TCP/IP-kapcsolatok hibaelhárítása Windows XP rendszerben

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 314067 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
A cikk Microsoft Windows 2000 rendszerhez készült verzióját a Tudásbázis 102908. számú cikkében találja.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

BEVEZETŐ

A TCP/IP-hálózati problémák okainak kiderítéséhez számos eszköz áll rendelkezésre a Microsoft Windows XP rendszerben. Ez a cikk javaslatokat tesz a különféle eszközök hibakeresésben való használatára. Bár a cikk nem tárgyalja az összes módszert, a megemlített példák jól szemléltetik, hogyan keresheti meg a hálózati problémák gyökerét ezekkel az eszközökkel.További információ

TCP/IP-hálózatok hibaelhárító eszközei

Az alábbi szakaszok a Windows XP TCP/IP-hálózatok elemzésére szolgáló eszközei közül említenek néhányat.

Egyszerű eszközök

 • Hálózati diagnosztika a Súgó és támogatásban
  Részletes információk a hálózati konfigurációról és az automatizált tesztek eredményeiről.
 • Hálózati kapcsolatok mappa
  Ez a mappa a számítógép összes hálózati kapcsolatának adatait és konfigurációját tartalmazza. A Hálózati kapcsolatok mappa eléréséhez kattintson a Start gombra, a Vezérlőpult parancsra, végül a Hálózati és internetes kapcsolatok hivatkozásra.
 • IPConfig parancs
  A TCP/IP-hálózat jelenlegi konfigurációs adatainak megjelenítése – beleértve a kapcsolatok frissítése és bontása során változó adatokat, valamint a lefoglalt DHCP-bérletek adatait –, továbbá DNS-nevek megjelenítése, regisztrálása és ürítése.
 • Ping parancs
  A TCP/IP protokoll konfigurációjának és a TCP/IP-állomás elérhetőségének ellenőrzése ICMP visszhangkérési üzenetek küldésével.

Speciális eszközök

 • Hostname parancs
  A gazdaszámítógép nevének megjelenítése.
 • Nbtstat parancs
  Megjeleníti a TCP/IP feletti NetBIOS protokollt használó jelenlegi kapcsolatok állapotát, frissíti a NetBIOS-nevek gyorsítótárát, és megjeleníti a regisztrált neveket és hatókör-azonosítókat.
 • PathPing parancs
  Egy TCP/IP-gazdaszámítógép elérési útjának megjelenítése az útvonalba eső útválasztóknál bekövetkezett csomagvesztések számával együtt.
 • Route parancs
  Az IP-útválasztási tábla megjelenítése, IP-útvonalak hozzáadása és törlése.
 • Tracert parancs
  Egy TCP/IP-gazdaszámítógép elérési útjának megjelenítése.
Az egyes eszközök helyes parancsszintaxisának megjelenítéséhez írja be a -? karaktereket a parancssorba az eszköz neve után.

A Windows XP Professional eszközei

A Windows XP Professional a fentieken kívül még a következő eszközöket is tartalmazza:
 • Eseménynapló
  Rendszerhibák és -események rögzítése.
 • Számítógép-kezelés
  Hálózati illesztőprogramok és más összetevők módosítása.

Hibaelhárítás

A TCP/IP protokoll hibáinak elhárítására használható eljárás a hálózati kapcsolat típusától és a probléma természetétől függ.

