Artikkel-ID: 314054 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Hvis du vil ha en Microsoft 2000-versjon av denne artikkelen, kan du se 216734.
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Sammendrag

Denne artikkelen inneholder trinnvise instruksjoner for hvordan du konfigurerer Windows-tidstjenesten i Windows XP til å bruke en intern maskinvareklokke og en ekstern tidskilde. Denne artikkelen drøfter også konfigurering av pålitelige tidskilder, manuelt angitt synkronisering, all tilgjengelig synkronisering og noen av de viktigste registeroppføringene for Windows-tidstjenesten, for eksempel registeroppføringene MaxNegPhaseCorrection og MaxPosPhaseCorrection.

INNLEDNING

Denne artikkelen inneholder trinnvise instruksjoner for hvordan du konfigurerer Windows-tidstjenesten i Windows XP til å bruke en intern maskinvareklokke og en ekstern tidskilde.

Vi anbefaler på det sterkeste at du konfigurerer autoritativ tidsserver til å hente tiden fra en maskinvarekilde. Når du konfigurerer autoritativ tidsserver slik at den blir synkronisert med en tidskilde på Internett, brukes ingen form for godkjenning. Vi anbefaler også at du angir lavere tidskorrigeringsinnstillinger for servere og frittstående klienter. Hvis du følger disse anbefalingene, oppnår du større nøyaktighet og sikkerhet på domenet.

Denne artikkelen inneholder feilsøkingstips for de vanligste problemene, og drøfter konfigurering av pålitelige tidskilder, manuelt angitt synkronisering, all tilgjengelig synkronisering og registeroppføringene MaxNegPhaseCorrection og MaxPosPhaseCorrection.

Konfigurere Windows tidstjeneste til å bruke en intern maskinvareklokke

Hvis du vil la oss konfigurere Windows tidstjenesten til å bruke en intern maskinvareklokke, går du til avsnittet Løs det for meg. Hvis du heller vil løse problemet selv, kan du gå til avsnittet La meg løse det selv.

Løs det for meg

Klikk lenken eller knappen Løs dette problemet for å løse dette problemet automatisk. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting og følger fremgangsmåten i denne veiviseren.

Løs dette problemet
Microsoft-løsning 50394


Legg merke til
 • Veiviseren kan være på engelsk, men den automatiske løsningen fungerer også for andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.

La meg løse det selv

Hvis du vil konfigurere Windows tidstjenesten til å bruke en intern maskinvareklokke, kan du endre flagget for den autorative tidstjeneren. Denne endringen tvinger datamaskinen til å annonsere seg selv som pålitelig tidskilde, og til å bruke den innebygde CMOS-klokken. Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere Windows-tidstjenesten til å bruke en intern maskinvareklokke:

Advarsel!  Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte ved hjelp av Registerredigering eller en annen metode. Disse problemene kan føre til at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at disse problemene kan løses. Registerendring skjer på eget ansvar.
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 2. Finn frem til og klikk følgende registeroppføring:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
 3. Høyreklikk AnnounceFlags i den høyre ruten, og klikk Endre.
 4. I dialogboksen Rediger DWORD-verdi skriver du inn 5 under Verdidata, og klikker deretter OK.
 5. Aktiver NTPServer.
  1. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. Høyreklikk Aktivert i den høyre ruten, og klikk Endre.
  3. I dialogboksen Rediger DWORD-verdi skriver du inn 1 under Verdidata, og klikker deretter OK.
 6. Avslutt Registerredigering.
 7. Ved ledeteksten skriver du inn følgende kommando og trykker ENTER for å starte Windows-tidstjenesten:
  net stop w32time && net start w32time
 8. Hvis du vil stille den lokale datamaskinens tid mot tidsserveren, kjører du følgende kommando på alle datamaskinene, unntatt tidsserveren:
  w32tm /resync /rediscover
Obs!  Du må ikke konfigurere tidsserveren slik at den synkroniseres med seg selv. Hvis tidsserveren konfigureres slik at den synkroniseres med seg selv, logges følgende hendelser i Programlogg:

Tidsleverandøren NtpClient kan ikke nå, eller mottar ugyldige tidsdata fra 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123).

Mottok ingen gyldige svar fra den manuelt konfigurerte eksterne maskinen 192.168.1.1 etter 8 forsøk på å kontakte den. Den eksterne maskinen forkastes som tidskilde, og NtpClient prøver å oppdage en ny ekstern maskin med dette DNS-navnet.

