Artikli ID: 314054 - Vaadake tooteid, millega see artikkel seostub.
Selle artikli Microsoft Windows 2000 kohta käiva versiooni leiate artiklinumbriga216734.
Laienda kõik | Ahenda kõik

Sellel veebilehel

Kokkuvõte

Selles sammsammulises artiklis kirjeldatakse, kuidas konfigureerida operatsioonisüsteemis Windows XP Windowsi ajateenust kasutama sisemist riistvarakella ja välist ajaallikat. Samuti käsitletakse usaldusväärse ajaallika konfigureerimist, käsitsi määratud sünkroonimist, kõiki saadaolevaid sünkroonimisi ja mõningaid Windowsi ajateenuse olulisemaid registrikirjeid, nagu MaxNegPhaseCorrection ning MaxPosPhaseCorrection.

SISSEJUHATUS

Selles sammsammulises artiklis kirjeldatakse, kuidas konfigureerida operatsioonisüsteemis Windows XP Windowsi ajateenust kasutama sisemist riistvarakella ja välist ajaallikat.

Soovitame tungivalt konfigureerida autoriteetse ajaserveri tooma kellaaega riistvaraallikast. Kui konfigureerite autoriteetse ajaserveri sünkroonima Interneti ajaallikaga, siis autentimist ei toimu. Samuti soovitame vähendada oma serverite ja autonoomsete klientide ajaparanduse sätteid. Need soovitused aitavad suurendada teie domeeni täpsust ja turvalisust.

Artikkel sisaldab kõige sagedasemate probleemide tõrkeotsingu näpunäiteid ja käsitleb usaldusväärse ajaallika konfigureerimist, käsitsi määratud sünkroonimist, kõiki saadaolevaid sünkroonimisi ning registrikirjeid MaxNegPhaseCorrection ja MaxPosPhaseCorrection.

Windowsi ajateenuse konfigureerimine sisemise riistvarakella kasutamiseks

Kui soovite, et konfigureeriksime teie eest Windowsi ajateenuse sisemist riistvarakella kasutama, minge jaotisse Lahendage minu eest. Kui eelistate probleemi ise lahendada, minge jaotisse ?Las ma lahendan ise?.

Lahendage minu eest

Selle probleemi automaatseks lahendamiseks klõpsake nupul või lingil Fix it. Klõpsake dialoogiboksis File Download (Faili allalaadimine) nupul Run (Käivita) ja järgige lahendusviisardi juhiseid.

Lahenda see probleem
Microsoft Fix it 50394


Märkused
 • Viisard võib olla üksnes ingliskeelne, kuid automaatne lahendus toimib ka Windowsi muukeelsete versioonide puhul.
 • Kui te ei ole arvuti juures, kus probleem esineb, salvestage lahendus USB-mäluseadmele või CD-le ja seejärel käivitage see probleemses arvutis.

Las ma lahendan ise

Et konfigureerida ise Windowsi ajateenust sisemist riistvarakella kasutama, võite muuta autoriteetse ajaserveri teavituslippu. Teavituslipu muutmine sunnib arvutit teatama endast kui usaldusväärsest ajaallikast ja kasutama sisseehitatud komplementaarset metalloksiidpooljuhtkella (CMOS-kella). Et konfigureerida Windowsi ajateenust kasutama sisemist riistvarakella, toimige järgmiselt.

Hoiatus. Kui muudate registrit registriredaktori või mõne muu meetodi abil valesti, võivad ilmneda tõsised probleemid. Nende probleemide tõttu peate võib-olla operatsioonisüsteemi uuesti installima. Microsoft ei garanteeri, et neid probleeme saab lahendada. Muudate registrit omal vastutusel.
 1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige käsk regedit ja klõpsake OK.
 2. Otsige üles järgmine registrikirje ja klõpsake sellel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
 3. Paremklõpsake parempaanil üksusel AnnounceFlags ja seejärel klõpsake käsul Modify (Muuda).
 4. Tippige dialoogiboksi Edit DWORD Value (DWORD-väärtuse redigeerimine) väljale Value data (Väärtuseandmed) väärtus 5 ja seejärel klõpsake OK.
 5. Lubage NTPServer.
  1. Otsige üles järgmine registri alamvõti ja klõpsake sellel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. Paremklõpsake parempaanil üksusel Enabled (Lubatud) ja seejärel klõpsake käsul Modify (Muuda).
  3. Tippige dialoogiboksi Edit DWORD Value (DWORD-väärtuse redigeerimine) väljale Value data (Väärtuseandmed) väärtus 1 ja seejärel klõpsake OK.
 6. Sulgege registriredaktor.
 7. Windowsi ajateenuse taaskäivitamiseks tippige käsuviibale järgmine käsk ja vajutage sisestusklahvi (ENTER):
  net stop w32time && net start w32time
 8. Kohalike arvutite aja lähtestamiseks ajaserveri suhtes käivitage kõigis arvutites peale ajaserveri järgmine käsk:
  w32tm /resync /rediscover
Märkus. Ajaserverit ei tohi konfigureerida iseendaga sünkroonima. Kui seda teete, logitakse rakenduselogisse järgmised sündmused.