Automatizált hibaelhárítás

Az internetkapcsolattal összefüggő problémák többsége esetén a hibaforrás keresését tanácsos a Hálózati diagnosztika eszköz futtatásával kezdeni. A Hálózati diagnosztika használatának lépései:
 1. Kattintson a Start gombra, majd a Súgó és támogatás parancsra.
 2. Kattintson Az Eszközök használatával megjelenítheti a számítógép adatait, és problémákat diagnosztizálhat hivatkozásra, majd a bal oldali listában a Hálózati diagnosztika hivatkozásra.
 3. Kattintson A rendszer vizsgálata hivatkozásra. Ekkor a Hálózati diagnosztika összegyűjti a konfigurációs adatokat, és elvégzi a hálózati kapcsolat automatikus hibaelhárítását.
 4. A folyamat végeztével keresse meg a listában a piros színű „SIKERTELEN” felirattal megjelölt kategóriákat, bontsa ki ezeket, és tekintse meg a teszt részletes eredményeit.
Ezek felhasználhatók a probléma megoldásához, illetve az információk a hibaelhárításban szerepet vállaló hálózati szakembernek is átnyújthatók. A hiba okának kiderítéséhez célszerű összehasonlítania a sikertelen tesztek eredményeit a cikk Kézi hibaelhárítás szakaszában közölt dokumentációval – adott esetben így is megállapítható a hiba oka. A TCP/IP protokollon végzett tesztek eredményeinek értelmezéséhez bontsa ki az eredménylista Hálózati adapterek csomópontját, ezt követően pedig a sikertelen tesztet produkáló adapterhez tartozó csomópontot.

A Hálózati diagnosztika felhasználói felülete közvetlenül megnyitható a következő paranccsal:
netsh diag gui

Kézi hibaelhárítás

A TCP/IP-kapcsolatok manuális hibaelhárítására szolgálnak az alábbi szakaszokban ismertetett eljárások – ezeket ismertetésük sorrendjében alkalmazza.

1. eljárás: A konfiguráció ellenőrzése az IPConfig eszközzel


A TCP/IP protokoll konfigurációjának ellenőrzésére szolgáló IPConfig eszköz indításához kattintson a Start gombra, majd a Futtatás parancsra, és a megjelenő párbeszédpanel beviteli mezőjébe írja be a cmd parancsot. Ezt követően az ipconfig paranccsal állapíthatja meg a gazdaszámítógép konfigurációs adatait, beleértve az IP-címet, az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárót.

Az /all paraméter megadásával az IPConfig részletes konfigurációs adatokat tartalmazó jelentést készít az adapterekről, beleértve a távelérési adaptereket is. Az IPConfig kimenete fájlba is átirányítható, így különböző dokumentumokba is beilleszthető. Az átirányításhoz a következő parancsot írja be:
ipconfig > \mappanév\fájlnév
A kimenet a megadott mappa megadott nevű fájljában jön létre.

Az IPConfig kimenetének tanulmányozásával azonosíthatók a számítógép hálózati konfigurációjának esetleges hibái. Ha például egy számítógépet manuálisan olyan IP-cím használatára konfiguráltak, amely egy létező és észlelt IP-címmel egyezik, az alhálózati maszk 0.0.0.0 lesz.

Ha a visszaadott helyi IP-cím 169.254.y.z, az alhálózati maszk pedig 255.255.0.0, akkor az IP-címet a Windows XP Professional APIPA szolgáltatása rendelte a számítógéphez. Ez a címkiosztás azt jelenti, hogy a TCP/IP protokoll automatikus konfigurációra van beállítva, de nem található DHCP-kiszolgáló, és nincs megadva másodlagos konfiguráció. A konfiguráció nem rendelkezik alapértelmezett átjáróval az illesztőhöz.

Ha a visszaadott helyi IP-cím 0.0.0.0, akkor vagy bekapcsolt a DHCP-kapcsolatérzékelés szolgáltatás-felülbírálási mechanizmusa, mivel a hálózati adapter nem észlelt hálózati kapcsolatot, vagy a TCP/IP szolgáltatás egy manuálisan beállított IP-címmel egyező IP-címet észlelt.

Ha a TCP/IP protokoll konfigurációjában nem talál hibát, folytassa a 2. eljárással.

2. eljárás: A kapcsolat ellenőrzése a Ping eszközzel


Ha a TCP/IP protokoll konfigurációjában nem talál hibát, állapítsa meg, hogy a számítógép képes-e csatlakozni a TCP/IP-hálózat más gazdaszámítógépeihez. Ehhez használja a Ping eszközt.

