Windows หรือโปรแกรมอื่นไม่พบหรือไม่รู้จักซีดีไดรฟ์หรือดีวีดีไดรฟ์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314060 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Windows 2000 โปรดดูที่ 270008.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำอธิบายปัญหา

Windows หรือโปรแกรมอื่นไม่พบหรือไม่รู้จักซีดีไดรฟ์หรือดีวีดีไดรฟ์ ทำให้คุณไม่สามารถเล่นหรือใช้ซีดีหรือดีวีดี ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้ง ถอนการติดตั้ง หรือปรับปรุงโปรแกรมหรือ Windows Vista

ดูหัวข้อ “ข้อมูลเพิ่มเติม” สำหรับข้อมูลรายละเอียด

บทความนี้ช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้ ถ้าต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" แต่ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเอง ไปที่ "ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

ถ้าต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ จากนั้นคลิกปุ่ม Run now จากเพจ Automated Troubleshooting Services และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้

Fix this problem
Microsoft Automated Troubleshooting Services: Your CD or DVD drive cannot read or write media


หมายเหตุ การแก้ไขปัญหาอัตโนมัตินี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะกับ Windows XP และ Windows Vista เท่านั้น ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows 7 โปรดไปที่ "Windows 7" ใต้ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง"

คราวนี้ ให้ไปที่หัวข้อ "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ปัญหานี้มีสาเหตุจากรายการรีจิสทรี Windows สองรายการที่เสียหาย ในการแก้ไขปัญหา คุณจะต้องใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเพื่อลบรายการรีจิสทรีที่เสียหาย ในการใช้วิธีนี้ คุณจะต้องเข้าสู่ระบบ Windows ในฐานะผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการตรวจสอบว่าคุณเป็นผู้ดูแลระบบหรือไม่ ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=th

Windows 7

ในการแก้ไขปัญหานี้ในคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows 7 ให้ใช้ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปิดตัวแก้ไขปัญหานี้ใน Windows 7 โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://windows.microsoft.com/th-th/windows7/Open-the-Hardware-and-Devices-troubleshooter

Windows Vista

 1. คลิก Start
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม Start
  แล้วคลิก All Programs
 2. คลิก Accessories แล้วคลิก Run
 3. พิมพ์ regedit แล้วคลิก OK
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
  หากคุณถูกถามให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก อนุญาต
 4. ในบานหน้าต่างนำทาง ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 5. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิก UpperFilters

  หมายเหตุ คุณอาจเห็นรายการรีจิสทรี UpperFilters.bak ด้วย คุณไม่จำเป็นต้องลบรายการนั้น คลิกที่ UpperFilters เท่านั้น ถ้าคุณไม่เห็นรายการรีจิสทรี UpperFilters คุณยังอาจจะต้องลบรายการรีจิสทรี LowerFilters โดยไปที่ขั้นตอนที่ 8
 6. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ลบ
 7. เมื่อได้รับพร้อมท์เพื่อให้ยืนยันการลบ ให้คลิก ใช่
 8. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิก LowerFilters

  หมายเหตุ ถ้าคุณไม่เห็นรายการรีจิสทรี LowerFilters หมายถึงว่าเนื้อหาในบทความนี้ไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้ต่อไป ไปที่หัวข้อ "ขั้นตอนต่อไป" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีค้นหาการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติมในเว็บไซต์ Microsoft
 9. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ลบ
 10. เมื่อได้รับพร้อมท์เพื่อให้ยืนยันการลบ ให้คลิก ใช่
 11. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 12. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
คราวนี้ ให้ไปที่หัวข้อ "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

Windows XP

 1. คลิกที่ Start แล้วคลิก Run
 2. ในกล่อง Open ให้พิมพ์ regedit แล้วคลิก OK
 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิก UpperFilters

  หมายเหตุ คุณอาจเห็นรายการรีจิสทรี UpperFilters.bak ด้วย คุณไม่จำเป็นต้องลบรายการนั้น คลิกที่ UpperFilters เท่านั้น ถ้าคุณไม่เห็นรายการรีจิสทรี UpperFilters คุณยังอาจจะต้องลบรายการรีจิสทรี LowerFilters โดยไปที่ขั้นตอนที่ 7
 5. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ลบ
 6. เมื่อได้รับพร้อมท์เพื่อให้ยืนยันการลบ ให้คลิก ใช่
 7. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิก LowerFilters

