หมายเลขบทความ (Article ID): 314058 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Windows รุ่น 2000 ในบทความนี้ โปรดดูที่ 229716.
หมายเหตุสำคัญ
บทความนี้เป็นบทความอ้างอิงการทำงานขั้นสูงที่อธิบายว่า Recovery Console คืออะไรและวิธีการใช้งานแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจง

คุณจำเป็นต้องมีแผ่นดิสก์สำหรับติดตั้ง Windows เพื่อใช้งาน Recovery Console

คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบหรือสมาชิกกลุ่มผู้ดูแลระบบเพื่อใช้งานคอมพิวเตอร์ใน Recovery Consoleหากคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายเครือข่ายอาจทำให้คุณไม่สามารถดำเนินขั้นตอนนี้หากคุณประสบปัญหานี้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่าย
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายการทำงานและขีดจำกัดของ Windows Recovery Consoleหากคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน Windows XP เริ่มทำงานผิดพลาด หรือไม่เริ่มทำงาน คุณสามารถใช้ Windows Recovery Console เพื่อคืนค่าซอฟต์แวร์ระบบบทความนี้อธิบายในหัวข้อต่อไปนี้:
 • วิธีการเริ่มใช้งาน Windows Recovery Console จากแผ่นดิสก์สำหรับติดตั้ง Windows XP ของคุณ
 • วิธีการใช้ Command Console
 • ข้อจำกัดและขีดจำกัดของ Windows Recovery Console
 • คำสั่งที่มีอยู่ใน Windows Recovery Console

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้ Windows Recovery Console คุณถูกจำกัดการเข้าใช้ระบบแฟ้ม NTFS, FAT และ FAT32 volumes โดยไม่ต้องเริ่มการทำงานของส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก Windows (GUI)ใน Windows Recovery Console คุณสามารถดำเนินการดังนี้:
 • ใช้ คัดลอก เปลี่ยนชื่อหรือแทนที่แฟ้มและโฟลเดอร์ระบบปฏิบัติการ
 • เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานบริการหรือการเริ่มใช้งานอุปกรณ์ในครั้งถัดไปที่คุณเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ซ่อมแซมส่วนบูทระบบแฟ้มหรือ Master Boot Record (MBR)
 • สร้างและกำหนดรูปแบบพาร์ติชันในไดรฟ์
หมายเหตุ เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเข้าใช้งาน Windows Recovery Console ได้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้งาน NTFS volume

ตัวเลือกที่ 1:หากคุณติดตั้ง Recovery Console แล้ว

หากคุณติดตั้ง Recovery Console แล้ว คุณสามารถเลือกใช้งานได้ในระหว่างการเริ่มทำงานของ Windows ตามปกติการเรียกใช้ Recovery Console:
 1. ในระหว่างการเริ่มทำงาน ให้เลือก Recovery Console จากเมนูตัวเลือกการเริ่มทำงาน
 2. หากคุณมีระบบบูทหรือมัลติบูทคู่ ให้เลือกการติดตั้งที่คุณต้องการเข้าใช้จาก Recovery Console
 3. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ
 4. ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่ง Recovery Console จากนั้น คุณสามารถดูคำสั่งที่แสดงในส่วน "คำสั่งที่ใช้ได้ใน Windows Recovery Console"
 5. คุณสามารถพิมพ์ Help เพื่อดูรายการคำสั่งที่ใช้ได้ได้ตลอดเวลา
 6. คุณสามารถพิมพ์ Help commandname เพื่อดูวิธีใช้คำสั่งที่เฉพาะเจาะจง เช่น คุณสามารถพิมพ์ help attrib เพื่อแสดงวิธีใช้คำสั่งคุณลักษณะ
 7. คุณสามารถออกจาก Windows Recovery Console ได้ตลอดเวลาโดยพิมพ์ Exit ที่บรรทัดคำสั่ง

