Artikkelin tunnus: 314058 - Näytä tuotteet, joita tämä artikkeli koskee.
Tämän artikkelin Microsoft Windows 2000 -käyttöjärjestelmää käsittelevä versio on 229716.
Tärkeä huomautus
Tämä on kokeneille käyttäjille tarkoitettu viiteartikkeli, jossa on palautuskonsolin kuvaus ja käyttöohjeet. Se ei sisällä tietoja tiettyjen ongelmien vianmäärityksen tekemisestä.

Jos haluat käyttää palautuskonsolia, tarvitset Windowsin asennuslevyn.

Sinun on oltava kirjautuneena joko järjestelmänvalvojana tai Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenenä, jotta suorittaa palautuskonsolin. Jos tietokone on yhteydessä verkkoon, verkon käytäntöasetukset saattavat estää näiden toimien tekemisen. Jos kohtaat tämän ongelman, ota yhteyttä verkonvalvojaan.
Laajenna kaikki | Kutista kaikki

Tällä sivulla

ESITTELY

Tässä artikkelissa kuvataan Windowsin palautuskonsolin toiminta ja rajoitukset. Jos Windows XP -tietokoneesi ei käynnisty oikein tai se ei käynnisty lainkaan, saatat pystyä palauttamaan järjestelmäohjelmistosi Windowsin palautuskonsolin avulla. Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita:
 • Windowsin palautuskonsolin käynnistäminen Windows XP:n asennuslevyltä
 • Komentokonsolin käyttäminen
 • Windowsin palautuskonsolin rajoitukset
 • Windowsin palautuskonsolissa käytettävissä olevat komennot

Enemmän tietoa

Kun käytät Windowsin palautuskonsolia, pääset käyttämään NTFS-tiedostojärjestelmää sekä FAT- ja FAT32-asemia rajoitetusti niin, ettei sinun tarvitse käynnistää Windowsin graafista käyttöliittymää. Windowsin palautuskonsolissa voit
 • käyttää, kopioida, nimetä uudelleen tai korvata käyttöjärjestelmän tiedostoja ja kansioita
 • ottaa palveluiden tai laitteiden käynnistymisen käyttöön tietokoneen seuraavan käynnistämisen yhteydessä tai poistaa sen käytöstä
 • korjata tiedostojärjestelmän käynnistyssektorin tai pääkäynnistystietueen (MBR)
 • luoda ja alustaa asemien osioita.
Huomautus Vain järjestelmänvalvoja voi käyttää Windowsin palautuskonsolia. Tämä estää luvattomia käyttäjiä käyttämästä mitään NTFS-asemaa.

Vaihtoehto 1: Jos olet jo asentanut palautuskonsolin

Jos olet jo asentanut palautuskonsolin, voit valita sen Windowsin tavallisen käynnistyksen aikana. Voit suorittaa palautuskonsolin seuraavasti:
 1. Valitse käynnistyksen aikana käynnistysvaihtoehtojen valikosta palautuskonsolin vaihtoehto.
 2. Jos tietokoneessasi on useita käyttöjärjestelmiä, joihin voit käynnistää tietokoneen, valitse palautuskonsolissa käytettävä asennus.
 3. Kirjoita järjestelmänvalvojan salasana, kun niin kehotetaan tekemään.
 4. Kirjoita komentokehotteeseen Recovery Console commands, niin saat tietoja Windowsin palautuskonsolissa käytettävissä olevat komennot -osassa luetelluista komennoista.
 5. Saat luettelon käytettävissä olevista komennoista kirjoittamalla milloin tahansa Help.
 6. Saat ohjeita jostakin tietystä komennosta kirjoittamalla milloin tahansa Help komennon_nimi. Voit esimerkiksi kirjoittaa help attrib, niin saat ohjeita attributes-komennosta.
 7. Voit lopettaa Windowsin palautuskonsolin kirjoittamalla komentoriville milloin tahansa Exit.

