ID articol: 314063 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

INTRODUCERE

Acest articol descrie câteva cauze ?i rezolvări pentru un mesaj de eroare „Stop: 0x0000000A” care se poate primi în timpul instalării sau după instalarea Windows XP. Acest articol este destinat utilizatorilor avansa?i.

Simptome

Este posibil să primi?i un mesaj de eroare Stop cu următorul format în timpul instalării sau după instalarea Windows XP:
Stop: 0x0000000A (parametru1, parametru2, parametru3, parametru4)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** Address x has base at x - numefi?ier
În acest mesaj de eroare Stop, fiecare parametru este un număr hexazecimal care face referire la o problemă specifică:
 • Parametrul 1 - O adresă la care s-a făcut referire în mod incorect.
 • Parametrul 2 - Un IRQL care a fost necesar pentru accesarea memoriei.
 • Parametrul 3 - Tipul de acces, unde 0 indică o opera?iune de citire iar 1 una de scriere.
 • Parametrul 4 - Adresa instruc?iunii care a făcut referire la memorie în parametrul 1.
De exemplu:
STOP 0x0000000A (0xBFD14AAC, 0x000000FF, 0x00000000, 0x8000F67C)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***Address 8000f67c has base at 80001000 - hal.dll

Cauză

Acest mesaj de eroare de tip Stop se produce de obicei în timpul instalării, când a avut loc o încercare în modul kernel de accesare a memoriei paginabile la un nivel prea înalt de solicitare de proces intern (IRQL). De obicei, această eroare se produce când un driver utilizează o adresă de memorie incorectă. Alte cauze posibile pentru această eroare sunt un driver de unitate incompatibil, o problemă generală hardware sau software incompatibil.

Rezoluție

Când se produce acest mesaj de eroare Stop, încerca?i mai întâi să rezolva?i problema utilizând instrumentul Raportare erori Windows, care se afi?ează automat când se produce o eroare. Instrumentul de raportare trimite un raport de eroare la Microsoft ?i vă raportează imediat o remediere sau o solu?ionare. Dacă nu este disponibilă nicio remediere sau solu?ionare sau dacă remedierea sau solu?ionarea raportate de instrument nu rezolvă eroarea, urma?i metodele din sec?iunea „Depanare complexă”.

DEPANARE COMPLEXĂ

Această sec?iune con?ine două sec?iuni de depanare complexă:
 • Dacă eroarea se produce în timpul instalării, accesa?i sec?iunea „Eroarea se produce în timpul instalării Windows XP”.
 • Dacă eroarea se produce după instalarea Windows XP, accesa?i sec?iunea „Eroarea se produce după instalarea Windows XP”.
Poate fi mai simplu să urma?i metodele dacă mai întâi imprima?i acest articol.

Eroarea se produce în timpul instalării Windows XP

Dacă primi?i un mesaj de eroare „Stop: 0x0000000A" în timpul instalării Windows XP, poate exista o problemă cu componentele hardware instalate pe computer. Mai întâi, asigura?i-vă că hardware-ul dvs. este compatibil cu Windows XP urmând linkul din sec?iunea „Asigura?i-vă că sunt compatibile componentele hardware”. În cazul în care componentele dvs. hardware sunt compatibile, pentru a le depana urmați procedurile din secțiunea„În cazul în care componentele hardware sunt compatibile, căutați alte cauze ale problemelor hardware”.

Asigurați-vă că sunt compatibile componentele hardware

Pentru informații suplimentare, consultați subiectul „Check System Compatibility” (Verificați compatibilitatea sistemului) de pe CD-ul sau DVD-ul de instalare Windows XP pentru a afla informații despre eventualele incompatibilități software și hardware.

Dacă sunt compatibile componentele hardware, căuta?i alte probleme de hardware

Această sec?iune oferă ?apte metode care se pot utiliza pentru a depana ?i găsi problema, examinând componentele hardware pentru a găsi probleme poten?iale.

