
 2. Klikk koblingen til Bruk Verktøy til å vise informasjon om datamaskinen og analysere problemer, og klikk deretter Nettverksdiagnose i listen til venstre.
 3. Når du klikker Skann systemet , samler Nettverksdiagnose konfigurasjonsinformasjon, og utfører automatisk feilsøking av nettverkstilkoblingen.
 4. Når prosessen er fullført, kan du søke etter elementer som er merket "FAILED" (mislyktes) i rødt, utvide disse kategoriene, og deretter vise tilleggsinformasjon om hva testen viste.
Du kan enten bruke denne informasjonen til å løse problemet, eller du kan gi informasjonen til en kundestøttemedarbeider for å få hjelp. Hvis du sammenligner testene som mislyktes, med dokumentasjonen i delen Manuell feilsøking senere i denne artikkelen, kan det hende du kan fastslå kilden til problemet. Hvis du vil tolke resultatene for TCP/IP, kan du utvide delen Nettverkskort i resultatet, og deretter utvide nettverkskortet som mislyktes testen.

Du kan også starte Nettverksdiagnose-grensesnittet direkte ved å bruke følgende kommando:
netsh diag gui

Manuell feilsøking

Hvis du vil feilsøke TCP/IP-tilkoblingen manuelt, kan du bruke følgende metoder i den rekkefølgen de vises:

Metode 1: Bruk IPConfig-verktøyet til å bekrefte konfigurasjonen


Hvis du vil bruke IPConfig-verktøyet til å bekrefte TCP/IP-konfigurasjonen på datamaskinen som har problemet, klikker du Start, Kjør, og skriver deretter inn cmd. Du kan nå bruke ipconfig-kommandoen til å fastslå konfigurasjonsinformasjon om vertsdatamaskinen, inkludert IP-adressen, nettverksmasken og standard gateway.

Parameteren /all for IPConfig genererer en detaljert konfigurasjonsrapport for alle grensesnitt, inkludert eventuelle eksterne tilgangskort. Du kan omadressere IPConfig-utdata til en fil for å lime inn utdataene i andre dokumenter. Du gjør dette ved å skrive inn:
ipconfig > \mappenavn\filnavn
Utdataene mottar det angitte filnavnet, og lagres i den angitte mappen.

Du kan gå gjennom IPConfig-utdataene for å finne problemer som ligger i datamaskinens nettverkskonfigurasjon. Hvis for eksempel en datamaskin er manuelt konfigurert med en IP-adresse som dupliserer en eksisterende IP-adresse som allerede er registrert, vises nettverksmasken som 0.0.0.0.

Hvis den lokale IP-adressen returneres som 169.254.y.z med en nettverksmaske på 255.255.0.0, ble IP-adressen tilordnet av APIPA-funksjonen (Automatic Private IP Addressing) i Windows XP Professional. Denne tilordningen betyr at TCP/IP er konfigurert for automatisk konfigurasjon, at det ikke ble funnet en DHCP-server, og at ingen alternativ konfigurasjon er angitt. Denne konfigurasjonen har ingen standard gateway for grensesnittet.

Hvis den lokale IP-adressen returneres som 0.0.0.0, ble funksjonsoverstyringen DHCP Media Sensing aktivert, fordi nettverkskortet registrerte mangelen på tilkobling til et nettverk, eller TCP/IP registrerte en IP-adresse som dupliserer en IP-adresse som er konfigurert manuelt.

Hvis du ikke finner noen problemer i TCP/IP-konfigurasjonen, kan du gå til metode 2.

Metode 2: Bruk Ping-verktøyet til å teste tilkoblingen


Hvis du ikke finner noen problemer i TCP/IP-konfigurasjonen, må du fastslå om datamaskinen kan koble seg til andre vertsdatamaskiner i TCP/IP-nettverket. Gjør dette ved hjelp av Ping-verktøyet.

Ved hjelp av Ping-verktøyet kan du bekrefte tilkoblingen på IP-nivå. ping-kommandoen sender en ICMP Echo Request-melding til en målvert. Bruk Ping når du vil bekrefte at en vertsdatamaskin kan sende IP-pakker til en målvert. Du kan også bruke Ping til å isolere problemer med nettverksmaskinvaren og inkompatible konfigurasjoner.