ตัวเลือกที่ 2:การเริ่มใช้งาน Windows Recovery Console จากแผ่นซีดีรอม Windows XP

หากคุณไม่ได้ติดตั้ง Windows Recovery Console ไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์และใช้ Recovery Console จากแผ่นดิสก์สำหรับติดตั้ง Windows XP ของแท้ได้โดยตรง หากคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มการทำงาน Windows แล้ว และคุณต้องการเพิ่ม Windows Recovery Console เป็นตัวเลือกเริ่มต้น ให้ไปที่ส่วนถัดไป "เพิ่ม Windows Recovery Console เป็นตัวเลือกเริ่มต้น"
 1. ใส่แผ่นซีดี Windows XP ในไดรฟ์ซีดีและรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อได้รับพร้อมท์ เลือกตัวเลือกที่ต้องการเริ่มการทำงาน (บูท) จากแผ่นซีดี
 2. เมื่อส่วนข้อความของการติดตั้งเริ่มต้น ให้ทำตามพร้อมท์ที่ปรากฏเลือกตัวเลือกซ่อมแซมหรือกู้คืนโดยกด R
 3. หากคุณมีระบบบูทหรือมัลติบูทคู่ ให้เลือกการติดตั้งที่คุณต้องการเข้าใช้จาก Recovery Console
 4. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ
 5. ที่พร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่ง Recovery Console จากนั้น คุณสามารถดูคำสั่งที่แสดงในส่วน "คำสั่งที่ใช้ได้ใน Windows Recovery Console"
 6. คุณสามารถพิมพ์ Help เพื่อดูรายการคำสั่งที่ใช้ได้ได้ตลอดเวลา
 7. คุณสามารถพิมพ์ Help commandname เพื่อดูวิธีใช้คำสั่งที่เฉพาะเจาะจงเช่น คุณสามารถพิมพ์ help attrib เพื่อดูวิธีใช้คำสั่งคุณลักษณะ
 8. คุณสามารถออกจาก Windows Recovery Console ได้ตลอดเวลาโดยพิมพ์ Exit ที่บรรทัดคำสั่ง

ตัวเลือกที่ 3:เพิ่ม Windows Recovery Console เป็นตัวเลือกเริ่มต้น

หากคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มการทำงาน Windows คุณสามารถเพิ่ม Windows XP Recovery Console เป็นตัวเลือกเริ่มต้นในระบบ Windowsหากต้องการติดตั้ง Recovery Console เป็นตัวเลือกเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ในระหว่าง Windows ทำงาน ใส่แผ่นซีดี Windows ในไดรฟ์ซีดี
 2. คลิก Start และคลิก Run
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ (โดย X:เป็นตัวอักษรไดรฟ์แผ่นซีดี) แล้วกด ENTER บนแป้นพิมพ์
  X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
  หมายเหตุ เว้นวรรคนำหน้า /cmdcons
 4. คลิก OK แล้วทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

  หมายเหตุ การดำเนินการนี้จะเพิ่ม Windows Recovery Console ในโฟลเดอร์ Windows Startup
 5. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วเลือกตัวเลือก Recovery Console จากรายการระบบปฏิบัติการที่มีอยู่
ข้อสำคัญ หากคุณใช้ซอฟท์แวร์การทำมิเรอร์ ให้ดูบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ Microsoft:
229077 การทำมิเรอร์ช่วยป้องกันการติดตั้ง Recovery Console ล่วงหน้า
222478 การสร้างเทมเพลตเพื่อใช้งาน Recovery Console โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ติดตั้งระยะไกล

ข้อจำกัดและขีดจำกัดของ Recovery Console

เมื่อคุณใช้ Windows Recovery Console คุณสามารถใช้ได้เฉพาะรายการต่อไปนี้:
 • โฟลเดอร์ราก
 • โฟลเดอร์ %SystemRoot% และโฟลเดอร์ย่อยของการติดตั้ง Windows ที่คุณเข้าสู่ระบบในปัจจุบัน
 • โฟลเดอร์ Cmdcons
 • ไดรฟ์สื่อที่ถอดออกได้ เช่น ไดรฟ์ซีดีหรือไดรฟ์ดีวีดี
หมายเหตุ หากคุณพยายามเข้าใช้โฟลเดอร์อื่น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ"อย่างไรก็ดี ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นจะสูญหายหรือเสียหายแต่หมายความว่าไม่มีโฟลเดอร์นั้นในระหว่างที่คุณใช้งาน Windows Recovery Consoleนอกจากนี้ เมื่อคุณใช้ Windows Recovery Console คุณไม่สามารถคัดลอกแฟ้มจากฮาร์ดดิสก์ภายในไปยังฟลอปปี้ดิสก์อย่างไรก็ดี คุณสามารถคัดลอกแฟ้มจากฟลอปปี้ดิสก์หรือจากแผ่นซีดีรอมไปยังฮาร์ดดิสก์ และคุณสามารถคัดลอกแฟ้มจากฮาร์ดดิสก์ไปยังฮาร์ดดิสก์อื่น