Avertisment Acest articol con?ine pa?i care pot implica modificarea setărilor BIOS sau CMOS ?i care pot necesita efectuarea de modificări fizice asupra componentelor hardware ale computerului. Modificările incorecte în BIOS-ul computerului pot provoca probleme grave. Microsoft nu poate garanta rezolvarea problemelor provocate de modificările făcute în BIOS. Modifica?i setările BIOS pe propriul risc. Dacă dori?i ajutor în oricare dintre aceste etape, contacta?i producătorul componentelor hardware. Efectuarea de modificări în BIOS sau hardware pot anula garan?ia. Dacă nu dori?i să face?i modificări asupra componentelor hardware ale computerului, apela?i la un centru de repara?ii.

Înainte să începe?i

Asigura?i-vă că ave?i disponibil CD-ul sau DVD-ul de instalare Windows XP. Următoarele metode necesită utilizarea CD-ului sau DVD-ului de instalare Windows pentru a porni computerul.

Materiale sugerate

Înainte să începe?i pa?ii de depanare, se recomandă să ave?i la dispozi?ie următoarele:
 • Documenta?ia de asisten?ă pentru orice dispozitive, adaptoare sau componente hardware adăugate
 • Informa?iile de contact pentru orice producători de dispozitive, adaptoare sau componente hardware adăugate

Metoda 1: Specifica?i nivelul de abstractizare hardware (HAL - Hardware Abstraction Layer)

Utiliza?i această metodă mai întâi pentru a încerca să rezolva?i mesajul de eroare Stop.
 1. În timpul pornirii instalării, apăsa?i F5 când se afi?ează mesajul „Setup is inspecting your computer's hardware configuration”.
 2. Când vi se solicită, specifica?i tipul corect de computerului ?i HAL. De exemplu, dacă ave?i un singur procesor, specifica?i ca HAL „Standard PC”.
 3. Încerca?i să reinstala?i Windows XP.
  • Dacă această metodă rezolvă mesajul de eroare ?i instala?i cu succes Windows XP, a?i terminat.
  • Dacă ace?ti pa?i nu rezolvă mesajul de eroare Stop, continua?i cu Metoda 2.

Metoda 2: Dezactiva?i caracteristici din setările CMOS

Utiliza?i această metodă când metoda 1 nu rezolvă mesajul de eroare Stop.
 1. Dezactiva?i următoarele caracteristici din setările CMOS ale computerului. Pentru instruc?iuni, consulta?i documenta?ia hardware-ului sau contacta?i producătorul.
  • Toate procesele de memorare în cache, inclusiv L2, BIOS, intern/extern ?i de tip writeback pe controlerele de disc
  • Toate procesele de umbrire
  • Plug and Play
  • Orice caracteristică de protec?ie anti-virus bazată pe BIOS
 2. Încerca?i să reinstala?i Windows XP.
  • Dacă se rezolvă mesajul de eroare Stop, continua?i cu pasul c.
  • Dacă ace?ti pa?i nu rezolvă mesajul de eroare Stop, continua?i cu Metoda 3.
 3. Găsi?i caracteristica ce provoacă eroarea. Pentru aceasta, reactiva?i fiecare dintre aceste caracteristici una câte una, apoi reporni?i computerul după reactivarea fiecăreia.
 4. Dacă identifica?i o caracteristică problemă, dezactiva?i-o sau elimina?i-o ?i contacta?i producătorul pentru rezolva a problema.

  Dacă nu găsi?i problema cu setarea CMOS, dar se rezolvă mesajul de eroare Stop ?i poate fi pornit computerul în mod normal, atunci este posibil ca o setare să fi împiedicat instalarea. În acest caz, activa?i setarea după ce instala?i Windows XP ?i a?i terminat.

