ID članka: 314054 - Pregledajte proizvode na koje se odnosi ovaj članak.
Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Windows 2000 potražite pod brojem 216734.
Proširi sve | Sažmi sve

Na ovoj stranici

Sažetak

U ovom detaljnom članku opisuje se konfiguriranje servisa Windows Time u sustavu Windows XP radi korištenja internog hardverskog sata i vanjskog izvora vremena. U članku se govori i o konfiguraciji pouzdanog izvora vremena, ručno definiranoj sinkronizaciji, svim dostupnim sinkronizacijama i nekim ključnim unosima registra servisa Windows Time, kao što su unosi registra MaxNegPhaseCorrection i MaxPosPhaseCorrection.

UVOD

U ovom detaljnom članku opisuje se konfiguriranje servisa Windows Time u sustavu Windows XP radi korištenja internog hardverskog sata i vanjskog izvora vremena.

Preporučujemo vam da za prikupljanje vremena iz hardverskog izvora konfigurirate autoritativni poslužitelj za vrijeme. Kada autoritativni poslužitelj za vrijeme konfigurirate za sinkronizaciju s internetskim izvorom vremena, nema provjere autentičnosti. Preporučujemo i smanjenje postavki ispravka vremena za poslužitelje i samostalne klijente. Te preporuke nude bolju preciznost i sigurnost domene.

U ovom se članku navode savjeti za otklanjanje poteškoća s najčešćim problemima i govori se o konfiguraciji pouzdanog izvora vremena, ručno definiranoj sinkronizaciji, svim dostupnim sinkronizacijama i unosima registra MaxNegPhaseCorrection i MaxPosPhaseCorrection.

Konfiguriranje servisa Windows Time radi korištenja internog hardverskog sata

Da bismo umjesto vas konfigurirali servis Windows Time radi korištenja internog hardverskog sata, prijeđite na odjeljak "Popravite mi to". Ako želite sami riješiti taj problem, prijeđite na odjeljak "Popravit ću to sam".

Popravite mi to

Da biste automatski riješili taj problem, kliknite gumb ili vezu Popravi taj problem. U dijaloškom okviru File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite Run (Pokreni), a zatim slijedite korake u čarobnjaku za popravak.

Riješi problem
Microsoftov popravak 50394


Napomene
 • Taj je čarobnjak možda dostupan samo na engleskom jeziku, ali automatsko popravljanje funkcionira i za verzije sustava Windows na drugim jezicima.
 • ako trenutno ne radite na računalu na kojemu se pojavljuje problem, rješenje za popravak možete spremiti na izbrisivi memorijski pogon ili na CD, a zatim ga pokrenuti na računalu na kojem se problem pojavljuje

Popravit ću to sam

Da biste sami konfigurirali servis Windows Time radi korištenja internog hardverskog sata, možete promijeniti zastavicu najave na autoritativnom poslužitelju za vrijeme. Promjena zastavice najave prisiljava računalo da se proglasi pouzdanim izvorom vremena te koristi ugrađeni komplementarni sat od metalnih oksida poluvodiča (CMOS). Da biste konfigurirali servis Windows Time radi korištenja internog hardverskog sata, slijedite ove korake.

Upozorenje Nepravilnim izmjenama registra putem programa Registry Editor ili na neki drugi način možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zbog tih problema možda ćete morati ponovo instalirati operacijski sustav. Microsoft ne jamči da ćete moći riješiti te probleme. Promjene registra izvršavate na vlastitu odgovornost.
 1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), pa upišite regedit i kliknite OK (U redu).
 2. Pronađite i kliknite sljedeći potključ registra:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
 3. U desnom oknu desnom tipkom miša kliknite AnnounceFlags, a zatim Modify (Izmijeni).
 4. U dijaloškom okviru Edit DWORD Value (Uređivanje vrijednosti DWORD) u okvir Value data (Podaci o vrijednosti) upišite 5, a zatim kliknite OK (U redu).
 5. Omogućite NTPServer.
  1. Pronađite i kliknite sljedeći potključ registra:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. U desnom oknu desnom tipkom miša kliknite Enabled (Omogućeno), a zatim Modify (Izmijeni).
  3. U odjeljku Edit DWORD Value upišite 1 u okvir Value data (Podaci o vrijednosti), a potom kliknite OK (U redu).
 6. Zatvorite uređivač registra.
 7. Da biste ponovo pokrenuli servis Windows Time, u naredbeni redak upišite sljedeću naredbu i pritisnite tipku ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 8. Da biste uskladili vrijeme lokalnih računala s poslužiteljem za vrijeme, na svim računalima osim poslužitelja za vrijeme pokrenite sljedeću naredbu:
  w32tm /resync /rediscover
Napomena Ne smijete konfigurirati poslužitelj za vrijeme tako da se sinkronizira sa samim sobom. Ako poslužitelj za vrijeme konfigurirate tako da se sinkronizira sa samim sobom, u programski zapisnik zapisat će se sljedeći događaji:

The time provider NtpClient cannot reach or is currently receiving invalid time data from 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123). (NtpClient davatelja usluga točnog vremena ne može dohvatiti podatke o točnom vremenu ili trenutno s adrese 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123).)

No response has been received from Manual peer 192.168.1.1 after 8 attempts to contact it. This peer will be discarded as a time source and NtpClient will attempt to discover a new peer from which to synchronize. (Ni nakon osam pokušaja uspostavljanja kontakta nije primljen valjan odgovor s ručno konfiguriranog ravnopravnog računala 192.168.1.1. To će ravnopravno računalo biti odbačeno kao izvor točnog vremena, a NtpClient pokušat će pronaći novo ravnopravno računalo s kojim će se sinkronizirati.)

The time provider NtpClient is configured to acquire time from one or more time sources. However, none of the sources are currently accessible. U sljedećih 960 minuta neće biti pokušaja uspostave kontakta s izvorom. NtpClient nema izvor točnog vremena.

Kada se poslužielj za vrijeme pokreće korištenjem vanjskog izvora vremena, sljedeći se događaj bilježi u zapisniku aplikacije:

Time Provider NtpClient: Ovaj je uređaj konfiguriran za korištenje hijerarhije domene za određivanje izvora vremena. U korijenu šume nalazi se PDC emulator, stoga iznad njega u hijerarhiji domene nema uređaja koji bi se mogao koristiti kao izvor vremena. Preporučujmo da konfigurirate pouzdani vremenski servis u korijenskoj domeni ili ručno konfigurirate PDC za sinkronizaciju s vanjskim izvorom vremena. U suprotnom će ovaj uređaj funkcionirati kao autoritativni izvor vremena u hijerarhiji domene. Ako se za ovo računalo ne koristi vanjski izvor vremena ili on nije konfiguriran, možete odabrati onemogućivanje klijenta NtpClient.

Taj vas tekst obavještava da je poslužitelj za vrijeme konfiguriran tako da ne koristi vanjski izvor vremena te da je moguće zanemariti poslužitelj za vrijeme.

Da biste doznali dodatne informacije o naredbi w32tm, u naredbeni redak upišite sljedeću naredbu:
w32tm /?

Konfiguriranje servisa Windows Time radi korištenja kao vanjskog izvora vremena

Da bismo umjesto vas konfigurirali interni poslužitelj za vrijeme radi sinkronizacije s vanjskim izvorom vremena, prijeđite na odjeljak "Popravite mi to". Ako biste radije sami riješili problem, prijeđite na odjeljak "Popravit ću to sam".

Popravite mi toDa biste automatski riješili problem, kliknite vezu ili gumb Fix it (Popravi taj problem). U dijaloškom okviru File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite Run (Pokreni), a zatim slijedite korake u čarobnjaku za popravak.