การใช้ Command Console ภายใน Windows Recovery Console

Recovery Console จำกัดการเข้าใช้งานระบบแฟ้ม NTFS, FAT และ FAT32 volumes ของคุณRecovery Console ป้องกันไม่ให้โหลด Windows Graphical User Interface (GUI) เพื่อซ่อมแซมและกู้คืนฟังก์ชั่น Windows

หลังจากเริ่มใช้งาน Windows Recovery Console คุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
Microsoft Windows(R) Recovery Console

Recovery Console ช่วยซ่อมแซมระบบและมีฟังก์ชั่นการกู้คืน
พิมพ์ EXIT เพื่อออกจาก Recovery Console และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

1: C:\WINDOWS

คุณต้องการเข้าสู่ระบบการติดตั้ง Windows ใด
(กด ENTER เพื่อยกเลิก)
ป้อนหมายเลขการติดตั้ง Windows ที่ต้องการในตัวอย่างนี้ คุณจะกด 1 จากนั้น Windows จะพร้อมท์ให้คุณป้อนรหัสผ่านบัญชีผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ หากคุณพิมพ์รหัสผ่านผิดพลาดสามครั้ง Windows Recovery Console จะปิดทำงานนอกจากนี้ หากไม่มีฐานข้อมูล Security Accounts Manager (SAM) หรือฐานข้อมูลเสียหาย คุณจะไม่สามารถใช้ Windows Recovery Console ได้เนื่องจากคุณไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้หลังจากป้อนรหัสผ่านของคุณและ Windows Recovery Console เริ่มทำงานแล้ว ให้พิมพ์ Exit เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

เมื่อคุณใช้ Windows XP Professional คุณสามารถตั้งค่านโยบายกลุ่มเพื่อเปิดใช้การเข้าสู่ระบบอัตโนมัติโดยผู้ดูแลระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า Recovery Console เพื่ออนุญาตให้ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ ให้คลิกหมายเลขบทความเพื่อดูบทความในฐานความรู้ Microsoft:
312149 วิธีการอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ Recovery Console อัตโนมัติ

คำสั่งที่ใช้ได้ใน Windows Recovery Console

คำสั่งต่อไปนี้มีอยู่ใน Windows Recovery Consoleคำสั่งไม่ต้องพิมพ์ตรงตามตัวพิมพ์

คำเตือน บางคำสั่งอาจทำให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้อ่านคำอธิบายคำสั่งทั้งหมดก่อนป้อนคำสั่งในบรรทัดคำสั่งหากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคำสั่งใดๆ ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแผนกสนับสนุน

HELP

ใช้คำสั่ง help เพื่อแสดงรายการคำสั่งที่สนับสนุนต่อไปนี้ทั้งหมด:
attrib  del    fixboot  more   set
batch   delete   fixmbr  mkdir  systemroot
bootcfg  dir    format  more   type
cd    disable  help   net      
chdir   diskpart  listsvc  rd      
chkdsk  enable   logon   ren      
cls    exit    map    rename 
copy   expand   md    rmdir
				

ATTRIB

ใช้คำสั่ง attrib ร่วมกับพารามิเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนคุณลักษณะของแฟ้มหรือโฟลเดอร์:
-R
+R
-S
+S
-H
+H
-C
+C
หมายเหตุ
+ กำหนดคุณลักษณะ
- รีเซ็ตคุณลักษณะ
R คุณลักษณะอ่านแฟ้มเท่านั้น
S คุณลักษณะระบบแฟ้ม
H คุณลักษณะซ่อนแฟ้ม
C คุณลักษณะบีบอัดแฟ้ม