Vaihtoehto 2: Windowsin palautuskonsolin käynnistäminen Windows XP:n CD-levyltä

Jos et ole esiasentanut Windowsin palautuskonsolia, voit käynnistää tietokoneen ja käyttää palautuskonsolia suoraan Windows XP:n asennuslevyltä. Jos tietokoneessa on jo Windows ja haluat lisätä Windowsin palautuskonsolin käynnistysvaihtoehdoksi, siirry Windowsin palautuskonsolin lisääminen käynnistysvaihtoehdoksi -osaan.
 1. Aseta Windows XP:n CD-levy CD-asemaan ja käynnistä tietokone uudelleen. Jos sinua kehotetaan tekemään niin, valitse vaihtoehdot, jotka CD-levyltä käynnistäminen edellyttää.
 2. Kun asennuksen tekstiosa alkaa, noudata ohjeita. Valitse korjaus tai palautus painamalla R-näppäintä.
 3. Jos tietokoneessasi on useita käyttöjärjestelmiä, joihin voit käynnistää tietokoneen, valitse palautuskonsolissa käytettävä asennus.
 4. Kirjoita järjestelmänvalvojan salasana, kun niin kehotetaan tekemään.
 5. Kirjoita komentokehotteeseen Recovery Console commands, niin saat tietoja Windowsin palautuskonsolissa käytettävissä olevat komennot -osassa luetelluista komennoista.
 6. Saat luettelon käytettävissä olevista komennoista kirjoittamalla milloin tahansa Help.
 7. Saat tietyn komennon ohjeen kirjoittamalla milloin tahansa Help komennonnimi. Voit tuoda esimerkiksi attributes-komennon ohjeen näkyviin kirjoittamalla help attrib.
 8. Voit lopettaa Windowsin palautuskonsolin kirjoittamalla komentoriville milloin tahansa Exit.

Vaihtoehto 3: Windowsin palautuskonsolin lisääminen käynnistysvaihtoehdoksi

Jos tietokoneesi käynnistää Windowsin, voit lisätä Windows XP:n palautuskonsolin käynnistysvaihtoehdoksi Windows-ympäristöstä. Voit asentaa palautuskonsolin käynnistysvaihtoehdoksi seuraavasti:
 1. Kun Windows on käynnissä, aseta Windowsin CD-levy CD-asemaan.
 2. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Suorita.
 3. Kirjoita seuraavat komennot (jossa X: on CD-aseman kirjain) ja paina sitten näppäimistön ENTER-näppäintä.
  X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
  Huomautus Muista välilyönti ennen /cmdcons-valitsinta.
 4. Viimeistele asennus valitsemalla OK ja noudattamalla ohjeita.

  Huomautus Tämä lisää Windowsin palautuskonsolin Windowsin käynnistyskansioon.
 5. Käynnistä tietokone uudelleen ja valitse palautuskonsolin vaihtoehdon käytettävissä olevien käyttöjärjestelmien luettelosta.
Tärkeää Jos käytät peilausta, lue seuraava Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeli:
229077 Peilaus estää palautuskonsolin esiasennuksen (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
222478 Mallin luominen palautuskonsolin suorittamiseen etäasennuspalvelimen avulla (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Palautuskonsolin rajoitukset

Kun käytät Windowsin palautuskonsolia, voit käyttää vain seuraavia kohteita:
 • Pääkansio
 • Sen Windows-asennuksen %SystemRoot%-kansio ja alikansiot, johon olet parhaillaan kirjautuneena
 • Cmdcons-kansio
 • Siirrettävien tietovälineiden asemat, kuten CD- tai DVD-asema
Huomautus Jos yrität käyttää muita kansioita, näyttöön saattaa tulla Käyttö estetty -sanoma. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että kyseisten kansioiden tiedot olisivat kadonneet tai vioittuneet. Se tarkoittaa vain sitä, että kansio ei ole käytettävissä Windowsin palautuskonsolin suorittamisen aikana. Kun käytät Windowsin palautuskonsolia, et pysty kopioimaan tiedostoja paikalliselta kiintolevyltä levykkeelle. Voit kuitenkin kopioida tiedoston levykkeeltä tai CD-levyltä kiintolevylle ja kiintolevyltä toiselle kiintolevylle.