  หมายเหตุ ถ้าคุณไม่เห็นรายการรีจิสทรี LowerFilters หมายถึงว่าเนื้อหาในบทความนี้ไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้ต่อไป ไปที่หัวข้อ "ขั้นตอนต่อไป" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีค้นหาการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติมในเว็บไซต์ Microsoft
 8. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ลบ
 9. เมื่อได้รับพร้อมท์เพื่อให้ยืนยันการลบ ให้คลิก ใช่
 10. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 11. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
คราวนี้ ให้ไปที่หัวข้อ "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

Windows 7

คลิก Start
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ปุ่ม Start
คลิก Computer และดูว่าระบบได้แสดงไดรฟ์ไว้หรือไม่

Windows Vista

คลิก Start
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ปุ่ม Start
คลิก Computer และดูว่าระบบได้แสดงไดรฟ์ไว้หรือไม่

Windows XP

คลิก Start คลิก My Computer และดูว่าระบบได้แสดงไดรฟ์ไว้หรือไม่

ไดรฟ์อยู่ในรายชื่อหรือไม่


ถ้าไดรฟ์อยู่ในรายชื่อ ให้ลองเล่นหรือใช้ซีดีหรือดีวีดีดู
ถ้าคุณสามารถเล่นหรือใช้ซีดีหรือดีวีดีได้ คุณก็จบบทความนี้ได้

ถ้าคุณไม่สามารถเล่นหรือใช้ซีดีหรือดีวีดีได้ คุณอาจจะต้องติดตั้งบางโปรแกรมใหม่ บางโปรแกรมอาจไม่สามารถใช้ซีดีไดรฟ์หรือดีวีดีไดรฟ์ของคุณได้ จนกว่าคุณจะได้ติดตั้งโปรแกรมเหล่านั้นใหม่ หากปัญหายังคงมีอยู่เมื่อคุณได้ติดตั้งหรือยกเลิกการติดตั้งโปรแกรมเหล่านั้นแล้ว ให้ติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมเพื่อดูว่ามีโปรแกรมปรับปรุงที่แก้ไขปัญหานั้นหรือไม่ ตัวอย่างโปรแกรมที่อาจได้รับผลกระทบมีดังนี้
 • ซอฟต์แวร์ iTunes โดย Apple
 • ซอฟต์แวร์ Nero โดย Nero Inc
 • ซอฟต์แวร์ Roxio Creator โดย Sonic Solutions
 • ซอฟต์แวร์ Zune โดย Microsoft
หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมของคุณใหม่ ถ้าคุณสามารถเล่นหรือใช้ซีดีหรือดีวีดีได้ คุณก็จบบทความนี้ได้

ถ้าคุณยังไม่สามารถเล่นหรือใช้ซีดีหรือดีวีดีได้ โปรดดูหัวข้อ "ขั้นตอนต่อไป"

ถ้าไดรฟ์ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ลบและติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ใหม่

การลบและติดตั้งโปรแกรมควบคุม


ถ้าไดรฟ์ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ลบและติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ใหม่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

Windows 7

 1. คลิก Start
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม Start
  แล้วคลิก Control Panel
 2. คลิก System and Security คลิก System แล้วคลิก Device Manager

  หมายเหตุ ถ้า Control Panel อยู่ในมุมมองคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ System แล้วคลิก Device Manager

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
  หากคุณถูกถามให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก อนุญาต
 3. ใน Device Manager ให้ขยาย DVD/CD-ROM drives แล้วคลิกขวาที่อุปกรณ์ซีดีและดีวีดี จากนั้นคลิก Uninstall
 4. เมื่อคุณถูกถามให้ยืนยันว่าคุณต้องการลบอุปกรณ์ ให้คลิก OK
 5. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
หลังจากคอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานใหม่ โปรแกรมควบคุมจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ

Windows Vista

 1. คลิก Start
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม Start
  แล้วคลิก Control Panel
 2. คลิก System and Maintenance คลิก System แล้วคลิก Device Manager

  หมายเหตุ ถ้า Control Panel อยู่ในมุมมองคลาสสิก คลิกสองครั้งที่ System แล้วคลิก Device Manager

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
  หากคุณถูกถามให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก อนุญาต
 3. ใน Device Manager ให้ขยาย DVD/CD-ROM drives แล้วคลิกขวาที่อุปกรณ์ซีดีและดีวีดี จากนั้นคลิก Uninstall
 4. เมื่อคุณได้รับข้อความให้ยืนยันว่าคุณต้องการลบอุปกรณ์ คลิก OK
 5. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
หลังจากเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่แล้ว โปรแกรมควบคุมจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ

Windows XP

 1. คลิก Start แล้วคลิก Control Panel
 2. คลิก System and Maintenance แล้วคลิก System
 3. บนแท็บ Hardware ให้คลิก Device Manager หากคุณถูกถามให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก อนุญาต
 4. ใน Device Manager ให้ขยาย DVD/CD-ROM drives แล้วคลิกขวาที่อุปกรณ์ซีดีและดีวีดี จากนั้นคลิก Uninstall
 5. เมื่อคุณได้รับข้อความให้ยืนยันว่าคุณต้องการลบอุปกรณ์ คลิก OK
 6. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
หลังจากเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่แล้ว โปรแกรมควบคุมจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ

ดูว่าการติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่ได้แก้ปัญหาหรือไม่

ให้ลองเล่นหรือใช้ซีดีหรือดีวีดีดู

ถ้าคุณสามารถเล่นหรือใช้ซีดีหรือดีวีดีได้ คุณก็จบบทความนี้ได้

ถ้าคุณไม่สามารถเล่นหรือใช้ซีดีหรือดีวีดีได้ คุณอาจจะต้องติดตั้งบางโปรแกรมใหม่ บางโปรแกรมอาจไม่สามารถใช้ซีดีไดรฟ์หรือดีวีดีไดรฟ์ของคุณได้ จนกว่าคุณจะได้ติดตั้งโปรแกรมเหล่านั้นใหม่ หากปัญหายังคงมีอยู่เมื่อคุณได้ติดตั้งหรือยกเลิกการติดตั้งโปรแกรมเหล่านั้นแล้ว ให้ติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมเพื่อดูว่ามีโปรแกรมปรับปรุงที่แก้ไขปัญหานั้นหรือไม่ ตัวอย่างโปรแกรมที่อาจได้รับผลกระทบมีดังนี้
 • ซอฟต์แวร์ iTunes โดย Apple
 • ซอฟต์แวร์ Nero โดย Nero Inc
 • ซอฟต์แวร์ Roxio Creator โดย Sonic Solutions
 • ซอฟต์แวร์ Zune โดย Microsoft
หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมของคุณใหม่ ถ้าคุณสามารถเล่นหรือใช้ซีดีหรือดีวีดีได้ คุณก็จบบทความนี้ได้

ถ้าคุณไม่สามารถเล่นหรือใช้ซีดีหรือดีวีดีได้ โปรดดูหัวข้อ "ขั้นตอนต่อไป"

ขั้นตอนต่อไป

หากวิธีการนี้ช่วยคุณไม่ได้ คุณสามารถใช้เว็บไซต์ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีการอื่น บริการส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ได้แก่หากคุณยังคงพบกับปัญหาหลังจากใช้งานเว็บไซต์ของ Microsoft เหล่านี้ หรือคุณไม่พบวิธีการแก้ไขปัญหาจากเว็บไซต์ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ให้คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุน
http://support.microsoft.com/contactus?ln=th#tab3

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ต่อไปนี้
 • คุณได้ปรับรุ่นคอมพิวเตอร์เป็น Windows Vista หรือติดตั้ง Windows Vista Service Pack 1
 • คุณได้ติดตั้งหรือถอนการติดตั้งโปรแกรมบันทึกซีดีหรือดีวีดี
 • คุณได้ถอนการติดตั้ง Microsoft Digital Image
คุณอาจพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้น เมื่อคุณดูซีดีไดรฟ์หรือดีวีดีไดรฟ์ใน Device Manager

  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
  The device is not working properly because Windows cannot load the drivers required for this device (Code 31).
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
  A driver for this device was not required, and has been disabled (Code 32 or Code 31).
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 3
  Your registry might be corrupted. (Code 19)
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "รหัสข้อผิดพลาด 39"
 • ข้อความที่มีลักษณะคล้ายกับข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้นในพื้นที่แจ้งเตือน
  Windows successfully loaded the device driver for this hardware but cannot find the hardware device. (Code 41)

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Windows 2000 โปรดดูที่ 270008.
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314060 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มิถุนายน 2556 - Revision: 2.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbmatsfixme kbfixme kbexpertiseinter kbceip kbhowto kbacwsurvey kbenv kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbprb kbsound KB314060

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com