Αναγν. άρθρου: 314058 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR314058
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο: 229716.
Σημαντική σημείωση
Αυτό είναι ένα άρθρο αναφοράς για προχωρημένους που περιγράφει τι είναι η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) και πώς μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε. Δεν περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης συγκεκριμένων προβλημάτων.

Για να χρησιμοποιήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console), θα πρέπει να έχετε το δίσκο εγκατάστασης των Windows.

Θα πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας διαχειριστών (Administrators) για να λειτουργήσετε τον υπολογιστή από την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console). Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, οι ρυθμίσεις πολιτικής δικτύου ενδέχεται να μην σας επιτρέψουν να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία. Εάν αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή του δικτύου.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τη λειτουργία και τους περιορισμούς της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows. Εάν ένας υπολογιστής που βασίζεται σε Windows XP δεν ξεκινά σωστά ή δεν ξεκινά καθόλου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows για να αποκαταστήσετε το λογισμικό του συστήματος. Σε αυτό το άρθρο καλύπτονται τα εξής θέματα:
 • Πώς να ξεκινήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows από το δίσκο εγκατάστασης των Windows XP
 • Πώς να χρησιμοποιήσετε την Κονσόλα εντολών (Command Console)
 • Περιορισμοί της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows
 • Οι εντολές που είναι διαθέσιμες στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows

Περισσότερες πληροφορίες

Όταν χρησιμοποιείτε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows, μπορείτε να έχετε περιορισμένη πρόσβαση στους τόμους του συστήματος αρχείων NTFS, καθώς και τους τόμους FAT και FAT32 χωρίς να κάνετε εκκίνηση του γραφικού περιβάλλοντος εργασίας χρήστη (GUI) των Windows. Στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows, μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:
 • Χρήση, αντιγραφή, μετονομασία ή αντικατάσταση των αρχείων και των φακέλων του συστήματος
 • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εκκίνηση υπηρεσιών ή συσκευή κατά την επόμενη εκκίνηση του υπολογιστή σας
 • Επιδιόρθωση του τομέα εκκίνησης του συστήματος αρχείων ή της κύριας εγγραφής εκκίνησης (MBR)
 • Δημιουργία και διαμόρφωση διαμερισμάτων στις μονάδες δίσκου
Σημείωση Μόνο ένας διαχειριστής μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows. Αυτό αποτρέπει τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες από τη χρήση κάποιου τόμου NTFS.

Επιλογή 1: Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console)

Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console), μπορείτε να την επιλέξετε κατά την τυπική εκκίνηση των Windows. Για να εκτελέσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console):
 1. Κατά την εκκίνηση, επιλέξτε Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) από το μενού επιλογών εκκίνησης.
 2. Εάν έχετε έναν υπολογιστή διπλής ή πολλαπλής εκκίνησης, επιλέξτε την εγκατάσταση στην οποία θέλετε να έχετε πρόσβαση από την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).
 3. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή.
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε εντολές της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) και, στη συνέχεια, μπορείτε να ανατρέξτε στις εντολές που αναφέρονται στην ενότητα "Διαθέσιμες εντολές στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows".
 5. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε Help ανά πάσα στιγμή για να εμφανιστεί μια λίστα με τις διαθέσιμες εντολές.
 6. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε Help commandname ανά πάσα στιγμή για βοήθεια με μια συγκεκριμένη εντολή. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε help attrib για να εμφανιστεί η βοήθεια για την εντολή χαρακτηριστικών.
 7. Μπορείτε να τερματίσετε ανά πάσα στιγμή την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows, πληκτρολογώντας Exit στη γραμμή εντολών.

