Artikel-id: 314054 - Visa produkter som artikeln gäller.
En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i 216734.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du konfigurerar Windows tidstjänst i Windows XP för användning av en intern maskinvaruklocka och en extern tidskälla. I artikeln beskrivs också konfiguration av pålitliga tidskällor, manuellt angiven synkronisering, synkronisering med alla tillgängliga metoder och några av de viktigaste registerposterna för Windows tidstjänst, till exempel registerposterna MaxNegPhaseCorrection och MaxPosPhaseCorrection.

INLEDNING

I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du konfigurerar Windows tidstjänst i Windows XP för användning av en intern maskinvaruklocka och en extern tidskälla.

Vi rekommenderar starkt att den auktoritativa tidsservern konfigureras för hämtning av tid från en maskinvarukälla. När den auktoritativa tidsservern konfigureras för synkronisering med en Internet-tidskälla förekommer ingen autentisering. Vi rekommenderar också att du minskar tidskorrigeringen för servrar och fristående klienter. På så vis blir domänen mer exakt och säker.

Artikeln innehåller felsökningstips för de vanligaste problemen och beskriver konfiguration av en pålitlig tidskälla, manuellt angiven synkronisering, synkronisering med alla tillgängliga metoder samt registerposterna MaxNegPhaseCorrection och MaxPosPhaseCorrection.

Konfigurera Windows tidstjänst för användning av en intern maskinvaruklocka

Om du vill att vi ska konfigurera tidstjänsten så att en intern maskinvaruklocka används, går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill lösa problemet själv, går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du vill lösa problemet automatiskt klickar du på knappen eller länken Lös det här problemet. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.

Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50394


Obs!
 • Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Om du vill konfigurera Windows tidstjänst för användning av en intern maskinvaruklocka kan du ändra meddelandeflaggan på den auktoritativa tidsservern. När du ändrar meddelandeflaggan tvingas datorn att identifiera sig som en pålitlig tidskälla och använda den inbyggda CMOS-klockan (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Så här konfigurerar du tidstjänsten för en intern maskinvaruklocka:

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerpost:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
 3. Högerklicka på AnnounceFlags i den högra rutan, och klicka sedan på Ändra.
 4. Skriv 5 i rutan Data i dialogrutan Redigera DWORD-värde och klicka på OK.
 5. Aktivera NTPServer.
  1. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. Högerklicka på Enabled i den högra rutan, och klicka sedan på Ändra.
  3. Skriv 1 i rutan Data i dialogrutan Redigera DWORD-värde och klicka på OK.
 6. Avsluta Registereditorn.
 7. Skriv följande kommando för omstart av Windows tidstjänst vid kommandotolken och tryck på RETUR:
  net stop w32time && net start w32time
 8. Kör följande kommando på alla datorer förutom tidsservern, så att datorernas lokala tid återställs enligt tidsservern:
  w32tm /resync /rediscover
Obs! Tidsservern får inte vara konfigurerad för synkronisering med sig själv. I så fall loggas följande händelser i programloggen:

Tidsprovidern NtpClient kan inte nå eller erhåller felaktiga data från 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123).

Inget svar har erhållits från manuell peer 192.168.1.1 efter 8 försök att kontakta den. Den här peer-datorn kommer inte att användas som tidskälla och ett nytt försök kommer att göras att hitta en ny domänkontrollant som tid kan synkroniseras från.

Tidsprovidern NtpClient har konfigurerats för att hämta tiden från en eller flera tidskällor Ingen av dessa källor är dock för närvarande tillgänglig. Inget försök att kontakta någon källa kommer att göras förrän om 960 minuter. NtpClient har ingen källa för korrekt tid.

När tidsservern används med en intern tidskälla loggas följande händelse i programloggen:

Tidsprovidern NtpClient: Den här datorn är konfigurerad för att använda domänhierarkin för att avgöra tidskälla, men den är PDC-emulator för domänen som är rot för skogen, så det finns ingen överordnad dator i domänhierarkin som kan användas som tidskälla. Du bör antingen konfigurera en pålitlig tidskälla i rotdomänen eller manuellt konfigurera PDC så att den synkroniseras med en extern tidskälla. I annat fall kommer den här datorn att fungera som auktoritär tidskälla i domänhierarkin. Om en extern tidskälla inte konfigureras eller används för den här datorn kan du välja att inaktivera NtpClient.

Denna text meddelar att tidsservern är konfigurerad att inte använda en extern tidskälla och att tidsservern kan ignoreras.

Mer information om kommandot w32tm får du om du skrver följande kommando i kommandotolken:
w32tm /?

Konfigurera Windows tidstjänst för användning av en extern tidskälla

Om du vill att vi ska hjälpa dig att synkronisera en intern tidsserver med en extern tidskälla, går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt migOm du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.


Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50395


Obs!
 • Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Så här synkroniserar du Windows tidstjänst med en extern tidskälla:
 1. Ändra servertypen till NTP. Gör så här:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
  2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\
  3. Högerklicka på Typ i den högra rutan, och klicka sedan på Ändra.
  4. Skriv NTP i rutan Data i dialogrutan Redigera värde och klicka på OK.
 2. Ange AnnounceFlags som 5 så här:
  1. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. Högerklicka på AnnounceFlags i den högra rutan, och klicka sedan på Ändra.
  3. Skriv 5 i rutan Data i dialogrutan Redigera DWORD-värde och klicka på OK.
 3. Välj avsökningsintervall. Gör så här:
  1. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\
  2. Högerklicka på SpecialPollInterval i den högra rutan, och klicka sedan på Ändra.
  3. Skriv tid_i_sekunder i rutan Data i dialogrutan Redigera DWORD-värde och klicka på OK.

   Obs! tid_i_sekunder är en platshållare för önskat antal sekunder mellan varje avsökning. Ett rekommenderat värde är decimalt 900. Det anger att tidsservern ska göra en avsökning var 15:e minut.
 4. Aktivera NTPServer. Gör så här:
  1. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. Högerklicka på Enabled i den högra rutan, och klicka sedan på Ändra.
  3. Skriv 1 i rutan Data i dialogrutan Redigera DWORD-värde och klicka på OK.
 5. Ange tidskällorna Gör så här:
  1. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Högerklicka på NtpServer i den högra rutan, och klicka sedan på Ändra.
  3. Skriv Peers i rutan Data i Redigera värde och klicka på OK.
 6. Konfigurera tidskorrigeringen. Gör så här:
  1. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. Högerklicka på MaxPosPhaseCorrection i den högra rutan, och klicka sedan på Ändra.
  3. I rutan Bas i dialogrutan Redigera DWORD-värde klickar du på Decimal.
  4. Skriv tid_i_sekunder i rutan Data i dialogrutan Redigera DWORD-värde och klicka på OK.

   Obs! tid_i_sekunder är en platshållare för ett rimligt värde, till exempel en timme (3600) eller 30 minuter (1800). Vilket värde du väljer beror på avsökningsintervallet, nätverkets tillstånd och den externa tidskällan.
  5. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  6. Högerklicka på MaxNegPhaseCorrection i den högra rutan och klicka sedan på Ändra.
  7. I rutan Bas i dialogrutan Redigera DWORD-värde klickar du på Decimal.
  8. Skriv tid_i_sekunder i rutan Data i dialogrutan Redigera DWORD-värde och klicka på OK.

   Obs! tid_i_sekunder är en platshållare för ett rimligt värde, till exempel en timme (3600) eller 30 minuter (1800). Vilket värde du väljer beror på avsökningsintervallet, nätverkets tillstånd och den externa tidskällan.
 7. Avsluta Registereditorn.
 8. Skriv följande kommando för omstart av Windows tidstjänst vid kommandotolken och tryck på RETUR:
  net stop w32time && net start w32time
 9. Kör följande kommando på alla datorer förutom domänkontrollanten, så att datorernas lokala tid återställs enligt tidsservern:
  w32tm /resync /rediscover
Om du vill veta mer om kommandot w32tm skriver du följande kommando vid en kommandotolk:
w32tm /?


Obs! I SNTP används UDP-porten (User Datagram Protocol) 123. Om denna inte är öppen mot Internet går det inte att synkronisera servern med Internet-SNTP-servrar.

Mer Information

Konfiguration av en pålitlig tidskälla

En dator som är konfigurerad som pålitlig tidskälla identifieras som roten till tidstjänsten. Roten till tidstjänsten är den auktoritära servern för domänen. Den auktoritära servern är normalt konfigurerad för att hämta tiden från en extern NTP-server eller från en maskinvaruenhet. En tidsserver kan konfigureras som en tillförlitlig tidskälla för optimering av tidsöverföring genom domänhierarkin. Om en domänkontrollant konfigureras som pålitlig tidskälla anges den som sådan av tjänsten Net Logon vid inloggning i nätverket. I andra domänkontrollanter väljs i första hand en tillförlitlig tidskälla för synkronisering, om det finns en sådan.

Manuellet angiven synkronisering

Med manuellt angiven synkronisering kan du ange en enskild peer-dator eller flera för tidsuppgifter. Om en dator inte är medlem av en domän måste den konfigureras manuellt för synkronisering med en angiven tidskälla. Normalt är en dator som är medlem av en domän konfigurerad för synkronisering från domänhierarkin. Manuellt angiven synkronisering är mest användbar för domänens skogsrot eller för datorer som inte är anslutna till en domän. Att manuellt ange en extern NTP-server för synkronisering med domänens auktoritära dator ger tillförlitlig tid. Du får dock bättre noggrannhet och säkerhet i domänen om du konfigurerar domänens auktoritära dator så att den synkroniseras med en maskinvaruklocka.

