Artikel-id: 314058 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Du kan finde en Microsoft Windows 2000-version af denne artikel under 229716.
Vigtig bemærkning!
Denne artikel henvender sig til erfarne brugere og beskriver, hvad Genoprettelseskonsollen er, og hvordan den bruges. Den indeholder ingen oplysninger om, hvordan man kan foretage fejlfinding af specifikke problemer.

Du skal have en Windows-installationsdisk for at kunne bruge Genoprettelseskonsol.

Du skal logge på som enten administrator eller medlem af gruppen Administratorer for at kunne køre computeren i Genoprettelseskonsol. Hvis computeren har forbindelse til et netværk, kan indstillinger for netværkspolitik forhindre dig i at gennemføre proceduren. Hvis dette problem opstår, skal du kontakte din netværksadministrator.
Udvid alle | Skjul alle

På denne side

INTRODUKTION

I denne artikel beskrives både funktionalitet og begrænsninger i Windows Genoprettelseskonsol. Hvis en Windows XP-baseret computer ikke starter korrekt eller slet ikke starter, kan du muligvis bruge Windows Genoprettelseskonsol til at genoprette systemsoftwaren. Følgende emner beskrives i artiklen:
 • Sådan startes Windows Genoprettelseskonsol fra din Windows XP-installationsdisk
 • Sådan bruges kommandokonsollen
 • Restriktioner og begrænsninger i Windows Genoprettelseskonsol
 • Tilgængelige kommandoer i Windows Genoprettelseskonsol

Yderligere Information

Når du bruger Windows Genoprettelseskonsol, kan du få begrænset adgang til NTFS-filsystem, FAT og FAT32-diskenheder uden at starte den grafiske brugergrænseflade i Windows. Du kan foretage følgende handlinger i Windows Genoprettelseskonsol:
 • Bruge, kopiere, omdøbe eller erstatte operativsystemfiler og -mapper
 • Aktivere eller deaktivere start af tjenester eller enheder, når du næste gang starter computeren
 • Reparere filsystemets startsektor eller MBR (Master Boot Record)
 • Oprette og formatere partitioner på drev
Bemærk! Det er kun en administrator, der kan få adgang til Windows Genoprettelseskonsol. Dette forhindrer uautoriserede brugere i at bruge nogen NTFS-diskenheder.

Mulighed 1: Hvis du allerede har installeret Genoprettelseskonsol

Hvis du allerede har installeret Genoprettelseskonsol, kan du vælge den under den almindelige start af Windows. Du kan køre Genoprettelseskonsollen på følgende måde:
 1. Under opstart skal du vælge Genoprettelseskonsol fra indstillingerne i startmenuen.
 2. Hvis du har et dual-boot- eller multiboot-system, skal du vælge den installation, du vil have adgang til fra genoprettelseskonsollen.
 3. Når du bliver bedt om det, skal du skrive administratorens adgangskode.
 4. I kommandoprompten kan du nu skrive kommandoer til Genoprettelseskonsollen. Du kan finde kommandoerne i afsnittet "Tilgængelige kommandoer i Windows Genoprettelseskonsol".
 5. Du kan på et hvilken som helst tidspunkt skrive Help for at få en liste over tilgængelige kommandoer.
 6. Du kan på et hvilken som helst tidspunkt skrive Help kommandonavn for at få hjælp til en specifik kommando. Du kan f.eks. skrive Help attrib for at få vist hjælp til kommandoen for attributter.
 7. Du kan på et hvilken som helst tidspunkt afslutte Windows Genoprettelseskonsol ved at skrive Exit i kommandolinjen.

