Cikk azonosítója: 314056 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
A cikk Microsoft Windows 2000 rendszerre vonatkozó változata a Tudásbázis következő számú cikke: 250320.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

BEVEZETÉS

A cikk az Svchost.exe fájlt és annak funkcióit ismerteti. Az Svchost.exe egy általános gazdafolyamatnév, amelyet a DLL- (dinamikus kötésű kódtár) fájlokból futó szolgáltatások viselnek.

Megjegyzés: A Microsoft Windows XP Home Edition rendszerben a Tasklist parancs nem használható. A cikk kereskedelmi környezetben jártas felhasználók számára íródott. Ha nem kíván önállóan foglalkozni az itt leírt speciális eljárásokkal, kérjen segítséget, vagy forduljon a terméktámogatási szolgálathoz. A terméktámogatási szolgálattal való kapcsolatfelvételre vonatkozó információkat a Microsoft következő webhelyén találja:
http://support.microsoft.com/contactus/

További információ

Az Svchost.exe fájl a %SystemRoot%\System32 mappában található meg. A rendszer indításakor az Svchost.exe a beállításjegyzék szolgáltatásokra vonatkozó része alapján összeállítja a betöltendő szolgáltatások listáját. Az Svchost.exe több példánya is futhat egyidőben. Minden egyes Svchost.exe-folyamat szolgáltatások egy csoportját tartalmazhatja. Ezért az Svchost.exe indításának módjától és helyétől függően a szolgáltatások külön futhatnak. A szolgáltatások csoportokba rendezése révén a folyamatok hatékonyabban szabályozhatók és hiba esetén egyszerűbben ellenőrizhetők.

Az Svchost.exe-csoportokat az alábbi beállításkulcs azonosítja:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Svchost
Az e kulcs alá tartozó értékek mindegyike egy-egy Svchost-csoportnak felel meg, amelyek az aktív folyamatok megtekintésekor külön példányként jelennek meg. Az itt található értékek mindegyike REG_MULTI_SZ érték, melyben az adott Svchost-csoport alatt futó szolgáltatások találhatók meg. Egy Svchost-csoport egy vagy több csoportnevet tartalmazhat, melyek a beállításjegyzék alábbi, ServiceDLL értékkel rendelkező Parameters kulcsot tartalmazó kulcsából származnak:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Service
Az Svchost folyamatban futó szolgáltatások listáját a következőképpen tekintheti meg:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
 2. A Megnyitás mezőbe írja be a CMD parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
 3. Írja be a Tasklist /SVC parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
A Tasklist parancs megjeleníti az aktív folyamatok listáját. A /SVC kapcsoló az egyes folyamatokhoz tartozó aktív szolgáltatások listáját jeleníti meg. Ha további részleteket szeretne megtudni egy folyamatról, írja be az alábbi parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:
Tasklist /FI "PID eq folyamatazonosító" (az idézőjelekkel együtt)
A Tasklist által generált alábbi példalista az Svchost.exe két futó példányát jelzi.
  Programkód neve   PID   Szolgáltatások
  ======================================================================== 
  System Process    0   N/A
  System        8   N/A  
  Smss.exe      132   N/A
  Csrss.exe      160   N/A
  Winlogon.exe    180   N/A
  Services.exe    208   AppMgmt,Browser,Dhcp,Dmserver,Dnscache,
                Eventlog,LanmanServer,LanmanWorkstation,
                LmHosts,Messenger,PlugPlay,ProtectedStorage,
                Seclogon,TrkWks,W32Time,Wmi
  Lsass.exe      220   Netlogon,PolicyAgent,SamSs 
  Svchost.exe     404   RpcSs 
  Spoolsv.exe     452   Spooler 
  Cisvc.exe      544   Cisvc 
  Svchost.exe     556   EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,
                SENS,TapiSrv 
  Regsvc.exe     580   RemoteRegistry 
  Mstask.exe     596   Schedule 
  Snmp.exe      660   SNMP 
  Winmgmt.exe     728   WinMgmt 
  Explorer.exe    812   N/A
  Cmd.exe      1300   N/A
  Tasklist.exe    1144   N/A
				
A beállításjegyzék e példában szereplő két csoporthoz tartozó beállítása a következő:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
Netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc RApcss :Reg_Multi_SZ:
RApcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 314056 - Utolsó ellenőrzés: 2013. június 7. - Verziószám: 2.2
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows XP Professional
Kulcsszavak: 
kbresolve kbregistry kbenv kbinfo KB314056
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com