The time provider NtpClient cannot reach or is currently receiving invalid time data from 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123). (Ajateenuse pakkuja NtpClient ei saa ühendust serveriga 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123) või saab sellelt valesid ajaandmeid).

No response has been received from Manual peer 192.168.1.1 after 8 attempts to contact it. This peer will be discarded as a time source and NtpClient will attempt to discover a new peer from which to synchronize. (Pärast kaheksat ühenduse loomise katset pole käsitsi konfigureeritud partnerilt 192.168.1.1 sobivat vastust saadud. Sellest partnerist kui ajaallikast loobutakse ning NtpClient proovib leida sünkroonimiseks mõne uue partneri.)

The time provider NtpClient is configured to acquire time from one or more time sources. However, none of the sources are currently accessible. No attempt to contact a source will be made for 960 minutes. NtpClient has no source of accurate time. (Ajateenuse pakkuja NtpClient on konfigureeritud tooma aega ühest või mitmest ajaallikast. Kuid ükski neist allikatest pole praegu kättesaadav. 960 minuti jooksul ei proovita ühegi allikaga ühendust luua. NtpClient ei saa täpset aega tuua.)

Kui ajaserver töötab sisemist ajaallikat kasutades, logitakse rakenduselogisse järgmine sündmus.

Time Provider NtpClient: This machine is configured to use the domain hierarchy to determine its time source, but it is the PDC emulator for the domain at the root of the forest, so there is no machine above it in the domain hierarchy to use as a time source. We recommend that you either configure a reliable time service in the root domain, or that you manually configure the PDC to synchronize with an external time source. Otherwise, this computer will function as the authoritative time source in the domain hierarchy. If an external time source is not configured or used for this computer, you may choose to disable the NtpClient. (Ajateenuse pakkuja NtpClient: see arvuti on ajaallika määramiseks konfigureeritud kasutama domeenihierarhiat, kuid arvuti on metsa juurdomeeni PDC-emulaator, seega pole domeenihierarhias sellest kõrgemal asuvat arvutit, mida ajaallikana kasutada. Soovitame juurdomeenis konfigureerida usaldusväärse ajaallika või konfigureerida PDC sünkroonima mõne välise ajaallikaga. Muidu toimib see arvuti domeenihierarhias autoriteetse ajaallikana. Kui selles arvutis välist ajaallikat ei konfigureerita ega kasutata, võite NtpClienti keelata.)

See tekst teavitab teid, et ajaserver on konfigureeritud välist ajaallikat mitte kasutama ja et ajaserverit võib ignoreerida.

Käsu w32tm kohta lisateabe saamiseks tippige käsuviibale järgmine käsk:
w32tm /?

Windowsi ajateenuse konfigureerimine välise ajaallika kasutamiseks

Kui soovite, et aitaksime teil konfigureerida sisemist ajaserverit välise ajaallikaga sünkroonima, minge jaotisse ?Lahendage minu eest?. Kui eelistate probleemi ise lahendada, minge jaotisse ?Las ma lahendan ise?.

Lahendage minu eestSelle probleemi automaatseks lahendamiseks klõpsake nupul või lingil Fix it. Klõpsake dialoogiboksis File Download (Faili allalaadimine) nupul Run (Käivita) ja järgige lahendusviisardi juhiseid.


Lahenda see probleem
Microsoft Fix it 50395


Märkused
 • Viisard võib olla üksnes ingliskeelne, kuid automaatne lahendus toimib ka Windowsi muukeelsete versioonide puhul.
 • Kui te ei ole arvuti juures, kus probleem esineb, salvestage lahendus USB-mäluseadmele või CD-le ja seejärel käivitage see probleemses arvutis.