Mulighed 2: Start af Windows Genoprettelseskonsol fra Windows XP-cd-rom'en

Hvis du ikke har forudinstalleret Windows Genoprettelseskonsol, kan du starte computeren og bruge Genoprettelseskonsol direkte fra din oprindelige Windows XP-installationsdisk. Hvis computeren allerede har åbnet Windows, og du vil tilføje Windows Genoprettelseskonsol som startindstilling, skal du gå til næste afsnit "Tilføjelse af Windows Genoprettelseskonsol som startindstilling."
 1. Indsæt Windows XP-cd'en i cd-drevet, og genstart din computer. Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge de indstillinger, der kræves for at starte fra cd'en.
 2. Når den tekstbaserede del af installationsprogrammet starter, skal du følge anvisningerne. Vælg indstillingen reparer eller genopret ved at trykke på R.
 3. Hvis du har et dual-boot- eller multiboot-system, skal du vælge den installation, du vil have adgang til fra genoprettelseskonsollen.
 4. Når du bliver bedt om det, skal du skrive administratorens adgangskode.
 5. I kommandoprompten kan du nu skrive kommandoer til Genoprettelseskonsollen. Du kan finde kommandoerne i afsnittet "Tilgængelige kommandoer i Windows Genoprettelseskonsol".
 6. Du kan på et hvilken som helst tidspunkt skrive Help for at få en liste over tilgængelige kommandoer.
 7. Du kan på et hvilken som helst tidspunkt skrive Help kommandonavn for at få hjælp til en specifik kommando. Du kan f.eks. skrive Help attrib for at få vist hjælp til kommandoen for attributter.
 8. Du kan på et hvilken som helst tidspunkt afslutte Windows Genoprettelseskonsol ved at skrive Exit i kommandolinjen.

Mulighed 3: Tilføjelse af Windows Genoprettelseskonsol som startindstilling

Hvis computeren starter Windows, kan du tilføje Windows XP Genoprettelseskonsol som startindstilling via Windows-miljøet. Følg disse trin for at installere Genoprettelseskonsol som en startindstilling:
 1. Indsæt Windows-cd'en i cd-drevet, mens Windows kører.
 2. Klik på Start, og klik på Kør.
 3. Skriv følgende kommandoer (hvor X: er bogstavet for cd-drevet), og tryk derefter på ENTER på tastaturet.
  X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
  Bemærk! Der er mellemrum foran /cmdcons.
 4. Klik på OK, og følg instruktionerne for at afslutte installationen.

  Bemærk! Dette føjer Windows Genoprettelseskonsol til mappen Start i Windows.
 5. Genstart din computer, og vælg indstillingen Genoprettelseskonsol fra listen over tilgængelige operativsystemer.
Vigtigt! Hvis du bruger softwarespejling, skal du se i følgende artikel i Microsoft Knowledge Base:
229077 Spejling forhindrer forudinstallation af Genoprettelseskonsol . Artiklen er evt. på engelsk.
?
222478 Sådan oprettes en skabelon til kørsel af Genoprettelseskonsol via en fjerninstallationsserver . Artiklen er evt. på engelsk.
?

Restriktioner og begrænsninger i forhold til Genoprettelseskonsol

Når du bruger Windows Genoprettelseskonsol, kan du kun bruge følgende elementer:
 • Rodmappen
 • Mappen %SystemRoot% og undermapperne i den Windows-installation, du aktuelt er logget på
 • Mappen Cmdcons
 • Drev til flytbare medier, f.eks. cd- eller dvd-drevet.
Bemærk! Hvis du forsøger at få adgang til andre mapper, får du muligvis vist fejlmeddelelsen "Adgang nægtet". Dette betyder ikke nødvendigvis, at den data, der er i disse mapper, er gået tabt eller beskadiget. Det betyder kun, at mappen ikke er tilgængelig, mens du kører Windows Genoprettelseskonsol. Du kan heller ikke kopiere en fil fra den lokale harddisk til en diskette, mens du bruger Windows Genoprettelseskonsol. Du kan dog kopiere en fil fra en diskette eller en cd-rom til en harddisk, og fra en harddisk til en anden harddisk.

Brug af Kommandokonsol i Windows Genoprettelseskonsol

Med Genoprettelseskonsol får du begrænset adgang til NTFS-filesystemet, FAT- og FAT32-diskenheder. Genoprettelseskonsol forhindrer den kendte grafiske brugergrænseflade i Windows i at blive indlæst, så det bliver muligt at reparere og genoprette Windows-funktionalitet.

Når du har startet Windows Genoprettelseskonsol, får du vist følgende meddelelse:
Microsoft Windows(R) Genoprettelseskonsol

Genoprettelseskonsol indeholder funktioner til systemreparation og -genoprettelse.
Skriv EXIT for at afslutte Genoprettelseskonsol, og genstart computeren.

1: C:\WINDOWS

Hvilken Windows-installation vil du logge på?
(Tryk på Enter for at annullere)
Angiv nummeret på den relevante Windows-installation. I dette eksempel ville du trykke på 1. Windows beder dig derefter om at angive adgangskoden for administratorkontoen.

