Sådan foretages fejlfinding af TCP/IP-forbindelse med Windows XP

Oversættelser af artikler Oversættelser af artikler
Artikel-id: 314067 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Du kan finde en Microsoft Windows 2000-version af denne artikel under 102908. Artiklen er evt. på engelsk.
Udvid alle | Skjul alle

På denne side

INTRODUKTION

Der findes en række værktøjer, som kan give dig værdifulde oplysninger, når du forsøger at fastslå årsagen til problemer med TCP/IP-forbindelser i Microsoft Windows XP. Artiklen indeholder anbefalinger for, hvordan disse værktøjer kan bruges til fejlfinding af netværksproblemer. Selvom listen ikke er udtømmende, indeholder den dog en række eksempler, som viser, hvordan værktøjerne kan bruges til sporing af problemer på netværket.Yderligere Information

TCP/IP-fejlfindingsværktøjer

I den følgende oversigt er vist eksempler på nogle af de TCP/IP-fejlfindingsværktøjer, der er indeholdt i Windows XP:

Grundlæggende værktøjer

 • Netværksdiagnosticering i Hjælp og support
  Indeholder detaljerede oplysninger om netværkskonfigurationen samt resultater af automatiske tests.
 • Mappen Netværksforbindelser
  Indeholder oplysninger og indstillinger for alle netværksforbindelser på computeren. Du kan finde mappen Netværksforbindelser ved at klikke på Start, klikke på Kontrolpanel og derefter klikke på Netværks- og Internetforbindelser.
 • Kommandoen IPConfig
  Viser aktuelle konfigurationsværdier, opdateringer eller udgivelser for TCP/IP-netværket, tildelte DHCP-rettigheder (Dynamic Host Configuration Protocol) samt visning, registrering eller rydning af DNS-navne (Domain Name System).
 • Kommandoen Ping
  Sender ICMP-ekkoanmodningsmeddelelser for at kontrollere, at TCP/IP er konfigureret korrekt, og at der er en TCP/IP-vært tilgængelig.

Avancerede værktøjer

 • Kommandoen Hostname
  Viser navnet på værtscomputeren.
 • Kommandoen Nbtstat
  Viser status på de aktuelle NetBIOS over TCP/IP-forbindelser, opdaterer NetBIOS-navnecachelageret og viser de registrerede navne og omfangs-id.
 • Kommandoen PathPing
  Viser en sti til en TCP/IP-vært samt pakketab for hver router på stien.
 • Kommandoen Route
  Viser IP-routingtabellen og tilføjer eller sletter IP-ruter.
 • Kommandoen Tracert
  Viser stien til en TCP/IP-vært.
Du kan få vist den korrekte kommandosyntaks, der skal bruges sammen med hvert af disse værktøjer, ved at skrive -? efter navnet på værktøjet ved en kommandoprompt.

Værktøjer i Windows XP Professional

Windows XP Professional indeholder følgende ekstra værktøjer:
 • Logbog
  Til registrering af systemfejl og hændelser
 • Computeradministration
  Til ændring af drivere og andre komponenter i netværksgrænsefladen.

Fejlfinding

Den fremgangsmåde, du skal benytte i forbindelse med fejlfinding af TCP/IP-relaterede problemer, afhænger af, hvilken type netværksforbindelse du bruger, og hvilke problemer du oplever.

Automatisk fejlfinding

I forbindelse med de fleste problemer, der vedrører internetforbindelsen, skal du starte med at klarlægge årsagen til problemet ved hjælp af et netværksdiagnosticeringsværktøj. Benyt denne fremgangsmåde, når du bruger netværksdiagnosticering:
 1. Klik på Start og derefter på Hjælp og support.
 2. Klik på linket til Brug værktøjer til at vise oplysninger om computeren og diagnosticere problemer, og klik derefter på Netværksdiagnosticering på listen til venstre.
 3. Når du klikker på Gennemsøg systemet, indsamles der konfigurationsoplysninger i Netværksdiagnosticering, og der udføres automatisk fejlfinding af netværksforbindelsen.
 4. Når processen er fuldført, skal du kigge efter de elementer, der er markeret med et rødt "MISLYKKEDES". Du kan få vist flere detaljer om testresultatet ved at udvide disse kategorier.
På baggrund af oplysningerne kan du enten selv forsøge at løse problemet, eller du kan videregive oplysningerne til en netværkssupportmedarbejder, som så kan hjælpe dig med at løse problemet. Hvis du sammenligner de testresultater, der er markeret med "mislykkedes", med den dokumentation, der er indeholdt i afsnittet "Manuel fejlfinding" længere fremme i artiklen, vil du muligvis være i stand til at fastslå årsagen til problemet. Du kan få flere oplysninger om resultatet af TCP/IP-diagnosticeringen ved at udvide afsnittet Netværkskort i testresultatet og derefter udvide det netværkskort, som blev markeret med "mislykkedes" i forbindelse med testen.