A Ping eszköz segítséget nyújt az IP-szintű kapcsolatok ellenőrzéséhez. A ping parancs ICMP visszhangkérési üzenetet küld a célszámítógépre. A Ping mindig használható annak megállapításához, hogy a gazdaszámítógép képes-e IP-csomagokat küldeni egy célszámítógépre. A Ping a hálózati hardverproblémák és a nem kompatibilis konfigurációk észlelésére is használható.

Megjegyzés: Ha futtatta az ipconfig /all parancsot, és az megjelenítette az IP protokoll konfigurációját, akkor nem kell pingelnie a visszacsatolási címet és a saját IP-címet. Az IPConfig a konfiguráció megjelenítéséhez már végrehajtotta ezeket a műveleteket. A hibaelhárítás során ellenőrizze, hogy létezik-e útvonal a helyi számítógép és a hálózati gazdaszámítógép között. Ehhez írja be a következő parancsot:
ping IP-cím
Megjegyzés: Az IP-cím annak a hálózati gazdaszámítógépnek az IP-címe, amelyhez csatlakozni szeretne.

A ping parancs használatához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Pingelje meg a visszacsatolási címet annak ellenőrzéséhez, hogy a helyi számítógépen telepítve van-e a TCP/IP protokoll, és konfigurációja helyes-e. Ezt az alábbi paranccsal teheti meg:
  ping 127.0.0.1
  A visszacsatolási teszt sikertelensége azt jelzi, hogy az IP-verem nem válaszol. A probléma lehetséges okai ekkor:
  • A TCP-illesztők sérültek.
  • Nem működik a hálózati adapter.
  • Egy szolgáltatás ütközik az IP szolgáltatással.
 2. Pingelje meg a helyi számítógép IP-címét annak ellenőrzéséhez, hogy a számítógép megfelelően lett-e hozzáadva a hálózathoz. Ha az útválasztási tábla helyes, ez az eljárás a 127.0.0.1 visszacsatolási címre továbbítja a csomagot. A pingeléshez írja be a következő parancsot:
  ping helyi számítógép IP-címe
  Ha a visszacsatolási teszt sikeres, de a helyi IP-címet nem lehet pingelni, a problémát az útválasztási tábla vagy a hálózati adapter illesztőprogramja okozhatja.
 3. Pingelje meg az alapértelmezett átjáró IP-címét annak ellenőrzéséhez, hogy az átjáró működik-e, és hogy lehet-e kommunikálni a helyi hálózat egy helyi gazdaszámítógépével. Ehhez írja be a következő parancsot:
  ping alapértelmezett átjáró IP-címe
  Ha a ping parancs sikertelen, a problémát valószínűleg a hálózati adapter, az útválasztó vagy az átjáróeszköz, a kábelezés, illetve a hálózati kapcsolatért felelős valamely más hardver okozza.
 4. Pingelje meg egy távoli gazdaszámítógép IP-címét annak ellenőrzéséhez, hogy útválasztókon keresztül lehet-e kommunikálni. Ehhez írja be a következő parancsot:
  ping távoli gazdaszámítógép IP-címe
  Ha a ping parancs sikertelen, akkor a távoli gazdaszámítógép nem válaszol, vagy hiba lépett fel a számítógépek közötti hálózati hardverben. A nem válaszoló távoli gazdaszámítógép lehetőségének kizárásához a Ping paranccsal pingeljen meg egy másik távoli számítógépet is.
 5. Pingelje meg egy távoli gazdaszámítógép állomásnevét annak ellenőrzéséhez, hogy működik-e a távoli számítógépek neveinek feloldása. A műveletet az alábbi paranccsal hajthatja végre:
  ping távoli gazdaszámítógép állomásneve
  A Ping parancs névfeloldást végez, így állapítva meg a számítógépnévhez tartozó IP-címet. Ezért ha a ping paranccsal IP-cím alapján elérhető egy számítógép, a számítógépnév alapján azonban nem, akkor a probléma a névfeloldásban, nem a hálózati kapcsolatban van. Ellenőrizze, hogy a számítógépen be vannak-e állítva a DNS-kiszolgálók címei, akár manuálisan a TCP/IP protokoll tulajdonságai között, akár automatikus hozzárendeléssel. Ha az ipconfig /all parancs DNS-kiszolgálók neveit is megjeleníti, próbáljon ping parancsot küldeni a kiszolgálócímekre, hogy ellenőrizze elérhetőségüket.
Ha a Ping parancs egyik esetben sem sikeres, ellenőrizze a következő beállításokat:
 • Ellenőrizze a helyi számítógép IP-címének érvényességét és helyességét Az Internet Protocol (TCP/IP) tulajdonságai párbeszédpanel Általános lapján vagy az Ipconfig eszközzel.
 • Győződjön meg arról, hogy van beállított alapértelmezett átjáró, valamint hogy a gazdaszámítógép és az alapértelmezett átjáró közötti kapcsolat működőképes. Hibaelhárítás céljából győződjön meg arról, hogy csak egy alapértelmezett átjáró van konfigurálva. Bár több alapértelmezett átjáró is konfigurálható, a többi csak akkor lép működésbe, ha az IP-verem az eredeti átjáró működésképtelenségét állapítja meg. E hibaelhárítási lépés célja az első konfigurált átjáró állapotának megállapítása. A művelet egyszerűsítése érdekében törölhető a többi átjáró.
 • Ügyeljen arra, hogy az IPSec protokoll ne legyen bekapcsolva. Az IPSec-házirendtől függően a Ping paranccsal küldött csomagok blokkolódhatnak, vagy biztonságos módszerek használatát igényelhetik. Az IPSec használatáról további információt talál a „7. Az IPSec működésének ellenőrzése” című eljárásban.
Fontos: Ha a ping paranccsal elérni kívánt távoli számítógép nagy késleltetésű, például műholdas kapcsolaton érhető el, a parancs válaszideje is nagyobb lehet. A -w (várakozás) paraméterrel az alapértelmezett négy másodpercnél hosszabb időtúllépési határt adhat meg.

