Artikkelin tunnus: 314054 - Näytä tuotteet, joita tämä artikkeli koskee.
Tämän artikkelin Microsoft Windows 2000 -käyttöjärjestelmää käsittelevä versio on 216734.
Laajenna kaikki | Kutista kaikki

Tällä sivulla

Yhteenveto

Tässä vaiheittaiset ohjeet sisältävässä artikkelissa kuvataan, miten Windows-aikapalvelu määritetään käyttämään sisäistä laitteistokelloa ja ulkoista aikalähdettä. Artikkelissa käsitellään myös luotettavan aikalähteen määrittämistä, manuaalisesti määritettyä synkronointia, kaikkia käytettävissä olevia synkronointitapoja ja joitakin Windows-aikapalvelun tärkeimpiä rekisterimerkintöjä, kuten MaxNegPhaseCorrection ja MaxPosPhaseCorrection.

ESITTELY

Tässä vaiheittaiset ohjeet sisältävässä artikkelissa kuvataan, miten Windows-aikapalvelu määritetään käyttämään sisäistä laitteistokelloa ja ulkoista aikalähdettä.

Microsoft suosittelee, että määrität hallitsevan aikapalvelimen hakemaan ajan laitteistolähteestä. Kun määrität hallitsevan aikapalvelimen synkronoitumaan Internet-aikalähteen kanssa, todennusta ei suoriteta. Microsoft suosittelee myös, että pienennät palvelinten ja erillisten asiakkaiden aikakorjausasetuksia. Näiden suositusten mukaan toimiminen tekee toimialueessasi käytettävästä ajasta tarkemman ja parantaa toimialueesi tietoturvaa.

Tässä artikkelissa on vianmääritysvihjeitä yleisimpiin ongelmiin ja kuvaukset luotettavan aikalähteen määrittämisestä, manuaalisesti määritetystä synkronoinnista, kaikista käytettävissä olevista synkronointimenetelmistä sekä rekisterin MaxNegPhaseCorrection- ja MaxPosPhaseCorrection-merkinnöistä.

Windows-aikapalvelun määrittäminen käyttämään sisäistä laitteistokelloa

Jos haluat, että Windows-aikapalvelu määritetään käyttämään sisäistä laitteistokelloa puolestasi, siirry Korjaa ongelma puolestani -osaan. Jos haluat korjata tämän ongelman mieluummin itse, siirry Haluan korjata ongelman itse -osaan.

Korjaa ongelma puolestani

Jos haluat, että tämä ongelma korjataan automaattisesti, napsauta Korjaa ongelma -painiketta tai -linkkiä. Valitse Tiedostojen lataaminen -valintaikkunassa Suorita ja noudata ohjatun Fix it -toiminnon ohjeita.

Korjaa tämä ongelma
Microsoftin Fix it -ratkaisu 50394


Huomautuksia
 • Tämä ohjattu toiminto saattaa koskea vain englanninkielisiä versioita. Automaattinen korjaus toimii kuitenkin myös muiden Windowsin kieliversioiden kanssa.
 • Jos et ole käyttämässä tietokonetta, jossa tämä ongelma ilmenee, tallenna Fix it -ratkaisu muistitikkuun tai CD-levylle ja suorita se sitten tietokoneessa, jossa ongelma ilmenee.

Haluan korjata ongelman itse

Voit määrittää Windows-aikapalvelimen käyttämään sisäistä laitteistokelloa itse muuttamalla hallitsevan aikapalvelimen ilmoituslippua. Ilmoituslipun muuttaminen määrittää tietokoneen ilmoittamaan itsensä luotettavaksi aikalähteeksi ja käyttämään sisäistä CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) -kelloa. Voit määrittää Windows-aikapalvelun käyttämään sisäistä laitteistokelloa seuraavasti.

