Cikk azonosítója: 314058 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
A cikk Microsoft Windows 2000 rendszerre vonatkozó változata a Tudásbázis következő számú cikke: 229716.
Fontos megjegyzés
Ez a haladó szintű cikk a helyreállítási konzolról és annak használatáról tartalmaz információkat. Konkrét problémák elhárítási módjával nem foglalkozik.

A helyreállítási konzol használatához a Windows telepítőlemeze szükséges.

A rendszer helyreállítási konzolban történő futtatásához rendszergazdaként vagy a Rendszergazdák csoport tagjaként kell bejelentkeznie. Ha a számítógép hálózathoz van csatlakoztatva, a hálózati házirendek meggátolhatják a beállítások elvégzését. Ilyen hiba esetén forduljon a hálózati rendszergazdához.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

BEVEZETÉS

A cikk a Windows helyreállítási konzol működését és lehetőségeinek korlátait ismerteti. Ha egy Microsoft Windows XP rendszerű számítógép nem a megfelelő módon vagy egyáltalán nem indul el, a Windows helyreállítási konzolja segítségével állíthatja helyre a rendszerszoftvert. A cikkben érintett témakörök:
 • A Windows helyreállítási konzol indítása a Windows XP telepítőlemezéről
 • A parancskonzol használata
 • A Windows helyreállítási konzol korlátozásai
 • A Windows helyreállítási konzol parancsai

További információ

A Windows helyreállítási konzol a Windows grafikus felhasználói felületének indítása nélkül biztosít korlátozott hozzáférést az NTFS, FAT és FAT32 rendszerű kötetekhez. A Windows helyreállítási konzolban az alábbi műveletek hajthatók végre:
 • Az operációs rendszer fájljainak és mappáinak használata, másolása, átnevezése és cseréje
 • Szolgáltatások és eszközök indításának engedélyezése és letiltása a következő rendszerindítás idejére
 • A fő rendszerindító rekord (MBR) és a fájlrendszer rendszerindító szektorának javítása
 • Meghajtók partícióinak létrehozása és formázása
Megjegyzés: A Windows helyreállítási konzolhoz csak rendszergazdák férhetnek hozzá, így jogosulatlan felhasználók nem érhetik el az NTFS-köteteket.

1. lehetőség: Ha a helyreállítási konzol már telepítve van

Ha már telepítette a helyreállítási konzolt, a szokásos Windows-indítás során kiválaszthatja azt. A helyreállítási konzol futtatása:
 1. Rendszerindításkor a rendszerindítási lehetőségek menüjében válassza a Helyreállítási konzol parancsot.
 2. Ha a számítógépen több operációs rendszer van telepítve, válassza azt a rendszert, amelyhez a helyreállítási konzolról hozzá kíván férni.
 3. Amikor a rendszer kéri, adja meg a rendszergazdai jelszót.
 4. A parancssorba írja be a helyreállítási konzol parancsait. A parancsok felsorolása „A Windows helyreállítási konzolban rendelkezésre álló parancsok” című részben található.
 5. A rendelkezésre álló parancsok listája bármikor megjeleníthető a Help parancs beírásával.
 6. Egy adott parancsra vonatkozó információk megjelenítéséhez írja be a parancssorba a help parancs_neve parancsot. Beírhatja például a help attrib parancsot az attributes (attribútumok) parancsra vonatkozó súgószöveg megjelenítéséhez.
 7. A Windows helyreállítási konzolból az Exit parancs beírásával léphet ki.

2. lehetőség: A Windows helyreállítási konzol indítása a Windows XP CD-ROM lemezről

Ha a Windows helyreállítási konzol előzetesen nem volt telepítve, a számítógép elindítását követően közvetlenül az eredeti Windows XP telepítőlemezről is használhatja a helyreállítási konzolt. Ha a számítógépén már elindult a Windows rendszer, és a Windows helyreállítási konzolt rendszerindítási lehetőségként szeretné ahhoz hozzáadni, folytassa a következő, „A Windows helyreállítási konzol hozzáadása rendszerindítási lehetőségként” című résszel.
 1. Helyezze be a Windows XP CD-jét a CD-meghajtóba, és indítsa újra a számítógépet. Amikor a rendszer kéri, adja meg a CD-ről történő indításhoz szükséges beállításokat.
 2. A telepítő szövegalapú részének indulásakor kövesse az utasításokat. A javítási vagy helyreállítási lehetőség kijelöléséhez nyomja le a J billentyűt.
 3. Ha a számítógépen több operációs rendszer van telepítve, válassza azt a rendszert, amelyhez a helyreállítási konzolról hozzá kíván férni.
 4. Amikor a rendszer kéri, adja meg a rendszergazdai jelszót.
 5. A parancssorba írja be a helyreállítási konzol parancsait. A parancsok felsorolása „A Windows helyreállítási konzolban rendelkezésre álló parancsok” című részben található.
 6. A rendelkezésre álló parancsok listája bármikor megjeleníthető a Help parancs beírásával.
 7. Egy adott parancsra vonatkozó információk megjelenítéséhez írja be a parancssorba a help parancs_neve parancsot. Beírhatja például a help attrib parancsot az attributes (attribútumok) parancsra vonatkozó súgószöveg megjelenítéséhez.
 8. A Windows helyreállítási konzolból az Exit parancs beírásával léphet ki.