Επιλογή 2: Εκκίνηση της Κονσόλας Αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows από το CD-ROM των Windows XP

Εάν δεν έχει προεγκαταστήσει την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console), μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή και να χρησιμοποιήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) απευθείας από τον αρχικό δίσκο εγκατάστασης των Windows XP. Εάν ο υπολογιστής σας λειτουργεί ήδη με Windows και θέλετε να προσθέσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows ως επιλογή εκκίνησης, μεταβείτε στην επόμενη ενότητα "Προσθήκη της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows ως επιλογή εκκίνησης."
 1. Τοποθετήστε το CD των Windows XP στη μονάδα CR και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Εάν σας ζητηθεί, κάντε τις επιλογές που απαιτούνται για την εκκίνηση (boot) από το CD.
 2. Όταν ξεκινήσει το τμήμα του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup), που βασίζεται σε κείμενο, ακολουθήστε τις υποδείξεις. Επιλέξτε την επιλογή επιδιόρθωσης ή αποκατάστασης πιέζοντας το πλήκτρο R.
 3. Εάν έχετε έναν υπολογιστή διπλής ή πολλαπλής εκκίνησης, επιλέξτε την εγκατάσταση στην οποία θέλετε να έχετε πρόσβαση από την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).
 4. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή.
 5. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε εντολές της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) και, στη συνέχεια, μπορείτε να ανατρέξτε στις εντολές που αναφέρονται στην ενότητα "Διαθέσιμες εντολές στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows".
 6. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε Help ανά πάσα στιγμή για να εμφανιστεί μια λίστα με τις διαθέσιμες εντολές.
 7. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε Help commandname ανά πάσα στιγμή για βοήθεια με μια συγκεκριμένη εντολή. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε help attrib για να εμφανιστεί η βοήθεια για την εντολή χαρακτηριστικών.
 8. Μπορείτε να τερματίσετε ανά πάσα στιγμή την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows, πληκτρολογώντας Exit στη γραμμή εντολών.

Επιλογή 3: Προσθήκη της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows ως επιλογή εκκίνησης

Εάν η εκκίνηση του υπολογιστή σας γίνεται με Windows, μπορείτε να προσθέσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows XP ως επιλογή εκκίνησης από το περιβάλλον των Windows. Για να εγκαταστήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) ως επιλογή εκκίνησης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Με τα Windows σε εκτέλεση, εισαγάγετε το CD των Windows στη μονάδα δίσκου CD.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 3. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές (όπου X: είναι το γράμμα μονάδας δίσκου της μονάδας δίσκου CD) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER του πληκτρολογίου σας.
  X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
  Σημείωση Υπάρχει ένα διάστημα πριν το /cmdcons.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

  Σημείωση Αυτή η διαδικασία προσθέτει την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows στο φάκελο εκκίνησης (Startup) των Windows.
 5. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και να επιλέξετε την επιλογή "Κονσόλα αποκατάστασης" (Recovery Console) από τη λίστα των διαθέσιμων λειτουργικών συστημάτων.
Σημαντικό Εάν χρησιμοποιείτε κατοπτρισμό λογισμικού, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
229077 Ο κατοπτρισμός αποτρέπει την προεγκατάσταση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console)
222478 Δημιουργία προτύπου για την εκτέλεση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) χρησιμοποιώντας έναν απομακρυσμένο διακομιστή εγκατάστασης

Περιορισμοί της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console)

Όταν χρησιμοποιείτε την Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Το ριζικό φάκελο
 • Το φάκελο % SystemRoot % και τους υποφακέλους της εγκατάστασης των Windows με την οποία είστε συνδεδεμένοι τη συγκεκριμένη στιγμή
 • Το φάκελο Cmdcons
 • Τις μονάδες αφαιρούμενων μέσων, όπως είναι η μονάδα δίσκου CD ή DVD
Σημείωση Εάν προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλους φακέλους, ενδέχεται να σας εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση". Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτούς τους φακέλους έχουν χαθεί ή καταστραφεί. Σημαίνει μόνο ότι ο φάκελος δεν είναι διαθέσιμος κατά την εκτέλεση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows. Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows, δεν μπορείτε να αντιγράψετε ένα αρχείο από τον τοπικό σκληρό δίσκο σε δισκέτα. Ωστόσο, μπορείτε να αντιγράψετε ένα αρχείο από μια δισκέτα ή ένα CD-ROM σε σκληρό δίσκο και από έναν σκληρό δίσκο σε άλλον σκληρό δίσκο.

Χρήση της Κονσόλας εντολών (Command Console) με την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows

Η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) σάς παρέχει περιορισμένη πρόσβαση στους τόπους του συστήματος αρχείων NTFS, καθώς και τους τόμους FAT και FAT32. Η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) αποτρέπει τη φόρτωση του οικείου γραφικού περιβάλλοντος εργασίας χρήστη (GUI) των Windows για την επιδιόρθωση και την αποκατάσταση της λειτουργίας των Windows.