Las ma lahendan ise

Et konfigureerida ise Windowsi ajateenust välise ajaserveriga sünkroonima, toimige järgmiselt.
 1. Muutke serveritüüp NTP-ks. Selleks toimige järgmiselt.
  1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige käsk regedit ja klõpsake OK.
  2. Otsige üles järgmine registri alamvõti ja klõpsake sellel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\
  3. Paremklõpsake parempaanil üksusel Type (Tüüp) ja seejärel klõpsake käsul Modify (Muuda).
  4. Tippige dialoogiboksi Edit DWORD Value (DWORD-väärtuse redigeerimine) väljale Value data (Väärtuseandmed) väärtus NTP ja seejärel klõpsake OK.
 2. Seadke üksuse AnnounceFlags väärtuseks 5. Selleks toimige järgmiselt.
  1. Otsige üles järgmine registri alamvõti ja klõpsake sellel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. Paremklõpsake parempaanil üksusel AnnounceFlags ja seejärel klõpsake käsul Modify (Muuda).
  3. Tippige dialoogiboksi Edit DWORD Value (DWORD-väärtuse redigeerimine) väljale Value data (Väärtuseandmed) väärtus 5 ja seejärel klõpsake OK.
 3. Valige pollidevaheline intervall. Selleks toimige järgmiselt.
  1. Otsige üles järgmine registri alamvõti ja klõpsake sellel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\
  2. Paremklõpsake parempaanil üksusel SpecialPollInterval ja seejärel klõpsake käsul Modify (Muuda).
  3. Tippige dialoogiboksi Edit DWORD Value (DWORD-väärtuse redigeerimine) väljale Value data (Väärtuseandmed) aeg sekundites ja seejärel klõpsake OK.

   Märkus. Aeg sekundites on iga polli vahele jääva sekundite arvu kohatäide. Soovitatav väärtus on 900 (kümnendsüsteemis). Selle väärtuse sisestamisega konfigureerite ajaserveri pollima iga 15 minuti järel.
 4. Lubage NTPServer. Selleks toimige järgmiselt.
  1. Otsige üles järgmine registri alamvõti ja klõpsake sellel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. Paremklõpsake parempaanil üksusel Enabled (Lubatud) ja seejärel klõpsake käsul Modify (Muuda).
  3. Tippige dialoogiboksi Edit DWORD Value (DWORD-väärtuse redigeerimine) väljale Value data (Väärtuseandmed) väärtus 1 ja seejärel klõpsake OK.
 5. Määrake ajaallikad. Selleks toimige järgmiselt.
  1. Otsige üles järgmine registri alamvõti ja klõpsake sellel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Paremklõpsake parempaanil üksusel NtpServer ja seejärel klõpsake käsul Modify (Muuda).
  3. Tippige dialoogiboksi Edit Value (Väärtuse redigeerimine) väljale Value data (Väärtuseandmed) väärtus Peers ja seejärel klõpsake OK.
 6. Konfigureerige ajaparanduse sätteid. Selleks toimige järgmiselt.
  1. Otsige üles järgmine registri alamvõti ja klõpsake sellel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. Paremklõpsake parempaanil üksusel MaxPosPhaseCorrection ja seejärel klõpsake käsul Modify (Muuda).
  3. Klõpsake dialoogiboksi Edit DWORD Value (DWORD-väärtuse redigeerimine) jaotises Base (Alus) valikul Decimal (Kümnendsüsteem).
  4. Tippige dialoogiboksi Edit DWORD Value (DWORD-väärtuse redigeerimine) väljale Value data (Väärtuseandmed) aeg sekundites ja seejärel klõpsake OK.

   Märkus. Aeg sekundites on mõistliku väärtuse kohatäide (nt üks tund (3600) või 30 minutit (1800)). Valitav väärtus sõltub pollidevahelisest intervallist, võrgutingimustest ja välisest ajaallikast.
  5. Otsige üles järgmine registri alamvõti ja klõpsake sellel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  6. Paremklõpsake parempaanil üksusel MaxNegPhaseCorrection ja seejärel klõpsake käsul Modify (Muuda).
  7. Klõpsake dialoogiboksi Edit DWORD Value (DWORD-väärtuse redigeerimine) jaotises Base (Alus) valikul Decimal (Kümnendsüsteem).
  8. Tippige dialoogiboksi Edit DWORD Value (DWORD-väärtuse redigeerimine) väljale Value data (Väärtuseandmed) aeg sekundites ja seejärel klõpsake OK.

