Windows XP:n TCP/IP-yhteyksien vianmääritys

Artikkeleiden käännökset Artikkeleiden käännökset
Artikkelin tunnus: 314067 - Näytä tuotteet, joita tämä artikkeli koskee.
Tämän artikkelin Microsoft Windows 2000 -käyttöjärjestelmää käsittelevä versio on 102908 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen).
Laajenna kaikki | Kutista kaikki

Tällä sivulla

ESITTELY

On olemassa työkaluja, joiden avulla voidaan saada hyödyllisiä tietoja, kun TCP/IP-verkko-ongelmien syy koetetaan selvittää Microsoft Windows XP:ssä. Tässä artikkelissa on luettelo suosituksia näiden työkalujen käyttämisestä verkko-ongelmien vianmääritykseen. Vaikka tämä luettelo ei ole täydellinen, se antaa esimerkkejä, joiden avulla näet, miten voit jäljittää verkon ongelmia näiden työkalujen avulla.Enemmän tietoa

TCP/IP-vianmääritystyökalut

Seuraavassa luettelossa on joitakin Windows XP:hen sisältyviä TCP/IP-vianmääritystyökaluja:

Perustyökalut

 • Ohje ja tuki -työkalun Verkon diagnostiikka -apuohjelma
  Sisältää yksityiskohtaisia tietoja verkon määrityksestä ja automatisoitujen testien tuloksista.
 • Verkkoyhteydet-kansio
  Sisältää kaikkien tietokoneen verkkoyhteyksien tiedot ja määritykset. Löydät Verkkoyhteydet-kansion napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Ohjauspaneeli ja valitsemalla sitten Verkko- ja Internet-yhteydet.
 • IPConfig-komento
  Näyttää verkon nykyiset TCP/IP-määritysten arvot, päivitykset tai versiot, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -varaukset sekä DNS (Domain Name System) -nimien näytön, rekisterin tai tyhjennyksen.
 • Ping-komento
  Lähettää ICMP-kaiutuspyyntösanomia tarkistamaan, että TCP/IP on määritetty oikein ja että TCP/IP-isäntä on käytettävissä.

Kehittyneet työkalut

 • Hostname-komento
  Näyttää isäntätietokoneen nimen.
 • Nbtstat-komento
  Näyttää nykyisten NetBIOS TCP/IP:n päällä -yhteyksien tilan, päivittää NetBIOS-nimivälimuistin ja näyttää rekisteröidyt nimet ja käyttöaluetunnuksen.
 • PathPing-komento
  Näyttää TCP/IP-isännän polun ja kunkin matkalla olevan reitittimen menetetyt paketit.
 • Route-komento
  Näyttää IP-reititystaulukon ja lisää tai poistaa IP-reittejä.
 • Tracert-komento
  Näyttää TCP/IP-isännän polun.
Voit nähdä kunkin näiden työkalun oikean komentosyntaksin kirjoittamalla komentokehotteeseen työkalun nimen jälkeen tekstin -?.

Windows XP Professional -työkalut

Windows XP Professional sisältää myös seuraavat työkalut:
 • Tapahtumienvalvonta
  Kirjaa järjestelmävirheet ja -tapahtumat.
 • Tietokoneen hallinta
  Muuttaa verkkoliitännän ohjaimet ja muut osat.

Vianmääritys

TCP/IP-ongelmien vianmäärityksen toimet määrittyvät käytössä olevan verkkoyhteyden tyypin ja kohdatun yhteysongelman mukaan.