Αφού ξεκινήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Microsoft Windows(R)

Η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) παρέχει λειτουργίες επιδιόρθωσης και αποκατάστασης του συστήματος.
Πληκτρολογήστε την εντολή EXIT για να τερματίσετε τη λειτουργία της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

1: C:\WINDOWS

Σε ποια εγκατάσταση των Windows Installation θα θέλατε να συνδεθείτε;
(Για ακύρωση, πατήστε ENTER)
Εισαγάγετε τον αριθμό για την κατάλληλη εγκατάσταση των Windows. Σε αυτό το παράδειγμα, θα πατούσατε το 1. Στη συνέχεια, τα Windows σάς ζητούν να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού διαχειριστή.

Σημείωση Εάν χρησιμοποιήσετε έναν εσφαλμένο κωδικό πρόσβασης τρεις φορές, η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows θα κλείσει. Επίσης, εάν η βάση δεδομένων Διαχείρισης λογαριασμών ασφαλείας (Security Accounts Manager-SAM) λείπει ή είναι κατεστραμμένη, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows επειδή δεν είναι δυνατός ο σωστός έλεγχος της ταυτότητάς σας. Αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης και ξεκινήσει η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows, πληκτρολογήστε Exit για επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Όταν χρησιμοποιείτε Windows XP Professional, μπορείτε να ορίζετε πολιτικές ομάδας για την ενεργοποίηση της αυτόματης σύνδεσης διαχείρισης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) για την ενεργοποίηση της αυτόματης σύνδεσης διαχείρισης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
312149 Τρόπος ενεργοποίησης της αυτόματης σύνδεσης διαχείρισης στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console)

Διαθέσιμες εντολές στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows

Οι ακόλουθες εντολές είναι διαθέσιμες στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows. Στις εντολές δεν ισχύει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Προειδοποίηση Ορισμένες από αυτές τις εντολές μπορούν να καταστείλουν τη λειτουργία του συστήματός σας. Διαβάστε ολόκληρη την επεξήγηση της κάθε εντολής πριν από την εισαγωγή της στην εντολή γραμμών. Σε περίπτωση που έχετε τυχόν απορίες ή προβληματισμούς σχετικά με μια συγκεκριμένη εντολή, ζητήστε τη συμβουλή ενός επαγγελματία υποστήριξης.

HELP

Χρησιμοποιήστε την εντολή help για να εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις ακόλουθες υποστηριζόμενες εντολές:
  attrib  del    fixboot  more   set
  batch   delete   fixmbr  mkdir  systemroot
  bootcfg  dir    format  more   type
  cd    disable  help   net      
  chdir   diskpart  listsvc  rd      
  chkdsk  enable   logon   ren      
  cls    exit    map    rename 
  copy   expand   md    rmdir
				

ATTRIB

Χρησιμοποιήστε την εντολή attrib μαζί με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω παραμέτρους για να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά ενός αρχείου ή ενός φακέλου:
-R
+R
-S
+S
-H
+H
-C
+C
Σημειώσεις
+ Ορίζει ένα χαρακτηριστικό
- Επαναφέρει ένα χαρακτηριστικό
R Χαρακτηριστικό αρχείου μόνο για ανάγνωση
S Χαρακτηριστικό αρχείου συστήματος
H Χαρακτηριστικό κρυφού αρχείου
C Χαρακτηριστικό συμπιεσμένου αρχείου

Μπορείτε να ορίσετε ή να εκκαθαρίσετε τουλάχιστον ένα χαρακτηριστικό.

Για να προβάλετε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιήστε την εντολή dir.

BATCH

batch αρχείο_εισόδου [αρχείο_εξόδου]
Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για την εκτέλεση εντολών που καθορίζονται σε ένα αρχείο κειμένου. Στη σύνταξη της εντολής, το αρχείο_εισόδου καθορίζει το αρχείο κειμένου που περιέχει τη λίστα εντολών προς εκτέλεση και το αρχείο_εξόδου το αρχείο που περιέχει τα αποτελέσματα των καθορισμένων εντολών. Εάν δεν καθορίσετε ένα αρχείο εξόδου, τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη.

