Straipsnio ID: 314062 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Windows 2000 ir Microsoft Windows NT versija ?io straipsnio, ?r. 131303.

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kas yra Microsoft Windows aparat?ros suderinamumo s?ra?e (HCL), ir j? pateikia nuorod? ? Microsoft interneto svetain?je galite per?i?r?ti naujausi? HCL.

Daugiau informacijos

HCL i?vardyti kompiuteriai ir kompiuterio technin?s ?rangos komponentai, kurie buvo pla?iai i?bandyti su Windows produkt? patvarumo ir suderinamumo. Microsoft produkto palaikymo tarnybos grup? naudoja HCL nustatyti kompiuteriai ir komponentai, kurie palaiko naudoti su Windows operacine sistema.

Prie? prad?dami diegti Microsoft Windows XP kompiuteryje, patikrinkite HCL ?sitikinti, kad kompiuteris yra sertifikuota Microsoft Windows reikalavimus.

Nor?dami ?sigyti naujausi? Windows HCL s?ra??, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.Microsoft.com/whdc/HCl/default.mspx
Nor?dami gauti papildomos informacijos apie technin?s ir programin?s ?rangos suderinamumo su Windows XP, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.windowsmarketplace.com

Savyb?s

Straipsnio ID: 314062 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbpubtypekc kbenv kbhardware kbinfo kbmt KB314062 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 314062

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com