Automatisoitu vianmääritys

Aloita useimpien Internet-yhteyksiin liittyvien ongelmien vianmääritys selvittämällä ongelman lähde Verkon diagnostiikka -apuohjelman avulla. Voit käyttää Verkon diagnostiikka -apuohjelmaa seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Ohje ja tuki.
 2. Napsauta Työkalujen avulla voit tarkastella tietokoneen tietoja ja suorittaa ongelmien vianmääritystä -linkkiä ja napsauta sitten vasemmanpuoleisessa luettelossa Verkon diagnostiikka -vaihtoehtoa.
 3. Kun napsautat Etsi järjestelmästä -vaihtoehtoa, Verkon diagnostiikka kerää määritystiedot ja tekee verkkoyhteyden automatisoidun vianmäärityksen.
 4. Kun prosessi on valmis, etsi kohteet, joiden yhteydessä on punainen VIRHE-merkintä. Laajenna kyseiset luokat ja tarkastele sitten lisätietoja testauksen tuloksista.
Voit käyttää tietoja joko ongelman ratkaisemiseen tai antaa ne verkkotuesta vastaavalle henkilölle. Jos vertaat testejä, joihin liittyi virhe, jäljempänä tässä artikkelissa olevassa Manuaalinen vianmääritys -osassa oleviin tietoihin, saatat pystyä selvittämään ongelman syyn. Voit tulkita TCP/IP-tulokset laajentamalla tulosten Verkkosovittimet-osa ja laajenna sitten testauksen aikana virheen kohdannut verkkosovitin.

Voit myös tuoda Verkon diagnostiikka -apuohjelman käyttöliittymän suoraan näyttöön seuraavan komennon avulla:
netsh diag gui

Manuaalinen vianmääritys

Voit tehdä TCP/IP-yhteyksien vianmäärityksen manuaalisesti tekemällä seuraavat toimet niiden esitysjärjestyksessä:

Tapa 1: Kokoonpanon tarkistaminen IPConfig-työkalun avulla


Voit tarkistaa ongelman kohdanneen tietokoneen TCP/IP-määritykset IPConfig-työkalun avulla napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Suorita ja kirjoittamalla sitten cmd. Voit nyt käyttää ipconfig-komentoa ja selvittää isäntätietokoneen määritystiedot, kuten IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja oletusyhdyskäytävän.

IPConfig-työkalun /all-parametri luo yksityiskohtaisen määritysraportin kaikista liittymistä, etäkäyttösovittimet mukaan lukien. Voit ohjata IPConfig-tulosteen tiedostoon, jotta voit liittää tulosteen muihin asiakirjoihin. Voit tehdä tämän kirjoittamalla seuraavasti:
ipconfig > \kansion_nimi\tiedoston_nimi
Tuloste käyttää määritettyä tiedostonimeä ja tallennetaan määritettyyn kansioon.

Voit tarkastella IPConfig-työkalun tulostetta ja selvittää tietokoneen verkkomäärityksissä olevat ongelmat. Esimerkiksi jos tietokoneelle on manuaalisesti määritetty IP-osoite, joka on sama kuin jo tunnistettu olemassa oleva IP-osoite, aliverkon peite näkyy muodossa 0.0.0.0.

Jos paikalliseksi IP-osoitteeksi palautetaan 169.254.y.z ja aliverkon peite on 255.255.0.0, IP-osoitteen määritti Windows XP Professionalin APIPA (Automatic Private IP Addressing) -toiminto. Tämä määritys tarkoittaa sitä, että TCP/IP on määritetty automaattisesti, DHCP-palvelinta ei löydy ja mitään vaihtoehtoista määritystä ei ole annettu. Tällä määrityksellä ei ole oletusyhdyskäytävää liittymälle.

Jos paikalliseksi IP-osoitteeksi palautetaan 0.0.0.0, DHCP Media Sensing -ominaisuuden ohitus otettiin käyttöön, koska verkkosovitin havaitsi verkkoyhteyden puuttuvan tai TCP/IP havaitsi IP-osoitteen, joka on sama kuin manuaalisesti määritetty IP-osoite.

Jos et havaitse mitään ongelmia TCP/IP-määrityksissä, siirry tapaan 2.

