ID článku: 314054 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 216734.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek obsahuje podrobný návod ke konfiguraci služby Systémový čas v systému Windows XP k používání interních hardwarových hodin a externího zdroje informací o času. Tento článek popisuje také konfiguraci spolehlivého zdroje informací o čase, ručně zadanou synchronizaci, všechny synchronizace, které jsou k dispozici, a některé důležité položky registru služby Systémový čas, například položky registru MaxNegPhaseCorrection a MaxPosPhaseCorrection.

ÚVOD

Tento článek obsahuje podrobný návod ke konfiguraci služby Systémový čas v systému Windows XP k používání interních hardwarových hodin a externího zdroje informací o času.

Důrazně doporučujeme nakonfigurovat tento určující časový server, aby získával čas z hardwarového zdroje. Pokud nakonfigurujete určující časový server na synchronizaci s internetovým časovým zdrojem, nebude k dispozici ověření. Také doporučujeme, abyste snížili nastavení oprav času pro servery a samostatné klienty. Tato doporučení zajistí v doméně větší přesnost a lepší zabezpečení.

Tento článek obsahuje tipy pro odstraňování nejběžnějších problémů a popisuje konfiguraci spolehlivého zdroje informací o času, ručně nakonfigurovanou synchronizaci, všechny synchronizace, které jsou k dispozici, a položky registru MaxNegPhaseCorrection a MaxPosPhaseCorrection.

Konfigurace služby Systémový čas k použití interních hardwarových hodin

Chcete-li, abychom nakonfigurovali službu Systémový čas na použití interních hardwarových hodin za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže vyřešit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.

Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50394


Poznámky:
 • Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Manuální oprava

Chcete-li konfigurovat službu Systémový čas na použití interních hardwarových hodin, můžete změnit příznak ohlašování u autoritativního časového serveru. Změna příznaku ohlašování vynutí, aby se počítač ohlašoval jako spolehlivý zdroj informací o času a využíval vestavěné hodiny paměti CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Chcete-li konfigurovat službu Systémový čas na použití interních hardwarových hodin, postupujte takto:

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující položku registru a klepněte na ni:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
 3. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku AnnounceFlags a pak klepněte na příkaz Změnit.
 4. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD zadejte v části Údaj hodnoty hodnotu 5 a pak klepněte na tlačítko OK.
 5. Povolte možnost NTPServer.
  1. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku Povoleno a pak klepněte na tlačítko Změnit.
  3. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD zadejte hodnotu 1 v části Údaj hodnoty a pak klepněte na tlačítko OK.
 6. Ukončete Editor registru.
 7. Zadáním následujícího příkazu na příkazovém řádku restartujte službu Systémový čas a pak stiskněte klávesu ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 8. Chcete-li nastavit čas místního počítače na čas časového serveru, spusťte následující příkaz ve všech počítačích kromě časového serveru:
  w32tm /resync /rediscover
Poznámka: Časový server nesmíte konfigurovat na synchronizaci se sebou samým. Pokud konfigurujete časový server na synchronizaci se sebou samým, budou do protokolu aplikace uloženy následující události:

Zprostředkovatel časových údajů NtpClient se nemůže připojit nebo aktuálně získává neplatné časové údaje z adresy 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123).

Po 8 pokusech o kontakt nebyla přijata žádná platná odpověď ručně nastavované druhé strany 192.168.1.1. Tato druhá strana bude jako zdroj času zahozena a klient NTP se pokusí vyhledat novou druhou stranu, pomocí které bude prováděna synchronizace.

Klient NTP zprostředkovatele časových údajů je konfigurován pro získávání časových údajů z jednoho nebo více zdrojů času. Žádný z těchto zdrojů však není aktuálně k dispozici. Po dobu 960 minut nebude proveden žádný pokus o kontaktování zdroje. Klient NTP nemá k dispozici žádný zdroj času.

Pokud je časový server spuštěn pomocí interního zdroje informací o času, bude do protokolu aplikace uložena následující událost:

Klient NTP zprostředkovatele časových údajů: Tento počítač je nakonfigurován tak, aby určil svůj zdroj času pomocí doménové hierarchie, ale jde o emulátor primárního řadiče domény pro doménu v kořenovém adresáři doménové struktury, proto se nad ním v doménové hierarchii nenachází žádný počítač, který by mohl sloužit jako zdroj času. Doporučuje se buď nakonfigurovat v kořenové doméně spolehlivou službu Systémový čas, nebo ručně nakonfigurovat synchronizaci primárního řadiče domény s externím zdrojem času. Jinak bude tento počítač fungovat v doménové hierarchii jako autoritativní zdroj času. Pokud není pro tento počítač nakonfigurován ani používán externí zdroj času, můžete klienta NTP zakázat.

