หมายเลขบทความ (Article ID): 314056 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Windows 2000 ในบทความนี้ โปรดดู 250320 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ข้อมูลเบื้องต้น

บทความนี้อธิบาย Svchost.exe และการทำงาน Svchost.exe เป็นชื่อกระบวนการโฮสต์ทั่วไปที่ทำงานจาก dynamic-link libraries (DLL)

หมายเหตุ Tasklist ไม่ได้รวมอยู่ใน Windows XP Home Edition บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ขั้นสูงในสภาพแวดล้อมระบบเชิงพาณิชย์ หากคุณกังวลกับข้อมูลขั้นสูง คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ Svchost.exe จะอยู่ในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32 เมื่อเริ่มต้นระบบ Svchost.exe จะตรวจสอบรีจิสตรีในส่วนของเซอร์วิส เพื่อสร้างรายชื่อของเซอร์วิสที่ต้องมีการโหลด Svchost.exe สามารถรันหลายอินสแตนซ์ได้พร้อมกัน แต่ละเซสชันของ Svchost.exe อาจมีเซอร์วิสที่จัดกลุ่มไว้ ดังนั้น เซอร์วิสต่างๆ สามารถทำงานตามวิธีและสถานการณ์ที่มีการการเริ่มต้น Svchost.exe การจัดกลุ่มของบริการต่างๆ ช่วยให้สามารถควบคุมและตรวจแก้จุดบกพร่องได้ดียิ่งขึ้น

กลุ่มของ Svchost.exe จะมีการระบุในคีย์รีจิสตรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Svchost
แต่ละค่าในคีย์นี้จะแสดงกลุ่ม Svchost และจะปรากฏเป็นอินสแตนซ์แยกกันเมื่อดูกระบวนการที่ทำงานอยู่ในขณะนั้น แต่ละค่าเป็นค่า REG_MULTI_SZ และมีเซอร์วิสที่ทำงานในกลุ่ม Svchost แต่ละกลุ่มอาจมีชื่อเซอร์วิสอย่างน้อยหนึ่งเซอร์วิสที่มาจากคีย์รีจิสตรีต่อไปนี้ ซึ่งมีคีย์ Parameters ที่ประกอบด้วยค่า ServiceDLL:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Service
ในการดูรายชื่อเซอร์วิสที่กำลังทำงานใน Svchost:
 1. คลิกที่ Start ในทาสก์บาร์ของ Windows และคลิกที่ Run
 2. ในช่อง Open ให้พิมพ์ CMD และกด ENTER
 3. พิมพ์ Tasklist /SVC แล้วกด ENTER
Tasklist จะแสดงรายชื่อของกระบวนการที่ทำงานอยู่ สวิตช์ /SVC จะแสดงรายชื่อของเซอร์วิสที่ทำงานในแต่ละกระบวนการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER:
Tasklist /FI "PID eq processID" (with the quotation marks)
ตัวอย่างผลลัพธ์ Tasklist ต่อไปนี้แสดง Svchost.exe ที่ทำงานอยู่สองอินสแตนซ์
  Image Name     PID   Services
  ======================================================================== 
  System Process    0   N/A
  System        8   N/A  
  Smss.exe      132   N/A
  Csrss.exe      160   N/A
  Winlogon.exe    180   N/A
  Services.exe    208   AppMgmt,Browser,Dhcp,Dmserver,Dnscache,
                Eventlog,LanmanServer,LanmanWorkstation,
                LmHosts,Messenger,PlugPlay,ProtectedStorage,
                Seclogon,TrkWks,W32Time,Wmi
  Lsass.exe      220  Netlogon,PolicyAgent,SamSs 
  Svchost.exe     404  RpcSs 
  Spoolsv.exe     452  Spooler 
  Cisvc.exe      544  Cisvc 
  Svchost.exe     556  EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,
                SENS,TapiSrv 
  Regsvc.exe      580  RemoteRegistry 
  Mstask.exe      596  Schedule 
  Snmp.exe       660  SNMP 
  Winmgmt.exe     728  WinMgmt 
  Explorer.exe     812  N/A
  Cmd.exe       1300  N/A
  Tasklist.exe    1144  N/A
				
การตั้งค่ารีจิสตรีสำหรับทั้งสองกลุ่มในตัวอย่างมีดังนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
Netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
RApcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314056 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 กุมภาพันธ์ 2551 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbregistry kbenv kbresolve KB314056

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com