Tapa 2: Yhteyden testaaminen Ping-työkalun avulla


Jos et havaitse mitään ongelmia TCP/IP-määrityksissä, selvitä, pystyykö tietokone muodostamaan yhteyden TCP/IP-verkon muihin isäntätietokoneisiin. Voit tehdä tämän Ping-työkalulla.

Ping-työkalun avulla voit tarkistaa IP-tason yhteydet. Ping-komento lähettää ICMP-kaiutuspyyntösanoman kohdeisäntään. Käytä Ping-komentoa aina, kun haluat tarkistaa, että isäntätietokone pystyy lähettämään IP-paketteja kohdeisäntään. Ping-komennon avulla voit myös selvittää verkkolaitteiston ongelmat ja yhteensopimattomat määritykset.

Huomautus Jos suoritit ipconfig /all -komennon ja IP-määritykset tulivat näyttöön, sinun ei tarvitse lähettää ping-komentoa silmukkaosoitteelle ja omalle IP-osoitteellesi. IPConfig on jo tehnyt nämä tehtävät, jotta se voi näyttää määritykset. Kun teet vianmäärityksen, tarkista, että paikallisen tietokoneen ja verkkoisännän välillä on reitti. Voit tehdä tämän käyttämällä seuraavaa komentoa:
ping IP-osoite
HuomautusIPosoite on sen verkkoisännän IP-osoite, johon haluat muodostaa yhteyden.