คุณต้องตั้งค่าหรือล้างอย่างน้อยหนึ่งคุณลักษณะ

หากต้องการดูคุณลักษณะ ใช้คำสั่ง dir

BATCH

batch inputfile [outputfile]
ใช้คำสั่งนี้เรียกใช้คำสั่งที่เฉพาะเจาะจงในแฟ้มข้อความในไวยากรณ์คำสั่ง inputfile ระบุแฟ้มข้อความที่มีรายการคำสั่งที่จะเรียกใช้ และ outputfile ระบุแฟ้มที่มีเอาต์พุตของคำสั่งที่ระบุหากคุณไม่ระบุแฟ้มเอาต์พุต เอาต์พุตจะปรากฏบนหน้าจอ

BOOTCFG

ใช้คำสั่งนี้เพื่อกำหนดค่าการบูตและกู้คืนคำสั่งนี้มีตัวเลือกดังต่อไปนี้:
bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [portbaudrate] | [useBiosSettings]
ตัวอย่าง:
bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:
/add เพิ่มการติดตั้ง Windows ในรายชื่อเมนูบูท
/rebuild เน้นการติดตั้ง Windows ทั้งหมดเพื่อระบุการติดตั้งเพิ่ม
/scan สแกนดิสก์ทั้งหมดเพื่อติดตั้ง Windows และแสดงผลลัพธ์เพื่อระบุการติดตั้งเพิ่ม
/default ตั้งค่ารายการบูทเริ่มต้น
/list แสดงรายการที่มีอยู่ในรายการเมนูบูท
/disableredirect ปิดใช้งานการเปลี่ยนทิศทางตัวโหลดบูท
/redirect เปิดใช้การเปลี่ยนทิศทางในตัวโหลดบูทโดยกำหนดค่าที่ระบุ

CD และ CHDIR

ใช้คำสั่ง cd และ chdir เพื่อเปลี่ยนไปที่โฟลเดอร์อื่นเช่น คุณสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้:
พิมพ์ cd .. เพื่อเปลี่ยนโฟลเดอร์หลัก
พิมพ์ cd drive:แสดงโฟลเดอร์ปัจจุบันในไดรฟ์ที่ระบุ
พิมพ์ cd โดยไม่มีพารามิเตอร์เพื่อแสดงไดรฟ์และโฟลเดอร์ปัจจุบัน
คำสั่ง chdir ใช้เว้นวรรคเป็นตัวคั่นด้วยเหตุนี้ คุณต้องใส่เครื่องหมายคำพูด ("") ที่ชื่อโฟลเดอร์พร้อมเว้นวรรค ดังตัวอย่างต่อไปนี้:
cd "\windows\profiles\username\programs\start menu"
คำสั่ง chdir ทำงานเฉพาะในโฟลเดอร์ระบบของการติดตั้ง Windows ปัจจุบัน ในสื่อที่ถอดออกได้ ในโฟลเดอร์รากของพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ หรือในแหล่งติดตั้งภายใน

CHKDSK

chkdsk drive /p /r
คำสั่ง chkdsk จะตรวจสอบไดรฟ์ที่ระบุและซ่อมแซมหรือกู้คืนไดรฟ์หากไดรฟ์ร้องขอคำสั่งจะแสดงเครื่องหมายบนเซกเตอร์ที่เสียหายและกู้คืนข้อมูลที่อ่านได้

คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:
/p การตรวจสอบไดรฟ์อย่างละเอียดและแก้ไขข้อผิดพลาด
/r ค้นหาเซกเตอร์ที่เสียหายและกู้คืนข้อมูลที่อ่านได้
หมายเหตุ หากคุณระบุตัวเลือก /r ตัวเลือก /p จะถูกใช้เมื่อคุณระบุคำสั่ง chkdsk โดยไม่มีอาร์กิวเมนต์ คำสั่งจะตรวจสอบไดรฟ์ปัจจุบันโดยไม่มีตัวเลือก

เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง chkdsk คุณต้องใช้แฟ้ม Autochk.exeCHKDSK จะค้นหาแฟ้มนี้ในโฟลเดอร์เริ่มต้นถ้า Command Console ถูกติดตั้งล่วงหน้า โฟลเดอร์เริ่มต้นโดยปกติคือโฟลเดอร์ Cmdconsถ้า CHKDSK ไม่พบ Autochk.exe ในโฟลเดอร์เริ่มต้น CHKDSK จะพยายามค้นหาแผ่นดิสก์สำหรับติดตั้ง Windows ถ้าไม่พบสื่อติดตั้ง CHKDSK จะพร้อมท์ให้คุณหาตำแหน่งแฟ้ม Autochk.exe

CLS

ใช้คำสั่งนี้ล้างหน้าจอ

COPY

copy source destination
ใช้คำสั่งนี้คัดลอกแฟ้มในไวยากรณ์คำสั่ง source ระบุแฟ้มที่จะคัดลอกและ destination ระบุชื่อโฟลเดอร์หรือชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้มใหม่คุณไม่สามารถใช้อักขระตัวแทนที่ระบุโดยเครื่องหมายดอกจัน (*) และคุณไม่สามารถคัดลอกโฟลเดอร์ถ้าคุณคัดลอกแฟ้มบีบอัดจากแผ่นดิสก์ติดตั้ง Windows แฟ้มจะถูกคลายออกอัตโนมัติขณะคัดลอก

แหล่งแฟ้มอาจเป็นสื่อที่ถอดออกได้ โฟลเดอร์ใดๆ ในโฟลเดอร์ระบบของการติดตั้ง Windows ปัจจุบัน รากของไดรฟ์ใดๆ แหล่งการติดตั้งภายในเครื่อง หรือโฟลเดอร์ Cmdcons

ถ้าไม่ได้ระบุ ปลายทาง ค่าเริ่มต้นปลายทางคือ โฟลเดอร์ปัจจุบันถ้ามีแฟ้มอยู่แล้ว คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกว่าคุณต้องการเขียนทับแฟ้มที่มีอยู่ด้วยแฟ้มที่คัดลอกหรือไม่ปลายทางต้องไม่เป็นสื่อที่ถอดได้

DEL และ DELETE

del drive:path filename
delete drive:path filename
ใช้คำสั่งนี้ลบแฟ้มในไวยากรณ์คำสั่ง ไดรฟ์:path filename ระบุแฟ้มที่คุณต้องการลบคำสั่ง ลบ ใช้ได้เฉพาะในโฟลเดอร์ระบบของการติดตั้ง Windows ปัจจุบัน ในสื่อที่ถอดออกได้ ในโฟลเดอร์รากของพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ หรือในแหล่งการติดตั้งภายในเครื่องคำสั่ง ลบ ไม่ยอมรับอักขระตัวแทน

DIR

dir drive:path filename
ใช้คำสั่งนี้แสดงรายชื่อแฟ้มและโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์ในไวยากรณ์คำสั่ง ไดรฟ์:path filename ระบุไดรฟ์ โฟลเดอร์ และแฟ้มที่จะแสดงคำสั่ง dir แสดงแฟ้มทั้งหมด รวมถึงแฟ้มที่ซ่อนอยู่และแฟ้มระบบแฟ้มอาจมีคุณลักษณะต่อไปนี้:
D ไดเร็กทอรี
H แฟ้มที่ซ่อน
S แฟ้มระบบ
E เข้ารหัส
R แฟ้มอ่านอย่างเดียว
A แฟ้มพร้อมจัดเก็บ
C บีบอัด
P จุดวิเคราะห์
คำสั่ง dir ใช้ได้เฉพาะในโฟลเดอร์ระบบของการติดตั้ง Windows ปัจจุบัน ในสื่อที่ถอดออกได้ ในโฟลเดอร์รากของพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ หรือในแหล่งการติดตั้งภายในเครื่อง

DISABLE

disable servicename
ใช้คำสั่งนี้ปิดใช้งานบริการระบบ Windows หรือไดรเวอร์ในไวยากรณ์คำสั่ง servicename ระบุชื่อบริการหรือไดรเวอร์ที่คุณต้องการปิดใช้งาน