Du kan også starte grænsefladen for Netværksdiagnosticering direkte ved hjælp af følgende kommando:
netsh diag gui

Manuel fejlfinding

Du kan foretage manuel fejlfinding af TCP/IP-forbindelsen ved at benytte følgende metoder i den rækkefølge, de er vist:

Metode 1: Kontrol af konfigurationen ved hjælp af værktøjet IPConfig


Du kan kontrollere TCP/IP-konfigurationen på den computer, hvor problemet opstår, ved hjælp af værktøjet IPConfig: Klik på Start, klik på Kør, og skriv derefter cmd. Du har nu adgang til at indhente konfigurationsoplysninger om værtscomputeren, herunder IP-adresse, undernetsmaske og standardgateway, ved hjælp af kommandoen ipconfig.

Med parameteren /all i IPConfig genereres en detaljeret konfigurationsrapport for alle grænseflader, herunder netværkskort til fjernadgang. Du kan omdirigere IPConfig-outputtet til en fil, så outputtet efterfølgende kan indsættes i andre dokumenter. Det kan du gøre ved at skrive:
ipconfig > \mappenavn\filnavn
. Outputtet navngives med det angivne filnavn og gemmes i den angivne mappe.

Du kan gennemse IPConfig-outputtet for at finde frem til eventuelle problemer med netværkskonfigurationen på computeren. Hvis computeren f.eks. konfigureres manuelt med en IP-adresse, som duplikerer en eksisterende IP-adresse, der allerede er registreret, vises undernetmasken som 0.0.0.0.

Hvis den lokale IP-adresse returneres som 169.254.y.z med undernetmasken 255.255.0.0, er IP-adressen blevet tildelt af APIPA-funktionen (Automatic Private IP Addressing) i Windows XP Professional. Denne tildeling betyder, at TCP/IP-forbindelsen er konfigureret til automatisk konfiguration, at der ikke blev fundet nogen DHCP-server, og at der ikke er angivet nogen alternativ konfiguration. Konfigurationen indeholder ikke nogen standardgateway for grænsefladen.

Hvis den lokale IP-adresse returneres som 0.0.0.0, er tilsidesættelse af DHCP-medieregistreringsfunktionen aktiveret, fordi netværkskortet har registreret manglende forbindelse til et netværk, eller fordi TCP/IP-forbindelsen har registreret en IP-adresse, som duplikerer en manuelt konfigureret IP-adresse.

Hvis det ikke lykkes for dig at identificere problemerne med TCP/IP-konfigurationen med denne metode, skal du fortsætte til Metode 2:

Metode 2: Test af forbindelsen ved hjælp af værktøjet Ping


Hvis du ikke kunne identificere problemerne med TCP/IP-konfigurationen ved hjælp af den foregående metode, skal du undersøge, om computeren kan oprette forbindelse til andre værtscomputere på TCP/IP-netværket. Det kan du gøre ved hjælp af værktøjet Ping.

Du kan bruge Ping-værktøjet til at undersøge forbindelsen på IP-niveau. Med kommandoen ping sendes der en meddelelse med en ICMP-ekkoanmodning til en destinationsvært. Du kan bruge Ping-kommandoen, hver gang du vil undersøge, om en værtscomputer kan sende IP-pakker til en destinationsvært. Du kan også bruge Ping-kommandoen til at isolere problemer, der relaterer sig til netværkets hardware, samt inkompatible konfigurationer.