Voit käyttää ping-komentoa seuraavasti:
 1. Suorita ping-komento silmukkaosoitteelle ja tarkista, että TCP/IP on asennettu ja määritetty paikallisessa tietokoneessa oikein. Voit tehdä tämän kirjoittamalla seuraavan komennon:
  ping 127.0.0.1
  Jos silmukkatesti epäonnistuu, IP-pino ei vastaa. Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos vähintään yksi seuraavista ehdoista toteutuu:
  • TCP-ohjaimet ovat vioittuneet.
  • Verkkosovitin ei toimi.
  • Toinen palvelu vaikuttaa haitallisesti IP:hen.
 2. Suorita ping-komento paikallisen tietokoneen IP-osoitteelle ja tarkista, että tietokone on lisätty verkkoon oikein. Jos reititystaulukko on oikea, tämä toimenpide ainoastaan välittää paketin silmukkaosoitteeseen 127.0.0.1. Voit tehdä tämän kirjoittamalla seuraavan komennon:
  ping paikallisen isännän IP-osoite
  Jos silmukkatesti onnistuu, mutta et pysty suorittamaan ping-komentoa paikalliselle IP-osoitteelle, reititystaulukon tai verkkosovittimen ohjaimen kanssa saattaa olla ongelma.
 3. Suorita ping-komento oletusyhdyskäytävän IP-osoitteelle ja tarkista, että oletusyhdyskäytävä toimii ja että pystyt vaihtamaan tietoja paikallisen verkon paikallisen isännän kanssa. Voit tehdä tämän kirjoittamalla seuraavan komennon:
  ping oletusyhdyskäytävän IP-osoite
  Jos ping-komento epäonnistuu, verkkosovittimen, reititin- tai yhdyskäytävälaitteen, kaapeleiden tai muun yhteyslaitteiston kanssa saattaa olla ongelma.
 4. Suorita ping-komento etäisännän IP-osoitteelle ja tarkista, että tietoliikenne toimii reitittimen kautta. Voit tehdä tämän kirjoittamalla seuraavan komennon:
  ping etäisännän IP-osoite
  Jos ping-komento epäonnistuu, etäisäntä ei välttämättä vastaa tai tietokoneiden välisessä verkkolaitteistossa saattaa olla ongelma. Voit selvittää, onko kyseessä etäisäntä, joka ei vastaa, suorittamalla ping-komennon uudelleen jollekin toiselle etäisännälle.
 5. Suorita ping-komento etäisännän isäntänimelle ja tarkista, että pystyt selvittämään etäisännän nimen. Voit tehdä tämän kirjoittamalla seuraavan komennon:
  ping Etäisännän isäntänimi
  Ping-komento käyttää nimenselvitystä selvittämään tietokoneen nimen IP-osoitteeksi. Tämän vuoksi, jos onnistut suorittamaan ping-komennon IP-osoitteelle, mutta et pysty suorittamaan sitä tietokoneen nimelle, ongelma liittyy nimenselvitykseen verkkoyhteyden sijaan. Tarkista, että DNS-palvelinosoitteet on määritetty tietokoneessa joko manuaalisesti TCP/IP-ominaisuuksissa tai automaattisen määrityksen avulla. Jos DNS-palvelinosoitteet näytetään luettelossa, kun kirjoitat ipconfig /all -komennon, yritä suorittaa ping-komento palvelinosoitteille ja tarkista, että niitä voidaan käyttää.
Jos ping-komennon käyttäminen ei onnistu jossakin vaiheessa, tarkista seuraavat määritykset:
 • Varmista, että paikallisen tietokoneen IP-osoite on kelvollinen ja että se on oikein Internet-protokollan (TCP/IP) ominaisuudet -valintaikkunan Yleiset-välilehdessä tai käytettäessä Ipconfig-työkalua.
 • Varmista, että oletusyhdyskäytävä on määritetty ja että isännän ja oletusyhdyskäytävän välinen linkki toimii. Varmista vianmääritystä varten, että vain yksi oletusyhdyskäytävä on määritetty. Vaikka voit määrittää useamman kuin yhden oletusyhdyskäytävän, ensimmäisen yhdyskäytävän jälkeisiä yhdyskäytäviä käytetään vain, jos IP-pino määrittää, ettei alkuperäinen yhdyskäytävä toimi. Vianmäärityksen tarkoitus on selvittää ensimmäisen määritetyn yhdyskäytävän tila. Tämän vuoksi voit yksinkertaistaa tehtävää poistamalla kaikki muut yhdyskäytävät.
 • Varmista, että IPSec (Internet Protocol security) ei ole käytössä. IPSec-käytännöstä riippuen ping-paketit saatetaan estää tai ne saattavat vaatia suojauksen. Lisätietoja IPSecistä on osassa Tapa 7: IPSec (Internet Protocol security) -suojauksen tarkistaminen.
Tärkeää Jos etätietokone, jolle ping-komento suoritetaan, on suuria viiveitä kohtaavan linkin, kuten satelliittilinkin takana, vastauksen saaminen saattaa kestää tavallista kauemmin. Voit määrittää oletusarvoa (4 sekuntia) pidemmän aikakatkaisuajan -w-parametrin avulla.

Tapa 3: Reitin tarkistaminen PathPing-työkalun avulla


PathPing-työkalu tunnistaa pakettien menettämisen useita vaihteita sisältävissä poluissa. Suorita PathPing-analyysi etäisännälle ja tarkista, että tietokoneen ja kohteen välillä olevat reitittimet toimivat oikein. Voit tehdä tämän kirjoittamalla seuraavan komennon:
pathping etäisännän IP-osoite
Tapa 4: ARP-välimuistin tyhjentäminen Arp-työkalun avulla


Jos pystyt suorittamaan ping-komennon sekä silmukkaosoitteelle (127.0.0.1) että omalle IP-osoitteellesi, mutta et millekään muille IP-osoitteille, tyhjennä ARP (Address Resolution Protocol) -välimuisti Arp-työkalun avulla. Voit tarkastella välimuistimerkintöjä kirjoittamalla jommankumman seuraavista komennoista:
arp -a

arp -g
Voit poistaa merkinnät kirjoittamalla seuraavan komennon:
arp -d IP-osoite
Voit tyhjentää ARP-välimuistin kirjoittamalla seuraavan komennon:
netsh interface ip delete arpcache
Tapa 5: Oletusyhdyskäytävän tarkistaminen


Yhdyskäytävän osoitteen on oltava samassa verkossa kuin paikallinen isäntä. Muussa tapauksessa isäntätietokoneen sanomia ei voi välittää paikallisen verkon ulkopuolelle. Jos yhdyskäytäväosoite on samassa verkossa kuin paikallinen isäntä, varmista, että oletusyhdyskäytävän osoite on oikein. Varmista, että oletusyhdyskäytävä on reititin, eikä pelkkä isäntä. Varmista myös, että reititin on määritetty välittämään IP-datagrammit.