Tento text vás upozorní, že časový server není konfigurován na použití externího zdroje informací o času a že jej lze ignorovat.

Chcete-li zobrazit další informace o příkazu w32tm, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:
w32tm /?

Konfigurace služby Systémový čas k použití externího zdroje informací o času

Chcete-li, abychom vám pomohli nakonfigurovat interní časový server na použití externího zdroje informací o času, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.


Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50395


Poznámky:
 • Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Manuální oprava

Chcete-li ve službě Systémový čas sami nakonfigurovat synchronizaci s externím zdrojem informací o času, postupujte takto:
 1. Změňte typ serveru na NTP. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
  2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\
  3. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku Typ a pak klepněte na příkaz Změnit.
  4. V dialogovém okně Upravit hodnotu zadejte v části Údaj hodnoty hodnotu NTP a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Nastavte položku AnnounceFlags na hodnotu 5. Postupujte takto:
  1. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem myši na položku AnnounceFlags a pak klikněte na příkaz Změnit.
  3. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD zadejte v části Údaj hodnoty hodnotu 5 a pak klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyberte interval dotazování. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\
  2. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku SpecialPollInterval a pak klepněte na příkaz Změnit.
  3. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD zadejte v části Údaj hodnoty čas v sekundách a pak klepněte na tlačítko OK.

   Poznámka: Jako čas v sekundách uveďte počet sekund, který chcete nastavit jako interval mezi jednotlivými dotazováními. Doporučená hodnota je 900. Tato hodnota konfiguruje časový server na dotazování každých 15 minut.
 4. Povolte možnost NTPServer. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\
  2. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem myši na položku Enabled a pak klikněte na tlačítko Změnit.
  3. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD zadejte v části Údaj hodnoty hodnotu 1 a pak klepněte na tlačítko OK.
 5. Zadejte zdroje informací o času. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku NtpServer a pak klepněte na příkaz Změnit.
  3. V okně Upravit hodnotu zadejte do pole Údaj hodnoty hodnotu Peers a pak klepněte na tlačítko OK.
 6. Konfigurujte nastavení opravy času. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  2. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku MaxPosPhaseCorrection a pak klepněte na příkaz Změnit.
  3. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD klepněte v části Číselná soustava na položku Desítková.
  4. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD zadejte v části Údaj hodnotyčas v sekundách a pak klepněte na tlačítko OK.

   Poznámka: Jako čas v sekundách zadejte přiměřenou hodnotu, například 1 hodinu (3 600) nebo 30 minut (1 800). Vybraná hodnota bude záviset na intervalu dotazování, prostupnosti sítě a externím zdroji informací o času.
  5. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\
  6. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku MaxNegPhaseCorrection a pak klepněte na příkaz Změnit.
  7. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD klepněte v části Číselná soustava na položku Desítková.
  8. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD zadejte v části Údaj hodnotyčas v sekundách a pak klepněte na tlačítko OK.

   Poznámka: Čas v sekundách je zástupná hodnota pro přijatelnou hodnotu, jako je například jedna hodina (3600) nebo 30 minut (1800). Vybraná hodnota bude záviset na intervalu dotazování, prostupnosti sítě a externím zdroji informací o času.
 7. Ukončete Editor registru.
 8. Zadáním následujícího příkazu na příkazovém řádku restartujte službu Systémový čas a pak stiskněte klávesu ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 9. Spuštěním následujícího příkazu v počítačích kromě řadiče domény nastavíte čas v jednotlivých počítačích podle časového serveru:
  w32tm /resync /rediscover
Chcete-li získat další informace o příkazu w32tm, zadejte do příkazového řádku následující příkaz:
w32tm /?


Poznámka: Protokol SNTP používá port UDP (User Datagram Protocol) 123. Není-li tento port otevřen pro Internet, není možné synchronizovat server s internetovými servery SNTP.

Další informace

Konfigurace spolehlivého zdroje informací o času

Počítač, který je nakonfigurován jako spolehlivý zdroj informací o času, bude označen jako kořenový server služby Systémový čas. Kořenový server služby Systémový čas je autoritativním serverem pro danou doménu. Obvykle bývá nakonfigurován tak, aby časové údaje získával z externího serveru NTP nebo z hardwarového zařízení. Jako spolehlivý zdroj informací o času můžete nakonfigurovat časový server. Tím zajistíte optimalizaci přenosu časových údajů v celé doménové hierarchii. Je-li jako spolehlivý zdroj informací o času nakonfigurován řadič domény, bude službou Přihlašování k síti tento řadič domény ohlášen jako spolehlivý zdroj informací o času v okamžiku přihlášení k síti. Když ostatní řadiče domény hledají zdroj informací o času, se kterým by mohly provést synchronizaci, vybírají nejprve spolehlivý zdroj (pokud je nějaký k dispozici).