3. eljárás: Útvonalellenőrzés a PathPing eszközzel


A PathPing eszköz észleli a több ugrásból álló útvonalakon bekövetkezett csomagveszteségeket. A PathPing parancsot egy távoli állomás IP-címével futtatva ellenőrizheti, hogy a célhoz vezető útvonalon lévő útválasztók megfelelően működnek-e. Az ellenőrzéshez a következő parancsot írja be:
pathping távoli gazdaszámítógép IP-címe
4. eljárás: Az ARP-gyorsítótár ürítése az Arp eszközzel


Ha mind a visszacsatolási cím (127.0.0.1), mind a saját IP-cím pingelése sikeres, de más IP-címeket nem lehet elérni a Ping paranccsal, az Arp eszközzel ürítse az ARP (Address Resolution Protocol) gyorsítótárát. A gyorsítótárbeli bejegyzések mindkét alábbi paranccsal megtekinthetők:
arp -a

arp -g
A bejegyzések törléséhez írja be a következő parancsot:
arp -d IP-cím
Az ARP gyorsítótárának ürítése az alábbi paranccsal lehetséges:
netsh interface ip delete arpcache
5. eljárás: Az alapértelmezett átjáró ellenőrzése


Az átjáró címének ugyanahhoz a hálózathoz kell tartoznia, melynek a helyi gazdaszámítógép tagja, különben a gazdaszámítógépről érkező üzeneteket nem lehet továbbítani a helyi hálózaton kívülre. Ha az átjáró címe a helyi gazdaszámítógépet befogadó hálózathoz tartozik, ellenőrizze az alapértelmezett átjárócím helyességét. Győződjön meg arról, hogy az alapértelmezett átjáró útválasztó, nem csak egy gazdaszámítógép, valamint hogy az útválasztón engedélyezve van az IP-datagramok továbbítása.