   Märkus. Aeg sekundites on mõistliku väärtuse kohatäide (nt üks tund (3600) või 30 minutit (1800)). Valitav väärtus sõltub pollidevahelisest intervallist, võrgutingimustest ja välisest ajaallikast.
 7. Sulgege registriredaktor.
 8. Windowsi ajateenuse taaskäivitamiseks tippige käsuviibale järgmine käsk ja vajutage sisestusklahvi (ENTER):
  net stop w32time && net start w32time
 9. Iga arvuti aja lähtestamiseks ajaserveri suhtes käivitage kõigis arvutites peale domeenikontrolleri järgmine käsk:
  w32tm /resync /rediscover
Käsu w32tm kohta lisateabe saamiseks tippige käsuviibale järgmine käsk:
w32tm /?


Märkus. SNTP kasutab UDP (User Datagram Protocol) porti 123. Kui see port pole Interneti jaoks avatud, siis ei saa te oma serverit Interneti SNTP-serveritega sünkroonida.

Lisateave

Usaldusväärse ajaallika konfigureerimine

Usaldusväärseks ajaallikaks konfigureeritud arvuti on ajateenuse juur. Ajateenuse juur on domeeni jaoks autoriteetne server. Tavaliselt konfigureeritakse autoriteetne server tooma aega välisest NTP-serverist või riistvaraseadmelt. Ajaserveri saab konfigureerida usaldusväärseks ajaallikaks, et optimeerida kogu domeenihierarhias aja edastamist. Kui domeenikontroller konfigureeritakse usaldusväärseks ajaallikaks, teatab teenus Net Logon võrku sisselogimisel sellest domeenikontrollerist kui usaldusväärsest ajaallikast. Kui muud domeenikontrollerid otsivad ajaallikat, millega end sünkroonida, valivad need esmalt usaldusväärse allika, kui see on saadaval.

Käsitsi määratud sünkroonimine

Käsitsi määratud sünkroonimise puhul saate määrata ühe partneri või partnerite loendi, millelt arvutid saavad aega tuua. Kui arvuti pole mõne domeeni liige, tuleb see arvuti valitud ajaallikaga sünkroonimiseks käsitsi konfigureerida. Vaikimisi konfigureeritakse domeeni kuuluvad arvutid sünkroonima domeenihierarhiast. Käsitsi määratud sünkroonimine on eriti otstarbekas metsa juurdomeeni puhul või sellistes arvutites, mida pole domeeni liidetud. Mõne välise NTP-serveri määramine domeenis autoriteetse arvutiga sünkroonima võimaldab saada usaldusväärse aja. Kuid domeeni autoriteetse arvuti konfigureerimine riistvarakellaga sünkroonima on tegelikult domeeni jaoks suurema täpsuse ja turvalisuse tagamiseks parem lahendus.

Ilma riistvaralise ajaallikata konfigureeritakse W32time NTP-tüübina. Registrikirjed MaxPosPhaseCorrection ja MaxNegPhaseCorrection tuleb ümber konfigureerida. Sõltuvalt ajaallikast, võrgutingimustest ja turbenõuetest on soovitatav väärtus 15 minutit või isegi vähem. See kehtib kõigile usaldusväärsetele ajaallikatele, mis on konfigureeritud aja sünkroonimise alamvõrgus metsa juurdomeeni ajaallikaks. Nende registrikirjete kohta leiate lisateavet käesoleva artikli jaotisest ?Windowsi ajateenuse registrikirjed?.

Märkus. Käsitsi määratud ajaallikaid ei autendita, kui nende jaoks pole kirjutatud kindlat ajateenuse pakkujat, ning need on seega rünnakute suhtes haavatavad. Kui arvuti sünkroonib oma autentiva domeenikontrolleri asemel käsitsi määratud ajaallikaga, ei pruugi kaks arvutit sünkroonis olla ja Kerberose autentimine nurjub seetõttu. Nurjuda võivad ka muud toimingud, mis vajavad võrgu autentimist, nagu printimine või failide ühiskasutus. Kui välise allikaga sünkroonima on konfigureeritud vaid metsa juurdomeen, jäävad kõik metsas olevad arvutid üksteisega sünkroonseks ja see muudab kordusründed raskeks.