Komentokonsolin käyttäminen Windowsin palautuskonsolin sisällä

Palautuskonsolin avulla voit käyttää rajoitetusti NTFS-, FAT- ja FAT32-tiedostojärjestelmien asemia. Palautuskonsoli estää tutun Windowsin graafisen käyttöliittymän latautumisen, jotta Windowsin toimintoja voidaan korjata ja palauttaa.

Kun käynnistät Windowsin palautuskonsolin, näyttöön tulee seuraava sanoma:
Microsoft Windowsin(R) palautuskonsoli

Palautuskonsoli sisältää järjestelmän korjaus- ja palautustoimintoja.
Lopeta palautuskonsoli kirjoittamalla Exit palautuskonsolin kehotteeseen ja käynnistä tietokone uudelleen.

1: C:\WINDOWS

Mihin Windowsin asennukseen haluat kirjautua?
Peruuta painamalla ENTER.
Anna haluamasi Windows-asennuksen numero. Tässä esimerkissä painaisit 1-näppäintä. Tämän jälkeen Windows kehottaa sinua antamaan Järjestelmänvalvoja-tilin salasanan.

Huomautus Jos kirjoitat virheellisen salasanan kolmesti, Windowsin palautuskonsoli sulkeutuu. Jos SAM (Security Accounts Manager) -tietokanta puuttuu tai on vioittunut, et pysty käyttämään Windowsin palautuskonsolia, koska oikea todennus ei onnistu. Kun kirjoitat salasanasi ja Windowsin palautuskonsoli käynnistyy, käynnistä tietokone uudelleen kirjoittamalla Exit.

Kun käyttöjärjestelmä on Windows XP Professional, voit määrittää ryhmäkäytännöt ottamaan automaattisen järjestelmänvalvojan kirjautumisen käyttöön. Lisätietoja palautuskonsolin määrittämisestä ottamaan automaattinen järjestelmänvalvojan kirjautuminen käyttöön saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
312149 Järjestelmänvalvojan automaattisen kirjautumisen ottaminen käyttöön palautuskonsolissa (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Windowsin palautuskonsolissa käytettävissä olevat komennot

Seuraavat komennot ovat käytettävissä Windowsin palautuskonsolin sisällä. Isot ja pienet kirjaimet tulkitaan komennoissa samoiksi merkeiksi.

Varoitus Osa näistä komennoista saattaa tehdä järjestelmästä toimintakyvyttömän. Lue komennon koko kuvaus, ennen kuin kirjoitat sen komentoriville. Jos sinulla on kysyttävää jostakin komennosta, ota yhteyttä tukeen.

HELP

Help-komennolla voit tuoda näyttöön luettelon kaikista tuetuista komennoista:
  attrib  del    fixboot  more   set
  batch   delete   fixmbr  mkdir  systemroot
  bootcfg  dir    format  more   type
  cd    disable  help   net           
  chdir   diskpart  listsvc  rd            
  chkdsk  enable   logon   ren           
  cls    exit    map    rename  
  copy   expand   md    rmdir
				

ATTRIB

Attrib-komennon ja seuraavien parametrien avulla voit muuttaa tiedoston tai kansion määritteitä:
-R
+R
-S
+S
-H
+H
-C
+C
Huomautuksia
+: Asettaa määritteen.
-: Palauttaa määritteen.
R: Vain luku -tiedostomäärite.
S: Järjestelmätiedoston määrite.
H: Piilotiedoston määrite.
C: Pakatun tiedoston määrite.

Vähintään yksi määrite on asetettava tai poistettava.

Voit tarkastella määritteitä dir-komennon avulla.

BATCH

batch syöttötiedosto [tulostetiedosto]
Tämän komennon avulla voit suorittaa tekstitiedostossa määritetyt komennot. Komennon syntaksissa syöttötiedosto määrittää suoritettavat komennot sisältävän tekstitiedoston ja tulostetiedosto määrittää määritettyjen komentojen tulosteet sisältävän tiedoston. Jos et määritä tulostetiedostoa, tuloste tulee näyttöön.