6. eljárás: A kommunikáció ellenőrzése a Tracert vagy a Route eszközzel


Ha az alapértelmezett átjáró megfelelően válaszol, pingeljen meg egy távoli gazdaszámítógépet a hálózatközi kommunikáció működésének ellenőrzésére. Ha a kommunikáció nem megfelelő, a Tracert eszközzel kövesse nyomon a célhoz vezető útvonalat. Microsoft Windows 2000 és Microsoft Windows NT 4.0 alapú IP-útválasztók esetén a Route eszközzel vagy az Útválasztás és távelérés beépülő modulban tekintheti meg az IP-útválasztási táblát. Más IP-útválasztók esetén használja a forgalmazó által megadott eszközt vagy szolgáltatást az IP-útválasztási tábla vizsgálatához.

A Ping parancs hibaelhárításra való használata közben leggyakrabban az alább négy hibaüzenet jelenik meg:
Az élettartam továbbítás közben lejárt.
Ez a hibaüzenet azt jelenti, hogy a cél eléréséhez szükséges ugrások száma meghaladja az élettartamot. Az élettartam növeléséhez használja a ping -i parancsot. Elképzelhető, hogy hurok alakult ki az útvonalban. A Tracert paranccsal megállapíthatja, hogy nem keletkezett-e hurok egyes útválasztók nem megfelelő konfigurációja miatt.
A célállomás nem érhető el.
Ez az üzenet azt jelenti, hogy a küldő állomásnál vagy egy útválasztónál nem létezik a célállomáshoz vezető helyi vagy távoli útvonal. Ilyen esetben a helyi állomás vagy az útválasztó útválasztási táblájának hibaelhárítására van szükség.
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Az üzenet azt jelzi, hogy a visszhangkérési válaszüzenetek nem érkeztek meg a megadott időkorláton belül. Az alapértelmezett várakozási idő négy másodperc. A várakozási idő a ping -w paranccsal növelhető.
A pingkérés nem találta meg az állomást.
Ez az üzenet azt jelenti, hogy a cél állomásnevét nem lehetett meghatározni. Ellenőrizze a DNS- vagy WINS-kiszolgálók nevét és elérhetőségét.

7. eljárás: Az IPSec működésének ellenőrzése


Az IPSec növeli a hálózati biztonságot, ám megnehezítheti a hálózati konfiguráció módosítását és a felmerülő problémák elhárítását. Egyes Windows XP Professional rendszert futtató számítógépek IPSec-házirendjei biztonságos kommunikációt írnak elő. Ezek a követelmények megnehezíthetik a távoli állomáshoz való kapcsolódást. Helyi működésű IPSec szolgáltatás esetén a Szolgáltatások beépülő modulban kikapcsolhatja az IPSEC szolgáltatásokat.

Ha az IPSec szolgáltatások kikapcsolásával megszűnnek a problémák, az IPSec-házirendek blokkolják a forgalmat, vagy biztonsági szolgáltatásokat igényelnek a forgalomhoz. Kérje a biztonsági rendszergazdát az IPSec-házirend módosítására.