Varoitus Vakavia ongelmia saattaa ilmetä, jos muokkaat rekisteriä virheellisesti Rekisterieditorilla tai jollakin muulla tavalla. Näiden ongelmien ilmetessä saatat joutua asentamaan käyttöjärjestelmäsi uudelleen. Microsoft ei takaa, että nämä ongelmat voidaan ratkaista. Muokkaat rekisteriä omalla vastuulla.
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita regedit ja valitse sitten OK.
 2. Etsi seuraava rekisterimerkintä ja napsauta sitä:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
 3. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella AnnounceFlags-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
 4. Kirjoita Muokkaa DWORD-arvoa -valintaikkunan Arvon data -kohtaan 5 ja valitse sitten OK.
 5. Ota NTP-palvelin käyttöön.
  1. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja napsauta sitä:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella Enabled-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
  3. Kirjoita Muokkaa DWORD-arvoa -valintaikkunan Arvon data -kohtaan 1 ja valitse sitten OK.
 6. Sulje Rekisterieditori.
 7. Käynnistä Windows-aikapalvelu uudelleen kirjoittamalla komentokehotteeseen seuraava komento ja painamalla sitten ENTER-näppäintä:
  net stop w32time && net start w32time
 8. Voit muuttaa paikallisen tietokoneen ajan aikapalvelimen aikaa vastaavaksi suorittamalla seuraavan komennon kaikissa tietokoneissa aikapalvelinta lukuun ottamatta:
  w32tm /resync /rediscover
Huomautus Aikapalvelinta ei saa määrittää synkronoitumaan itsensä kanssa. Jos määrität aikapalvelimen synkronoitumaan itsensä kanssa, sovelluslokiin kirjautuvat seuraavat tapahtumat:

Aikatoimittajan NTP-asiakas ei voi muodostaa yhteyttä lähteeseen 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123), tai se vastaanottaa lähteestä virheellisiä aikatietoja.

Manuaaliselta vertaiskoneelta 192.168.1.1 ei ole vastaanotettu kelvollista vastausta kahdeksan yhteydenmuodostamisyrityksen jälkeen. Tämä vertaiskone ohitetaan etsittäessä aikalähdettä, ja NTP-asiakas yrittää löytää toisen vertaiskoneen synkronointia varten.

Aikatoimittajan NTP-asiakas on määritetty hakemaan aika vähintään yhdestä aikalähteestä, mutta yksikään lähde ei ole käytettävissä. Aikalähteeseen ei yritetä muodostaa yhteyttä 960 minuuttiin. NTP-asiakkaan käytettävissä ei ole tarkkaa aikalähdettä.

Kun aikapalvelin käyttää sisäistä aikalähdettä, sovelluslokiin kirjautuu seuraava tapahtuma:

Aikatoimittajan NTP-asiakas: Tämä tietokone on määritetty käyttämään toimialueen hierarkiaa aikalähteenä, mutta tietokone on toimialuepuuryhmän päätasolla olevan toimialueen PDC-emulointikone, joten toimialueen hierarkiassa ei ole tämän tietokoneen yläpuolella olevaa aikalähteenä käytettävää tietokonetta. Suosittelemme, että määrität luotettavan aikapalvelun päätoimialueeseen tai määrität manuaalisesti PDC:n synkronoimaan ajan ulkoisen aikalähteen avulla. Jos näin ei tehdä, tämä tietokone toimii toimialuehierarkian hallitsevana aikalähteenä. Jos et ota ulkoista aikalähdettä käyttöön tässä tietokoneessa, voit poistaa NTP-asiakkaan käytöstä.

Tämä teksti ilmoittaa, että aikapalvelinta ei ole määritetty käyttämään ulkoista aikalähdettä ja että kyseinen aikapalvelin voidaan ohittaa.

Saat lisätietoja w32tm-komennosta kirjoittamalla seuraavan komennon komentokehotteessa:
w32tm /?

Windows-aikapalvelun määrittäminen käyttämään ulkoista aikalähdettä

Jos haluat, että sisäinen aikapalvelin määritetään synkronoimaan ulkoisen aikalähteen kanssa puolestasi, siirry Korjaa ongelma puolestani -osaan. Jos haluat korjata tämän ongelman mieluummin itse, siirry Haluan korjata ongelman itse -osaan.

Korjaa ongelma puolestaniJos haluat, että tämä ongelma korjataan automaattisesti, napsauta Fix it -ratkaisun painiketta tai linkkiä. Valitse Tiedostojen lataaminen -valintaikkunassa Suorita ja noudata ohjatun Fix it -toiminnon ohjeita.