Riješi problem
Microsoftov popravak 50395


Napomene
 • Taj je čarobnjak možda dostupan samo na engleskom jeziku, ali automatsko popravljanje funkcionira i za verzije sustava Windows na drugim jezicima.
 • ako trenutno ne radite na računalu na kojemu se pojavljuje problem, rješenje za popravak možete spremiti na izbrisivi memorijski pogon ili na CD, a zatim ga pokrenuti na računalu na kojem se problem pojavljuje

Popravit ću to sam

Da biste sami konfigurirali servis Windows Time radi sinkronizacije s vanjskim izvorom za vrijeme, slijedite ove korake:
 1. Promijenite vrstu poslužitelja u NTP. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), pa upišite regedit i kliknite OK (U redu).
  2. Pronađite i kliknite sljedeći potključ registra:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\
  3. U desnom oknu desnom tipkom miša kliknite Type (Vrsta), a zatim Modify (Izmijeni).
  4. U dijaloškom okviru Edit Value (Uređivanje vrijednosti) u okvir Value data (Podaci o vrijednosti) upišite NTP, a zatim kliknite OK (U redu).
 2. AnnounceFlags postavite na 5. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Pronađite i kliknite sljedeći potključ registra:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. U desnom oknu desnom tipkom miša kliknite AnnounceFlags, a zatim Modify (Izmijeni).
  3. U dijaloškom okviru Edit DWORD Value (Uređivanje vrijednosti DWORD) u okvir Value data (Podaci o vrijednosti) upišite 5, a zatim kliknite OK (U redu).
 3. Odaberite interval upita. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Pronađite i kliknite sljedeći potključ registra:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\
  2. U desnom oknu desnom tipkom miša kliknite SpecialPollInterval, a zatim Modify (Izmijeni).
  3. U dijaloškom okviru Edit DWORD Value (Uređivanje vrijednosti DWORD) u okvir Value data (Podaci o vrijednosti) upišite TimeInSeconds, a zatim kliknite OK (U redu).

   Note TimeInSeconds predstavlja rezervirano mjesto za željeni broj sekundi između svakog upita. Preporučena vrijednosti iznosi 900 decimalno. Ta vrijednost konfigurira poslužitelj za vrijeme tako da postavlja upite svakih 15 minuta.
 4. Omogućite NTPServer. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Pronađite i kliknite sljedeći potključ registra:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. U desnom oknu desnom tipkom miša kliknite Enabled (Omogućeno), a zatim Modify (Izmijeni).
  3. U dijaloškom okviru Edit DWORD Value (Uređivanje vrijednosti DWORD) u okvir Value data (Podaci o vrijednosti) upišite 1, a zatim kliknite OK (U redu).
 5. Navedite izvore vremena. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Pronađite i kliknite sljedeći potključ registra:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. U desnom oknu desnom tipkom miša kliknite NtpServer, a zatim Modify (Izmijeni).
  3. U odjeljku Edit Value (Uređivanje vrijednost) u okvir Value data (Podaci o vrijednosti) upišite Peers (Ravnopravna računala), a potom kliknite OK (U redu).
 6. Konfigurirajte postavke ispravljanja vremena. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Pronađite i kliknite sljedeći potključ registra:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. U desnom oknu desnom tipkom miša kliknite MaxPosPhaseCorrection, a zatim Modify (Izmijeni).
  3. U dijaloškom okviru Edit DWORD Value (Uređivanje vrijednosti DWORD) u odjeljku Base (Baza) kliknite Decimal (Decimalno).
  4. U dijaloškom okviru Edit DWORD Value (Uređivanje vrijednosti DWORD) u okvir Value data (Podaci o vrijednosti) upišite TimeInSeconds, a zatim kliknite OK (U redu).

   Napomena TimeInSeconds predstavlja rezervirano mjesto za razumnu vrijednost, kao što je 1 sat (3600) ili 30 minuta (1800). Vrijednost koju odaberete ovisit će o intervalu upita, stanju mreže i vanjskom izvoru vremena.
  5. Pronađite i kliknite sljedeći potključ registra:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  6. U desnom oknu desnom tipkom miša kliknite MaxNegPhaseCorrection, a zatim Modify (Izmijeni).
  7. U dijaloškom okviru Edit DWORD Value (Uređivanje vrijednosti DWORD) u odjeljku Base (Baza) kliknite Decimal (Decimalno).
  8. U dijaloškom okviru Edit DWORD Value (Uređivanje vrijednosti DWORD) u okvir Value data (Podaci o vrijednosti) upišite TimeInSeconds, a zatim kliknite OK (U redu).