Metoda 3: Verifica?i memoria RAM a computerului

Utiliza?i această metodă când metoda 2 nu rezolvă mesajul de eroare Stop. Dacă ave?i nevoie de ajutor cu oricare dintre pa?ii următori, consulta?i documenta?ia hardware.
 1. Elimina?i memoriile SIMM (RAM) nepotrivite astfel încât toate modulele SIMM să func?ioneze la aceea?i viteză. De exemplu, 60 nanosecunde (ns) sau 70 ns.
 2. Executa?i un test de sistem pentru memorie ?i elimina?i orice modul SIMM defect.
 3. Testa?i prin utilizarea de module SIMM diferite, în cazul în care sunt disponibile.
 4. Încerca?i să reinstala?i Windows XP.
  • Dacă această metodă rezolvă mesajul de eroare ?i instala?i cu succes Windows XP, a?i terminat.
  • Dacă ace?ti pa?i nu rezolvă mesajul de eroare Stop, continua?i cu Metoda 4.

Metoda 4: Elimina?i orice adaptoare ?i deconecta?i dispozitivele hardware

Utiliza?i această metodă când metoda 3 nu rezolvă mesajul de eroare Stop.
 1. Elimina?i toate adaptoarele ?i deconecta?i toate dispozitivele hardware care nu sunt necesare pentru pornirea computerului ?i instalarea Windows. Printre ele se numără următoarele adaptoare ?i dispozitive:
  • Dispozitivele SCSI
  • Dispozitivele IDE
  • Adaptor de re?ea
  • Modem intern
  • Placă de sunet
  • Hard diskuri suplimentare (este necesar cel pu?in unul pentru realizarea instalării)
  • Unită?ile CD sau DVD (dacă instala?i de pe hard diskul local)
 2. Încerca?i să reinstala?i Windows XP.
  • Dacă se rezolvă mesajul de eroare Stop, continua?i cu pasul c.
  • Dacă ace?ti pa?i nu rezolvă mesajul de eroare Stop, continua?i cu Metoda 5.
 3. Încerca?i să găsi?i adaptorul sau dispozitivul hardware care provoacă eroarea. După ce reinstala?i Windows XP, reconecta?i fiecare adaptor sau dispozitiv hardware, pe rând. Reporni?i computerul după fiecare reconectare.
 4. Dacă identifica?i o problemă cu una dintre componentele hardware, deconecta?i adaptorul sau dispozitivul ?i contacta?i furnizorul pentru a rezolva problema.

  Dacă nu găsi?i o problemă cu o componentă hardware, dar se rezolvă mesajul de eroare Stop ?i poate fi pornit computerul în mod normal, atunci este posibil ca o componentă hardware să fi împiedicat instalarea. În acest caz, reconecta?i componenta hardware după ce instala?i Windows XP, apoi a?i terminat.

Metoda 5: Actualiza?i driverele SCSI ?i elimina?i orice dispozitive SCSI

Utiliza?i această metodă când metoda 4 nu rezolvă mesajul de eroare Stop. Dacă ave?i nevoie de ajutor cu oricare dintre pa?ii următori, consulta?i documenta?ia hardware.
 1. Ob?ine?i cel mai recent driver Windows de la furnizorul echipamentului.
 2. Dezactiva?i negocierea sincronizării în controlerul SCSI.
 3. Verifica?i că termina?ia ?i ID-urile dispozitivelor SCSI sunt corecte.
 4. Elimina?i toate dispozitivele SCSI din lan?ul SCSI (cu excep?ia unui hard disk în cazul în care porni?i sau instala?i pe o unitate aflată pe acel disc).
 5. Încerca?i să reinstala?i Windows XP.
  • Dacă se rezolvă mesajul de eroare Stop, continua?i cu pasul f.
  • Dacă ace?ti pa?i nu rezolvă mesajul de eroare Stop, continua?i cu Metoda 6.
 6. Încerca?i să găsi?i ce dispozitiv provoacă eroarea. După ce reinstala?i Windows XP, reconecta?i fiecare dispozitiv SCSI, pe rând. Reporni?i computerul după fiecare reconectare.
 7. Dacă identifica?i o problemă cu un dispozitiv, deconecta?i dispozitivul SCSI ?i contacta?i furnizorul pentru a rezolva problema.