BOOTCFG

Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για ρύθμιση παραμέτρων εκκίνησης και αποκατάσταση. Αυτή η εντολή περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές:
bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [portbaudrate] | [useBiosSettings]
Παραδείγματα:
bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
/add Προσθέτει την εγκατάσταση των Windows στη λίστα του μενού εκκίνησης.
/rebuild Επαναλαμβάνει όλες τις εγκαταστάσεις των Windows ώστε να μπορείτε να καθορίσετε τις εγκαταστάσεις που θα προσθέσετε.
/scan Πραγματοποιεί σάρωση όλων των δίσκων για τις εγκαταστάσεις των Windows και προβολή των αποτελεσμάτων ώστε να μπορείτε να καθορίσετε τις εγκαταστάσεις που θα προσθέσετε.
/default Ορίζει την καταχώρηση για την προεπιλεγμένη εκκίνηση.
/list Παραθέτει σε λίστα τις καταχωρήσεις που ήδη περιλαμβάνονται στη λίστα του μενού εκκίνησης.
/disableredirect Απενεργοποιεί την ανακατεύθυνση του προγράμματος φόρτωσης της εκκίνησης.
/redirect Ενεργοποιεί την ανακατεύθυνση του προγράμματος φόρτωσης εκκίνησης, με τις καθορισμένες ρυθμίσεις παραμέτρων.

CD and CHDIR

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές cd και chdir για μετάβαση σε άλλο φάκελο. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες εντολές:
Πληκτρολογήστε cd .. για να αλλάξετε το γονικό φάκελο.
Πληκτρολογήστε cd drive: για να εμφανιστεί ο τρέχων φάκελος στην καθορισμένη μονάδα δίσκου.
Πληκτρολογήστε cd χωρίς παραμέτρους για να εμφανιστεί η τρέχουσα μονάδα δίσκου και ο τρέχων φάκελος.
Η εντολή chdir αντιμετωπίζει τα διαστήματα ως οριοθέτες. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να περιβάλετε με εισαγωγικά ("") το όνομα του φακέλου που περιέχει διάστημα. Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα:
cd "\windows\profiles\username\programs\start menu"
Η εντολή chdir λειτουργεί μόνο σε φακέλους συστήματος της τρέχουσας εγκατάστασης των Windows, στα αφαιρούμενα μέσα, στο ριζικό φάκελο οποιουδήποτε διαμερίσματος σκληρού δίσκου ή στα αρχεία προέλευσης της τοπικής εγκατάστασης.

CHKDSK

chkdsk μονάδα_δίσκου /p /r
Η εντολή chkdsk ελέγχει την καθορισμένη μονάδα δίσκου και επιδιορθώνει ή αποκαθιστά τη μονάδα δίσκου, εφόσον αυτό απαιτείται. Η εντολή σημειώνει επίσης τυχόν κατεστραμμένους τομείς και ανακτά αναγνώσιμες πληροφορίες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
/p Πραγματοποιεί σχολαστικό έλεγχο στη μονάδα δίσκου και διορθώνει τυχόν σφάλματα.
/r Εντοπίζει τους κατεστραμμένους τομείς και ανακτά αναγνώσιμες πληροφορίες.
Σημείωση Εάν καθορίσετε την επιλογή /r, η επιλογή /p υπονοείται. Όταν καθορίζετε την εντολή chkdsk χωρίς ορίσματα, η εντολή υποβάλλει σε έλεγχο την τρέχουσα μονάδα δίσκου, χωρίς ενεργοποιημένες επιλογές.

Όταν εκτελείτε την εντολή chkdsk, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το αρχείο Autochk.exe. Η εντολή CHKDSK εντοπίζει αυτόματα το αρχείο αυτό στο φάκελο εκκίνησης. Εάν έχει γίνει προεγκατάσταση της Κονσόλας εντολών (Command Console), ο φάκελος εκκίνησης είναι συνήθως ο φάκελος Cmdcons. Εάν η εντολή CHKDSK δεν μπορεί να εντοπίσει το αρχείο Autochk.exe στο φάκελο εκκίνησης, η εντολή CHKDSK προσπαθεί να εντοπίσει το δίσκο εγκατάστασης των Windows. Εάν δεν μπορεί να εντοπίσει το μέσο εγκατάστασης, η εντολή CHKDSK σάς ζητά τη θέση του αρχείου Autochk.exe.