8. eljárás: A csomagszűrés ellenőrzése


A csomagszűrés hibái a címfeloldás helytelen működéséhez, illetve kapcsolódási problémákhoz vezethetnek. A TCP/IP csomagok szűrésének kikapcsolásával megállapítható, hogy a hálózati problémák a csomagszűrésből fakadnak-e. A szűrés kikapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start gombra és a Vezérlőpult parancsra, majd a Hálózati és internetes kapcsolatok és a Hálózati kapcsolatok hivatkozásra.
 2. Kattintson jobb gombbal a módosítani kívánt helyi kapcsolatra, és kattintson a Tulajdonságok parancsra.
 3. Az Általános lap A kapcsolat a következő elemeket használja listájában jelölje ki a TCP/IP protokoll elemet, és kattintson a Tulajdonságok gombra.
 4. Kattintson a Speciális gombra és a Beállítások fülre.
 5. A Választható beállítások listában kattintson a TCP/IP-szűrés elemre, majd a Tulajdonságok gombra.
 6. Törölje a jelet a TCP/IP-szűrés engedélyezése (minden kártya) jelölőnégyzetből, végül kattintson az OK gombra.
Cím pingeléséhez használja annak DNS-nevét, NetBIOS-számítógépnevét vagy IP-címét. Ha a ping parancs sikeres, a csomagszűrési beállítások hibásak, vagy túl sok korlátozást tartalmaznak. Előfordulhat például, hogy a szűrési beállítások engedélyezik a számítógép webkiszolgálóként való működését, ugyanakkor nem teszik lehetővé egyes eszközök, például a távfelügyeleti eszközök használatát. A megengedhető szűrési beállítások szélesebb skálájának visszaállításához módosítsa az engedélyezett TCP- és UDP-portok, illetve az engedélyezett IP-protokollok körét meghatározó értékeket.

9. eljárás: Kiszolgálóhoz való kapcsolódás ellenőrzése


Ha a kapcsolódási problémák olyankor jelentkeznek, amikor NetBIOS alapú kapcsolatokon keresztül próbál csatlakozni egy adott kiszolgálóhoz, a problémák okának felderítéséhez adja ki az nbtstat -n parancsot a kiszolgálón, mellyel megállapíthatja a kiszolgáló hálózaton regisztrált nevét.

Az nbtstat -n output parancs felsorolja a számítógép által regisztrált neveket. A listában szerepel egy név, amely hasonlít a számítógépnek a Vezérlőpult Rendszer párbeszédpaneljének Számítógépnév lapján megadott nevére. Ha ilyen nevet mégsem talál, próbálkozzon az nbtstat parancs által megjelenített további egyedi nevek valamelyikével.

Az Nbtstat eszközzel megjeleníthetők a gyorsítótár távoli számítógépekhez tartozó, az Lmhosts fájl #PRE bejegyzéseiből vagy a közelmúltban feloldott nevekből származó bejegyzései. Ha a távoli számítógépek által használt kiszolgálónevek azonosak, és a többi számítógép távoli alhálózaton helyezkedik el, győződjön meg arról, hogy ezen számítógépek név-cím hozzárendelése megtalálható Lmhosts fájljaikban vagy WINS-kiszolgálóikon.

10. eljárás: A távoli kapcsolatok ellenőrzése


A netstat -a paranccsal megállapítható, miért nem válaszol egy távoli számítógéppel létrehozott TCP/IP-kapcsolat. A parancs a helyi számítógép TCP- és UDP-portjain folyó összes művelet állapotát megjeleníti.

A működőképes TCP-kapcsolatok Küldött és Fogadott várólistáinak hossza rendszerint 0. Ha valamelyik várólistában blokkolva vannak az adatok, vagy a várólisták állapota nem megfelelő, akkor a kapcsolatban állhat fenn hiba. Ha az adatok nincsenek blokkolva, és a várólisták állapota a szokásos, akkor a hálózatban vagy valamely programban fellépő késésről lehet szó.

11. eljárás: Útválasztási táblák vizsgálata a Route eszközzel


Az IP-datagramok cseréjéhez az adatokat cserélő mindkét állomásnak rendelkeznie kell a másik állomáshoz vezető útvonallal, vagy olyan alapértelmezett átjárót kell használniuk, mely birtokában van a két állomás közötti útvonalnak. Windows XP alapú állomás útválasztási táblájának megtekintéséhez írja be a következő parancsot:
route print
12. eljárás: Útvonalak vizsgálata a Tracert eszközzel


A Tracert eszköz ICMP visszhangkérési üzeneteket küld két állomás közötti hálózati útvonal megállapításához. Ennek érdekében az egyes üzenetek IP-fejlécének Élettartam mezőjében egyre nagyobb értékeket helyez el. A Tracert elemzi a visszaérkezett ICMP-üzeneteket. A Tracert segítségével 30 ugrásnyi távolságig követhetők nyomon az útválasztók közötti útvonalak. Ha egy útválasztó hibás, vagy a csomag hurokba kerül, a Tracert felfedezi a problémát. A hibát okozó útválasztó behatárolását követően kapcsolatba léphet az útválasztó rendszergazdájával, ha az útválasztó nem helyben található, illetve visszaállíthatja a saját felügyeletű útválasztók normális működését.