Bemærk! Hvis du bruger en forkert adgangskode tre gange, lukkes Windows Genoprettelseskonsol. Du kan heller ikke bruge Windows Genoprettelseskonsol, hvis SAM-databasen (Security Accounts Manager) mangler eller er beskadiget, fordi du ikke kan blive godkendt korrekt. Når du har angivet adgangskoden, og Windows Genoprettelseskonsol starter, skal du skrive Exit for at genstarte computeren.

Når du bruger Windows XP Professional, kan du indstille gruppepolitikker, så automatisk administratorlogon aktiveres. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du indstiller Genoprettelseskonsol til at aktivere automatisk administratorlogon, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base. Artiklen er evt. på engelsk:
312149 Sådan aktiveres automatisk administratorlogon i Genoprettelseskonsol . Artiklen er evt. på engelsk.
?

Tilgængelige kommandoer i Windows Genoprettelseskonsol

Følgende kommandoer er tilgængelige i Windows Genoprettelseskonsol. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i disse kommandoer.

Advarsel! Nogle af disse kommandoer kan få systemet til at holde op med at fungere. Læs hele forklaringen af en kommando, før du skriver den i kommandolinjen. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer i forhold til en bestem kommando, kan du få hjælp af en supporttekniker.

HELP

Brug kommandoen help til at få vist en liste over alle de følgende understøttede kommandoer:
  attrib  del    fixboot  more   set<Formatting Type="FixedText">?</Formatting>  batch   delete   fixmbr  mkdir  systemroot<Formatting Type="FixedText">?</Formatting>  bootcfg  dir    format  more   type<Formatting Type="FixedText">?</Formatting>  cd    disable  help   net      
  chdir   diskpart  listsvc  rd      
  chkdsk  enable   logon   ren      
  cls    exit    map    rename 
  copy   expand   md    rmdir<Formatting Type="FixedText">?</Formatting>				

ATTRIB

Du kan bruge kommandoen attrib sammen med en eller flere af følgende parametre til at ændre attributterne for en fil eller en mappe:
-R
+R
-S
+S
-H
+H
-C
+C
Bemærk!
+ Angiver en attribut
- Nulstiller en attribut
R Filattributten Skrivebeskyttet (Read-only)
S Attributen Systemfil
H Attributen Skjult fil (Hidden)
C Attributten Komprimeret fil (Compressed)

Du skal angive eller slette mindst én attribut.

Hvis du vil have vist attributter, skal du bruge kommandoen dir.

BATCH

batch inputfile [outputfile]
Brug denne kommando til at udføre kommandoer, der er angivet i en tekstfil. I kommandosyntaksen angiver inputfil den tekstfil, der indeholder listen over de kommandoer, som skal køres, og outputfil angiver den fil, der indeholder outputtet fra de angivne kommandoer. Hvis du ikke angiver en outputfil, vises outputtet på skærmen.

BOOTCFG

Denne kommando bruges til startkonfiguration og genoprettelse. Kommandoen kan angives med følgende parametre:
bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [portbaudrate] | [useBiosSettings]
Eksempler:
bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
Du kan bruge følgende parametre:
/add Føjer en Windows-installation til listen i startmenuen.
/rebuild Gentager listen over alle Windows-installationerne, så du kan angive, hvilke installationer der skal tilføjes.
/scan Scanner alle diske for Windows-installationer og viser resultaterne, så du kan angive, hvilke installationer der skal tilføjes.
/default Angiver standardstartposten.
/list Viser de poster, der allerede er på startmenulisten.
/disableredirect Deaktiverer omdirigering i startindlæseren.
/redirect Aktiverer omdirigering i startindlæseren med den angivne konfiguration.

CD og CHDIR

Brug kommandoerne cd og chdir til at skifte til en anden mappe. Du kan for eksempel bruge følgende kommandoer:
Skriv cd .. for at skifte til den overordnede mappe.
Skriv cd drev: for at få vist den aktuelle mappe i det angivne drev.
Skriv cd uden parametre for at få vist det aktuelle drev og den aktuelle mappe.
Kommandoen chdir behandler mellemrum som afgrænsningstegn. Derfor skal du sætte anførselstegn ("") om navnet på en mappe, hvis navnet indeholder et mellemrum. Det følgende er et eksempel:
cd "\windows\profiles\username\programs\start menu"
Kommandoen chdir virker kun i systemmapperne for den aktuelle Windows-installation, i flytbare medier, i rodmappen på harddiskpartitioner eller i de lokale installationskilder.