CLS

Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να καθαρίσετε την οθόνη.

COPY

copy προέλευση προορισμός
Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για την αντιγραφή ενός αρχείου. Στη σύνταξη της εντολής, η παράμετρος προέλευση καθορίζει το αρχείο που θα αντιγραφεί, ενώ η παράμετρος προορισμός καθορίζει το όνομα φακέλου ή αρχείου για το νέο αρχείο. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ που υποδεικνύονται από έναν αστερίσκο (*) και δεν μπορείτε να αντιγράψετε ένα φάκελο. Εάν αντιγράψετε ένα συμπιεσμένο αρχείο από το δίσκο εγκατάστασης των Windows, το αρχείο αποσυμπιέζεται αυτόματα καθώς αντιγράφεται.

Η προέλευση του αρχείου μπορεί να είναι ένα αφαιρούμενο μέσο, οποιοσδήποτε φάκελος από τους φακέλους συστήματος της τρέχουσας εγκατάστασης των Windows, η ρίζα οποιασδήποτε μονάδας δίσκου, τα αρχεία προέλευσης της τοπικής εγκατάστασης ή ο φάκελος Cmdcons.

Εάν η παράμετρος προορισμός δεν καθορίζεται, τότε ο προεπιλεγμένος προορισμός είναι ο τρέχων φάκελος. Εάν το αρχείο ήδη υπάρχει, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να γίνει αντικατάσταση του υπάρχοντος αρχείου από το αντιγραμμένο αρχείο. Ο προορισμός δεν μπορεί να είναι αφαιρούμενο μέσο.

DEL and DELETE

del μονάδα_δίσκου: διαδρομή όνομα_αρχείου
delete μονάδα_δίσκου: διαδρομή όνομα_αρχείου
Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για τη διαγραφή ενός αρχείου. Στη σύνταξη της εντολής, η παράμετρος μονάδα_δίσκου: διαδρομή όνομα_αρχείου καθορίζει το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε. Η εντολή delete λειτουργεί μόνο σε φακέλους συστήματος της τρέχουσας εγκατάστασης των Windows, σε αφαιρούμενα μέσα, στον ριζικό φάκελο οποιουδήποτε διαμερίσματος σκληρού δίσκου ή στα αρχεία προέλευσης της τοπικής εγκατάστασης. Η εντολή delete δεν δέχεται χαρακτήρες μπαλαντέρ.

DIR

dir μονάδα_δίσκου: διαδρομή όνομα_αρχείου
Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για την εμφάνιση μιας λίστας αρχείων και υποφακέλων ενός φακέλου. Στη σύνταξη της εντολής, η παράμετρος μονάδα_δίσκου: διαδρομή όνομα_αρχείου καθορίζει τη μονάδα δίσκου, το φάκελο και τα αρχεία που θα παρατεθούν στη λίστα. Η εντολή dir εμφανίζει σε λίστα όλα τα αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των κρυφών αρχείων και των αρχείων συστήματος. Τα αρχεία μπορούν να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
D Κατάλογος
H Κρυφό αρχείο
S Αρχείο συστήματος
E Κρυπτογραφημένο
R Αρχείο μόνο για ανάγνωση
A Αρχεία έτοιμα για αρχειοθέτηση
C Συμπιεσμένο
P Σημείο νέας ανάλυσης
Η εντολή dir λειτουργεί μόνο σε φακέλους συστήματος της τρέχουσας εγκατάστασης των Windows, σε αφαιρούμενα μέσα, στον ριζικό φάκελο οποιουδήποτε διαμερίσματος σκληρού δίσκου ή στα αρχεία προέλευσης της τοπικής εγκατάστασης.

DISABLE

disable όνομα_υπηρεσίας
Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να απενεργοποιήσετε μια υπηρεσία του συστήματος των Windows ή ένα πρόγραμμα οδήγησης. Στη σύνταξη της εντολής, η παράμετρος όνομα_υπηρεσίας καθορίζει το όνομα της υπηρεσίας ή του προγράμματος οδήγησης που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

Χρησιμοποιήστε την εντολή listsvc για να εμφανιστούν όλες οι υπηρεσίες ή τα προγράμματα οδήγησης που είναι δυνατό να απενεργοποιηθούν. Η εντολή disable εκτυπώνει τον παλιό τύπο εκκίνησης της υπηρεσίας πριν από την επαναφορά του τύπου εκκίνησης στην τιμή SERVICE_DISABLED. Καταγράψτε τον παλιό τύπο εκκίνησης, εάν πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά την υπηρεσία.