Tidsleverandøren NtpClient er konfigurert til å hente tiden fra én eller flere tidskilder. Ingen av kildene er imidlertid tilgjengelige. Det vil ikke bli gjort forsøk på å nå en kilde på 960 minutter. NtpClient har ingen kilde for nøyaktig tid.

Når tidsserveren kjører ved å bruke en intern tidskilde, logges følgende hendelse i Programloggen:

Tidsleverandøren NtpClient: Denne maskinen er konfigurert til å bruke domenehierarkiet for å angi sin tidskilde, men den er PDC-emulator for domenet i skogens rot, slik at det ikke er noen maskiner over den i domenehierarkiet som kan brukes som tidskilde. Vi anbefaler at du enten konfigurerer en pålitelig tidstjeneste i rotdomenet, eller konfigurerer PDC manuelt slik at den synkroniseres med en ekstern tidskilde. Hvis ikke, vil denne datamaskinen fungere som den autoritative tidskilden i domenehierarkiet. Hvis en ekstern tidskilde ikke er konfigurert eller brukt for denne datamaskinen, kan du velge å deaktivere NtpClient.

Denne teksten varsler deg om at tidsserveren er konfigurert til ikke å bruke en ekstern tidskilde, og at tidsserveren kan ignoreres.

Hvis du vil ha mer informasjon om kommandoen w32tm, skriver du følgende kommando i en ledetekst:
w32tm /?

Konfigurere Windows tidstjenesten til å bruke en ekstern tidskilde

Hvis du vil la oss konfigurere en intern tidsserver for synkronisering med en ekstern tidskilde, går du til avsnittet Løs det for meg. Hvis du heller vil løse problemet selv, kan du gå til delen La meg løse det selv.

Løs det for megDu kan løse problemet automatisk ved å klikke knappen eller koblingen Løs dette problemet. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting og følger fremgangsmåten i denne veiviseren.


Løs dette problemet
Microsoft-løsning 50395


Legg merke til
 • Veiviseren kan være på engelsk, men den automatiske løsningen fungerer også for andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.

La meg løse det selv

Bruk denne fremgangsmåten for å konfigurere Windows tidstjenesten til å synkronisere med en ekstern tidskilde selv:
 1. Endre servertype til NTP. Dette gjør du slik:
  1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
  2. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\
  3. Høyreklikk Type i den høyre ruten, og klikk Endre.
  4. I dialogboksen Rediger verdi skriver du inn NTP under Verdidata, og klikker deretter OK.
 2. Sett AnnounceFlags til 5. Du gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. Høyreklikk AnnounceFlags i den høyre ruten, og klikk Endre.
  3. I dialogboksen Rediger DWORD-verdi skriver du inn 5 under Verdidata, og klikker deretter OK.
 3. Velg avspørringsintervallet. Dette gjør du slik:
  1. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\
  2. Høyreklikk SpecialPollInterval i den høyre ruten, og klikk Endre.
  3. I dialogboksen Rediger DWORD-verdi skriver du inn TimeInSeconds under Verdidata, og klikker deretter OK.

   Obs!  TimeInSeconds er en plassholder for det antallet sekunder du ønsker mellom hver avspørring. Anbefalt verdi er 900 (Desimal). Denne verdien konfigurerer tidsserveren til å spørre hvert 15. minutt.
 4. Aktiver NTPServer. Dette gjør du slik:
  1. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. Høyreklikk Aktivert i den høyre ruten, og klikk Endre.
  3. I dialogboksen Rediger DWORD-verdi skriver du inn 1 under Verdidata, og klikker deretter OK.
 5. Angi tidskildene. Dette gjør du slik:
  1. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Høyreklikk NtpServer i den høyre ruten, og klikk Endre.
  3. Under Rediger verdi i Verdidata-boksen skriver du inn Peers, og deretter klikker du OK.
 6. Konfigurer tidskorrigeringsinnstillingene. Dette gjør du slik:
  1. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. Høyreklikk MaxPosPhaseCorrection i den høyre ruten, og klikk Endre.
  3. I dialogboksen Rediger DWORD-verdi klikker du Desimal under Grunnlag.
  4. I dialogboksen Rediger DWORD-verdi skriver du inn TimeInSeconds under Verdidata, og klikker deretter OK.