Korjaa tämä ongelma
Microsoftin Fix it -ratkaisu 50395


Huomautuksia
 • Tämä ohjattu toiminto saattaa koskea vain englanninkielisiä versioita. Automaattinen korjaus toimii kuitenkin myös muiden Windowsin kieliversioiden kanssa.
 • Jos et ole käyttämässä tietokonetta, jossa tämä ongelma ilmenee, tallenna Fix it -ratkaisu muistitikkuun tai CD-levylle ja suorita se sitten tietokoneessa, jossa ongelma ilmenee.

Haluan korjata ongelman itse

Voit määrittää Windows-aikapalvelun synkronoitumaan ulkoisen aikalähteen kanssa itse seuraavasti:
 1. Vaihda palvelintyypiksi NTP. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita regedit ja valitse sitten OK.
  2. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja napsauta sitä:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\
  3. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella Type-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
  4. Kirjoita Muokkaa merkkijonoa -valintaikkunan Arvon data -kohtaan NTP ja valitse sitten OK.
 2. Määritä AnnounceFlags-arvoksi 5. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja napsauta sitä:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella AnnounceFlags-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
  3. Kirjoita Muokkaa DWORD-arvoa -valintaikkunan Arvon data -kohtaan 5 ja valitse sitten OK.
 3. Valitse kyselyn aikaväli. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja napsauta sitä:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\
  2. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella SpecialPollInterval-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
  3. Kirjoita Muokkaa DWORD-arvoa -valintaikkunan Arvon data -kohtaan AikaSekunteina ja valitse sitten OK.

   Huomautus AikaSekunteina on paikkamerkki kunkin kyselyn väliselle aikavälille sekunteina. Suositeltu arvo on 900 (kymmenjärjestelmä). Tämä arvo määrittää aikapalvelimen suorittamaan kyselyn 15 minuutin välein.
 4. Ota NTP-palvelin käyttöön. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja napsauta sitä:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella Enabled-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
  3. Kirjoita Muokkaa DWORD-arvoa -valintaikkunan Arvon data -kohtaan 1 ja valitse sitten OK.
 5. Määritä aikalähteet. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja napsauta sitä:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella NtpServer-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
  3. Kirjoita arvojen muokkaamisikkunassa Arvon data -ruutuun Peers ja valitse sitten OK.
 6. Määritä aikakorjauksen asetukset. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja napsauta sitä:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella MaxPosPhaseCorrection-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
  3. Valitse Muokkaa DWORD-arvoa -valintaikkunan Lukujärjestelmä-kohdassa Kymmenjärjestelmä.
  4. Kirjoita Muokkaa DWORD-arvoa -valintaikkunan Arvon data -kohtaan AikaSekunteina ja valitse sitten OK.

   Huomautus AikaSekunteina on paikkamerkki sopivalle arvolle, kuten tunnille (3 600) tai 30 minuutille (1 800). Valitsemasi arvo määrittyy kyselyaikavälin, verkon tilan ja ulkoisen aikalähteen mukaan.
  5. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja napsauta sitä:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  6. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella MaxNegPhaseCorrection-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
  7. Valitse Muokkaa DWORD-arvoa -valintaikkunan Lukujärjestelmä-kohdassa Kymmenjärjestelmä.
  8. Kirjoita Muokkaa DWORD-arvoa -valintaikkunan Arvon data -kohtaan AikaSekunteina ja valitse sitten OK.

   Huomautus AikaSekunteina on paikkamerkki sopivalle arvolle, kuten tunnille (3 600) tai 30 minuutille (1 800). Valitsemasi arvo määrittyy kyselyaikavälin, verkon tilan ja ulkoisen aikalähteen mukaan.
 7. Sulje Rekisterieditori.
 8. Käynnistä Windows-aikapalvelu uudelleen kirjoittamalla komentokehotteeseen seuraava komento ja painamalla sitten ENTER-näppäintä:
  net stop w32time && net start w32time
 9. Suorita seuraava komento kaikissa tietokoneissa toimialueen ohjauskonetta lukuun ottamatta, jotta tietokoneiden ajat määritetään vastaamaan aikapalvelimen aikaa:
  w32tm /resync /rediscover
Saat lisätietoja w32tm-komennosta kirjoittamalla seuraavan komennon komentokehotteessa:
w32tm /?


Huomautus SNTP käyttää UDP (User Datagram Protocol) -porttia 123. Jos tämä portti ei ole käytettävissä Internet-yhteyksille, et pysty synkronoimaan palvelimen aikaa Internetin SNTP-palvelinten kanssa.