Η εντολή disable εμφανίζει τις ακόλουθες τιμές τύπου_εκκίνησης:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add/deleteόνομα_συσκευής όνομα_μονάδας_δίσκου όνομα_διαμερίσματος μέγεθος
Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να διαχειριστείτε τα διαμερίσματα στους τόμους του σκληρού δίσκου σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
/add Δημιουργεί ένα νέο διαμέρισμα.
/delete Διαγράφει ένα υπάρχον διαμέρισμα.
όνομα_συσκευής Το όνομα της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέου διαμερίσματος.
όνομα_μονάδας_δίσκου Όνομα το οποίο βασίζεται σε ένα γράμμα μονάδας δίσκου, για παράδειγμα D:.
όνομα_διαμερίσματος Το όνομα που βασίζεται σε ένα διαμέρισμα για τη διαγραφή ενός υπάρχοντος διαμερίσματος.
μέγεθος Το μέγεθος του νέου διαμερίσματος σε megabyte.
Μπορείτε να προσδιορίσετε το όνομα της συσκευής από το αποτέλεσμα της εντολής MAP, για παράδειγμα, \Device\HardDisk0. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα του διαμερίσματος αντί για το όρισμα του ονόματος της μονάδας δίσκου, για παράδειγμα, \Device\HardDisk0\Partition1. Εάν δεν χρησιμοποιούνται ορίσματα, θα εμφανιστεί ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη για τη διαχείριση των διαμερισμάτων σας.

Προειδοποίηση Αν χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή σε δίσκο με ρύθμιση παραμέτρων δυναμικού δίσκου, ενδέχεται να καταστρέψετε τον πίνακα διαμερισμάτων. Μην τροποποιείτε τη δομή των δυναμικών δίσκων, εκτός εάν χρησιμοποιείτε το εργαλείο Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management).

ENABLE

enable όνομα_υπηρεσίας τύπος_εκκίνησης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή enable για να ενεργοποιήσετε μια υπηρεσία συστήματος των Windows ή ένα πρόγραμμα οδήγησης.

Χρησιμοποιήστε την εντολή listsvc για να εμφανιστούν όλες οι υπηρεσίες ή οι μονάδες δίσκου που είναι δυνατό να ενεργοποιηθούν. Η εντολή enable εκτυπώνει τον παλιό τύπο εκκίνησης της υπηρεσίας πριν από την επαναφορά της στη νέα τιμή. Συνιστάται η καταγραφή της παλιάς τιμής, σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφέρετε τον τύπο εκκίνησης της υπηρεσίας.

Οι έγκυρες επιλογές για την παράμετρο τύπος_εκκίνησης είναι οι εξής:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Εάν δεν καθορίσετε νέο τύπο εκκίνησης, η εντολή enable θα εκτυπώσει τον παλιό τύπο εκκίνησης.

EXIT

Χρησιμοποιήστε την εντολή exit για να τερματίσετε τη λειτουργία της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

EXPAND

expand προέλευση [/F:filespec] [προορισμός] [/y]
expand προέλευση [/F:filespec] /D
Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να αναπτύξετε ένα αρχείο. Στη σύνταξη της εντολής, η παράμετρος προέλευση καθορίζει το όνομα του αρχείου που θα αναπτυχθεί και η παράμετρος προορισμός καθορίζει το φάκελο για το νέο αρχείο. Εάν δεν καθορίσετε την παράμετρο "προορισμός", η εντολή από προεπιλογή ορίζει τον τρέχοντα φάκελο. Δεν μπορείτε να συμπεριλάβετε χαρακτήρες μπαλαντέρ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
/y Να μην τεθεί ερώτημα πριν από την αντικατάσταση ενός υπάρχοντος αρχείου.
/f:filespec Αναγνωρίζει τα αρχεία που θα επεκταθούν.
/d Να μην γίνει ανάπτυξη, να εμφανιστεί μόνο ένας κατάλογος αρχείων της προέλευσης.
Εάν η προέλευση περιέχει περισσότερα από ένα αρχεία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο /f:filespec για να εντοπίσετε τα συγκεκριμένα αρχεία που θα αναπτυχθούν. Μπορείτε να συμπεριλάβετε χαρακτήρες μπαλαντέρ.