   Obs!  TimeInSeconds er en plassholder for en fornuftig verdi, for eksempel en time (3 600) eller 30 minutter (1 800). Verdien du velger, er avhengig av avspørringsintervallet, nettverkets tilstand og den eksterne tidskilden.
  5. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  6. Høyreklikk MaxNegPhaseCorrection i den høyre ruten, og klikk Endre.
  7. I dialogboksen Rediger DWORD-verdi klikker du Desimal under Grunnlag.
  8. I dialogboksen Rediger DWORD-verdi skriver du inn TimeInSeconds under Verdidata, og klikker deretter OK.

   Obs!  TimeInSeconds er en plassholder for en fornuftig verdi, for eksempel en time (3 600) eller 30 minutter (1 800). Verdien du velger, er avhengig av avspørringsintervallet, nettverkets tilstand og den eksterne tidskilden.
 7. Avslutt Registerredigering.
 8. Ved ledeteksten skriver du inn følgende kommando og trykker ENTER for å starte Windows-tidstjenesten:
  net stop w32time && net start w32time
 9. Kjør følgende kommando på andre datamaskiner enn domenekontrolleren for å stille hver datamaskins tid mot tidsserveren:
  w32tm /resync /rediscover
Du får mer informasjon om w32tm-kommandoen ved å skrive inn følgende kommando på en ledetekst:
w32tm /?


Obs!  SNTP bruker UDP (User Datagram Protocol) port 123. Hvis denne porten ikke er åpen mot Internett, kan du ikke synkronisere serveren mot SNTP-servere på Internett.

Mer informasjon

Konfigurasjon av pålitelig tidskilde

En datamaskin som er konfigurert til å være en pålitelig tidskilde, identifiseres som roten til tidstjenesten. Roten til tidstjenesten er den autoritative serveren for domenet. Den autoritative serveren er vanligvis konfigurert til å hente tiden fra en ekstern NTP-server eller maskinvareenhet. En tidsserver kan konfigureres som en pålitelig tidskilde for å optimalisere hvordan tid overføres i hele domenehierarkiet. Hvis en domenekontroller er konfigurert til å være en pålitelig tidskilde, annonserer tjenesten Net Logon at domenekontrolleren er en pålitelig tidskilde når den logger seg på nettverket. Når andre domenekontrollere ser etter en tidskilde å synkronisere seg med, velger de først en pålitelig kilde (hvis tilgjengelig).

Manuelt angitt synkronisering

Med manuelt angitt synkronisering kan du angi en enkel node eller en liste over noder som en datamaskin henter tiden fra. Hvis datamaskinen ikke er medlem av et domene, må den konfigureres manuelt for at den skal synkroniseres med en bestemt tidskilde. Som standard vil en datamaskin som er medlem av et domene, konfigureres slik at den synkroniseres fra domenehierarkiet. Manuelt angitt synkronisering er mest nyttig for skogroten til domenet eller for datamaskiner som ikke er knyttet til et domene. Når du angir en ekstern NTP-server manuelt slik at den synkroniseres med den autoritative datamaskinen til domenet, angir du pålitelig tid. En bedre løsning for å oppnå høy grad av nøyaktighet og sikkerhet for domenet er imidlertid å konfigurere den autoritative datamaskinen for domenet til å synkroniseres med en maskinvareklokke.

Hvis det ikke finnes noen maskinvaretidskilde, konfigureres W32time som en NTP-type. Du må konfigurere registeroppføringene MaxPosPhaseCorrection og MaxNegPhaseCorrection på nytt. Anbefalt verdi er 15 minutter eller lavere, avhengig av tidskilde, nettverkstilstand og krav til sikkerhet. Dette gjelder også for andre pålitelige tidskilder som er konfigurert som skogrottidskilde i delnettverket for tidssynkroniseringen. Du finner mer informasjon om disse registeroppføringene i delen Registeroppføringer for Windows-tidstjenesten senere i denne artikkelen.

Obs!  Manuelt angitte tidskilder har ikke godkjenning med mindre en bestemt tidsleverandør er angitt. Disse tidskildene er derfor sårbare ovenfor angrep. Hvis en datamaskin synkroniseres med en manuelt angitt kilde i stedet for en godkjenningsdomenekontroller, kan det hende at de to datamaskinene ikke blir synkronisert, og Kerberos-godkjenningen vil derfor mislykkes. Andre alternativer som krever nettverksgodkjenning, for eksempel utskrift eller fildeling, kan også mislykkes. Hvis bare skogroten er konfigurert slik at den synkroniseres med en ekstern kilde, forblir alle andre datamaskiner i skogen synkronisert med hverandre, noe som gjør angrep vanskelig.