Tapa 6: Tietoliikenteen tarkistaminen Tracert- tai Route-työkalun avulla


Jos oletusyhdyskäytävä vastaa oikein, suorita ping-komento etäisännälle ja varmista, että verkkojenvälinen tietoliikenne toimii oikein. Jos tietoliikenne ei toimi oikein, jäljitä polku kohteeseen Tracert-työkalun avulla. Jos IP-reititin on Microsoft Windows 2000- tai Microsoft Windows NT 4.0 -tietokone, tarkastele IP-reititystaulukkoa Route-työkalun tai Reititys ja etäkäyttö -laajennuksen avulla. Jos kyseessä on jokin muu IP-reititin, käytä valmistajan määrittämää asianmukaista työkalua tai toimintoa IP-reititiystaulukon tarkastelemiseen.

Usein seuraavat neljä virhesanomaa tulevat näyttöön, kun vianmäärityksen aikana käytetään ping-komentoa:
Elinaika (TTL) päättyi kuljetuksen aikana
Tämä virhesanoma tarkoittaa, että tarvittavien vaiheiden määrä ylittää elinajan (TTL). Voit kasvattaa elinajan arvoa käyttämällä ping -i -komentoa. Reitityksessä saattaa olla silmukka. Selvitä Tracert-komennon avulla, ovatko virheellisesti määritetyt reitittimet aiheuttaneet reitityssilmukan.
Kohdeisäntää ei tavoitettu
Tämä virhesanoma tarkoittaa, että kohdeisännälle ei ole paikallista reittiä tai etäreittiä lähettävässä isännässä tai reitittimessä. Tee paikallisen isännän tai reitittimen reititystaulukon vianmääritys.
Pyyntö aikakatkaistiin
Tämä virhesanoma tarkoittaa, että kaiutuspyyntösanomia ei vastaanotettu määritetyn aikakatkaisun kuluessa. Oletusarvon mukaan määritetty aikakatkaisu on neljä sekuntia. Pidennä aikakatkaisua ping -w -komennon avulla.
Ping-kutsu ei löytänyt isäntäkonetta
Tämä virhesanoma tarkoittaa, että kohdeisännän nimeä ei voitu selvittää. Tarkista nimi ja DNS- tai WINS-palvelinten käytettävyys.

Tapa 7: IPSec (Internet Protocol security) -suojauksen tarkistaminen


IPSec voi tehostaa verkon tietoturvaa, mutta verkon määritysten tai ongelmien vianmääritys on tavallista vaikeampaa. Joskus IPSec-käytännöt edellyttävät suojatun tietoliikenteen Windows XP Professional -tietokoneessa. Nämä edellytykset saattavat vaikeuttaa yhteyden muodostamista etäisäntään. Jos IPSec on toteutettu paikallisesti. voit ottaa IPSEC-palvelut-palvelun käyttöön Palvelut-laajennuksessa.

Jos ongelmia ei enää ilmene sen jälkeen, kun olet pysäyttänyt IPSec-palvelut, IPSec-käytännöt estävät tietoliikenteen tai edellyttävät suojauksen tietoliikenteelle. Pyydä suojauksesta vastaavaa järjestelmänvalvojaa muokkaamaan IPSec-käytäntöä.