Obs!  Hvis du har kjørt ipconfig /all-kommandoen, og IP-konfigurasjonen ble vist, trenger du ikke pinge tilbakekoblingsadressen og din egen IP-adresse. IPConfig har allerede utført disse oppgavene for å vise konfigurasjonen. Når du feilsøker, må du bekrefte at det finnes en rute mellom den lokale datamaskinen og en nettverksvert. Du gjør dette ved å bruke følgende kommando:
ping IP-adresse
Obs! IP-adresse er IP-adressen til nettverksverten du vil koble deg til.

Bruk følgende fremgangsmåte for å bruke ping-kommandoen:
 1. Ping tilbakekoblingsadressen for å bekrefte at TCP/IP er installert og konfigurert på riktig måte på den lokale datamaskinen. Skriv inn følgende kommando for å gjøre dette:
  ping 127.0.0.1
  Hvis tilbakekoblingstesten mislykkes, svarer ikke IP-stakken. Dette problemet kan oppstå hvis en eller flere av følgende betingelser er oppfylt:
  • TCP-driverne er skadet.
  • Nettverkskortet fungerer ikke.
  • En annen tjeneste virker inn på IP.
 2. Ping IP-adressen til den lokale datamaskinen for å bekrefte at datamaskinen ble lagt til i nettverket på riktig måte. Hvis rutingtabellen er riktig, vil denne fremgangsmåten bare videresende pakken til tilbakekoblingsadressen 127.0.0.1. Skriv inn følgende kommando for å gjøre dette:
  ping IP-adressen til lokal vert
  Hvis tilbakekoblingstesten lykkes, men du ikke kan pinge den lokale IP-adressen, kan det hende det er problemer med rutingtabellen eller med driveren for nettverkskortet.
 3. Ping IP-adressen til den standard gatewayen for å bekrefte at den standard gatewayen fungerer, og at du kan kommunisere med en lokal vert på det lokale nettverket. Skriv inn følgende kommando for å gjøre dette:
  ping IP-adressen til standard gateway
  Hvis pinget mislykkes, kan det hende det er problemer med nettverkskortet, ruter- eller gateway-enheten, kablene eller annen maskinvare for tilkobling.
 4. Ping IP-adressen for en ekstern vert for å bekrefte at du kan kommunisere via en ruter. Skriv inn følgende kommando for å gjøre dette:
  ping IP-adresse til ekstern vert
  Hvis pinget mislykkes, kan det hende den eksterne verten ikke svarer, eller det kan være et problem med maskinvaren for nettverket mellom datamaskiner. Hvis du vil utelukke en ekstern vert som ikke svarer, bruker du Ping på nytt på en annen ekstern vert.
 5. Ping vertsnavnet til en ekstern vert for å bekrefte at du kan løse navnet på en ekstern vert. Skriv inn følgende kommando for å gjøre dette:
  ping Vertsnavn på ekstern vert
  Ping bruker navneløsing til å løse et datamaskinnavn til en IP-adresse. Hvis du derfor lykkes med å pinge en IP-adresse, men du ikke kan pinge et datamaskinnavn, er det et problem med vertsnavnløsningen, ikke med nettverkstilkoblingen. Bekreft at DNS-serveradresser er konfigurert for datamaskinen, enten manuelt i egenskapene for TCP/IP, eller ved automatisk tilordning. Hvis DNS-serveradresser vises når du skriver inn ipconfig /all-kommandoen, kan du forsøke å pinge serveradressene for å kontrollere at du kan få tilgang til dem.
Hvis du ikke ved noe tidspunkt kan bruke Ping, må du bekrefte følgende konfigurasjoner:
 • Kontroller at IP-adressen til den lokale datamaskinen er gyldig, og at den er riktig i kategorien Generelt i dialogboksen Egenskaper for Internett-protokoll (TCP/IP) eller når den brukes med Ipconfig-verktøyet.
 • Kontroller at den standard gatewayen er konfigurert, eller at koblingen mellom verten og den standard gatewayen fungerer. Når du skal utføre feilsøking, må du kontrollere at bare én standard gateway er konfigurert. Selv om du kan konfigurere mer enn én gateway, brukes gatewayer etter den første gatewayen bare hvis IP-stakken fastslår at den opprinnelige gatewayen ikke fungerer. Hensikten med feilsøkingen er å avgjøre statusen til den første konfigurerte gatewayen. Derfor kan du slette alle de andre gatewayene for å gjøre oppgaven enklere.
 • Kontroller at IPSec (Internet Protocol security) ikke er aktivert. Avhengig av IPSec-policyen kan det hende Ping-pakker er blokkert eller krever sikkerhet. Hvis du vil ha mer informasjon om IPSec, kan du gå til metode 7: Bekreft IPSec (Internet Protocol security).
Viktig!  Hvis den eksterne datamaskinen du pinger, er på en kobling med lang ventetid, for eksempel en satellittkobling, kan svaret ta lengre tid. Du kan bruke parameteren -w (wait) til å angi en lengre tidsavbruddsperiode enn det standard tidsavbruddet på fire sekunder.