Enemmän tietoa

Luotettavan aikalähteen määrittäminen

Luotettavaksi aikalähteeksi määritetty tietokone tunnistetaan aikapalvelun pääkoneeksi. Aikapalvelun pääkone on toimialueen hallitseva palvelin, ja se on yleensä määritetty noutamaan aikatiedot ulkoisesta NTP-palvelimesta tai laitteesta. Aikapalvelin voidaan määrittää luotettavaksi aikalähteeksi, jolloin ajan lähettäminen toimialuehierarkiassa optimoidaan. Jos toimialueen ohjauskone on määritetty luotettavaksi aikalähteeksi, verkkokirjautumispalvelu ilmoittaa kyseisen toimialueen ohjauskoneen luotettavaksi aikalähteeksi kirjautuessaan verkkoon. Kun muut toimialueen ohjauskoneet etsivät aikalähdettä synkronointia varten, ne valitsevat ensin luotettavan lähteen, jos sellainen on käytettävissä.

Manuaalisesti määritetty synkronointi

Kun synkronointi on määritetty manuaalisesti, voit määrittää yksittäisen vertaiskoneen tai luettelon vertaiskoneita, josta tietokone hakee ajan. Jos tietokone ei kuulu toimialueelle, se on määritettävä manuaalisesti synkronoitumaan määritetyn aikalähteen kanssa. Toimialueelle kuuluva tietokone on oletusarvon mukaan määritetty synkronoitumaan toimialuehierarkiasta. Manuaalisesti määritetystä synkronoinnista on eniten hyötyä toimialueen toimialuepuuryhmän päätasolle tai tietokoneille, joita ei ole liitetty toimialueelle. Kun ulkoinen NTP-palvelin määritetään manuaalisesti synkronoitumaan toimialueen hallitsevan tietokoneen kanssa, aika on luotettava. Toimialueen hallitsevan tietokoneen määrittäminen synkronoitumaan laitteistokellon kanssa on kuitenkin parempi ratkaisu, jolla toimialueelle saadaan mahdollisimman tarkat aikatiedot ja tietoturva on paras mahdollinen.

Jos laitteistoaikalähdettä ei ole, NTP-tyypiksi määritetään W32time. Sinun on määritettävä rekisterimerkinnät MaxPosPhaseCorrection ja MaxNegPhaseCorrection uudelleen. Suositellun arvon pitäisi olla enintään 15 minuuttia aikalähteen, verkon tilan ja tietoturvavaatimuksen mukaan. Tämä vaatimus koskee myös mitä tahansa luotettavaa aikalähdettä, joka on määritetty toimialuepuuryhmän päätason aikalähteeksi ajansynkronointialiverkossa. Lisätietoja näistä rekisterimerkinnöistä on tämän artikkelin Windows-aikapalvelun rekisterimerkinnät -osassa.

Huomautus Manuaalisesti määritettyjä aikalähteitä ei todenneta, ellei niille ole kirjoitettu erityistä aikatoimittajaa, joten ne ovat alttiina hyökkäyksille. Jos tietokone synkronoituu manuaalisesti määritetyn lähteen kanssa sen todentavan toimialueen ohjauskoneen sijaan, tietokoneita ei välttämättä ole synkronoitu ja Kerberos-todennus epäonnistuu. Myös muut verkkotodennusta edellyttävät toimet, kuten tulostaminen tai tiedostojen jakaminen saattavat epäonnistua. Jos vain toimialuepuuryhmän päätaso on määritetty synkronoitumaan ulkoisen lähteen kanssa, kaikki muut toimialuepuuryhmän tietokoneet synkronoituvat edelleen toistensa kanssa, mikä tekee toistohyökkäysten tekemisen vaikeaksi.

Kaikki käytettävissä olevat synkronointimenetelmät

Kaikkien käytettävissä olevien synkronointimenetelmien käyttämisestä on eniten hyötyä verkon käyttäjille. Tämä mahdollistaa synkronoinnin toimialuehierarkian kanssa ja saattaa myös kokoonpanosta riippuen tarjota vaihtoehtoisen aikalähteen, jos toimialuehierarkia ei ole käytettävissä. Jos asiakas ei pysty synkronoimaan aikaa toimialuehierarkian kanssa, käytettäväksi aikalähteeksi palautetaan automaattisesti NtpServer-asetuksessa määritetty aikalähde. Tämä synkronointitapa antaa todennäköisimmin asiakkaille tarkat tulokset.