BOOTCFG

Tämän komennon avulla voit määrittää ja palauttaa käynnistyksen. Tällä komennolla on seuraavat valitsimet:
bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [portbaudrate] | [useBiosSettings]
Esimerkkejä:
bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
Voit käyttää seuraavia valitsimia:
/add: Lisää Windows-asennuksen käynnistysvalikon luetteloon.
/rebuild: Käy läpi kaikki Windows-asennukset, jotta voit valita lisättävät asennukset.
/scan: Etsii Windows-asennukset kaikilta levyiltä ja tuo näyttöön tulokset, jotta voit valita lisättävät asennukset.
/default: Määrittää oletuskäynnistysmerkinnän.
/list: Näyttää luettelon käynnistysvalikossa jo olevista kohteista.
/disableredirect: Poistaa uudelleenohjauksen käytöstä käynnistyksessä.
/redirect: Ottaa uudelleenohjauksen käyttöön määritetyn kokoonpanon käynnistyksessä.

CD ja CHDIR

Voit vaihtaa kansiota cd- ja chdir-komentojen avulla. Voit esimerkiksi käyttää seuraavia komentoja:
Siirry pääkansioon cd .. -komennon avulla.
Kirjoita cd asema:, jos haluat tuoda näyttöön määritetyn aseman nykyisen kansion.
Voit näyttää nykyisen aseman ja kansion kirjoittamalla cd ilman parametreja.
Chdir-komento käsittelee välilyöntejä erottimina. Tämän vuoksi sinun on kirjoitettava välilyönnin sisältävä kansion nimi lainausmerkkeihin (""). Seuraavassa on esimerkki:
cd "\windows\profiles\käyttäjänimi\programs\start menu".
Chdir-komento toimii vain nykyisen Windows-asennuksen järjestelmäkansioissa, siirrettävissä tietovälineissä, kiintolevyosioiden pääkansioissa tai paikallisissa asennuslähteissä.

CHKDSK

chkdsk asema /p /r
Chkdsk-komento tarkistaa määritetyn aseman ja korjaa tai palauttaa sen tarvittaessa. Komento myös merkitsee vioittuneet sektorit ja palauttaa luettavissa olevat tiedot.

Voit käyttää seuraavia valitsimia:
/p: Tekee aseman kattavan tarkistuksen ja korjaa mahdollisesti löytyneet virheet.
/r Etsii vioittuneet sektorit ja palauttaa luettavissa olevat tiedot.
Huomautus Jos määrität /r-valitsimen, komento käyttää myös /p-valitsinta. Chkdsk-komennon käyttäminen ilman argumentteja tarkistaa nykyisen aseman niin, että mikään valitsin ei ole käytössä.

Kun suoritat Chkdsk-komennon, sinun on käytettävä Autochk.exe-tiedostoa. CHKDSK etsii tämän tiedoston käynnistyskansiosta automaattisesti. Jos komentokonsoli oli esiasennettu, käynnistyskansio on yleensä Cmdcons-kansio. Jos CHKDSK ei löydä Autochk.exe-tiedostoa käynnistyskansiosta, CHKDSK yrittää paikantaa Windowsin asennuslevyn. Jos CHKDSK ei löydä asennustietovälinettä, se kehottaa sinua antamaan Autochk.exe-tiedoston sijainnin.

CLS

Tämän komennon avulla voit tyhjentää näytön.

COPY

copy lähde kohde
Tämän komennon avulla voit kopioida tiedoston. Komennon syntaksissa lähde määrittää kopioitavan tiedoston ja kohde kansion tai uuden tiedoston tiedostonimen. Et voi käyttää yleismerkkejä (*), etkä voi kopioida kansiota. Jos kopioit pakatun tiedoston Windowsin asennuslevyltä, tiedosto puretaan automaattisesti kopioinnin aikana.

Tiedoston lähde voi olla siirrettävä tietoväline, mikä tahansa nykyisen Windows-asennuksen järjestelmäkansioissa oleva kansio, minkä tahansa aseman pääkansio, paikallinen asennuslähde tai Cmdcons-kansio.