Metode 3: Bruk PathPing-verktøyet til å bekrefte en rute


PathPing-verktøyet registrerer pakketap over multiple-hop-baner. Kjør en PathPing-analyse på en ekstern vert for å bekrefte at ruterne på vei til målet fungerer på riktig måte. Skriv inn følgende kommando for å gjøre dette:
pathping IP-adresse til ekstern vert
Metode 4: Bruk Arp-verktøyet til å tømme ARP-hurtigbufferen


Hvis du kan pinge både tilbakekoblingsadressen (127.0.0.1) og IP-adressen, men ikke du kan pinge noen andre IP-adresser, kan du bruke Arp-verktøyet til å tømme ARP-hurtigbufferen (Address Resolution Protocol). Hvis du vil vise hurtigbufferoppføringene, kan du skrive inn en av de følgende kommandoene:
arp -a

arp -g
Hvis du vil slette oppføringene, skriver du inn følgende kommando:
arp -d IP-adresse
Hvis du vil tømme ARP-hurtigbufferen, kan du skrive inn følgende kommando:
netsh interface ip delete arpcache
Metode 5: Bekreft den standard gatewayen


Gatewayadressen må være på samme nettverk som den lokale verten. Ellers kan ikke meldinger fra vertsdatamaskinen videresendes utenfor det lokale nettverket. Hvis gatewayadressen er på samme nettverk som den lokale verten, må du kontrollere at den standard gatewayadressen er riktig. Kontroller at den standard gatewayen er en ruter, ikke bare en vert. Kontroller også at ruteren er aktivert for å videresende IP-datagrammer.

Metode 6: Bruk Tracert-verktøyet eller Route-verktøyet til å bekrefte kommunikasjon


Hvis den standard gatewayen svarer på riktig måte, kan du pinge en ekstern vert for å kontrollerer at kommunikasjonen mellom nettverkene fungerer på riktig måte. Hvis kommunikasjonen ikke virker slik den skal, kan du bruke Tracert-verktøyet til å spore banen til målet. For IP-rutere som er Microsoft Windows 2000-baserte eller Microsoft Windows NT 4.0-baserte datamaskiner, kan du bruke Route-verktøyet eller snapin-modulen Ruting og ekstern pålogging til å vise IP-rutingtabellen. For andre IP-rutere bruker du verktøyet fra leverandøren til å undersøke IP-rutingtabellen.

Vanligvis mottar du de følgende fire feilmeldingene når du bruker Ping under feilsøking:
TTL utløp under transport
Denne feilmeldingen betyr at antallet nødvendige hopp overskrider levetiden (Time to Live, TTL). Du kan øke levetiden ved å bruke ping -i-kommandoen. Det kan finnes en rutingløkke. Bruk Tracert-kommandoen til å fastslå om feilkonfigurerte rutere har forårsaket en rutingløkke.
Målverten kan ikke nås
Denne feilmeldingen betyr at det ikke finnes en lokal eller ekstern rute for en målvert ved avsenderverten eller ved en ruter. Feilsøk den lokale verten eller ruterens rutingtabell.
Forespørselen ble tidsavbrutt
Denne feilmeldingen betyr at Echo Reply-meldinger ikke ble mottatt i den angitte tidsavbruddsperioden. Som standard er den angitte tidsavbruddsperioden på fire sekunder. Bruk ping -w-kommandoen til å øke tidsavbruddet.
Ping-forespørsel kan ikke finne vert
Denne feilmeldingen betyr at målvertsnavnet ikke kan løses. Bekreft navnet på og tilgjengeligheten til DNS- eller WINS-servere.

