ID článku: 314056 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom 250320
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

ÚVOD

Tento článok popisuje súbor Svchost.exe a jeho funkcie. Svchost.exe je názov všeobecného hostiteľského procesu pre služby, ktoré sa spúšťajú z knižníc s dynamickým prepojením (DLL).

Poznámka Systém Windows XP Home Edition neobsahuje zoznam úloh. Tento článok je určený pre pokročilých používateľov v komerčných prostrediach. Ak vám nevyhovuje preštudovať si pokročilé informácie, môžete niekoho požiadať o pomoc alebo kontaktovať technickú podporu. Informácie o kontaktovaní technickej podpory získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/

DALSIE INFORMACIE

Súbor Svchost.exe sa nachádza v priečinku %SystemRoot%\System32. Pri spúšťaní súbor Svchost.exe skontroluje časť databázy Registry so službami a vytvorí zoznam služieb, ktoré musí načítať. Naraz môže byť spustených niekoľko inštancií súboru Svchost.exe. Každá relácia súboru Svchost.exe môže obsahovať zoskupenie služieb. Preto môžu byť spustené oddelené služby v závislosti od toho, ako a kde bol spustený súbor Svchost.exe. Toto zoskupenie služieb umožňuje lepšiu kontrolu a jednoduchšie ladenie.

Skupiny Svchost.exe sú identifikované v nasledovnom kľúči databázy Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Svchost
Každá hodnota v tomto kľúči zastupuje jednu skupinu Svchost a pri zobrazovaní aktívnych procesov sa zobrazuje ako samostatná inštancia. Každá hodnota je REG_MULTI_SZ hodnotou a obsahuje služby, ktoré sa spúšťajú pod touto skupinou Svchost. Každá skupina Svchost môže obsahovať jeden alebo viac názvov služieb, ktoré sú extrahované z nasledovného kľúča databázy Registry, ktorého kľúč Parametre obsahuje hodnotu ServiceDLL:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Služba
Ak chcete zobraziť zoznam služieb, ktoré sa spúšťajú v Svchost:
 1. Na paneli úloh systému Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na príkaz Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz CDM a stlačte kláves ENTER.
 3. Napíšte text Tasklist/SVC a stlačte kláves ENTER.
Príkaz Tasklist zobrazí zoznam aktívnych procesov. Prepínač /SVC zobrazí zoznam aktívnych služieb v každom procese. Ak chcete získať ďalšie informácie o procese, napíšte nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
Tasklist /FI "PID eq processID" (s úvodzovkami)
Nasledujúci príklad výstupu príkazu Tasklist zobrazuje dve spustené inštancie Svchost.exe.
  Názov    PID   Služby
  ======================================================================== 
  System Process    0   N/A
  System        8   N/A  
  Smss.exe      132   N/A
  Csrss.exe      160   N/A
  Winlogon.exe    180   N/A
  Services.exe    208   AppMgmt,Browser,Dhcp,Dmserver,Dnscache,
                Eventlog,LanmanServer,LanmanWorkstation,
                LmHosts,Messenger,PlugPlay,ProtectedStorage,
                Seclogon,TrkWks,W32Time,Wmi
  Lsass.exe      220  Netlogon,PolicyAgent,SamSs 
  Svchost.exe     404  RpcSs 
  Spoolsv.exe     452  Spooler 
  Cisvc.exe      544  Cisvc 
  Svchost.exe     556  EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,
                SENS,TapiSrv 
  Regsvc.exe      580  RemoteRegistry 
  Mstask.exe      596  Schedule 
  Snmp.exe       660  SNMP 
  Winmgmt.exe     728  WinMgmt 
  Explorer.exe     812  N/A
  Cmd.exe       1300  N/A
  Tasklist.exe    1144  N/A
				
Nastavenie databázy Registry pre dve skupiny z príkladu je nasledovné:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
Netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
RApcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs

Vlastnosti

ID článku: 314056 - Posledná kontrola: 8. februára 2008 - Revízia: 2.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbinfo kbregistry kbenv kbresolve KB314056

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com