   Napomena TimeInSeconds predstavlja rezervirano mjesto za razumnu vrijednost, kao što je 1 sat (3600) ili 30 minuta (1800). Vrijednost koju odaberete ovisit će o intervalu upita, stanju mreže i vanjskom izvoru vremena.
 7. Zatvorite uređivač registra.
 8. Da biste ponovo pokrenuli servis Windows Time, u naredbeni redak upišite sljedeću naredbu i pritisnite tipku ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 9. Da biste uskladili vrijeme svih računala s poslužiteljem za vrijeme, na svim računalima osim kontrolera domene pokrenite sljedeću naredbu:
  w32tm /resync /rediscover
Da biste doznali više o naredbi w32tm, u naredbeni redak upišite sljedeću naredbu:
w32tm /?


Napomena SNTP koristi UDP (User Datagram Protocol) priključak 123. Ako taj priključak nije otvoren za internet, ne možete sinkronizirati poslužitelj s internetskim SNTP poslužiteljima.

Dodatne informacije

Pouzdana konfiguracija izvora vremena

Računalo koje je konfigurirano kao pouzdani izvor vremena identificira se kao korijen servisa Windows Time. Korijen servisa vremena autoritativni je poslužitelj za domenu. Obično je konfiguriran za dohvaćanje vremena s vanjskog NTP poslužitelja ili hardverskog uređaja. Poslužitelj za vrijeme moguće je konfigurirati kao pouzdani izvor vremena da bi se optimizirao način prijenosa vremena kroz hijerarhiju domene. Ako je kontroler domene konfiguriran kao pouzdan izvor vremena, servis Net Logon proglašava taj kontroler pouzdanim izvorom vremena kada se prijavljuje u mrežu. Kada ostali kontroleri domena traže izvor vremena s kojim bi se sinkronizirali, prvo odabiru pouzdan izvor ako je dostupan.

Ručno definirana sinkronizacija

Ako ručno definirate sinkronizaciju, možete odrediti jedno ravnopravno računalo ili više njih koji računalu služe kao izvor vremena. Ako računalo nije član domene, potrebno ga je ručno konfigurirati radi sinkronizacije s navedenim izvorom vremena. Prema zadanim se postavkama računalo koje je član domene konfigurira za sinkronizaciju iz hijerarhije domene. Ručno definirana sinkronizacija najkorisnija je za korijen šume domene ili računala koja nisu povezana s domenom. Kada ručno definirate vanjski NTP poslužitelj za sinkronizaciju s autoritativnim računalom za svoju domenu, osiguravate pouzdano vrijeme. No da biste za svoju domenu osigurali visoku preciznost i sigurnost, konfigurirajte autoritativno računalo za domenu tako da se sinkronizira s hardverskim satom.

Bez hardverskog izvora vremena servis W32time konfigurira se kao NTP. Morate ponovno konfigurirati unose registra MaxPosPhaseCorrection i MaxNegPhaseCorrection. Preporučena vrijednost trebala bi biti 15 minuta ili manje, ovisno o izvoru vremena, stanju mreže i sigurnosnom zahtjevu. Taj se uvjet primjenjuje i na svaki pouzdani izvor vremena koji se konfigurira kao izvor vremena korijena šume u podmreži za sinkronizaciju vremena. Dodatne informacije o tim unosima registra možete pronaći u nastavku članka u odjeljku "Unosi registra servisa Windows Time".

Napomena Ne provjerava se autentičnost ručno definiranih izvora vremena osim ako za njih nije napisan poseban davatelj vremena te su stoga podložni napadima. Ako se računalo sinkronizira s ručno definiranim izvorom vremena umjesto sa svojim kontrolerom domene koji potvrđuje autentičnost, dva računala možda neće biti sinkronizirana, a Kerberos provjera autentičnosti neće uspjeti. Niti ostale akcije za koje je potrebna mrežna provjera autentičnosti, kao što su ispis ili zajedničko korištenje datoteka, možda neće uspjeti. Ako se samo korijen šume konfigurira za sinkronizaciju s vanjskim izvorom, sva su ostala računala unutar šume međusobno sinkronizirana čime se otežavaju ponovljeni napadi.