CHKDSK

chkdsk drive /p /r
Kommandoen chkdsk kontrollerer det angivne drev og reparerer eller genopretter, hvis det er nødvendigt. Med kommandoen markeres desuden beskadigede sektorer, og læsbare oplysninger genoprettes.

Du kan bruge følgende parametre:
/p Udfører en grundig kontrol af drevet. Hvis der findes fejl, bliver de rettet.
/r Finder ødelagte sektorer og genopretter læsbare oplysninger.
Bemærk! Hvis du angiver indstillingen /r, forudsættes indstillingen /p. Når du angiver kommandoen chkdsk uden argumenter, kontrolleres det aktuelle drev uden virksomme parametre.

Når du kører kommandoen chkdsk, skal du bruge filen Autochk.exe. CHKDSK søger automatisk efter denne fil i startmappen. Det er typisk mappen Cmdcons, hvis kommandokonsollen er forudinstalleret. Hvis CHKDSK ikke kan finde Autochk.exe i startmappen, prøver CHKDSK at finde Windows-installationsdisc'en. Hvis installationsmediet ikke kan findes, beder CHKDSK om placeringen af filen Autochk.exe.

CLS

Denne kommando bruges til at rydde skærmen.

COPY

copy source destination
Denne kommando bruges til at kopiere en fil. I kommandosyntaksen angiver source den fil, der skal kopieres, og destination angiver mappen for eller filnavnet på den nye fil. Du kan ikke bruge jokertegnet stjerne (*), og du kan ikke kopiere en mappe. Hvis du kopierer en komprimeret fil fra Windows-installationsdisken, dekomprimeres filen automatisk, mens den kopieres.

Kilden til filen kan være et flytbart medie, en mappe under systemmapperne i den aktuelle Windows-installation, drevets rod, de lokale installationskilder eller mappen Cmdcons.

Hvis destination ikke er angivet, er standard destination den aktuelle mappe. Hvis filen findes i forvejen, bliver du spurgt, om den kopierede fil skal overskrive den eksisterende fil. Destinationen må ikke være et flytbart medie.

DEL og DELETE

del drive: path filename
delete drive: stifilnavn
Denne kommando bruges til at slette en fil. I kommandosyntaksen angiver drive: path filename den fil, du vil slette. Kommandoen delete virker kun i systemmapperne i den aktuelle Windows-installation, i flytbare medier, i rodmappen på harddiskpartitioner eller i de lokale installationskilder. Kommandoen delete kan ikke bruges sammen med jokertegn.

DIR

dir drive: stifilnavn
Brug denne kommando til at få vist en liste over filer og undermapper i en mappe. I kommandosyntaksen angiver drive: path filename det drev, den mappe og de filer, der skal vises en liste over. Kommandoen dir viser en liste over alle filer, herunder skjulte filer og systemfiler. Filerne kan have følgende attributter:
D Directory (Mappe)
H hidden file (Skjult fil)
S System file (Systemfil)
E Encrypted (Krypterede)
R Read-only file (Skrivebeskyttet fil)
A Files ready for archiving (Filer klar til arkivering)
C compressed (Komprimeret)
P Reparse point (Genfortolkningspunkt)
Kommandoen dir virker kun i systemmapperne i den aktuelle Windows-installation, i flytbare medier, i rodmappen på harddiskpartitioner eller i de lokale installationskilder.

DISABLE

disable servicename
Brug denne kommando til at deaktivere en Windows-systemtjeneste eller en driver. I kommandosyntaksen angiver tjenestenavn det navn på en tjeneste eller en driver, som du ønsker at deaktivere.

Brug kommandoen listsvc til at få vist alle de tjenester eller drivere, der kan deaktiveres. Med kommandoen disable vises den gamle starttype for tjenesten, inden den bliver ændret til SERVICE_DISABLED. Registrer den gamle starttype, hvis du skal aktivere tjenesten igen.