13. eljárás: Átjárókkal kapcsolatos problémák elhárítása


Ha a konfigurálás során a következőhöz hasonló hibaüzenetet kap, állapítsa meg, hogy az alapértelmezett átjáró ugyanazon a logikai hálózaton helyezkedik-e el, mint a számítógép hálózati adaptere:
Az alapértelmezett átjáró nem a konfigurált felületek egyikéhez tartozik
Hasonlítsa össze az alapértelmezett átjáró IP-címének hálózatazonosítóját a számítógép hálózati adaptereinek hálózatazonosítóival, és ellenőrizze, hogy az IP-cím és az alhálózati maszk közötti bitenkénti logikai ÉS művelet eredménye egyenlő-e az alapértelmezett átjáró és az alhálózati maszk közötti bitenkénti logikai ÉS művelet eredményével.

Ha például egy számítógép egyetlen hálózati adapterének IP-címe 172.16.27.139, alhálózati maszkja pedig 255.255.0.0, akkor az alapértelmezett átjáró IP-címének 172.16.y.z alakúnak kell lennie. Ebben az esetben a hálózati adapter hálózatazonosítója 172.16.0.0.

További források

Az alábbi források további információkat tartalmaznak a Microsoft TCP/IP protokolljával kapcsolatos hibák elhárításáról.

Tanulmányozza a Microsoft Windows XP Professional Resource Kit dokumentációjának „Configuring TCP/IP” (A TCP/IP protokoll konfigurálása) című témakörét.

A TCP/IP protokollcsomaggal kapcsolatos általános tudnivalókért tekintse meg az „Introduction to TCP/IP” (A TCP/IP protokoll bemutatása) című témakört a Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit TCP/IP Core Networking Guide (Útmutató TCP/IP-hálózathoz) című dokumentumában.

Útválasztással kapcsolatos irányelveket ismertet a Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit Internetworking Guide (Útmutató internetes hálózatokhoz) című dokumentumának „Unicast Routing Overview” (Az egyedi címes útválasztás áttekintése) fejezete.

További információt talál az IP-csomagszűrésről a Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit TCP/IP Core Networking Guide (Útmutató TCP/IP-hálózathoz) című dokumentumának „TCP/IP Troubleshooting” (A TCP/IP protokollal kapcsolatos hibák elhárítása) című témakörében.Hivatkozások

További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben talál a cikkek számára kattintva:
308007 Otthoni hálózatok hibáinak elhárítása Windows XP rendszerben
325487 Hálózati kapcsolatokkal összefüggő hibák elhárítása.
299357 Útmutató: Az Internet Protocol (TCP/IP) alaphelyzetbe állítása Windows XP rendszerben
307874 Az egyszerűsített megosztás letiltása, és a megosztott mappák engedélyeinek beállítása Windows XP rendszerben
810881 Egy mappa megnyitása „A hozzáférés megtagadva” hibaüzenetet eredményez (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
308418 Fájlok és mappák engedélyeinek beállítása, megtekintése, módosítása és eltávolítása Windows XP rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
214759 Hozzáférés megtagadásáról értesítő üzenet hálózati megosztáshoz való csatlakozáskor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 314067 - Utolsó ellenőrzés: 2013. június 7. - Verziószám: 4.2
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Kulcsszavak: 
kbhowto kbenv kbinfo kbnetwork kbtshoot KB314067
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com