Ο προορισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε φάκελος από τους φακέλους συστήματος της τρέχουσας εγκατάστασης των Windows, ο ριζικός κατάλογος της μονάδας δίσκου, τα αρχεία προέλευσης της τοπικής εγκατάστασης ή ο φάκελος Cmdcons. Ο προορισμός δεν μπορεί να είναι αφαιρούμενο μέσο και το αρχείο προορισμού δεν μπορεί να είναι ένα αρχείο μόνο για ανάγνωση. Χρησιμοποιήστε την εντολή attrib για να καταργήσετε το χαρακτηριστικό μόνο για ανάγνωση.

Εκτός εάν χρησιμοποιείτε την επιλογή /y, η εντολή expand σάς ρωτά εάν το αρχείο προορισμού υπάρχει ήδη.

FIXBOOT

fixboot όνομα_μονάδας_δίσκου:
Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να εγγράψετε τον νέο κώδικα του τομέα εκκίνησης στο διαμέρισμα του συστήματος. Στη σύνταξη της εντολής, το όνομα_μονάδας_δίσκου είναι το γράμμα μονάδας δίσκου στο οποίο θα εγγραφεί ο τομέας εκκίνησης. Αυτή η εντολή διορθώνει βλάβες στον τομέα εκκίνησης των Windows. Αυτή η εντολή αντικαθιστά την προεπιλεγμένη ρύθμιση, η οποία εγγράφει στο διαμέρισμα εκκίνησης του συστήματος. Η εντολή fixboot υποστηρίζεται μόνο σε υπολογιστές x86.

FIXMBR

fixmbr όνομα|_συσκευής
Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να επιδιορθώσετε την MBR του διαμερίσματος εκκίνησης. Στη σύνταξη της εντολής, η παράμετρος όνομα_συσκευής είναι ένα προαιρετικό όνομα συσκευής που καθορίζει τη συσκευή που χρειάζεται μια νέα κύρια εγγραφή εκκίνησης (MBR). Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή, εάν κάποιος ιός έχει καταστρέψει την MBR και δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows.

Προειδοποίηση Αυτή η εντολή μπορεί να καταστρέψει τους πίνακες διαμερισμάτων που διαθέτετε, εάν υπάρχει κάποιος ιός ή κάποιο πρόβλημα υλικού. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή, μπορείτε να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διαμερισμάτων χωρίς δυνατότητα πρόσβασης. Συνιστάται η εκτέλεση λογισμικού αντιμετώπισης ιών πριν από τη χρήση αυτής της εντολής.

Μπορείτε να αποκτήσετε το όνομα της συσκευής από το αποτέλεσμα της εντολής map. Εάν δεν έχει καθοριστεί όνομα συσκευής, γίνεται διόρθωση της MBR της συσκευής εκκίνησης, για παράδειγμα:
fixmbr \device\harddisk2
Εάν η εντολή fixmbr εντοπίσει μη έγκυρη ή μη τυπική υπογραφή πίνακα διαμερισμάτων, η εντολή fixmbr θα σας ζητήσει να παραχωρήσετε άδεια πριν εγγραφεί εκ νέου η MBR. Η εντολή fixmbr υποστηρίζεται μόνο σε υπολογιστές x86.

FORMAT

format μονάδα_δίσκου: /Q /FS:file-system
Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να διαμορφώσετε την καθορισμένη μονάδα δίσκου με βάση το καθορισμένο σύστημα αρχείων. Στη σύνταξη της εντολής, το γράμμα /Q εκτελεί γρήγορη διαμόρφωση της μονάδας δίσκου, όπου μονάδα_δίσκου είναι το γράμμα μονάδας δίσκου του διαμερίσματος που πρόκειται να διαμορφωθεί και το /FS:file-system καθορίζει τον τύπο του συστήματος αρχείων που θα χρησιμοποιηθεί, όπως FAT, FAT32 ή NTFS. Εάν δεν καθορίσετε ένα σύστημα αρχείων, θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα διαμόρφωση του συστήματος αρχείων, εάν είναι διαθέσιμη.