Tapa 8: Pakettisuodatuksen tarkistaminen


Osoitteenselvitys tai yhteyden muodostaminen ei välttämättä toimi pakettisuodatuksen virheiden vuoksi. Voit selvittää, aiheutuuko verkko-ongelma pakettisuodatuksesta, poistamalla TCP/IP-pakettisuodatuksen käytöstä. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli, valitse Verkko- ja Internet-yhteydet ja valitse sitten Verkkoyhteydet.
 2. Napsauta muokattavaa lähiverkkoyhteyttä ja valitse sitten Ominaisuudet.
 3. Valitse Yleiset-välilehden Yhteyden käyttämät osat -luettelosta Internet-protokolla (TCP/IP) ja valitse sitten Ominaisuudet.
 4. Valitse Lisäasetukset ja valitse Asetukset-välilehti.
 5. Valitse Valinnaiset asetukset -valintaikkunassa TCP/IP-suodatus ja valitse sitten Ominaisuudet-välilehti.
 6. Poista Ota TCP/IP-suodatus käyttöön (kaikki sovittimet) -valintaruudun valinta ja valitse sitten OK.
Voit suorittaa ping-komennon jollekin osoitteelle käyttämällä sen DNS-nimeä, NetBIOS-tietokonenimeä tai IP-osoitetta. Jos ping-komento onnistuu, pakettisuodatuksen asetukset on saatettu määrittää väärin tai liian rajoittaviksi. Suodatus voi esimerkiksi sallia tietokoneen toimia Web-palvelimena, mutta tämän tehdäkseen suodatuksen on ehkä poistettava käytöstä työkaluja, kuten etähallinta. Voit palauttaa laajemman sallittujen suodatusasetusten alueen muuttamalla sallitut arvot TCP-portille, UDP-portille ja IP-protokollalle.

Tapa 9: Tiettyyn palvelimeen muodostettavan yhteyden tarkistaminen


Voit selvittää yhteysongelmien syyn, kun yrität muodostaa yhteyden tiettyyn palvelimeen NetBIOS-yhteyksien avulla, käyttämällä nbtstat -n -komentoa palvelimelle ja selvittämällä, minkä nimen palvelin rekisteröi verkossa.

Nbtstat -n output -komento näyttää joitakin nimiä, jotka tietokone on rekisteröinyt. Luettelossa on nimi, joka muistuttaa Ohjauspaneelin Järjestelmä-työkalun Tietokoneen nimi -välilehdessä määritettyä tietokoneen nimeä. Jos tätä nimeä ei ole, kokeile jotakin muuta yksilöllistä nimeä, jonka nbtstat-komento tuo näyttöön.

Nbtstat-työkalu voi myös näyttää välimuistissa olevat merkinnät etätietokoneille Lmhosts-tiedoston #PRE-merkinnöistä tai äskettäin selvitetyistä nimistä. Jos etätietokoneiden palvelimelle käyttävä nimi on sama ja muut tietokoneet ovat etäaliverkossa, varmista, että muilla tietokoneilla on tietokoneen nimi yhdistetty osoitteeseen niiden Lmhosts-tiedostoissa tai WINS-palvelimissa.

Tapa 10: Etäyhteyksien tarkistaminen


Jos haluat selvittää, miksi TCP/IP-yhteys etätietokoneeseen lopettaa vastaamisen, käytä netstat -a -komentoa ja tuo näyttöön kaikki paikallisen tietokoneen TCP- ja UDP-porttien toimien tilat.

Yleensä toimivan TCP-yhteyden Lähetetty- ja Vastaanotettu-jonoissa näkyy 0 tavua. Jos tiedot estetään jommassakummassa jonossa tai jonojen tila on epäsäännöllinen, yhteydessä saattaa olla virhe. Jos tietoja ei estetä ja jonojen tila on normaali, verkossa tai ohjelmassa saattaa ilmetä viiveitä.