Utan en maskinvarutidskälla konfigureras W32time som en NTP-typ. Du måste konfigurera om registerposterna MaxPosPhaseCorrection och MaxNegPhaseCorrection. Det rekommenderade värdet bör vara 15 minuter eller ännu mindre, beroende på tidskällan, nätverkets tillstånd och säkerhetskraven. Det här kravet gäller också alla pålitliga tidskällor som är konfigurerade som tidskälla för skogsroten i undernätet för tidssynkronisering. Mer information om de här registerposterna finns i "Registerposter för Windows tidstjänst" i den här artikeln.

Obs! Manuellt angivna tidskällor autentiseras endast om en särskild tidsprovider skrivs för dem, och de är därför sårbara för angrepp. Om en dator synkroniseras med en manuellt angiven källa i stället för datorns autentiserande domänkontrollant, kan datorerna bli osynkroniserade och Kerberos-autentisering skulle därför misslyckas. Andra åtgärder som kräver nätverksautentisering, till exempel utskrift eller fildelning, kan också misslyckas. Om bara skogsroten är konfigurerad för synkronisering med en extern källa förblir alla övriga datorer inom skogen synkroniserade med varandra, vilket försvårar replay-angrepp.

Alla tillgängliga synkroniseringsmekanismer

Alternativet "alla tillgängliga synkroniseringsmekanismer" är den mest användbara synkroniseringsmetoden för användare i ett nätverk. Metoden möjliggör synkronisering med domänhierarkin och kan också utgöra en alternativ tidskälla om domänhierarkin inte längre är tillgänglig, beroende på konfigurationen. Om klienten inte kan synkronisera tiden med domänhierarkin övergår tidskällan automatiskt till tidskällan som anges genom NtpServer-inställningen. Den här synkroniseringsmetoden ger med största sannolikhet klienterna exakt tid.

Registerposter för Windows tidstjänst

Följande registerposter finns under
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\


Dölj tabellenVisa tabellen
Registerpost
MaxPosPhaseCorrection
Sökväg
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Obs!Den här posten anger tjänstens största positiva tidskorrigering i sekunder. Om det krävs en större förändring loggas en händelse. Specialfall: 0xFFFFFFFF innebär att en tidskorrigering alltid ska göras. Standardvärdet för domänmedlemmar är 0xFFFFFFFF. Standardvärdet för fristående klienter och servrar är 54 000 (15 timmar).
Dölj tabellenVisa tabellen
Registerpost
MaxNegPhaseCorrection
Sökväg
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Obs!Den här posten anger tjänstens största negativa tidskorrigering i sekunder. Om det krävs en större förändring loggas en händelse i stället. Specialfall: -1 innebär att en tidskorrigering alltid ska göras. Standardvärdet för domänmedlemmar är 0xFFFFFFFF. Standardvärdet för fristående klienter och servrar är 54 000 (15 timmar).
Dölj tabellenVisa tabellen
Registerpost
MaxPollInterval
Sökväg
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Obs!Den här posten anger det största intervallet, i loggsekunder, som tillåts för systemavsökningsintervallet. Från en dator måste avsökningen ske enligt det schemalagda intervallet, men en provider kan avvisa samplingsförfrågningar. Standardvärdet för domänmedlemmar är 10, för fristående klienter och servrar 15.
Dölj tabellenVisa tabellen
Registerpost
SpecialPollInterval
Sökväg
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
Obs!Den här posten anger det särskilda avsökningsintervallet i sekunder för manuella peer-datorer. När flaggan SpecialInterval 0x1 är aktiverad används det här avsökningsintervallet i W32Time i stället för ett avsökningsintervall som bestäms i operativsystemet. Standardvärdet för domänmedlemmar är 3 600, för fristående klienter och servrar 604 800.
Dölj tabellenVisa tabellen
Registerpost
MaxAllowedPhaseOffset
Sökväg
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Obs!Den här posten anger den maximala förskjutningen, i sekunder, som datorklockan justeras för av W32Time med hjälp av klockfrekvensen. När förskjutningen överstiger detta värde ställs datorklockan direkt av W32Time. Standardvärdet för domänmedlemmar är 300, för fristående klienter och servrar 1.

Referenser

Om du vill veta mer om Windows tidstjänst klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
884776 Konfigurera Windows tidstjänst så att en stor tidsförskjutning förhindras
816042 Konfigurera en auktoritativ tidsserver i Windows Server 2003
216734 Konfigurera en auktoritativ tidsserver i Windows 2000

Mer information om Windows tidstjänst i en Windows Server 2003-baserad skog finns på följande Microsoft webbplats:
http://technet.microsoft.com/sv-se/library/cc773013(WS.10).aspx

Egenskaper

Artikel-id: 314054 - Senaste granskning: den 7 juni 2013 - Revision: 3.1
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbsecurity kbhowto kbenv kbfsmo kbinfo kbmsifixme kbfixme KB314054

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com