ใช้คำสั่ง listsvc เพื่อแสดงบริการหรือไดรเวอร์ทั้งหมดที่ปิดใช้งานได้คำสั่ง disable จะพิมพ์ประเภทเริ่มต้นของบริการเดิมก่อนรีเซ็ตประเภทเริ่มต้นเป็น SERVICE_DISABLEDบันทึกประเภทเริ่มต้นเดิมหากคุณต้องเปิดใช้งานบริการอีกครั้ง

คำสั่ง disable จะแสดงค่า start_type ต่อไปนี้:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add/deletedevice_name drive_name partition_name size
ใช้คำสั่งนี้จัดการพาร์ติชันบนจำนวนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:
/add สร้างพาร์ติชันใหม่
/delete ลบพาร์ติชันที่มีอยู่
device_name ชื่ออุปกรณ์ที่ใช้สร้างพาร์ติชันใหม่
drive_name ชื่อที่ใช้ตัวอักษรไดรฟ์ เช่น D:.
partition_name ชื่อพาร์ติชันสำหรับลบพาร์ติชันที่มีอยู่
size ขนาดพาร์ติชันใหม่ในหน่วยเมกะไบต์
คุณสามารถกำหนดชื่ออุปกรณ์จากเอาท์พุตคำสั่ง MAP เช่น \Device\HardDisk0คุณสามารถใช้ชื่อพาร์ติชันแทนอาร์กิวเมนต์ชื่อไดรฟ์ เช่น \Device\HardDisk0\Partition1 ถ้าคุณไม่ใช้อาร์กิวเมนต์ อินเทอร์เฟซผู้ใช้สำหรับจัดการพาร์ติชันของคุณจะปรากฏขึ้น

คำเตือน หากคุณใช้คำสั่งนี้บนดิสก์ที่มีการกำหนดค่าดิสก์แบบไดนามิก คุณอาจทำให้ตารางพาร์ติชันเสียหายห้ามแก้ไขโครงสร้างของดิสก์แบบไดนามิกยกเว้นแต่คุณกำลังใช้เครื่องมือ Disk Management

ENABLE

enable servicename start_type
คุณสามารถใช้คำสั่ง enable เพื่อเปิดใช้บริการระบบ Windows หรือไดรเวอร์

ใช้คำสั่ง listsvc เพื่อแสดงเซอร์วิสทั้งหมดที่ใช้ได้หรือไดรเวอร์ที่จะเปิดใช้งานคำสั่ง enable จะพิมพ์ประเภทเริ่มต้นของบริการเดิมก่อนรีเซ็ตเป็นค่าใหม่แนะนำให้บันทึกค่าเดิมไว้ในกรณีที่คุณอาจต้องกู้คืนประเภทบริการเริ่มต้น

ตัวเลือกที่ใช้ได้สำหรับ start_type มีดังนี้:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
ถ้าคุณไม่ระบุประเภทเริ่มต้นใหม่ คำสั่ง enable จะพิมพ์ประเภทเริ่มต้นเดิมให้คุณ

EXIT

ใช้คำสั่ง exit เพื่อออกจาก Recovery Console และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ

EXPAND

expand source [/F:filespec] [destination] [/y]
expand source [/F:filespec] /D
ใช้คำสั่งนี้ขยายแฟ้มในไวยากรณ์คำสั่ง source ระบุชื่อแฟ้มที่จะขยายและ destination ระบุชื่อโฟลเดอร์สำหรับแฟ้มใหม่ถ้าคุณไม่ระบุปลายทาง คำสั่งจะใช้โฟลเดอร์ปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้นคุณไม่สามารถใช้อักขระตัวแทน

คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:
/y ไม่แสดงพร้อมท์ก่อนเขียนทับแฟ้มที่มีอยู่
/f:filespec ระบุแฟ้มที่จะขยาย
/d ไม่ขยาย แสดงเฉพาะไดเร็กทอรีของแฟ้มต้นทางเท่านั้น
ถ้าต้นทางมีมากกว่าหนึ่งแฟ้ม คุณต้องใช้พารามิเตอร์ /f:filespec เพื่อค้นหาแฟ้มที่จะขยายคุณสามารถใช้อักขระตัวแทน