LISTSVC

Η εντολή listsvc παραθέτει σε λίστα όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες, μονάδες δίσκων και τους τύπους έναρξής τους για την τρέχουσα εγκατάσταση των Windows. Αυτή η εντολή είναι χρήσιμη σε συνδυασμό με τις εντολές disable και enable.

Η λίστα εξάγεται από την ομάδα %SystemRoot%\System32\Config\System. Εάν η ομάδα System είναι κατεστραμμένη ή λείπει, τα αποτελέσματα είναι απρόβλεπτα.

LOGON

logon
Η εντολή logon παραθέτει σε λίστα όλες τις εγκαταστάσεις των Windows που έχουν εντοπιστεί και στη συνέχεια ζητά τον κωδικό πρόσβασης του τοπικού διαχειριστή για το αντίγραφο των Windows με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Εάν πρώτες τρεις προσπάθειές σας για σύνδεση αποτύχουν, η κονσόλα θα κλείσει και θα γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

MAP

map arc
Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να παρατεθούν σε λίστα γράμματα μονάδων δίσκων, τύποι συστημάτων αρχείων, μεγέθη διαμερισμάτων και αντιστοιχίσεις με πραγματικές συσκευές. Στη σύνταξη της εντολής, η παράμετρος arc υποδεικνύει στην εντολή map να χρησιμοποιήσει διαδρομές ARC αντί για διαδρομές συσκευών των Windows.

MD και MKDIR

Οι εντολές md και mkdir δημιουργούν νέους φακέλους. Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ δεν υποστηρίζονται. Η εντολή mkdir λειτουργεί μόνο σε φακέλους συστήματος της τρέχουσας εγκατάστασης των Windows, σε αφαιρούμενα μέσα, στο ριζικό φάκελο οποιουδήποτε διαμερίσματος σκληρού δίσκου ή στα αρχεία προέλευσης της τοπικής εγκατάστασης.

MORE

more όνομα_αρχείου
Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να εμφανίσετε κάποιο αρχείο κειμένου στην οθόνη.

NET

Αν και οι σχετικές αναφορές στα αρχεία της Βοήθειας δηλώνουν το αντίθετο, η χρήση της εντολής net δεν είναι δυνατή από την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console). Η στοίβα πρωτοκόλλων δεν φορτώνεται από την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console). Επομένως, δεν υπάρχει διαθέσιμη λειτουργία δικτύου.

RD και RMDIR

Χρησιμοποιήστε τις εντολές rd και rmdir για τη διαγραφή εντός φακέλου. Αυτές οι εντολές λειτουργούν μόνο σε φακέλους συστήματος της τρέχουσας εγκατάστασης των Windows, σε αφαιρούμενα μέσα, στον ριζικό φάκελο οποιουδήποτε διαμερίσματος σκληρού δίσκου ή στα αρχεία προέλευσης της τοπικής εγκατάστασης.

REN και RENAME

Χρησιμοποιήστε τις εντολές ren και rename για τη μετονομασία ενός αρχείου.

Σημείωση Δεν μπορείτε να καθορίσετε νέα μονάδα δίσκου ή διαδρομή για το μετονομασμένο αρχείο. Αυτές οι εντολές λειτουργούν μόνο σε φακέλους συστήματος της τρέχουσας εγκατάστασης των Windows, σε αφαιρούμενα μέσα, στον ριζικό φάκελο οποιουδήποτε διαμερίσματος σκληρού δίσκου ή στα αρχεία προέλευσης της τοπικής εγκατάστασης.

SET

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή set για την εμφάνιση ή την προβολή τεσσάρων επιλογών περιβάλλοντος.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της εντολής set, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
235364 Περιγραφή της εντολής SET στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console)

SYSTEMROOT

Η εντολή systemroot ορίζει τον τρέχοντα φάκελο εργασίας στο φάκελο %SystemRoot% της εγκατάστασης των Windows με την οποία είστε συνδεδεμένοι τη συγκεκριμένη στιγμή.

TYPE

type όνομα_αρχείου
Χρησιμοποιήστε την εντολή type για να εμφανίσετε ένα αρχείο κειμένου.

Αναφορές

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 229716.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773061.aspx

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 314058 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013 - Αναθεώρηση: 3.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kbresolve kbenv kbinfo KB314058

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com