  Dacă nu găsi?i o problemă cu un dispozitiv SCSI, dar se rezolvă mesajul de eroare Stop ?i poate fi pornit computerul în mod normal, atunci este posibil ca un dispozitiv să fi împiedicat instalarea. În acest caz, reconecta?i dispozitivul după ce instala?i Windows XP, apoi a?i terminat.

Metoda 6: Redefini?i setările IDE ?i elimina?i orice dispozitive IDE

Utiliza?i această metodă când metoda 5 nu rezolvă mesajul de eroare Stop. Dacă ave?i nevoie de ajutor cu oricare dintre pa?ii următori, consulta?i documenta?ia hardware.
 1. Defini?i portul IDE on-board doar la Primary.
 2. Verifica?i că setările Master/Subordinate/Only pentru dispozitivele IDE sunt corecte.
 3. Elimina?i toate dispozitivele IDE cu excep?ia hard diskului.
 4. Încerca?i să reinstala?i Windows XP.
  • Dacă se rezolvă mesajul de eroare Stop, continua?i cu pasul e.
  • Dacă ace?ti pa?i nu rezolvă mesajul de eroare Stop, continua?i cu Metoda 7.
 5. Încerca?i să găsi?i ce setare sau dispozitiv IDE provoacă eroarea. După ce reinstala?i Windows XP, reconecta?i fiecare dispozitiv IDE, pe rând. Reporni?i computerul după fiecare reconectare.
 6. Dacă identifica?i o problemă cu o setare sau un dispozitiv, dezactiva?i setarea sau dispozitivul IDE ?i contacta?i furnizorul pentru a rezolva problema.

  Dacă nu găsi?i o problemă cu o setare sau dispozitiv IDE, dar se rezolvă mesajul de eroare Stop ?i poate fi pornit computerul în mod normal, atunci este posibil ca o setare sau un dispozitiv să fi împiedicat instalarea. În acest caz, reactiva?i setarea sau reconecta?i dispozitivul după ce instala?i Windows XP, apoi a?i terminat.

Metoda 7: Consulta?i-vă cu producătorul pentru găsi problemele cunoscute

Utiliza?i această metodă ca ultimă măsură, atunci când celelalte metode de găsire a problemei nu au func?ionat.
 1. Contacta?i producătorul computerului sau al plăcii de bază pentru a vedea dacă există probleme cunoscute legate de executarea sau instalarea Windows XP. Producătorul vă poate ajuta cu următorii pa?i:
  • Executarea unui program de diagnosticare pe computer.
  • Face?i upgrade pentru sistemul BIOS al computerului, dacă este posibil.
 2. Încerca?i să reinstala?i Windows XP.

  Dacă această solu?ie nu func?ionează, vizita?i următorul site Web Microsoft pentru informa?ii despre contactarea asisten?ei:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=ro

Eroarea se produce după ce s-a instalat deja Windows XP

Dacă primi?i un mesaj de eroare „Stop: 0x0000000A" după ce s-a instalat deja Windows XP, atunci este posibil ca mesajele de eroare să fie provocate de componente hardware sau programe software ter?e. Mai întâi, încerca?i metodele din sec?iunea „Depanarea programelor software ?i a componentelor hardware ter?e” pentru a depana alte componente. Se recomandă să ave?i la dispozi?ie documenta?ia de asisten?ă pentru orice program software sau componentă hardware pe care le-a?i adăugat recent. Dacă aceste metode nu rezolvă problema, încerca?i metodele din sec?iunea „Restabilire Windows”.