ปลายทางอาจเป็นโฟลเดอร์ใดๆ ในโฟลเดอร์ระบบของการติดตั้ง Windows ปัจจุบัน ในรากของไดรฟ์ ในแหล่งติดตั้ง หรือในโฟลเดอร์ Cmdcons ปลายทางต้องไม่ใช่สื่อที่ถอดได้ และแฟ้มปลายทางต้องไม่ใช่แบบอ่านอย่างเดียวใช้คำสั่ง attrib เพื่อลบแอททริบิวแบบอ่านอย่างเดียว

เว้นแต่ว่าคุณจะใช้ตัวเลือก /y คำสั่ง expand จะพร้อมท์ให้คุณเลือกว่ามีแฟ้มปลายทางหรือไม่

FIXBOOT

fixboot drive name:
ใช้คำสั่งนี้เขียนรหัสบูทเซกเตอร์ Windows ใหม่บนพาร์ติชันระบบในไวยากรณ์คำสั่ง drive name เป็นตัวอักษรไดรฟ์ที่บูทเซกเตอร์จะถูกเขียนทับคำสั่งนี้จะแก้ไขความเสียหายในบูทเซกเตอร์ Windowsคำสั่งนี้จะเขียนทับการตั้งค่าเริ่มต้น ซึ่งจะเขียนลงในพาร์ติชันบูทระบบคำสั่ง fixboot รองรับเฉพาะคอมพิวเตอร์ x86 เท่านั้น

FIXMBR

fixmbr device name
ใช้คำสั่งนี้ซ่อมแซม MBR ของพาร์ติชันบูทในไวยากรณ์คำสั่ง device name เป็นชื่ออุปกรณ์ตัวเลือกที่ระบุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ MBR ใหม่ใช้คำสั่งนี้ถ้าไวรัสทำให้ MBR เสียหายและไม่สามารถเริ่มการทำงานของ Windows

คำเตือน คำสั่งนี้อาจทำให้ตารางพาร์ติชันของคุณเสียหายถ้ามีไวรัสอยู่หรือถ้ามีปัญหาฮาร์ดแวร์อยู่ถ้าคุณใช้คำสั่งนี้ คุณอาจสร้างพาร์ติชันที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ขอแนะนำให้คุณใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสก่อนใช้คำสั่งนี้

คุณสามารถดูชื่ออุปกรณ์ได้จากเอาต์พุตคำสั่ง map ถ้าคุณไม่ระบุชื่ออุปกรณ์ MBR ของอุปกรณ์บูทจะได้รับการซ่อมแซม เช่น:
fixmbr \device\harddisk2
ถ้าคำสั่ง fixmbr ตรวจพบลายเซ็นตารางพาร์ติชันใช้ไม่ได้หรือไม่ได้มาตรฐาน คำสั่ง fixmbr จะพร้อมท์อนุญาตให้คุณเขียนทับ MBR ได้คำสั่ง fixmbr รองรับเฉพาะคอมพิวเตอร์ x86 เท่านั้น

FORMAT

format drive:/Q /FS:file-system
ใช้คำสั่งนี้กำหนดรูปแบบไดรฟ์ที่ระบุในระบบแฟ้มที่ระบุในไวยากรณ์คำสั่ง /Q กำหนดรูปแบบไดรฟ์อย่างเร็ว drive เป็นตัวอักษรไดรฟ์ของพาร์ติชันที่จะกำหนดรูปแบบ และ /FS:file-system ระบุประเภทระบบแฟ้มที่จะใช้ เช่น FAT, FAT32 หรือ NTFSถ้าคุณไม่ระบุระบบแฟ้ม รูปแบบระบบแฟ้มที่มีอยู่จะถูกใช้หากมีอยู่

LISTSVC

คำสั่ง listsvc จะแสดงบริการ ไดรเวอร์ และประเภทเริ่มต้นของการติดตั้ง Windows ปัจจุบันที่มีอยู่ทั้งหมดคำสั่งนี้เป็นประโยชน์เมื่อใช้ร่วมกับคำสั่ง disable และ enable