Svi dostupni mehanizmi sinkronizacije

Mogućnost "svi dostupni mehanizmi sinkronizacije" najkorisnija je metoda sinkronizacije za sve korisnike na mreži. Ta metoda omogućuje sinkronizaciju s hijerarhijom domene te također može osigurati alternativni izvor vremena ako hijerarhija domene postane nedostupna, ovisno o konfiguraciji. Ako klijent ne može sinkronizirati vrijeme s hijerarhijom domene, izvor vremena automatski ponovno postaje onaj izvor naveden u postavci NtpServer. Ta metoda sinkronizacije najvjerojatnije će klijentima pružiti točno vrijeme.

Unosi registra servisa Windows Time

Sljedeći unosi registra nalaze se u odjeljku
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\


Sažmi ovu tablicuProširi ovu tablicu
Unos registra
MaxPosPhaseCorrection
Put
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
NapomeneOvaj unos određuje najveći pozitivni ispravak u sekundama koji servis izvršava. Ako servis odredi da je potrebna veća promjena, bilježi se događaj. Poseban slučaj: 0xFFFFFFFF uvijek traži ispravak vremena. Zadana je vrijednost za članove domene 0xFFFFFFFF. Zadana je vrijednost za samostalne klijente i poslužitelje 54 000 (15 sati).
Sažmi ovu tablicuProširi ovu tablicu
Unos registra
MaxNegPhaseCorrection
Put
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
NapomeneOvaj unos određuje najveći negativni ispravak u sekundama koji servis izvršava. Ako servis odredi da je potrebna veća promjena, bilježi se događaj. Poseban slučaj: -1 uvijek traži ispravak vremena. Zadana je vrijednost za članove domene 0xFFFFFFFF. Zadana je vrijednost za samostalne klijente i poslužitelje 54 000 (15 sati).
Sažmi ovu tablicuProširi ovu tablicu
Unos registra
MaxPollInterval
Put
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
NapomeneOvaj unos određuje najveći interval, u sekundama zapisa, koji je dopušten u intervalu upita sustava. Dok sustav mora izvršiti upit u skladu sa zakazanim intervalom, davatelj usluga može odbiti dati uzorak na zahtjev. Zadana je vrijednost za članove domene 10. Zadana je vrijednost za samostalne klijente i poslužitelje 15.
Sažmi ovu tablicuProširi ovu tablicu
Unos registra
SpecialPollInterval
Put
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
NapomeneOvaj unos određuje interval posebnih upita u sekundama za ručne ravnopravne jedinice. Kada je omogućena zastavica SpecialInterval 0x1, servis W32Time koristi taj interval upita umjesto intervala upita određenog operacijskim sustavom. Zadana je vrijednost za članove domene 3600. Zadana je vrijednost za samostalne klijente i poslužitelje 604800.
Sažmi ovu tablicuProširi ovu tablicu
Unos registra
MaxAllowedPhaseOffset
Put
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
NapomeneOvaj unos definira maksimalno odstupanje, u sekundama, za koje servis W32Time pokušava prilagoditi sat računala pomoću frekvencije računala. Kada je odstupanje veće, servis W32Time izravno postavlja sat računala. Zadana je vrijednost za članove domene 300. Zadana je vrijednost za samostalne klijente i poslužitelje 1.

Reference

Dodatne informacije o servisu Windows Time potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod brojevima
884776 Konfiguriranje servisa Windows Time radi sprječavanja velikih vremenskih odstupanja
816042 Kako konfigurirati autoritativni poslužitelj za vrijeme u sustavu Windows Server 2003
216734 Konfiguriranje autoritativnog poslužitelja za vrijeme u sustavu Windows 2000

Dodatne informacije o servisu Windows Time u šumi utemeljenoj na sustavu Windows Server 2003 potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773013.aspx

Svojstva

ID članka: 314054 - Posljednja izmjena: 7. lipnja 2013. - Revizija: 3.1
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Professional
Ključne riječi: 
kbsecurity kbhowto kbenv kbfsmo kbinfo kbmsifixme kbfixme KB314054

Pošaljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com