Bemærk! Hvis du har kørt kommandoen ipconfig /all, og IP-konfigurationen er blevet vist, er det ikke nødvendig at anvende Ping-kommandoen på tilbagekoblingsadressen og din egen IP-adresse. IPConfig har allerede udført disse opgaver for at kunne vise konfigurationen. Når du foretager fejlfinding, skal du kontrollere, at der findes en rute mellem den lokale computer og en netværksvært. Det kan du gøre ved hjælp af følgende kommando:
ping IP-adresse
Bemærk!IP-adresse er IP-adressen på den netværksvært, der skal oprettes forbindelse til.

Benyt denne fremgangsmåde, når du bruger kommandoen ping:
 1. Kontroller, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på den lokale computer ved at køre Ping-kommandoen på tilbagekoblingsadressen. Det kan du gøre ved at skrive følgende kommando:
  ping 127.0.0.1
  Hvis testen af tilbagekoblingsadressen mislykkes, svarer IP-stakken ikke. Problemet kan opstå, hvis en eller flere af følgende betingelser gælder:
  • TCP-driverne er beskadigede.
  • Netværkskortet fungerer ikke.
  • IP-adressen forstyrres af en anden tjeneste.
 2. Kontroller, at computeren er blevet føjet til netværket, som den skal, ved at køre Ping-kommandoen på den lokale computer. Hvis routingtabellen er korrekt, sendes pakken videre til tilbagekoblingsadressen 127.0.0.1. Det kan du gøre ved at skrive følgende kommando:
  ping IP-adressen på den lokale vært
  Hvis det er muligt at udføre testen på tilbagekoblingsadressen, men ikke muligt at køre Ping-kommandoen på den lokale IP-adresse, skyldes det muligvis problemer med routingtabellen eller netværkskortets driver.
 3. Kør Ping-kommandoen på standardgatewayen for at kontrollere, at standardgatewayen fungerer, og at det er muligt at kommunikere med en lokal vært på det lokale netværk. Det kan du gøre ved at skrive følgende kommando:
  ping IP-adressen på standardgatewayen
  Hvis Ping-kommandoen mislykkes, skyldes det muligvis et problem med netværkskortet, routeren eller gatewayenheden, kabelføringen eller den hardware, der anvendes på netværket.
 4. Kontroller, at du har adgang til at kommunikere via en router ved at køre Ping-kommandoen på IP-adressen på en fjernvært. Det kan du gøre ved at skrive følgende kommando:
  ping IP-adresse på fjernvært
  Hvis Ping-kommandoen mislykkes, skyldes det muligvis, at værten ikke svarer, eller at der er problemer med den netværkshardware, der bruges mellem computerne. Du kan finde ud af, om problemet skyldes, at fjernværten ikke svarer, ved at køre Ping-kommandoen på en anden fjernvært.
 5. Undersøg, om du har adgang til at fortolke navnet på en fjernvært, ved at køre Ping-kommandoen på et værtsnavn, der tilhører en fjernvært. Det kan du gøre ved at skrive følgende kommando:
  ping Værtsnavn på fjernvært
  Med Ping-kommandoen fortolkes computernavnet som en IP-adresse ved hjælp af navnefortolkning. Det betyder, at hvis du kan køre Ping-kommandoen på en IP-adresse, men ikke på et computernavn, er det udtryk for, at der er problemer med fortolkningen af værtsnavnet og ikke med netværksforbindelsen. Kontroller, at der er konfigureret DNS-serveradresser for computeren enten manuelt via egenskaberne for TCP/IP eller via en automatisk tildeling. Hvis der vises DNS-serveradresser, når du kører kommandoen ipconfig /all, kan du kontrollere, at der er adgang til serveradresserne ved at køre Ping-kommandoen på de enkelte adresser.
Hvis Ping-kommandoen mislykkes, skal du undersøge følgende konfigurationer:
 • Kontroller, at den lokale computers IP-adresse er gyldig, og at den er korrekt angivet under fanen Generelt i dialogboksen Internet Protocol (TCP/IP) Properties, eller når den bruges sammen med værktøjet Ipconfig.
 • Kontroller, at der er konfigureret en standardgateway, og at linket mellem værten og standardgatewayen fungerer, som det skal. I forbindelse med fejlfinding skal du kontrollere, at der kun er konfigureret én standardgateway. Selvom det er muligt at konfigurere mere end én standardgateway, bruges de gateways, der konfigureres efter den første gateway, udelukkende, hvis IP-stakken bestemmer, at den oprindelige gateway ikke fungerer. Formålet med fejlfindingen er at finde frem til status på den gateway, der først blev konfigureret. Det betyder, at du kan forenkle fejlfindingsproceduren ved at slette alle andre gateways.
 • Kontroller, at IPSec ikke er aktiveret (Internet Protocol security). Afhængig af IPSec-politikken, blokeres Ping-pakker muligvis eller kræver muligvis sikkerhed. Du kan få flere oplysninger om IPSec ved at gå videre til Metode 7: Kontrol af IPSec (Internet Protocol security)
Vigtigt! Hvis den fjerncomputer, som Ping-kommandoen køres på, kører over et link med stor forsinkelse, f.eks. et satellitlink, kan svartiden blive forlænget. Du kan angive en længere timeoutperiode end standardperioden på fire sekunder ved hjælp af parameteren -w (wait/vent).