รายการถูกดึงมาจาก %SystemRoot%\System32\Config\System hiveถ้า System hive เสียหายหรือไม่มีอยู่ อาจไม่สามารถคาดคะเนผลได้

LOGON

logon
คำสั่ง logon แสดงการติดตั้ง Windows ที่ตรวจพบทั้งหมด จากนั้นจะร้องขอรหัสผ่านผู้ดูแลระบบภายในสำหรับสำเนา Windows ที่คุณต้องการเข้าสู่ระบบถ้าพยายามเข้าสู่ระบบสามครั้งแต่ล้มเหลว คอนโซลจะปิดและคอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ท

MAP

map arc
ใช้คำสั่งนี้แสดงรายชื่อตัวอักษรไดรฟ์ ประเภทระบบแฟ้ม ขนาดพาร์ติชัน และการแมปไปยังอุปกรณ์ที่มีอยู่ในไวยากรณ์คำสั่ง พารามิเตอร์ arc สั่งให้คำสั่ง map ใช้พาธ ARC แทนพาธ Windows Device

MD และ MKDIR

คำสั่ง md และ mkdir สร้างโฟลเดอร์ใหม่ไม่สามารถใช้อักขระตัวแทนได้คำสั่ง mkdir ใช้ได้เฉพาะในโฟลเดอร์ระบบของการติดตั้ง Windows ปัจจุบัน ในสื่อที่ถอดออกได้ ในโฟลเดอร์รากของพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ หรือในแหล่งการติดตั้งภายในเครื่อง

MORE

more filename
ใช้คำสั่งนี้เพื่อแสดงแฟ้มข้อความบนหน้าจอ

NET

ถึงแม้ว่าแฟ้มวิธีใช้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำสั่ง net ใช้ไม่ได้จาก Recovery Consoleกลุ่มโปรโตคอลจะไม่ถูกโหลดสำหรับ Recovery Consoleดังนั้นจึงไม่มีฟังก์ชั่นการกำหนดเครือข่ายที่ใช้งานได้

RD และ RMDIR

ใช้คำสั่ง rd และ rmdir เพื่อลบโฟลเดอร์คำสั่งนี้ใช้ได้เฉพาะในโฟลเดอร์ระบบของการติดตั้ง Windows ปัจจุบัน ในสื่อที่ถอดออกได้ ในโฟลเดอร์รากของพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ หรือในแหล่งการติดตั้งภายในเครื่อง

REN และ RENAME

ใช้คำสั่ง ren และ rename เพื่อเปลี่ยนชื่อแฟ้ม

หมายเหตุ คุณไม่สามารถระบุไดรฟ์หรือพาธใหม่สำหรับแฟ้มที่เปลี่ยนชื่อคำสั่งนี้ใช้ได้เฉพาะในโฟลเดอร์ระบบของการติดตั้ง Windows ปัจจุบัน ในสื่อที่ถอดออกได้ ในโฟลเดอร์รากของพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ หรือในแหล่งการติดตั้งภายในเครื่อง

SET

คุณสามารถใช้ set เพื่อแสดงหรือแก้ไขสี่ตัวเลือกระบบ
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คำสั่ง Set ให้คลิกหมายเลขบทความเพื่อดูบทความในฐานความรู้ Microsoft:
235364 คำอธิบายคำสั่ง SET ใน Recovery Console

SYSTEMROOT

คำสั่ง systemroot จะกำหนดโฟลเดอร์ทำงานปัจจุบันเป็นโฟลเดอร์ %SystemRoot% ของการติดตั้ง Windows ที่คุณเข้าสู่ระบบในปัจจุบัน

TYPE

type filename
ใช้คำสั่ง type เพื่อแสดงแฟ้มข้อความ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับ Microsoft Windows รุ่น 2000 ในบทความนี้ ให้ดูที่ 229716

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Recovery Console เข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/th-th/library/cc776139(WS.10).aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314058 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2556 - Revision: 7.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbresolve kbenv kbinfo KB314058

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com