3. lehetőség: A Windows helyreállítási konzol hozzáadása rendszerindítási lehetőségként

Ha a számítógépén elindult a Windows rendszer, a Windows XP helyreállítási konzolt hozzáadhatja rendszerindítási lehetőségként a Windows-környezetből. A helyreállítási konzol rendszerindítási beállításként történő telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Miközben fut a Windows rendszer, helyezze be a Windows CD-jét a CD-meghajtóba.
 2. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
 3. Írja be az alábbi parancsokat (ahol az X: a CD-meghajtó betűjele), majd nyomja le az ENTER billentyűt.
  X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
  Megjegyzés: A /cmdcons előtt egy szóköz található.
 4. Kattintson az OK gombra, és a telepítés befejezéséhez kövesse az utasításokat.

  Megjegyzés: Ezzel a művelettel a Windows helyreállítási konzolt felveszi a Windows Indítópult mappájába.
 5. Indítsa újra a számítógépet, és a rendelkezésre álló operációs rendszerek listájában jelölje ki a helyreállítási konzolt.
Fontos: Szoftveres tükrözőrendszer használata esetén tanulmányozza a Microsoft Tudásbázis következő cikkét:
229077 A tükrözés meggátolja a helyreállítási konzol előtelepítését (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
222478 A helyreállítási konzolt távtelepítési kiszolgálóról futtató sablon létrehozása (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)

A Windows helyreállítási konzol korlátozásai

A Windows helyreállítási konzoljában csak a következő lehetőségek állnak rendelkezésére:
 • A gyökérmappa
 • Annak a Windows-telepítésnek a %SystemRoot% mappája és almappái, amelybe bejelentkezett
 • A Cmdcons mappa
 • A cserélhető adathordozók meghajtói, például a CD- és a DVD-meghajtók
Megjegyzés: Más mappákhoz való hozzáférési kísérlet esetén „A hozzáférés megtagadva” hibaüzenetet kap. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott mappákban lévő adatok elvesztek vagy sérültek, hanem mindössze azt jelzi, hogy a Windows helyreállítási konzol futtatásakor a mappa nem érhető el. Emellett a Windows helyreállítási konzol használata közben nem másolhat fájlokat a helyi merevlemezről hajlékonylemezre. Hajlékonylemezről és CD-ROM-ról a merevlemezre, illetve a merevlemezek között azonban lehet fájlokat másolni.

A parancskonzol használata a Windows helyreállítási konzolban

A helyreállítási konzol korlátozott hozzáférést biztosít az NTFS, a FAT és a FAT32 rendszerű kötetekhez. A helyreállítási konzol megakadályozza a Windows grafikus felhasználói felületének (GUI) betöltését a Windows működésének javítása és helyreállítása céljából.

A Windows helyreállítási konzol indítását követően az alábbi üzenetet kapja:
Microsoft Windows(R) helyreállítási konzol

A helyreállítási konzol rendszer-helyreállítási és -javítási funkcionalitást biztosít.
A kilépéshez és a számítógép helyreállításához írja be az EXIT parancsot.

1: C:\WINDOWS

Melyik Windows-példányra szeretne bejelentkezni?
(A kilépéshez nyomja le az ENTER billentyűt.)
Adja meg a megfelelő Windows-példány számát. Ebben a példában nyomja le az 1 billentyűt. Ekkor a Windows kéri a Rendszergazda fiók jelszavának megadását.

