Artikel ID: 314056 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
For a Microsoft Windows 2000 version of this article, see 250320.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Inleiding

In dit artikel worden Svchost.exe en de functies van dit bestand beschreven. Svchost.exe is een naam voor algemene hostprocessen voor services die worden uitgevoerd vanuit DLL's (Dynamic Link Libraries).

Opmerking Tasklist is niet opgenomen in Windows XP Home Edition. Dit artikel is bestemd voor ervaren gebruikers in commerciële omgevingen. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde informatie, is het wellicht raadzaam iemand anders om hulp te vragen of om contact op te nemen met de ondersteuningsservice. Op de volgende Microsoft-website vindt u informatie over de manier waarop u contact kunt opnemen met de ondersteuningsservice:
http://support.microsoft.com/contactus/

Meer informatie

Het bestand Svchost.exe bevindt zich in de map %SystemRoot%\System32. Tijdens het opstarten controleert Svchost.exe de sectie met services van het register. Op basis daarvan wordt een lijst samengesteld met services die moeten worden geladen. Er kunnen meerdere sessies van Svchost.exe tegelijkertijd worden uitgevoerd. Elke Svchost.exe-sessie kan een verzameling services bevatten. Daarom kunnen afzonderlijke services worden uitgevoerd, afhankelijk van hoe en waar Svchost.exe wordt gestart. Door deze groepering van services kunnen beheer en foutopsporing beter en gemakkelijker worden uitgevoerd.

Svchost.exe-groepen zijn opgenomen in de volgende registersleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Svchost
Elke waarde onder deze sleutel geeft een afzonderlijke Svchost-groep aan. Deze wordt weergegeven als een afzonderlijk item wanneer u actieve processen weergeeft. Elke waarde is een REG_MULTI_SZ-waarde waarin de services zijn opgenomen die onder die Svchost-groep worden uitgevoerd. Elke Svchost-groep kan een of meer servicenamen bevatten. Deze worden opgehaald uit de volgende registersleutel, waarvan de sleutel Parameters een ServiceDLL-waarde bevat:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Service
U kunt als volgt de lijst met services weergeven die in Svchost worden uitgevoerd:
 1. Klik op Start op de taakbalk van Windows en klik op Uitvoeren.
 2. Typ CMD in het vak Openen en druk op ENTER.
 3. Typ Tasklist /SVC en druk op Enter.
Met Tasklist wordt een lijst met actieve processen weergegeven. De schakeloptie /SVC geeft de lijst met actieve services in elk proces weer. Als u meer wilt weten over een proces, typt u de volgende opdracht en drukt u op Enter:
Tasklist /FI "PID eq processID" (inclusief de aanhalingstekens)
Het onderstaande voorbeeld van Tasklist-uitvoer heeft betrekking op twee gelijktijdig uitgevoerde sessies van Svchost.exe.
  Imagenaam     Proces   Services
  ======================================================================== 
  Systeemproces    0   N.v.t.
  Systeem        8   N.v.t.  
  Smss.exe      132   N.v.t.
  Csrss.exe      160   N.v.t.
  Winlogon.exe    180   N.v.t.
  Services.exe    208   AppMgmt,Browser,Dhcp,Dmserver,Dnscache,
                Eventlog,LanmanServer,LanmanWorkstation,
                LmHosts,Messenger,PlugPlay,ProtectedStorage,
                Seclogon,TrkWks,W32Time,Wmi
  Lsass.exe      220  Netlogon,PolicyAgent,SamSs 
  Svchost.exe     404  RpcSs 
  Spoolsv.exe     452  Spooler 
  Cisvc.exe      544  Cisvc 
  Svchost.exe     556  EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,
                SENS,TapiSrv 
  Regsvc.exe      580  RemoteRegistry 
  Mstask.exe      596  Schedule 
  Snmp.exe       660  SNMP 
  Winmgmt.exe     728  WinMgmt 
  Explorer.exe     812  N.v.t.
  Cmd.exe       1300  N.v.t.
  Tasklist.exe    1144  N.v.t.
				
De registerinstellingen voor de twee verzamelingen in dit voorbeeld zijn als volgt:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
Netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
RApcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs

Eigenschappen

Artikel ID: 314056 - Laatste beoordeling: maandag 4 februari 2008 - Wijziging: 2.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Professional
Trefwoorden: 
kbinfo kbregistry kbenv kbresolve KB314056

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com