Pa?i recomanda?i

Se recomandă să crea?i o copie de rezervă a sistemului, inclusiv a tuturor fi?ierelor ?i folderelor personale, înainte să începe?i următoarele metode de depanare.

Depanarea programelor software ?i a componentelor hardware ter?e

Metoda 1: Examina?i software-ul ter? adăugat recent

Dacă a?i instalat orice software ter?, elimina?i-l sau dezactiva?i-l astfel încât să nu se mai încarce. Apoi, reporni?i computerul pentru a vedea dacă acel software sau driver provoacă eroarea.
 • Dacă există mai multe software-uri ter?e, elimina?i sau dezactiva?i fiecare software pe rând, apoi reporni?i computerul după fiecare eliminare sau dezactivare, pentru a izola software-ul ter? care provoacă eroarea.
 • Dacă eliminarea software-ului ter? rezolvă mesajul de eroare Stop, atunci era o problemă cu software-ul care determina eroarea. Raporta?i această problemă la furnizor pentru a o rezolva.
 • Dacă eliminarea software-ului ter? rezolvă mesajul de eroare Stop, atunci software-ul nu este problema. Continua?i cu "Metoda 2: Examina?i componentele hardware adăugate recent".

Metoda 2: Examina?i componentele hardware ter?e adăugate recent

Dacă a?i adăugat dispozitive hardware sau drivere după ce s-a instalat Windows, elimina?i componentele hardware adăugate recent, apoi reporni?i computerul pentru a vedea dacă eroarea este determinată de componenta hardware.
 • Dacă există mai multe componente hardware adăugate recent, elimina?i fiecare componentă sau dispozitiv pe rând, apoi reporni?i computerul după fiecare eliminare, pentru a izola componenta hardware care provoacă eroarea.
 • Dacă eliminarea componentei hardware adăugată recent rezolvă mesajul de eroare Stop, utiliza?i o metodă sau mai multe metode din următoarea listă pentru a rezolva problema:
  1. Ob?ine?i drivere actualizate pentru dispozitive, dacă sunt disponibile.
  2. Lua?i legătura cu producătorul dispozitivului sau driverului pentru a vedea dacă există probleme cunoscute cu dispozitivul hardware.
  3. Executa?i diagnosticări pentru a vă asigura că dispozitivul hardware func?ionează corect.
  Dacă metoda rezolvă mesajul de eroare Stop, a?i terminat.
 • Dacă eliminarea dispozitivului adăugat recent nu rezolvă mesajul de eroare Stop, atunci restabili?i Windows cu Restabilire sistem. Pentru a face aceasta, accesa?i sec?iunea „Restabilire Windows”.

Restabilire Windows

Dacă depanarea componentelor hardware ?i software ter?e adăugate recent nu rezolvă mesajul de eroare Stop, restabili?i Windows. Pentru aceasta, încerca?i mai întâi metoda 1

Metoda 1: Utiliza?i caracteristica Last Known Good Configuration

Caracteristica Last Known Good Configuration este o op?iune de recuperare care poate fi utilizată atunci când nu se poate porni Windows XP după ce a?i făcut o modificare în computer sau când suspecta?i că o modificare efectuată anterior a provocat problema. Caracteristica restabile?te informa?iile de registry ?i setările de drivere care erau în vigoare la ultima pornire reu?ită a computerului. Pentru mai multe informa?ii privind utilizarea configura?iei Last Known Good Configuration, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
307852 Cum se porne?te computerul utilizând caracteristica Last Known Good Configuration din Windows XP
 • Dacă această metodă restabile?te Windows ?i rezolvă mesajul de eroare Stop, a?i terminat.
 • Dacă această metodă nu restabile?te Windows sau nu rezolvă mesajul de eroare Stop, continua?i cu Metoda 2.