Megjegyzés: Ha három alkalommal helytelen jelszót ad meg, a Windows helyreállítási konzol kilép. Ha a Biztonsági fiókkezelő (SAM) adatbázisa hiányzik vagy sérült, a megfelelő hitelesítés hiányában nem használhatja a Windows helyreállítási konzolt. A jelszó megadását és a Windows helyreállítási konzol indulását követően a számítógép az Exit parancs kiadásával indítható újra.

A Windows XP Professional rendszerben csoportházirendekkel engedélyezhető az automatikus rendszergazdai bejelentkezés. A helyreállítási konzol automatikus rendszergazdai bejelentkezés engedélyezésére való beállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
312149 A helyreállítási konzolba való automatikus rendszergazdai bejelentkezés engedélyezése

A Windows helyreállítási konzolban rendelkezésre álló parancsok

A Windows helyreállítási konzolban az alábbi parancsok állnak rendelkezésre. A rendszer a parancsokban nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket.

Figyelmeztetés: A parancsok némelyike következtében a számítógép működésképtelenné válhat. A parancsok parancssorba történő beírása előtt olvassa el az adott parancs teljes magyarázatát. Ha kérdés vagy probléma merül fel egy adott paranccsal kapcsolatban, tanácsért forduljon egy terméktámogatási szakemberhez.

HELP

A help paranccsal megjelenítheti a következő, a helyreállítási konzolban támogatott parancsok teljes listáját:
  attrib  del    fixboot  more   set
  batch   delete   fixmbr  mkdir  systemroot
  bootcfg  dir    format  more   type
  cd    disable  help   net      
  chdir   diskpart  listsvc  rd      
  chkdsk  enable   logon   ren      
  cls    exit    map    rename 
  copy   expand   md    rmdir
				

ATTRIB

Az attrib parancs az alábbi paraméterekkel a fájlok és mappák attribútumainak megváltoztatására szolgál:
-R
+R
-S
+S
-H
+H
-C
+C
Megjegyzések
+ Attribútum beállítása
- Attribútum alaphelyzetbe állítása
R Írásvédett fájlattribútum
S Rendszerfájl-attribútum
H Rejtettfájl-attribútum
C Tömörítettfájl-attribútum

Legalább egy attribútum beállítását vagy törlését kezdeményezni kell.

Az attribútumok a dir paranccsal tekinthetők meg.

BATCH

batch bemeneti_fájl [kimeneti_fájl]
E paranccsal szövegfájlba helyezett parancsokat futtathat. A parancs szintaxisában szereplő bemeneti_fájl paraméter a futtatni kívánt parancsok listáját tartalmazó fájl megadására szolgál, a kimeneti_fájl paraméter pedig meghatározza a megadott parancsok kimenetének tárolására kijelölt fájlt. Ha a kimeneti fájl nincs megadva, a kimenet a képernyőn jelenik meg.

BOOTCFG

A rendszerindítás konfigurálása és a rendszer helyreállítása. A parancs az alábbi kapcsolókkal rendelkezik:
bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [port_átviteli_sebessége] | [useBiosSettings]
Példák:
bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
A rendelkezésre álló paraméterek:
/add Windows-példány hozzáadása a rendszerindítási menühöz
/rebuild Az összes Windows-példány felsorolása a menühöz hozzáadni kívánt példányok meghatározásához
/scan Windows-példányok keresése az összes lemezen, majd az eredmények megjelenítése a menühöz hozzáadni kívánt példányok meghatározásához
/default Az alapértelmezett rendszerindítási bejegyzés beállítása
/list A rendszerindítási menüben szereplő bejegyzések felsorolása
/disableredirect Átirányítás letiltása a rendszerindítás során
/redirect Átirányítás engedélyezése a rendszerindítás során a megadott konfiguráció szerint

CD és CHDIR

A cd és chdir parancsokkal másik mappába léphet. Használhatók például az alábbi parancsok:
A cd .. parancs kiadásával a szülőmappába léphet.
A cd meghajtó: parancsot kiadva megjelenítheti a megadott meghajtó aktuális mappáját.
A cd parancsot paraméterek nélkül kiadva megjelenik az aktuális meghajtó és mappa.
A chdir parancs a szóközöket határoló karakterekként kezeli, ezért az alábbi példában látható módon idézőjelek ("") közé kell foglalni a nevükben szóközt tartalmazó mappák nevét:
cd "\windows\profiles\felhasználói név\programok\start menü"
A chdir parancs csak az aktuális Windows-telepítés rendszermappáiban, a cserélhető adathordozókon, a merevlemezes partíciók gyökérmappáiban és a helyi telepítési forrásokban használható.