Metode 3: Kontrol af en rute ved hjælp af værktøjet PathPing


Værktøjet PathPing bruges til registrering af pakketab over stier med flere hop. Du kan kontrollere, at routerne til en destination fungerer, som de skal, ved at køre en PathPing-analyse på en fjernvært. Det kan du gøre ved at skrive følgende kommando:
pathping IP-adresse på fjernvært
Metode 4: Rydning af ARP-cachelageret ved hjælp af værktøjet Arp


Hvis du kan køre Ping-kommandoen både på tilbagekoblingsadressen (127.0.0.1) og IP-adressen, men ikke på andre IP-adresser, skal du rydde ARP-cachelageret (Address Resolution Protocol) ved hjælp af Arp-værktøjet. Du kan få vist posterne i cachelageret ved at skrive en af følgende kommandoer:
arp -a

arp -g
Du kan slette posterne ved at skrive følgende kommando:
arp -d IP-adresse
Du kan rydde cachelageret ved at skrive følgende kommando:
netsh interface ip delete arpcache
Metode 5: Kontrol af standardgatewayen


Gatewayadressen skal være på det samme netværk som den lokale vært. Ellers er det ikke muligt at videresende meddelelser fra værtscomputeren uden for det lokale netværk. Hvis gatewayadressen er på det samme netværk som den lokale vært, skal du kontrollere, at adressen på standardgatewayen er korrekt. Kontroller, at standardgatewayen er en router og ikke blot en vært. Kontroller derudover, at routeren er aktiveret til at videresende IP-datagrammer.

Metode 6: Kontrol af kommunikationen ved hjælp af værktøjet Tracert eller Route


Hvis standardgatewayen svarer, som den skal, skal du undersøge, om kommunikationen mellem de forskellige netværk fungerer, som den skal, ved at køre Ping-kommandoen mod en fjernvært. Hvis kommunikationen ikke fungerer, som den skal, skal du spore stien på destinationen ved hjælp af værktøjet Tracert. I forbindelse med IP-routere, som er Microsoft Windows 2000-baserede eller Microsoft Windows NT 4.0-baserede computere, kan du få vist IP-routingtabellen ved hjælp af værktøjet Route eller snap in-programmet Routing and Remote Access. I forbindelse med andre IP-routere skal du undersøge IP-routingtabellen ved hjælp af de værktøjer eller faciliteter, som producenten har anvist.

Det er som regel følgende typer fejlmeddelelser, der vises, når du anvender Ping-kommandoen i forbindelse med fejlfinding:
TTL Expired in Transit
Denne fejlmeddelelse betyder, at antallet af nødvendige hop overstiger TTL (Time to Live). Du kan øge TTL ved hjælp af kommandoen ping -i. Der findes muligvis en routingtilbagekobling. Du kan undersøge, om der er opstået en routingtilbagekobling som følge af routere, der er forkert konfigureret, ved hjælp af kommandoen Tracert.
Destination Host Unreachable
Denne fejlmeddelelse betyder, at der ikke findes nogen lokalrute eller fjernrute for en destinationsvært hos afsenderværten eller hos routeren. Foretag fejlfinding på den lokale vært eller på routerens routingtabel.
Request Timed Out
Denne fejlmeddelelse betyder, at der ikke er modtaget ekkosvarmeddelelser inden for den angivne timeoutperiode. Timeoutperioden er som standard angivet til fire sekunder. Du kan øge timeoutperioden ved hjælp af kommandoen ping -w.
Ping request could not find host
Denne fejlmeddelelse viser, at det ikke er muligt at fortolke navnet på destinationsværten. Kontroller navnet, og at DNS- og WINS-serverne er tilgængelige.

