Artikkel-ID: 314056 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Hvis du vil ha en Microsoft Windows 2000-versjon av denne artikkelen, kan du se 250320.
Vis alt | Skjul alt

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver Svchost.exe og tilhørende funksjoner. Svchost.exe er et generisk vertsprosessnavn for tjenester som kjøres fra DLLer (biblioteker for dynamiske koblinger).

Mer informasjon

Svchost.exe-filen er plassert i mappen %SystemRoot%\System32. Ved oppstart kontrollerer Svchost.exe tjenestedelen av registret for å lage en liste over tjenester som må lastes inn. Flere forekomster av Svchost.exe kan kjøres samtidig. Hver Svchost.exe-økt kan inneholde en gruppering av tjenester slik at separate tjenester kan kjøres, avhengig av hvordan og hvor Svchost.exe startes. Dette gir bedre kontroll og lettere feilsøking.

Svchost.exe-grupper er identifisert i følgende registernøkkel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Svchost
Hver verdi under denne nøkkelen representer en egen Svchost-gruppe, og vises som en egen forekomst når du viser aktive prosesser. Hver verdi er en REG_MULTI_SZ-verdi, og inneholder tjenestene som kjøres under denne Svchost-gruppen. Hver Svchost-gruppe kan inneholde ett eller flere tjenestenavn som trekkes ut fra følgende registernøkkel, og hvis Parametere-nøkkel innholder en ServiceDLL-verdi:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tjeneste
Slik viser du listen over tjenester som kjøres i Svchost:
 1. Klikk Start på Windows-oppgavelinjen, og klikk deretter Kjør.
 2. I Åpne-boksen skriver du CMD, og deretter trykker du ENTER.
 3. Skriv Tasklist /SVC, og trykk deretter ENTER.
Tasklist viser en liste over aktive prosesser. /SVC-bryteren viser listen over aktive tjenester i hver prosess. Hvis du vil ha mer informasjon om en prosess, skriver du inn følgende kommando, og deretter trykker du ENTER:
Tasklist /FI "PID eq processID" (med anførselstegn)
Følgende eksempel på Tasklist-utdata viser to forekomster av Svchost.exe som kjøres.
  Prosessnavn     PID   Tjenester
  ======================================================================== 
  Systemprosess    0   	I/T
  System        8   I/T  
  Smss.exe      132   I/T
  Csrss.exe      160   I/T
  Winlogon.exe    180   I/T
  Services.exe    208   AppMgmt,Browser,Dhcp,Dmserver,Dnscache,
                Eventlog,LanmanServer,LanmanWorkstation,
                LmHosts,Messenger,PlugPlay,ProtectedStorage,
                Seclogon,TrkWks,W32Time,Wmi
  Lsass.exe      220  Netlogon,PolicyAgent,SamSs 
  Svchost.exe     404  RpcSs 
  Spoolsv.exe     452  Spooler 
  Cisvc.exe      544  Cisvc 
  Svchost.exe     556  EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,
                SENS,TapiSrv 
  Regsvc.exe      580  RemoteRegistry 
  Mstask.exe      596  Schedule 
  Snmp.exe       660  SNMP 
  Winmgmt.exe     728  WinMgmt 
  Explorer.exe     812  I/T
  Cmd.exe       1300  I/T
  Tasklist.exe    1144  I/T
				
Registerinnstillingen for de to grupperingene for dette eksemplet er følgende:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
Netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
RApcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs

Egenskaper

Artikkel-ID: 314056 - Forrige gjennomgang: 13. februar 2004 - Gjennomgang: 1.1
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøkkelord: 
kbinfo kbenv KB314056

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com