CHKDSK

chkdsk meghajtó /p /r
The chkdsk parancs ellenőrzi a megadott meghajtót, és szükség esetén kijavítja vagy helyreállítja azt. A parancs megjelöli a hibás szektorokat is, és helyreállítja az azokban található olvasható adatokat.

A rendelkezésre álló paraméterek:
/p Részletes ellenőrzés a meghajtón és az összes hiba kijavítása
/r Hibás szektorok megkeresése, és az olvasható adatok helyreállítása
Megjegyzés: Az /r kapcsoló használata magában foglalja a /p kapcsoló megadását. Paraméterek nélkül kiadva a chkdsk parancsot, az az aktuális meghajtót ellenőrzi, és nem eszközöl semmiféle változtatást.

A chkdsk parancs futtatásakor szükség van az Autochk.exe fájlra, melyet a parancs automatikusan megkeres az indítómappában. Előtelepített parancskonzol esetén ez általában a Cmdcons mappa. Ha a CHKDSK nem találja az Autochk.exe fájlt az indítómappában, megpróbálja megkeresni azt a Windows telepítőlemezén. Ha a fájl a telepítési adathordozón sem található, a CHKDSK kéri az Autochk.exe fájl helyének megadását.

CLS

A képernyő törlése.

COPY

copy forrás cél
A parancs fájlmásolásra szolgál. A parancsszintaxisban használt forrás paraméter a másolandó fájlt jelöli, míg a cél paraméter adja meg az új fájl mappáját vagy fájlnevét. Nem használhat helyettesítő karaktert (*), valamint nem másolhat mappát. Ha a Windows telepítőlemezéről tömörített fájlt másol, azt a parancs másolás közben automatikusan kibontja

A fájlnak cserélhető adathordozón, valamelyik rendszermappában, a meghajtók gyökereiben, a helyi telepítési forrásokban vagy a Cmdcons mappában kell lennie.

Ha a cél nincs megadva, az alapértelmezett cél az aktuális mappa. Ha már létezik a fájl, a rendszer megkérdezi, hogy a másolással szeretné-e felülírni azt. A cél nem lehet cserélhető adathordozón.

DEL és DELETE

del meghajtó: elérési_út fájlnév
delete meghajtó: elérési_út fájlnév
E parancsokkal törölhet egy fájlt. A parancsszintaxisban meghajtó: elérési_út fájlnév adja meg a törölni kívánt fájlt. A delete parancs csak az aktuális Windows-telepítés rendszermappáiban, a cserélhető adathordozókon, a merevlemez-partíciók gyökérmappáiban, valamint a helyi telepítési forrásokban működik. A delete parancsban helyettesítő karaktereket nem használhat.

DIR

dir meghajtó: elérési_út fájlnév
Egy mappa fájljait és almappáit tartalmazó lista megjelenítése. A parancsszintaxisban meghajtó: elérési_út fájlnév a listázandó meghajtó, mappa és fájlok megadására szolgál. A dir parancs minden fájlt listáz, beleértve a rejtett és a rendszerfájlokat is. A fájlok a következő attribútumokkal rendelkezhetnek:
D Könyvtár
H Rejtett fájl
S Rendszerfájl
E Titkosított fájl
R Írásvédett fájl
A Archiválásra kész fájl
C Tömörített fájl
P Újraelemzési pont
A dir parancs csak az aktuális Windows-telepítés rendszermappáiban, a cserélhető adathordozókon, a merevlemez-partíciók gyökérmappáiban, valamint a helyi telepítési forrásokban működik.

DISABLE

disable szolgáltatásnév
Ezzel a paranccsal tiltható le egy Windows-rendszerszolgáltatás vagy -illesztőprogram. A parancs szintaxisának szolgáltatásnév paramétere a letiltani kívánt szolgáltatás vagy illesztőprogram neve.

A listsvc paranccsal megjeleníthető a letiltható szolgáltatások és illesztőprogramok teljes listája. A szolgáltatás indítási típusának SERVICE_DISABLED értékre való beállítása előtt a disable parancs megjeleníti a szolgáltatás korábbi indítási típusát. Ha később szükség lehet a szolgáltatás ismételt engedélyezésére, jegyezze fel az indítási típust.