Metode 7: Kontrol af IPSec (Internet Protocol security)


IPSec kan bruges til at forbedre sikkerheden på et netværk, men er ikke velegnet til at ændre netværkskonfigurationer eller foretage fejlfinding af problemer. IPSec-politikker forudsætter ind imellem sikker kommunikation på en Windows XP Professional-baseret computer. Disse krav kan betyde, at det kan være svært at oprette forbindelse til en fjernvært. Hvis IPSec implementeres lokalt, er det muligt at deaktivere tjenesten IPSEC Services i snap in-programmet Tjenester.

Hvis problemerne ophører, når du stopper IPSec-tjenesterne, blokeres trafikken enten af IPSec-politikker, eller der kræves sikkerhed for trafikken. Anmod sikkerhedsadministratoren om at ændre IPSec-politikken.

Metode 8: Kontrol af pakkefilteret


Adressegenkendelse og forbindelsen fungerer muligvis ikke på grund af fejl i forbindelse med pakkefilteret. Du kan finde ud af, om et netværksproblem skyldes pakkefilteret, ved at deaktivere TCP/IP-pakkefileteret. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:
 1. Klik på Start, Kontrolpanel, Netværks- og Internetforbindelser, og klik derefter på Netværksforbindelser.
 2. Højreklik på den LAN-forbindelse, der skal ændres, og klik derefter på Egenskaber.
 3. Klik på Internet Protocol (TCP/IP) på listen Denne forbindelse bruger følgende elementer under fanen Generelt, og klik derefter på Egenskaber.
 4. Klik på Avanceret, og klik derefter på fanen Indstillinger.
 5. Klik på TCP/IP-filtrering i dialogboksen Valgfrie indstillinger, og klik derefter på fanen Egenskaber.
 6. Fjern markeringen i feltet Aktiver TCP/IP-filtrering (alle kort), og klik derefter på OK.
Du kan køre Ping-kommandoen på en adresse ved hjælp af NetBIOS-computernavnet eller IP-adressen. Hvis kommandoen lykkes, er indstillingerne for pakkefilteret muligvis konfigureret forkert, eller de er for restriktive. Filteret kan f.eks. tillade, at computeren fungerer som webserver, men for at kunne gøre dette, skal filteret deaktivere bestemte værktøjer, f.eks. fjernadministration. Du kan gendanne et større udvalg af gyldige indstillinger for filteret ved at ændre de tilladte værdier for TCP-porten, UDP-porten og IP-protokollen.

Metode 9: Kontrol af forbindelsen til en bestemt server


Du kan fastslå årsagen til de problemer, du oplever, når du forsøger at oprette forbindelse til en bestemt server via NetBIOS-baserede forbindelser, ved at finde ud af, hvilket navn der er registreret for serveren på netværket. Det kan du gøre ved at køre kommandoen nbtstat -n på serveren.

Med kommandoen nbtstat -n output vises der en liste over de navne, som computeren har registreret. Listen vil omfatte et navn, der minder om det navn for computeren, der er konfigureret under fanen Computernavn under System i Kontrolpanel. Hvis dette navn ikke findes på listen, kan du prøve med et af de andre entydige navne, der vises med kommandoen nbtstat.

Værktøjet Nbtstat kan også bruges til visning af poster for fjerncomputere i cachelageret på baggrund af #PRE-poster i Lmhosts-filen eller på baggrund af nyligt fortolkede navne. Hvis det navn, fjerncomputerne bruger på serveren, er det samme, og de andre computere er på et fjernundernet, skal du kontrollere, at de andre computere har computerens "navn til adresse"-tilknytning i Lmhosts-filerne eller på WINS-serverne.

Metode 10: Kontrol af fjernforbindelser


Du kan afgøre, hvorfor en TCP/IP-forbindelse til en fjerncomputer holder op med at svare, ved hjælp af kommandoen netstat -a, som bruges til visning af status på al aktivitet på den lokale computers TCP- og UDP-porte.