Metode 7: Bekreft Ipsec (Internet Protocol security)


IPSec kan forbedre sikkerheten i et nettverk, men kan gjøre det vanskeligere å endre nettverkskonfigurasjoner eller feilsøke problemer. Noen ganger krever IPSec-policyer sikret kommunikasjon på en Windows XP Professional-basert datamaskin. Disse kravene kan gjøre det vanskelig å koble til en ekstern vert. Hvis IPSec implementeres lokalt, kan du deaktivere IPSEC Services-tjenesten i snapin-modulen Tjenester.

Hvis problemene opphører når du stopper IPSec-tjenestene, vil det si at IPSec-policyer enten blokkerer trafikken eller krever sikkerhet for trafikken. Be sikkerhetsansvarlig om å endre IPSec-policyen.

Metode 8: Bekreft pakkefiltrering


På grunn av feil i pakkefiltrering kan det hende adresseløsing eller tilkobling ikke fungerer. Hvis du vil fastslå om pakkefiltrering er kilden til et nettverksproblem, kan du deaktivere TCP/IP-pakkefiltrering. Slik gjør du dette:
 1. Klikk Start, klikk Kontrollpanel, klikk Nettverks- og Internett-tilkoblinger, og klikk deretter Nettverkstilkoblinger.
 2. Høyreklikk den lokale tilkoblingen du vil endre, og klikk deretter Egenskaper.
 3. I kategorien Generelt klikker du Internett-protokoll (TCP/IP) i listen Denne tilkoblingen bruker følgende elementer, og deretter klikker du Egenskaper.
 4. Klikk Avansert, og klikk deretter kategorien Alternativer.
 5. I dialogboksen Valgfrie innstillinger klikker du TCP/IP-filtrering og deretter kategorien Egenskaper.
 6. Klikk for å fjerne merket for Aktiver TCP/IP-filtrering (alle kort), og klikk deretter OK.
Hvis du vil pinge en adresse, bruker du DNS-navnet, NetBIOS-datamaskinnavnet eller IP-adressen. Hvis pinget lykkes, kan det hende alternativene for pakkefiltrering er feilkonfigurert eller for restriktive. Filtreringen kan for eksempel tillate at datamaskinen fungerer som en webserver, men for å gjøre dette, kan filtreringen deaktivere verktøy som ekstern administrering. Hvis du vil gjenopprette flere typer filtreringsalternativer som er tillatt, endrer du tillatelsesverdiene for TCP-porten, UDP-porten og IP-protokollen.

Metode 9: Bekreft tilkoblingen til en bestemt server


Hvis du vil fastslå årsaken til tilkoblingsproblemene når du forsøker å koble til en bestemt server via NetBIOS-baserte tilkoblinger, bruker du nbtstat -n-kommandoen på serveren for å fastslå hvilket navn serveren registrerte på nettverket.

nbtstat -n output-kommandoen viser flere navn som datamaskinen har registrert. Listen inneholder et navn som ligner på datamaskinens navn, som er konfigurert i kategorien Datamaskinnavn under System i Kontrollpanel. Hvis ikke, kan du forsøke ett av de andre unike navnene som nbtstat-kommandoen viser.

Nbtstat-verktøyet kan også vise de hurtigbufrede oppføringene for eksterne datamaskiner fra #PRE-oppføringer i Lmhosts-filen eller fra navn som nylig er løst. Hvis navnet som de eksterne datamaskinene bruker for serveren, er det samme, og de andre datamaskinene er på et eksternt delnett, må du kontrollere at de andre datamaskinene har datamaskins navn-til-adresse-tilordning i Lmhosts-filene eller WINS-serverne.