A disable parancs az alábbi indítási típusok valamelyikét jeleníti meg:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add/delete eszköznév meghajtónév partíció_neve méret
A merevlemez-kötetek partícióinak kezelése. A rendelkezésre álló paraméterek:
/add Új partíció létrehozása
/delete Meglévő partíció törlése
eszköznév Az új partíció létrehozásához használt eszköz neve
meghajtónév Meghajtóbetűjel-alapú név, például D:.
partíció_neve Partícióalapú név meglévő partíció törléséhez
méret Az új partíció megabájtban kifejezett mérete
Az eszköznév a MAP parancs kimenetéből állapítható meg, például: \Device\HardDisk0. A partíciónév argumentum a meghajtónév argumentum helyett használható, például: \Device\HardDisk0\Partition1. Az argumentumok elhagyása esetén megjelenik a partíciók kezelésére szolgáló felhasználói felület.

Figyelmeztetés: Ha dinamikuslemez-konfigurációval rendelkező lemezen használja a parancsot, sérülést okozhat a partíciós táblában. A dinamikus lemezek szerkezetét csak a Lemezkezelés eszközzel módosítsa.

ENABLE

enable szolgáltatásnév indítási_típus
Az enable paranccsal engedélyezhető egy Windows-rendszerszolgáltatás vagy illesztőprogram működése.

A listsvc paranccsal megjeleníthető az engedélyezhető szolgáltatások és illesztőprogramok teljes listája. A szolgáltatás indítási típusának új értékre való beállítása előtt az enable parancs megjeleníti a szolgáltatás korábbi indítási típusát. Ha vissza kell állítani a szolgáltatás korábbi indítási típusát, szükség lehet erre az értékre, így azt érdemes feljegyezni.

Az indítási_típus helyén a következő értékek szerepelhetnek:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Ha nem ad meg új indítási típust, az enable parancs megjeleníti a jelenleg érvényben lévő indítási típust.

EXIT

Az exit paranccsal lépjen ki a helyreállítási konzolból, és indítsa újra a számítógépet.

EXPAND

expand forrás [/F:fájlspecifikáció] [cél] [/y]
expand forrás [/F:fájlspecifikáció] /D
A paranccsal egy fájlt bonthat ki. A parancsszintaxisban használt forrás argumentum a kibontandó fájlt jelöli, míg a cél argumentum az új fájl mappáját adja meg. Ha nem ad meg célt, a parancs alapértelmezésként az aktuális mappát használja. Helyettesítő karaktereket nem használhat.

A rendelkezésre álló paraméterek:
/y Ne kérdezzen rá meglévő fájlok felülírására
/f:fájlspecifikáció A kibontandó fájlok meghatározása
/d Kibontás kihagyása, csak a forrásban található fájlok könyvtárlistájának megjelenítése
Ha a forrás több fájlt tartalmaz, a /f:kibontandó_fájlok paraméterrel határozhatók meg a kibontani kívánt fájlok. Helyettesítő karakterek is használhatók.

A célmappa az aktuális Windows-telepítés bármely mappájában, bármely meghajtó gyökerében, a helyi telepítési forrásokban és a Cmdcons mappában lehet. A cél nem lehet cserélhető adattároló, és a célfájl nem lehet írásvédett. Az írásvédettségi attribútumot az attrib paranccsal távolíthatja el.

Az /y kapcsoló mellőzése esetén az expand parancs kérdést tesz fel, ha a célfájl már létezik.

FIXBOOT

fixboot meghajtónév:
E paranccsal új Windows rendszertöltő szektort írhat a rendszerpartícióra. A parancsszintaxisban használt meghajtónév annak a meghajtónak a betűjele, melyre a rendszertöltő szektort írni szeretné. A parancs a Windows rendszertöltő szektorában bekövetkezett sérüléseket javítja, és felülbírálja a rendszertöltő partícióba való írás alapértelmezését. A fixboot parancs csak x86-alapú számítógépeken használható.

FIXMBR

fixmbr eszköznév
A rendszertöltő partíció fő rendszertöltő rekordjának (MBR) javítása. A parancsszintaxisban használt eszköznév annak az eszköznek a neve, melyen új fő rendszertöltő rekordot kíván létrehozni. Az argumentum megadása nem kötelező. Erre a parancsra akkor lehet szükség, ha egy vírus következtében megsérült a fő rendszertöltő rekord, és a Windows nem indul el.

Figyelmeztetés: A parancs vírus jelenléte vagy hardverprobléma esetén sérülést okozhat a partíciós táblában. A parancs használata elérhetetlenné tehet egyes partíciókat. A parancs használata előtt ajánlott víruskereső szoftvert futtatni.