Kommandoen disable viser følgende værdier for starttyper:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add/deletedevice_name drive_name partition_name size
Brug denne kommando til at håndtere partitioner på harddiskenhederne. Du kan bruge følgende parametre:
/add Opretter en ny partition.
/delete Sletter en eksisterende partition.
device_name Navnet på den enhed, der bruges til at oprette en ny partition.
drive_name Et navn, der er baseret på et drevbogstav, f.eks. D:.
partition_name Det navn, der er baseret på en partition, som skal anvendes til at slette en eksisterende partition.
size Størrelse på den nye partition i megabyte.
Du kan bestemme enhedsnavnet ud fra outputtet af kommandoen MAP, f.eks. \Device\HardDisk0. Du kan bruge partitionsnavnet i stedet for argumentet til drevnavnet, f.eks. \Enhed\Harddisk0\Partition1. Hvis du ikke bruger nogen argumenter, vises en brugergrænseflade til håndtering af partitionerne.

Advarsel! Hvis du bruger denne kommando på en disk, der har en dynamisk diskkonfiguration, kan du eventuelt beskadige partitionstabellen. Du må ikke ændre opbygningen af dynamiske diske, medmindre du bruger værktøjet Diskhåndtering.

ENABLE

enable servicename start_type
Du kan bruge kommandoen enable til at aktivere en Windows-systemtjeneste eller en driver.

Brug kommandoen listsvc til at få vist alle de tilgængelige tjenester eller drivere, der kan aktiveres. Med kommandoen enable vises den gamle starttype for tjenesten, inden den bliver ændret til den nye værdi. Det er en god ide at registrere den gamle værdi, hvis du bliver nødt til at gendanne tjenestens starttype.

De gyldige indstillinger for start_type er som følger:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Hvis du ikke angiver en ny starttype, viser kommandoen enable den gamle starttype for dig.

EXIT

Brug kommandoen exit til at afslutte Genoprettelseskonsol og genstarte computeren.

EXPAND

expand source [/F:filespec] [destination] [/y]
expand source [/F:filespec] /D
Denne kommando bruges til at udvide en fil. I kommandosyntaksen angiver kilde den fil, der skal udvides, og destination angiver mappen for den nye fil. Hvis du ikke angiver en destination, bruger kommandoen som standard den aktuelle mappe. Der må ikke bruges jokertegn.

Du kan bruge følgende parametre:
/y Spørg ikke, før en eksisterende fil overskrives.
/f:filespec Identificerer de filer, der skal udvides.
/d Udvid ikke, men vis kun mappen med de filer, som kilden indeholder.
Hvis kilden indeholder mere end én fil, skal du bruge parameteren /f:filespec til at finde de filer, der skal udvides. Der må bruges jokertegn.

Destinationen kan være en mappe under systemmapperne i den aktuelle Windows-installation, drevets rod, de lokale installationskilder eller mappen Cmdcons. Destinationen kan ikke være et flytbart medie, og destinationsfilen må ikke være skrivebeskyttet. Brug kommandoen attrib til at fjerne skrivebeskyttelsesattributten.

Hvis du ikke har angivet parameteren /y, bliver du ved kommandoen expand spurgt, om destinationsfilen findes i forvejen.

FIXBOOT

fixboot drive name:
Brug denne kommando til at skrive den nye Windows-startsektorkode på systempartitionen. I kommandosyntaksen er drevnavn det bogstav, der angiver det drev, hvor startsektoren bliver skrevet. Denne kommando reparerer fejl i Windows-startsektoren. Denne kommando tilsidesætter standardindstillingen, som angiver skrivning til systemstartpartitionen. Kommandoen fixboot understøttes kun på x86-baserede computere.

FIXMBR

fixmbr device name
Brug denne kommando til at reparere MBR (Master Boot Record) i startpartitionen. I kommandosyntaksen er enhedsnavn et valgfrit enhedsnavn, der angiver den enhed, som kræver en ny MBR. Kommandoen anvendes i tilfælde, hvor en virus har beskadiget MBR, og Windows ikke kan starte.

Advarsel! Kommandoen kan beskadige partitionstabellerne, hvis der er virus til stede, eller hvis der er en hardwarefejl. Hvis du bruger kommandoen, opretter du muligvis ikke-tilgængelige partitioner. Det anbefales at køre et antivirusprogram, før denne kommando afgives.