Metoda 2: Repara?i instalarea Windows XP

Dacă nu a fost posibilă restabilirea Windows utilizând caracteristica Last Known Good Configuration, încerca?i să restabili?i Windows reparând instalarea Windows XP.
Cerin?e
Asigura?i-vă că ave?i la dispozi?ie CD-ul sau DVD-ul de instalare Windows XP.
Materiale sugerate
Înainte să începe?i depanarea, se recomandă să ave?i la dispozi?ie următoarele:
 • Documenta?ia software-urilor de nivel BIOS ?i antivirus
 • Documenta?ia de computer despre cum se configurează unitatea CD sau DVD ca dispozitiv de pornire de primă prioritate
Pentru a repara instalarea Windows XP, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Dezactiva?i toate programele antivirus ?i orice fel de protec?ie antivirus la nivel de BIOS. Pentru ajutor, consulta?i manualul de software sau ajutorul online corespunzător.
 2. Asigura?i-vă că unitatea CD sau DVD sunt dispozitivul de pornire cu prima prioritate. Consulta?i documenta?ia computerului pentru a afla cum se face acest lucru.
 3. Introduce?i CD-ul Windows XP în unitatea CD sau DVD, apoi reporni?i computerul.
 4. Când este afi?ată instruc?iunea „Press any key to boot from CD”, apăsa?i o tastă. Computerul porne?te de pe CD-ul Windows XP.
 5. Când computerul porne?te de pe CD, sistemul verifică echipamentul hardware, apoi solicită selectarea uneia dintre următoarele op?iuni:
  • To set up Windows XP now, press ENTER.
  • To repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R.
  • To exit Setup without installing Windows XP, press F3.
 6. Apăsa?i ENTER.
 7. Apăsa?i F8 pentru a accepta Acordul de licen?ă.
 8. O casetă afi?ează instalările Windows XP curente, apoi computerul vă solicită selectarea uneia dintre op?iunile următoare:
  • To repair the selected Windows XP installation, press R.
  • To continue installing a fresh copy of Windows XP without repairing, press ESC.
 9. Apăsa?i R. După ce repara?i Windows XP, poate fi necesar să reactiva?i Windows XP dacă a?i modificat unele componente hardware.
  • Dacă această metodă restabile?te Windows ?i rezolvă mesajul de eroare Stop, a?i terminat.
  • Dacă această metodă nu restabile?te Windows sau nu rezolvă mesajul de eroare Stop, continua?i cu Metoda 3.

Metoda 3: Utiliza?i caracteristica Rollback Driver

Dacă ave?i posibilitatea să porni?i computerul în modul protejat, utiliza?i această metodă pentru a restabili Windows atunci când metoda 2 nu func?ionează.

Caracteristica Rollback Driver vă permite să înlocui?i un driver de dispozitiv utilizând o versiune instalată anterior. Această caracteristică poate fi utilizată dacă s-a instalat un driver nou de dispozitiv care provoacă instabilitate computerului. Când utiliza?i caracteristica Roll Back Driver, restabili?i (sau reveni?i la) driverul anterior de dispozitiv ?i continua?i utilizarea computerului. Pentru mai multe informa?ii privind utilizarea caracteristicii Roll Back Driver, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
283657 Cum se utilizează caracteristica Roll Back Driver în Windows XP
 • Dacă această metodă restabile?te Windows ?i rezolvă mesajul de eroare Stop, a?i terminat.
 • Dacă această metodă nu restabile?te Windows sau nu rezolvă mesajul de eroare Stop, continua?i cu Metoda 4.