Az eszköznév a map parancs kimenetéből állapítható meg. Az eszköznév elhagyása esetén a parancs a rendszerindító eszköz fő rendszerindító rekordját javítja. Példa:
fixmbr \device\harddisk2
Ha a fixmbr parancs érvénytelen vagy nem szabványos partíciós táblát érzékel, a fixmbr egy üzenetben engedélyt kér a fő rendszerindító rekord újraírására. A fixmbr parancs csak x86-alapú számítógépeken használható.

FORMAT

format meghajtó: /Q /FS:fájlrendszer
A megadott meghajtó formázása a megadott fájlrendszerrel. A parancsszintaxisban szereplő /Q kapcsoló esetén a parancs gyorsformázást hajt végre. A meghajtó argumentum a formázandó partíció meghajtóbetűjele, az /FS:fájlrendszer pedig a használni kívánt fájlrendszertípust (FAT, FAT32 vagy NTFS) adja meg. Ha nem ad meg fájlrendszert, de a formázandó meghajtónak már van valamilyen fájlrendszere, a parancs azzal fogja végrehajtani a formázást.

LISTSVC

A listsvc parancs eredménye az aktuális Windows-telepítés összes rendelkezésre álló szolgáltatását, illesztőprogramját, valamint ezek indítási típusát tartalmazó lista. A parancs a disable és az enable parancs használatához nyújt segítséget.

A listát a parancs a %SystemRoot%\System32\Config\System elérési úton található struktúrából bontja ki. Ha a System struktúra sérült vagy hiányzik, a parancs eredménye nemdefiniált.

LOGON

logon
A logon parancs megjeleníti az összes érzékelt Windows-telepítést tartalmazó listát, majd kéri a helyi rendszergazda jelszavát a Windows azon példányához, melyre be szeretne jelentkezni. Ha az első három bejelentkezési kísérlet sikertelen, a konzol kilép és újraindítja a számítógépet.

MAP

map arc
Meghajtóbetűjelek, fájlrendszertípusok, partícióméretek és fizikai eszközökre való leképezések listázása. A parancs szintaxisában szereplő arc paraméter hatására a map parancs ARC elérési útvonalakat használ a Windows eszközelérési utak helyett.

MD és MKDIR

Az md és mkdir parancsokkal új mappák hozhatók létre. Helyettesítő karaktereket nem használhat. Az mkdir parancs csak az aktuális Windows-telepítés rendszermappáiban, a cserélhető adathordozókon, a merevlemez-partíciók gyökérmappáiban, valamint a helyi telepítési forrásokban használható.

MORE

more fájlnév
A parancs egy szövegfájlt jelenít meg a képernyőn.

NET

A súgóban található információkkal ellentétben a net parancs nem használható a helyreállítási konzolban. A helyreállítási konzol nem tölti be a protokollvermet, így a hálózati funkciók nem érhetők el.

RD és RMDIR

Az rd és rmdir parancsok mappák törlésére szolgálnak. Ezek a parancsok csak az aktuális Windows-telepítés rendszermappáiban, a cserélhető adathordozókon, a merevlemez-partíciók gyökérmappáiban, valamint a helyi telepítési forrásokban működnek.

REN és RENAME

A ren és rename parancsok fájlok átnevezésére használhatók.

Megjegyzés: Az átnevezett fájl számára nem adhat meg új meghajtót vagy elérési utat. Ezek a parancsok csak az aktuális Windows-telepítés rendszermappáiban, a cserélhető adathordozókon, a merevlemez-partíciók gyökérmappáiban, valamint a helyi telepítési forrásokban működnek.

SET

A set paranccsal megjeleníthető és módosítható négy környezeti változó értéke.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE
A set parancs használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
235364 A helyreállítási konzol SET parancsa (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)

SYSTEMROOT

A systemroot parancs az aktuális mappáról átvált az aktuális Windows-telepítés %SystemRoot% mappájára.

TYPE

type fájlnév
A type paranccsal szövegfájlok jeleníthetők meg a képernyőn.

Hivatkozások

A cikk Microsoft Windows 2000 rendszerre vonatkozó változata a Tudásbázis 229716. számú cikke.

A helyreállítási konzolról a Microsoft következő webhelyén talál további információt:
http://technet.microsoft.com/hu-hu/library/cc776139(WS.10).aspx

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 314058 - Utolsó ellenőrzés: 2013. június 7. - Verziószám: 7.1
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Kulcsszavak: 
kbresolve kbenv kbinfo KB314058
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com