En god TCP-forbindelse vil typisk vise 0 byte i køerne Sent og Received. Hvis data blokeres i en af køerne, eller hvis køernes tilstand er uregelmæssig, kan det medføre fejl på forbindelsen. Hvis der ikke er blokerede data i køerne, og hvis køernes tilstand er typisk, er der muligvis tale om en forsinkelse på netværket eller i et program.

Metode 11: Undersøgelse af routingtabel ved hjælp af værktøjet Route


En forudsætning for, at to værter kan udveksle IP-datagrammer, er, at begge værter har en rute til den anden vært, eller at de bruger standardgateways, som har en rute. Du kan få vist routingtabellen for en Windows XP-baseret vært ved at skrive følgende kommando:
route print
Metode 12: Undersøgelse af stier ved hjælp af værktøjet Tracert


Med værktøjet Tracert sendes der meddelelser med ICMP-ekkoanmodninger, som efter behov har højere værdier i TTL-feltet i IP-headeren for at bestemme stien fra en vært til en anden over et netværk. De ICMP-meddelelser, der returneres, analyseres derefter i Tracert. Med Tracert er det muligt at spore stien fra router til router med op til 30 hop. I tilfælde af fejl i en router eller routingtilbagekobling af en pakke vises problemet i Tracert. Når du har fundet frem til den router, der er årsag til problemet, skal du kontakte routeradministratoren, hvis du ikke selv har adgang til routeren. Hvis du selv har adgang til routeren, kan du selv gendanne status for routerens funktioner.

Metode 13: Fejlfinding af gateways


Hvis der vises fejlmeddelelser i forbindelse med konfigurationen, skal du undersøge, om standardgatewayen er placeret på det samme logiske netværk som computerens netværkskort:
Standardgatewayen hører ikke til en af de konfigurerede grænseflader
Sammenlign netværks-id'et i IP-adressen på standardgatewayen med netværks-id'et i computerens netværkskort. Det er særligt vigtigt at kontrollere, at det bitvise logiske AND i IP-adressen og undernetsmasken svarer til det bitvise logiske AND i standardgatewayen og undernetsmasken.

En computer, der har et enkelt netværkskort, som er konfigureret med IP-adressen 172.16.27.139 og undernetsmasken 255.255.0.0, skal f.eks. bruge en standardgateway af typen 172.16.y.z. Netværks-id'et for denne IP-grænseflade er 172.16.0.0.

Ekstra ressourcer

Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding i forbindelse med Microsoft TCP/IP i følgende ekstra ressourcer:

Se emnet "Konfigurere TCP/IP" i dokumentationen til Microsoft Windows XP Professional Resource Kit.

Du kan finde flere generelle oplysninger om TCP/IP-protokolserien i afsnittet "Introduction to TCP/IP" i guiden TCP/IP Core Networking Guide, som er indeholdt i Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit.

Du kan få flere oplysninger om routingprincipper i afsnittet "Unicast Routing Overview" i guiden Internetworking Guide, som er indeholdt i Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit.

Du kan finde flere oplysninger om IP-pakkefilteret i afsnittet "TCP/IP Troubleshooting" i guiden TCP/IP Core Networking Guide, som er indeholdt i Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit.Referencer

Du kan få flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
308007 Sådan foretages fejlfinding af hjemmenetværk i Windows XP
325487 Sådan foretages fejlfinding af problemer med netværksforbindelsen
299357 Sådan nulstilles TCP/IP i Windows XP
307874 Sådan deaktiveres enkel fildeling og angives tilladelser til en delt mappe i Windows XP
810881 Der vises en fejlmeddelelse af typen "Adgang nægtet", når du forsøger at åbne en mappe
308418 Sådan indstilles, vises, ændres eller fjernes fil- og mappetilladelser i Windows XP
214759 Fejlmeddelelse af typen "Adgang nægtet", når du forsøger at oprette forbindelse til et netværksshare. Artiklen er evt. på engelsk.

Egenskaber

Artikel-id: 314067 - Seneste redigering: 3. november 2006 - Redigering: 4.0
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøgleord: 
kbhowto kbenv kbinfo kbnetwork kbtshoot KB314067

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com