Metoda 4: Utiliza?i caracteristica Restabilire sistem Windows XP

Dacă ave?i posibilitatea să porni?i computerul în modul protejat, utiliza?i această metodă pentru a restabili Windows atunci când metoda 3 nu func?ionează. Restabilire sistem Windows XP face un „instantaneu” al fi?ierelor de sistem critice ?i a unor fi?iere program, stocând aceste informa?ii sub forma unor puncte de restabilire. Ave?i posibilitatea să utiliza?i aceste puncte de restaurare pentru a aduce Windows XP la o stare anterioară. Pentru mai multe informa?ii privind utilizarea caracteristicii Restabilire sistem, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
306084 Cum se restabile?te sistemul de operare la o stare anterioară în Windows XP
 • Dacă această metodă restabile?te Windows ?i rezolvă mesajul de eroare Stop, a?i terminat.
 • Dacă această metodă nu restabile?te Windows sau nu rezolvă mesajul de eroare Stop, continua?i cu Metoda 5.

Metoda 5: Utiliza?i Consola de recuperare

Se recomandă să utiliza?i Consola de recuperare pentru a restabili Windows numai după ce modul protejat ?i alte op?iuni de pornire nu func?ionează. Dacă nu ave?i posibilitatea să porni?i computerul, executa?i Consola de recuperare de pe discurile de pornire sau CD-ul Windows XP.

Ave?i posibilitatea să utiliza?i Consola de recuperare pentru a activa ?i dezactiva servicii, pentru a formata unită?i, pentru a citi ?i scrie date pe o unitate locală (inclusiv unită?ile formatate pentru a utiliza sistemul de fi?iere NTFS) ?i pentru a efectua multe alte activită?i administrative. Consola de recuperare este utilă mai ales dacă trebuie să repara?i computerul prin copierea unui fi?ier de pe o dischetă sau un CD-ROM pe hard disk sau dacă trebuie să reconfigura?i un serviciu care împiedică pornirea corectă a computerului.
Cerin?e
Asigura?i-vă că ave?i CD-ul sau DVD-ul de instalare Windows XP la dispozi?ie. Pentru informa?ii suplimentare despre modul de utilizare a Consolei de recuperare, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
307654 Cum se instalează ?i se utilizează Consola de recuperare în Windows XP
 • Dacă această metodă restabile?te Windows ?i rezolvă mesajul de eroare Stop, a?i terminat.
 • Dacă această metodă nu restabile?te Windows sau nu rezolvă mesajul de eroare Stop, continua?i cu Metoda 6.

Metoda 6: Redenumi?i software-ul sau driverul problemă

Dacă ave?i posibilitatea să porni?i computerul în modul protejat sau DOS, utiliza?i această metodă pentru a restabili Windows atunci când celelalte metode nu func?ionează.
 • Dacă Windows se află pe o parti?ie FAT, porni?i computerul utilizând MS-DOS, apoi redenumi?i software-ul sau driverul problemă.
 • Altfel, utiliza?i modul protejat cu un prompt comandă pentru a porni computerul, apoi redenumi?i software-ul sau driverul problemă.

  Pentru mai multe informa?ii despre op?iunile de încărcare în modul protejat, vizita?i site-ul Ajutor ?i asisten?ă Microsoft ?i consulta?i „O descriere a op?iunilor de încărcare în mod protejat din Windows XP.”
  • Dacă această metodă restabile?te Windows ?i rezolvă mesajul de eroare Stop, a?i terminat.
  • Dacă această metodă nu a restabilit Windows sau nu a rezolvat mesajul de eroare Stop, vizita?i următorul site Web Microsoft pentru informa?ii despre contactarea asisten?ei:
   http://support.microsoft.com/contactus/?ln=ro

Informații suplimentare

Dacă metodele din acest articol nu rezolvă mesajul de eroare „Stop: 0x0000000A” ?i executa?i Windows pe hardware compatibil HCL, consulta?i următorul articol din Baza de cuno?tin?e Microsoft:
314103 Pregătirea înainte de a contacta Microsoft după primirea unui mesaj STOP pe ecran albastru (articolul poate să fie în limba engleză)

Proprietă?i

ID articol: 314063 - Ultima examinare: 25 iulie 2013 - Revizie: 5.0
Se aplică la:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Cuvinte cheie: 
kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo kbsetup kbtshoot KB314063

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com