Jos kohdetta ei ole määritetty, oletuskohde on nykyinen kansio. Jos tiedosto on jo olemassa, sinulta kysytään, haluatko kopion korvaavan aiemmin luodun tiedoston. Kohde ei voi olla siirrettävä tietoväline.

DEL ja DELETE

del asema: polku tiedostonimi
delete asema: polkutiedostonimi
Tämän komennon avulla voit poistaa tiedoston. Komennon syntaksissa asema: polku tiedostonimi määrittää poistettavan tiedoston. Delete-komento toimii vain nykyisen Windows-asennuksen järjestelmäkansioissa, siirrettävissä tietovälineissä, kiintolevyosion pääkansiossa tai paikallisissa asennuslähteissä. Delete-komennossa ei voi käyttää yleismerkkejä.

DIR

dir asema: polkutiedostonimi
Tämän komennon avulla voit tuoda näyttöön kansion tiedostojen ja alikansioiden luettelon. Komennon syntaksissa asema: polku tiedostonimi määrittää aseman, kansion ja tiedostot, joista tuodaan näyttöön luettelo. Dir-komento tuo näyttöön luettelon kaikista tiedostoista, mukaan lukien piilo- ja järjestelmätiedostot. Tiedostoilla voi olla seuraavat määritteet:
D: Kansio
H: Piilotiedosto
S: Järjestelmätiedosto
E: Salattu
R: Vain luku -tiedosto
A: Arkistointia varten valmiit tiedostot
C: Pakattu
P: Uudelleenjäsennyskohta
Dir-komento toimii vain nykyisen Windows-asennuksen järjestelmäkansioissa, siirrettävissä tietovälineissä, kiintolevyosion pääkansiossa tai paikallisissa asennuslähteissä.

DISABLE

disable palvelunnimi
Tämän komennon avulla voit poistaa käytöstä Windowsin järjestelmäpalvelun tai ohjaimen. Komennon syntaksissa palvelun_nimi määrittää käytöstä poistettavan palvelun tai ohjaimen nimen.

Listsvc-komennon avulla voit tuoda näyttöön luettelon kaikista palveluista tai ohjaimista, jotka voidaan poistaa käytöstä. Disable-komento näyttää palvelun aiemman käynnistystyypin ennen sen palauttamista muotoon SERVICE_DISABLED. Kirjoita aiempi käynnistystyyppi muistiin siltä varalta, että joudut ottamaan palvelun uudelleen käyttöön.

Disable-komento tuo seuraavat käynnistystyyppiarvot näyttöön:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add/deletelaitteen_nimi aseman_nimi osion_nimi koko
Tämän komennon avulla voit hallita kiintolevyasemiesi osioita. Voit käyttää seuraavia valitsimia:
/add: Luo uuden osion.
/delete: Poistaa aiemmin luodun osion.
laitteen_nimi: Uuden osion luomiseen käytetyn laitteen nimi.
aseman_nimi: Asemakirjaimeen perustuva nimi, esimerkiksi D:.
osion_nimi: Osioon perustuva nimi aiemmin luodun osion poistamista varten.
koko : Uuden osion koko megatavuina.
Voit selvittää laitteen nimen MAP-komennon tulosteesta (esimerkiksi \Laite\Kiintolevy0). Voit käyttää osion nimeä asemanimiargumentin sijaan (esimerkiksi \Laite\Kiintolevy0\Osio1). Jos argumentteja ei käytetä, näyttöön tulee käyttöliittymä osioiden hallintaa varten.

Varoitus Jos käytät tätä komentoa levylle, jolla on dynaaminen levynmääritys, saatat vioittaa osiotaulukkoa. Älä muokkaa dynaamisten levyjen rakennetta muuten kuin käyttämällä Levynhallinta-työkalua.

ENABLE

enable palvelunnimi käynnistystapa
Enable-komennon avulla voit ottaa käyttöön Windowsin järjestelmäpalvelun tai ohjaimen.

Listsvc-komennon avulla voit tuoda näyttöön luettelon kaikista palveluista tai ohjaimista, jotka voit ottaa käyttöön. Enable-komento näyttää palvelun aiemman käynnistystyypin ennen sen palauttamista uuteen arvoon. Kirjoita vanha arvo muistiin siltä varalta, että joudut palauttamaan palvelun käynnistystyypin.