Metode 10: Bekreft eksterne tilkoblinger


Hvis du vil fastslå hvorfor en TCP/IP-tilkobling til en ekstern datamaskin slutter å svare, kan du bruke netstat -a-kommandoen til å vise statusen til all aktivitet for TCP- og UDP-porter på den lokale datamaskinen.

En god TCP-tilkobling viser vanligvis 0 byte i køene Sendt og Mottatt. Hvis data er blokkert i en av køene eller statusen til køene er uregelmessig, kan det være feil i tilkoblingen. Hvis data ikke er blokkert, og statusen til køene er normal, kan det hende det har oppstått forsinkelse i nettverket eller programmet.

Metode 11: Bruk Route-verktøyet til å undersøke rutingtabellen


Hvis to verter skal kunne utveksle IP-datagrammer, må begge verter ha en rute til hverandre, eller de må bruke standard gatewayer som har en rute. Hvis du vil vise rutingtabellen på en Windows XP-basert vert, kan du skrive inn følgende kommando:
route print
Metode 12: Bruk Tracert-verktøyet til undersøke baner


Tracert sender ICMP Echo Request-meldinger som har trinnvis høyere verdier i IP-hodets TTL-felt for å fastslå banen fra én vert til en annen via et nettverk. Deretter analyserer Tracert ICMP-meldingene som returneres. Med Tracert kan du spore banen fra ruter til ruter for opptil 30 hopp. Hvis en ruter har mislykkes, eller pakken rutes i en løkke, vil Tracert vise hvor problemet ligger. Når du har funnet problemruteren, kan du kontakte ruteradministratoren hvis ruteren er et annet sted, eller du kan gjenopprette ruteren til fullstendig funksjonell status hvis du har kontroll på ruteren.

Metode 13: Feilsøk gatewayer


Hvis du mottar følgende feilmelding under konfigureringen, må du fastslå om den standard gatewayen finnes på samme logiske nettverk som datamaskinens nettverkskort:
Standard gateway tilhører ikke ett av de konfigurerte grensesnittene
Sammenligne nettverks-ID-delen med den standard IP-adressen for gatewayen med nettverks-IDene til datamaskinens nettverkskort. Bekreft at bitvis logisk AND i IP-adressen og nettverksmasken er lik bitvis logisk AND til den standard gatewayen og nettverksmasken.

En datamaskin som for eksempel har et enkelt nettverkskort som er konfigurert med en IP-adresse på 172.16.27.139 og en nettverksmaske på 255.255.0.0, må bruke en standard gateway i formatet 172.16.y.z. Nettverks-IDen for dette IP-grensesnittet er 172.16.0.0.

Flere ressurser

Følgende ressurser inneholder mer informasjon om hvordan du feilsøker Microsoft TCP/IP:

Se emnet Configuring TCP/IP i dokumentasjonen for Microsoft Windows XP Professional Resource Kit.

Se Introduction to TCP/IP i TCP/IP Core Networking Guide i Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit for å få generell informasjon om TCP/IP-protokollpakken.

Se Unicast Routing Overview i Internetworking Guide i Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit hvis du vil ha mer informasjon om rutingprinsipper.

Se TCP/IP Troubleshooting i TCP/IP Core Networking Guide i Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit hvis du vil ha mer informasjon om IP-pakkefiltrering.Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
308007 Slik feilsøker du hjemmenettverk i Windows XP
325487 Feilsøke problemer med nettverkstilkobling
299357 Tilbakestille Internett-protokoll (TCP/IP) Windows XP
307874 Slik deaktiverer du enkel deling og angir tillatelser for en delt mappe i Windows XP
810881 Feilmeldingen "Ingen tilgang" når du forsøke å åpne en mappe
308418 Slik angir, viser, endrer eller fjerner du fil- og mappetillatelser i Windows XP
214759 Feilmeldingen Ingen tilgang når du forsøker å koble til en delt nettverksressurs (denne artikkelen kan være på engelsk)

Egenskaper

Artikkel-ID: 314067 - Forrige gjennomgang: 3. november 2006 - Gjennomgang: 4.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøkkelord: 
kbhowto kbinfo kbtshoot kbenv kbnetwork KB314067

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com