Du kan få enhedsnavnet fra outputtet fra kommandoen map. Hvis du ikke angiver et enhedsnavn, repareres startenhedens MBR, f.eks.
fixmbr \enhed\harddisk2
Hvis kommandoen fixmbr registrerer en ugyldig eller ikke-standard partitionstabelsignatur, beder kommandoen fixmbr dig om tilladelse, før den genskriver MBR. Kommandoen fixmbr understøttes kun på x86-baserede computere.

FORMAT

format drive: /Q /FS:file-system
Brug denne kommando til at formatere det angivne drev til det angivne filsystem. I kommandosyntaksen udfører /Q en hurtig formatering af drevet, drev er det drevbogstav, der angiver den partition, som skal formateres, og /FS:file-system angiver den type filsystem, der skal anvendes, såsom FAT, FAT32 eller NTFS. Hvis du ikke angiver noget filsystem, bliver det eksisterende filsystemformat anvendt, hvis det er tilgængeligt.

LISTSVC

Med kommandoen listsvc vises en liste over alle tilgængelige tjenester, drivere og deres starttyper for den aktuelle Windows-installation. Denne kommando kan være nyttig sammen med kommandoerne disable og enable.

Listen er hentet fra hiven %SystemRoot%\System32\Config\System. Hvis SYSTEM-hiven beskadiges eller mangler, kan det have uforudsigelige resultater.

LOGON

logon
Med kommandoen logon vises alle registrerede Windows-installationer, hvorefter du bliver spurgt om den lokale administrators adgangskode til den kopi af Windows, du vil logge på. Hvis dine tre første forsøg på at logge på ikke lykkes, lukkes konsollen, og computeren genstarter.

MAP

map arc
Brug denne kommando til at vise en liste over drevbogstaver, filsystemtyper, partitionsstørrelser og tilknytninger til fysiske enheder. I kommandosyntaksen fortæller parameteren arc kommandoen map, at den skal bruge ARC-stier i stedet for Windows-enhedsstier.

MD og MKDIR

Med kommandoerne md og mkdir oprettes nye mapper. Der kan ikke bruges jokertegn. Kommandoen mkdir virker kun i systemmapperne i den aktuelle Windows-installation, i flytbare medier, i rodmappen på harddiskpartitioner eller i de lokale installationskilder.

MORE

more filename
Denne kommando bruges til at vise en tekstfil på skærmen.

NET

Kommandoen net kan ikke bruges fra Genoprettelseskonsol, selvom der står noget andet i Hjælp-filen. Protokolstakken er ikke indlæst til Genoprettelseskonsol. Derfor er der ikke nogen tilgængelig netværksfunktion.

RD og RMDIR

Brug kommandoerne rd og rmdir til at slette en mappe. Disse kommandoer virker kun i systemmapperne i den aktuelle Windows-installation, i flytbare medier, i rodmappen på harddiskpartitioner eller i de lokale installationskilder.

REN og RENAME

Brug kommandoerne ren og rename til at omdøbe en fil.

Bemærk! Du kan ikke angive et nyt drev eller en ny sti til den omdøbte fil. Disse kommandoer virker kun i systemmapperne i den aktuelle Windows-installation, i flytbare medier, i rodmappen på harddiskpartitioner eller i de lokale installationskilder.

SET

Du kan bruge kommandoen set til at få vist eller ændre fire miljøindstillinger.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan kommandoen SET bruges, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
235364 Beskrivelse af kommandoen SET i Genoprettelseskonsol. Artiklen er evt. på engelsk. . Artiklen er evt. på engelsk.
?

SYSTEMROOT

Kommandoen systemroot indstiller den aktuelle arbejdsmappe til mappen %SystemRoot% i den Windows-installation, du aktuelt er logget på.

TYPE

type filename
Brug kommandoen type til at få vist en tekstfil.

Referencer

Du kan finde en Microsoft Windows 2000-version af denne artikel under 229716.

Du kan finde flere oplysninger om Genoprettelseskonsollen på følgende Microsoft-websted:
http://technet.microsoft.com/da-dk/library/cc776139.aspx

Egenskaber

Artikel-id: 314058 - Seneste redigering: 7. juni 2013 - Redigering: 7.1
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøgleord: 
kbresolve kbenv kbinfo KB314058

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com