Kelvolliset käynnistystyypin arvot ovat seuraavat:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Jos et määritä uutta käynnistystyyppiä, enable-komento tuo näyttöön aiemman käynnistystyypin.

EXIT

Exit-komennon avulla voit lopettaa komentokonsolin ja käynnistää tietokoneen uudelleen.

EXPAND

expand lähde [/F:tiedostomääritys] [kohde] [/y]
expand lähde [/F:tiedostomääritys] /D
Tämän komennon avulla voit laajentaa tiedoston. Komennon syntaksissa lähde määrittää laajennettavan tiedoston nimen ja kohde uuden tiedoston kansion. Jos et määritä kohdetta, komento käyttää nykyistä kansiota oletusarvon mukaan. Et voi käyttää yleismerkkejä.

Voit käyttää seuraavia valitsimia:
/y: Älä kysy ennen aiemmin luodun tiedoston korvaamista.
/f:tiedostomääritys: Määrittää laajennettavat tiedostot.
/d: Älä laajenna, vaan vain näytä lähteen tiedostojen kansio.
Jos lähde sisältää useamman kuin yhden tiedoston, laajennettavat tiedostot on etsittävä /f:tiedostomääritys-parametrin avulla. Voit käyttää yleismerkkejä.

Kohde voi olla mikä tahansa kansio nykyisen Windows-asennuksen järjestelmäkansioiden sisällä. aseman pääkansiossa, paikallisissa asennuslähteissä tai Cmdcons-kansiossa. Kohde ei voi olla siirrettävä tietoväline, eikä kohdetiedosto voi olla vain luku -tilassa. Attrib-komennon avulla voit poistaa vain luku -määrityksen.

Ellet käytä /y-valitsinta, expand-komento tuo näyttöön kehotteen, jos kohdetiedosto on jo olemassa.

FIXBOOT

fixboot aseman_nimi:
Tämän komennon avulla voit kirjoittaa uuden Windowsin käynnistyssektorikoodin järjestelmäosioon. Komennon syntaksissa aseman_nimi on sen aseman asemakirjain, johon käynnistyssektori kirjoitetaan. Tämä komento korjaa Windowsin käynnistyssektorin vioittumisen. Komento ohittaa oletusasetuksen, joka kirjoittaa järjestelmän käynnistysosioon. Fixboot-komentoa tuetaan vain x86-tietokoneissa.

FIXMBR

fixmbr laitteen nimi
Tämän komennon avulla voit korjata käynnistysosion pääkäynnistystietueen. Komennon syntaksissa laitteen_nimi on valinnainen laitteen nimi, joka määrittää uuden pääkäynnistystietueen vaativan laitteen. Käytä tätä komentoa, jos virus on vioittanut pääkäynnistystietuetta, eikä Windows käynnisty.

Varoitus Tämän komennon käyttäminen voi vioittaa osiotaulukkoja, jos järjestelmässä on virus tai jos järjestelmässä on laitteisto-ongelma. Jos käytät tätä komentoa, saatat luoda osioita, joita ei voi käyttää. Microsoft suosittelee virustentorjuntaohjelmiston suorittamista ennen tämän komennon käyttämistä.

Voit saada laitteen nimen map-komennon tulosteesta. Jos et määritä laitteen nimeä, käynnistyslaitteen pääkäynnistystietue korjataan. Esimerkki:
fixmbr \laite\kiintolevy2
Jos fixmbr-komento havaitsee virheellisen tai muun kuin tavallisen osiotaulukkoallekirjoituksen, fixmbr-komento pyytää luvan ennen kuin se kirjoittaa pääkäynnistystietueen uudelleen. Fixmbr-komentoa tuetaan vain x86-tietokoneissa.