Windows-aikapalvelun rekisterimerkinnät

Seuraavat rekisterimerkinnät sijaitsevat rekisteriavaimessa
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\


Kutista tämä taulukkoLaajenna tämä taulukko
Rekisterin merkintä
MaxPosPhaseCorrection
Polku
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
HuomautuksiaTämä merkintä määrittää palvelun tekemän suurimman positiivisen aikakorjauksen sekunteina. Jos palvelu määrittää, että vaaditaan tätä suurempi muutos, se kirjaa tapahtuman. Erikoistapauksessa 0xFFFFFFFF aikakorjaus tehdään aina. Toimialueen jäsenten oletusarvo on 0xFFFFFFFF. Erillisten asiakkaiden ja palvelinten oletusarvo on 54 000 (15 tuntia).
Kutista tämä taulukkoLaajenna tämä taulukko
Rekisterin merkintä
MaxNegPhaseCorrection
Polku
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
HuomautuksiaTämä merkintä määrittää palvelun tekemän suurimman negatiivisen aikakorjauksen sekunteina. Jos palvelu määrittää, että vaaditaan tätä suurempi muutos, se kirjaa tapahtuman muutoksen tekemisen sijaan. Erikoistapauksessa -1 aikakorjaus tehdään aina. Toimialueen jäsenten oletusarvo on 0xFFFFFFFF. Erillisten asiakkaiden ja palvelinten oletusarvo on 54 000 (15 tuntia).
Kutista tämä taulukkoLaajenna tämä taulukko
Rekisterin merkintä
MaxPollInterval
Polku
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
HuomautuksiaTämä merkintä määrittää suurimman sallitun järjestelmäkyselyiden aikavälin lokisekunteina. Huomaa, että vaikka järjestelmän on suoritettava kyselyt ajoitetun aikavälin mukaisesti, palvelu voi kieltäytyä toimittamasta pyydettyjä näytteitä. Toimialueen jäsenten oletusarvo on 10. Erillisten asiakkaiden ja palvelinten oletusarvo on 15.
Kutista tämä taulukkoLaajenna tämä taulukko
Rekisterin merkintä
SpecialPollInterval
Polku
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
HuomautuksiaTämä merkintä määrittää erityisen manuaalisten vertaiskoneiden kyselyiden aikavälin sekunteina. Kun lippu SpecialInterval 0x1 on käytössä, W32Time käyttää tätä kyselyaikaväliä käyttöjärjestelmän määrittämän kyselyaikavälin sijaan. Toimialueen jäsenten oletusarvo on 3 600. Erillisten asiakkaiden ja palvelinten oletusarvo on 604 800.
Kutista tämä taulukkoLaajenna tämä taulukko
Rekisterin merkintä
MaxAllowedPhaseOffset
Polku
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
HuomautuksiaTämä merkintä määrittää sekunteina suurimman siirtymän, jota W32Time yrittää käyttää säätäessään tietokoneen kelloa kellonopeuden avulla. Kun siirtymä on tätä arvoa suurempi, W32Time määrittää tietokoneen kellon suoraan. Toimialueen jäsenten oletusarvo on 300. Erillisten asiakkaiden ja palvelinten oletusarvo on 1.

Suositukset

Saat lisätietoja Windows-aikapalvelusta napsauttamalla seuraavia artikkeleiden numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
884776 Windows-aikapalvelun määrittäminen estämään suuret aikasiirtymät
816042 Hallitsevan aikapalvelimen määrittäminen Windows Server 2003:ssa
216734 Hallitsevan aikapalvelimen määrittäminen Windows 2000:ssa

Lisätietoja Windows Server 2003 -toimialuepuuryhmän Windows-aikapalvelusta on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:
http://technet.microsoft.com/fi-fi/library/cc773013(WS.10).aspx

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 314054 - Viimeisin tarkistus: 7. kesäkuuta 2013 - Versio: 8.1
Artikkelin tiedot koskevat seuraavia tuotteita:
 • Microsoft Windows XP Professional
Hakusanat: 
kbsecurity kbhowto kbenv kbfsmo kbinfo kbmsifixme kbfixme KB314054

Anna palautetta

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com