Alle tilgjengelig synkroniseringsmekanismer

Alternativet for alle tilgjengelige synkroniseringsmekanismer er den mest verdifulle synkroniseringsmetoden for brukere på et nettverk. Denne metoden muliggjør synkronisering med domenehierarkiet, og gir også en alternativ tidskilde hvis domenehierarkiet ikke er tilgjengelig (avhengig av konfigurasjonen). Hvis klienten ikke kan synkronisere tiden med domenehierarkiet, går tidskilden automatisk tilbake til tidskilden som er angitt i NtpServer-innstillingen. Denne synkroniseringsmetoden gir størst sannsynlighet for nøyaktig tid til klientene.

Registeroppføringer for Windows-tidstjenesten

Følgende registeroppføringer finnes under
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\


Skjul denne tabellenVis denne tabellen
Registeroppføring
MaxPosPhaseCorrection
Bane
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Obs! Denne oppføringen angir den største positive tidskorrigeringen i sekunder som tjenesten utfører. Hvis tjenesten bestemmer at en endring som er større enn dette, er nødvendig, logger den en hendelse. Spesielt tilfelle: 0xFFFFFFFF betyr at en tidskorrigering alltid må utføres. Standardverdien for domenemedlemmer er 0xFFFFFFFF. Standardverdien for frittstående klienter og servere er 54 000 (15 timer).
Skjul denne tabellenVis denne tabellen
Registeroppføring
MaxNegPhaseCorrection
Bane
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Obs! Denne oppføringen angir den største negative tidskorrigeringen i sekunder som tjenesten utfører. Hvis tjenesten bestemmer at en endring som er større enn dette, er nødvendig, logger den en hendelse i stedet. Spesielt tilfelle: -1 betyr at en tidskorrigering alltid må utføres. Standardverdien for domenemedlemmer er 0xFFFFFFFF. Standardverdien for frittstående klienter og servere er 54 000 (15 timer).
Skjul denne tabellenVis denne tabellen
Registeroppføring
MaxPollInterval
Bane
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Obs! Denne oppføringen angir det største intervallet i loggsekunder som er tillatt for systemets avspørringsintervall. Husk at et system må avspørre i henhold til planlagte intervaller, mens en leverandør kan avslå å oppgi data når det blir anmodet om dette. Standardverdien for domenemedlemmer er 10. Standardverdien for frittstående klienter og servere er 15.
Skjul denne tabellenVis denne tabellen
Registeroppføring
SpecialPollInterval
Bane
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
Obs! Denne oppføringen angir det særskilte avspørringsintervallet i sekunder for manuelle noder. Når SpecialInterval 0x1-flagget er aktivert, bruker W32Time dette avspørringsintervallet i stedet for et avspørringsintervall som bestemmes av operativsystemet. Standardverdien for domenemedlemmer er 3 600. Standardverdien for frittstående klienter og servere er 604 800.
Skjul denne tabellenVis denne tabellen
Registeroppføring
MaxAllowedPhaseOffset
Bane
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Obs! Denne oppføringen angir maksimal forskyvning i sekunder. W32Time prøver å justere klokken på datamaskinen hjelp av klokkehastigheten. Når forskyvningen er større enn hastigheten, stiller W32Time klokken på datamaskinen direkte. Standardverdien for domenemedlemmer er 300. Standardverdien for frittstående klienter og servere er 1.

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon om Windows-tidstjenesten, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
884776 Konfigurere Windows-tidstjenesten mot en større tidsforskyvning
816042 Slik konfigurerer du en autoritativ tidsserver i Windows Server 2003
216734 Konfigurere en autoritativ tidsserver i Windows 2000

Hvis du vil ha mer informasjon om Windows tidstjenesten i en Windows Server 2003-basert skog, kan du gå til følgende webområde fra Microsoft:
http://technet.microsoft.com/nb-no/library/cc773013(WS.10).aspx

Egenskaper

Artikkel-ID: 314054 - Forrige gjennomgang: 7. juni 2013 - Gjennomgang: 4.1
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøkkelord: 
kbsecurity kbhowto kbenv kbfsmo kbinfo kbmsifixme kbfixme KB314054

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com