FORMAT

format asema: /Q /FS:tiedostojärjestelmä
: Tämän komennon avulla voit alustaa määritetyn tiedostojärjestelmän määritettyyn asemaan. Komennon syntaksissa /Q tekee aseman pika-alustuksen, asema on alustettavan osion asemakirjain ja /FS:tiedostojärjestelmä määrittää käytettävän tiedostojärjestelmän (kuten FAT, FAT32 tai NTFS). Jos et määritä tiedostojärjestelmää, käytetään aiemmin käytössä ollutta tiedostojärjestelmää, jos sellainen on.

LISTSVC

Listsvc-komento tuo näyttöön luettelon kaikista nykyisen Windows-asennuksen käytettävistä palveluista ja ohjaimista sekä niiden käynnistystyypeistä. Tästä komennosta on hyötyä, kun sitä käytetään yhdessä disable- ja enable-komentojen kanssa.

Tämä luettelo puretaan %SystemRoot%\System32\Config\System-rakenteesta. Jos System-rakenne on vioittunut tai puuttuu, tulokset ovat odottamattomat.

LOGON

logon
Logon-komento tuo näyttöön kaikki havaitut Windows-asennukset ja kysyy sitten sen Windows-asennuksen paikallisen järjestelmänvalvojan salasanaa, johon haluat kirjautua. Jos ensimmäiset kolme kirjautumisyritystä epäonnistuvat, konsoli sulkeutuu ja tietokone käynnistyy uudelleen.

MAP

map arc
Tämän komennon avulla voit tuoda näyttöön luettelon asemakirjaimista, tiedostojärjestelmälajeista, osioiden kooista ja fyysisten laitteiden yhdistämismäärityksistä. Komennon syntaksissa arc-parametri ohjaa map-komentoa käyttämään ARC-polkuja Windows-laitepolkujen sijaan.

MD ja MKDIR

Md- ja mkdir-komentojen avulla voit luoda uusia kansioita. Yleismerkkejä ei tueta. Mkdir-komento toimii vain nykyisen Windows-asennuksen järjestelmäkansioissa, siirrettävissä tietovälineissä, kiintolevyosion pääkansiossa tai paikallisissa asennuslähteissä.

MORE

more filename
Tämän komennon avulla voit tuoda tekstitiedoston sisällön näyttöön.

NET

Vaikka ohjetiedostossa kerrotaan toisin, net-komentoa ei voi käyttää palautuskonsolista. Protokollapinoa ei ladata palautuskonsolille, joten verkkotoimintoja ei voi käyttää.

RD ja RMDIR

Rd- ja rmdir-komentojen avulla voit poistaa kansion. Nämä komennot toimivat vain nykyisen Windows-asennuksen järjestelmäkansioissa, siirrettävissä tietovälineissä, kiintolevyosion pääkansiossa tai paikallisissa asennuslähteissä.

REN ja RENAME

Ren- ja rename-komentojen avulla voit nimetä tiedoston uudelleen.

Huomautus Et pysty määrittämään uudelleennimetylle tiedostolle uutta asemaa tai polkua. Nämä komennot toimivat vain nykyisen Windows-asennuksen järjestelmäkansioissa, siirrettävissä tietovälineissä, kiintolevyosion pääkansiossa tai paikallisissa asennuslähteissä.

SET

Set-komennon avulla voit tarkastella tai muokata neljää ympäristöasetusta.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE
Lisätietoja set-komennon käyttämisestä saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
235364 Palautuskonsolin set-komennon kuvaus (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

SYSTEMROOT

Systemroot-komennon avulla voit määrittää nykyiseksi kansioksi sen Windows-asennuksen %SystemRoot%-kansion, johon olet parhaillaan kirjautuneena.

TYPE

type tiedostonimi
Type-komennon avulla voit tuoda tekstitiedoston näkyviin.

Suositukset

Tämän artikkelin Microsoft Windows 2000 -käyttöjärjestelmää käsittelevä versio on 229716.

Lisätietoja palautuskonsolista on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:
http://technet.microsoft.com/fi-fi/library/cc776139.aspx

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 314058 - Viimeisin tarkistus: 7. kesäkuuta 2013 - Versio: 6.1
Artikkelin tiedot koskevat seuraavia tuotteita:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Hakusanat: 
kbresolve kbenv kbinfo KB314058

Anna palautetta

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com