Tapa 11: Reititystaulukon tarkasteleminen Route-työkalun avulla


Jotta kaksi isäntää pystyy vaihtamaan IP-datagrammeja, kummallakin isännällä on oltava reitti toiseen isäntään tai niiden on käytettävä oletusyhdyskäytäviä, joilla on reitti. Voit tarkastella Windows XP -isännän reititystaulukkoa kirjoittamalla seuraavan komennon:
route print
Tapa 12: Polkujen tarkasteleminen Tracert-työkalun avulla


Tracert lähettää ICMP-kaiutuspyyntösanomia, joiden IP-otsikossa olevat elinajan arvot kasvavat, jotta se voi selvittää verkkopolun isännästä toiseen. Tämän jälkeen Tracert analysoi palautetut ICMP-sanomat. Tracert-työkalun avulla voit jäljittää kahden reitittimen välisen polun, jossa on jopa 30 vaihetta. Jos reitittimessä on virhe tai paketti on reititetty silmukkaan, Tracert näyttää ongelman. Kun olet paikantanut ongelman aiheuttavan reitittimen, voit ottaa yhteyttä muussa sijainnissa olevan reitittimen järjestelmänvalvojaan tai voit palauttaa reitittimen täyteen toimintakuntoon, jos vastaat itse reitittimen hallinnasta.

Tapa 13: Yhdyskäytävien vianmääritys


Jos näyttöön tulee määrityksen aikana seuraavankaltainen virhesanoma, selvitä, sijaitseeko oletusyhdyskäytävä samassa loogisessa verkossa kuin tietokoneen verkkosovitin:
Oletusyhdyskäytävä ei kuulu mihinkään määritettyyn liittymään
Vertaa oletusyhdyskäytävän IP-osoitteen verkkotunnuksen osaa tietokoneen verkkosovitinten verkkotunnuksiin. Varmista erityisesti, että IP-osoitteen ja aliverkon peitteen bittitason looginen AND-operaattori on sama kuin oletusyhdyskäytävän ja aliverkon peitteen bittitason looginen AND-operaattori.

Esimerkiksi yhden verkkosovittimen sisältävän tietokoneen, jolle on määritetty IP-osoite 172.16.27.139 ja aliverkon peite 255.255.0.0, on käytettävä oletusyhdyskäytävää, jonka muoto on 172.16.y.z. Tämän IP-liittymän verkkotunnus on 172.16.0.0.

Lisätietolähteet

Seuraavissa tietolähteissä on lisätietoja Microsoft TCP/IP:n vianmäärityksestä:

Lue Microsoft Windows XP Professional Resource Kitin Configuring TCP/IP -aihe.

Lue yleisiä tietoja TCP/IP-protokollajoukosta Microsoft Windows 2000 Server Resource Kitin TCP/IP Core Networking Guide -oppaan Introduction to TCP/IP -aiheesta.

Lue lisätietoja reititysperiaatteista Microsoft Windows 2000 Server Resource Kitin Internetworking Guide -oppaan Unicast Routing Overview -aiheesta.

Lue lisätietoja IP-pakettisuodatuksesta Microsoft Windows 2000 Server Resource Kitin TCP/IP Core Networking Guide -oppaan TCP/IP Troubleshooting -aiheesta.Suositukset

Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavia artikkeleiden numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
308007 Windows XP:n kotiverkon ongelmien vianmääritys (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
325487 Verkkoyhteysongelmien vianmääritys (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
299357 Internet-protokollan (TCP/IP) palauttaminen Windows XP:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
307874 Yksinkertaisen jakamisen poistaminen käytöstä ja jaetun kansion oikeuksien määrittäminen Windows XP:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
810881 Käyttö estetty -virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä avata kansio (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
214759 Käyttö estetty -virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä muodostaa yhteys jaettuun verkkoresurssiin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 314067 - Viimeisin tarkistus: 7. kesäkuuta 2013 - Versio: 4.3
Artikkelin tiedot koskevat seuraavia tuotteita:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Hakusanat: 
kbhowto kbenv kbinfo kbnetwork kbtshoot KB314067

Anna palautetta

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com