Kõik saadaolevad sünkroonimismehhanismid

?Kõigi saadaolevate sünkroonimismehhanismide? suvand on võrgus olevatele kasutajatele kõige kasulikum sünkroonimismeetod. See meetod võimaldab domeenihierarhiaga sünkroonimist ja võib sõltuvalt konfiguratsioonist pakkuda ka alternatiivset ajaallikat, kui domeenihierarhia pole kättesaadav. Kui klient ei saa aega domeenihierarhiaga sünkroonida, kasutatakse automaatselt sättega NtpServer määratud ajaallikat. Selle sünkroonimismeetodi korral on kõigis klientarvutites kõige tõenäolisemalt täpne kellaaeg.

Windowsi ajateenuse registrikirjed

Järgnevad registrikirjed paiknevad asukohas
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\


Ahenda see tabelLaienda see tabel
Registrikirje
MaxPosPhaseCorrection
Tee
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
MärkusedSee kirje määrab suurima positiivse ajaparanduse sekundites, mille teenus saab teha. Kui teenus teeb kindlaks, et vaja on määratust suuremat muudatust, logib see sündmuse. Erijuht: 0xFFFFFFFF tähendab alati ajaparanduse tegemist. Domeeni liikmete jaoks on vaikeväärtus 0xFFFFFFFF. Autonoomsete klientide ja serverite jaoks on vaikeväärtus 54 000 (15 tundi).
Ahenda see tabelLaienda see tabel
Registrikirje
MaxNegPhaseCorrection
Tee
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
MärkusedSee kirje määrab suurima negatiivse ajaparanduse sekundites, mille teenus saab teha. Kui teenus teeb kindlaks, et vaja on määratust suuremat muudatust, logib see selle asemel sündmuse. Erijuht: -1 tähendab alati ajaparanduse tegemist. Domeeni liikmete jaoks on vaikeväärtus 0xFFFFFFFF. Autonoomsete klientide ja serverite jaoks on vaikeväärtus 54 000 (15 tundi).
Ahenda see tabelLaienda see tabel
Registrikirje
MaxPollInterval
Tee
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
MärkusedSee kirje määrab suurima intervalli logi sekundites, mis süsteemi pollidevahelise intervalli jaoks lubatud on. Kuigi süsteem peab pollima vastavalt määratud intervallile, võib pakkuja nõutud näidiste esitamisest keelduda. Domeeni liikmete jaoks on vaikeväärtus 10. Autonoomsete klientide ja serverite jaoks on vaikeväärtus 15.
Ahenda see tabelLaienda see tabel
Registrikirje
SpecialPollInterval
Tee
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
MärkusedSee kirje määrab pollidevahelise intervalli sekundites käsitsi määratud partnerite jaoks. Kui lipp SpecialInterval 0x1 on lubatud, kasutab W32Time operatsioonisüsteemi määratud pollidevahelise intervalli asemel seda pollidevahelist intervalli. Domeeni liikmete jaoks on vaikeväärtus 3600. Autonoomsete klientide ja serverite jaoks on vaikeväärtus 604 800.
Ahenda see tabelLaienda see tabel
Registrikirje
MaxAllowedPhaseOffset
Tee
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
MärkusedSee kirje määrab suurima nihke sekundites, mille korral W32Time proovib arvuti kella taktsageduse järgi reguleerida. Kui nihe on sellest sagedusest suurem, seab W32Time arvuti kella otse. Domeeni liikmete jaoks on vaikeväärtus 300. Autonoomsete klientide ja serverite jaoks on vaikeväärtus 1.

Viited

Lisateabe saamiseks Windowsi ajateenuse kohta klõpsake Microsofti teabebaasi artiklite kuvamiseks järgmistel artiklinumbritel:
884776 Windowsi ajateenuse konfigureerimine suure ajalise nihke korral
816042 Autoriteetse ajaserveri konfigureerimine operatsioonisüsteemis Windows Server 2003
216734 Autoriteetse ajaserveri konfigureerimine operatsioonisüsteemis Windows 2000

Lisateabe saamiseks Windowsi ajateenuse kohta Windows Server 2003 põhises metsas külastage järgmist Microsofti veebisaiti:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773013.aspx

Atribuudid

Artikli ID: 314054 - Viimati läbi vaadatud: 7. juuni 2013 - Redaktsioon: 3.1
Kehtib järgmise lõigu kohta:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Märksõnad: 
kbsecurity kbhowto kbenv kbfsmo kbinfo kbmsifixme kbfixme KB314054

Andke tagasisidet

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com