Identifikator ?lanka: 314056 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Windows 2000 pogledajte 250320 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.).
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje datoteku Svchost.exe i njene funkcije. Svchost.exe je ime generi?kog mati?nog procesa za servise koji se pokre?u iz biblioteka dinami?kih veza (DLL-ovi).

Napomena Lista zadataka nije uklju?ena u Windows XP Home Edition. Ovaj ?lanak je namenjen naprednim korisnicima u komercijalnim okru?enjima. Ako ne ?elite da koristite napredne informacije, mo?ete zamoliti nekoga za pomo? ili se obratiti podr?ci. Informacije o obra?anju podr?ci potra?ite na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
http://support.microsoft.com/contactus/

DODATNE INFORMACIJE

Datoteka Svchost.exe se nalazi u fascikli %SystemRoot%\System32. Pri pokretanju Svchost.exe proverava deo registratora sa servisima radi pravljenja liste servisa koje mora da u?ita. Istovremeno se mo?e pokrenuti vi?e instanci datoteke Svchost.exe. Svaka sesija datoteke Svchost.exe mo?e da sadr?i grupu servisa. Zato se servisi mogu pokretati zasebno, u zavisnosti od toga kako i gde je pokrenut Svchost.exe. Ovo grupisanje usluga omogu?ava bolju kontrolu i lak?e otklanjanje gre?aka.

Svchost.exe grupe su identifikovane u slede?em klju?u registratora:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Svchost
Svaka vrednost unutar ovog klju?a predstavlja odvojenu Svchost grupu i pojavljuje se kao zasebna instanca pri pregledu aktivnih procesa. Svaka vrednost je tipa REG_MULTI_SZ i sadr?i servise koje se pokre?u unutar te Svchost grupe. Svaka Svchost grupa mo?e da sadr?i jedno ili vi?e imena servisa koja su izdvojena iz slede?eg klju?a registratora, ?iji klju? Parameters sadr?i vrednost ServiceDLL:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Service
Da biste pogledali listu servisa koje je pokrenuo Svchost:
 1. Na Windows traci zadataka kliknite na Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte CMD i pritisnite taster ENTER.
 3. Otkucajte Tasklist /SVC i pritisnite taster ENTER.
Lista zadataka prikazuje listu aktivnih procesa. Parametar /SVC prikazuje listu aktivnih servisa u svakom procesu. Za vi?e informacija o procesu otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
Tasklist /FI "PID eq processID" (zajedno sa znacima navoda)
Slede?i primer rezultata liste zadataka prikazuje dve pokrenute instance datoteke Svchost.exe.
  Image Name     PID   Services
  ======================================================================== 
  System Process    0   N/A
  System        8   N/A  
  Smss.exe      132   N/A
  Csrss.exe      160   N/A
  Winlogon.exe    180   N/A
  Services.exe    208   AppMgmt,Browser,Dhcp,Dmserver,Dnscache,
                Eventlog,LanmanServer,LanmanWorkstation,
                LmHosts,Messenger,PlugPlay,ProtectedStorage,
                Seclogon,TrkWks,W32Time,Wmi
  Lsass.exe      220  Netlogon,PolicyAgent,SamSs 
  Svchost.exe     404  RpcSs 
  Spoolsv.exe     452  Spooler 
  Cisvc.exe      544  Cisvc 
  Svchost.exe     556  EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,
                SENS,TapiSrv 
  Regsvc.exe      580  RemoteRegistry 
  Mstask.exe      596  Schedule 
  Snmp.exe       660  SNMP 
  Winmgmt.exe     728  WinMgmt 
  Explorer.exe     812  N/A
  Cmd.exe       1300  N/A
  Tasklist.exe    1144  N/A
				
Navedena je postavka registratora za dva tipa grupisanja u ovom primeru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
Netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
RApcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs

Svojstva

Identifikator ?lanka: 314056 - Poslednji pregled: 12. februar 2008. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbregistry kbenv kbinfo KB314056

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com