Ručně nakonfigurovaná synchronizace

Při ručně nakonfigurované synchronizaci můžete určit jedinou druhou stranu nebo seznam druhých stran, od kterých bude počítač získávat časové údaje. Pokud daný počítač není členem domény, je třeba synchronizaci se zadaným zdrojem informací o času nakonfigurovat ručně. V počítači, který členem domény je, bude ve výchozím nastavení nakonfigurována synchronizace z doménové hierarchie. Ručně nakonfigurovaná synchronizace je nejvhodnější pro kořenovou doménu doménové struktury a pro počítače, které nejsou členy domény. Jestliže ručně zadáte externí server NTP pro synchronizaci s autoritativním počítačem v doméně, poskytnete tím spolehlivý zdroj časových údajů. V zájmu vyšší úrovně přesnosti a zabezpečení domény ale doporučujeme, abyste autoritativní počítač v doméně nakonfigurovali k synchronizaci s hardwarovými hodinami.

Není-li hardwarový zdroj informací o času k dispozici, bude služba W32time nakonfigurována jako typ NTP. Bude nutné změnit nastavení položek registru MaxPosPhaseCorrection a MaxNegPhaseCorrection. Doporučujeme použít hodnotu 15 minut nebo nižší (v závislosti na zdroji informací o času, stavu sítě a požadavcích na zabezpečení). Totéž platí i pro libovolný spolehlivý zdroj informací o času, který je v podsíti se synchronizovaným časem nakonfigurován jako zdroj informací o času pro kořenovou doménu doménové struktury. Další informace o těchto položkách registru najdete v části Položky registru služby Systémový čas dále v tomto článku.

Poznámka: Ručně konfigurované zdroje informací o času nejsou ověřovány, pokud pro ně není zapsán konkrétní zprostředkovatel časových údajů, a proto představují potenciální riziko pro zabezpečení. Jestliže počítač provádí synchronizaci s ručně zadaným zdrojem namísto ověřovacího řadiče dané domény, může se také stát, že tyto dva počítače nebudou synchronizovány a následně se nezdaří ověřování pomocí protokolu Kerberos. Mohlo by rovněž dojít k selhání dalších akcí, které vyžadují ověřování v síti, například tisku nebo sdílení souborů. Pokud je k synchronizaci s externím zdrojem nakonfigurována pouze kořenová doména doménové struktury, budou se všechny ostatní počítače v doménové struktuře synchronizovat navzájem mezi sebou.

Všechny dostupné mechanismy synchronizace

Využití všech dostupných mechanismů synchronizace je nejpřínosnější metodou synchronizace pro uživatele sítě. V závislosti na konfiguraci tato metoda umožňuje synchronizaci v rámci doménové hierarchie a může také poskytovat alternativní zdroj informací o času pro případ, že by doménová hierarchie nebyla dostupná. Pokud klient nemůže provést synchronizaci času s doménovou hierarchií, bude namísto toho automaticky použit zdroj informací o času určený nastavením NtpServer. Při této metodě synchronizace je nejpravděpodobnější, že klienti získají přesný čas.

Položky registru služby Systémový čas

Následující položky registru se nachází v umístění
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\
:

Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Položka registru
MaxPosPhaseCorrection
Cesta
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
PoznámkyTato položka určuje největší kladnou opravu času v sekundách, kterou služba provede. Pokud služba určí, že je potřebná větší změna, zaznamená do protokolu událost. Zvláštní případ: 0xFFFFFFFF znamená vždy provést opravu času. Výchozí hodnota pro členy domény je 0xFFFFFFFF. Výchozí hodnota pro samostatné klienty a servery je 54 000 (15 hodin).
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Položka registru
MaxNegPhaseCorrection
Cesta
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
PoznámkyTato položka určuje největší zápornou opravu času v sekundách, kterou služba provede. Pokud služba určí, že je potřebná větší změna, zaznamená místo toho do protokolu událost. Zvláštní případ: -1 znamená vždy provést opravu času. Výchozí hodnota pro členy domény je 0xFFFFFFFF. Výchozí hodnota pro samostatné klienty a servery je 54 000 (15 hodin).
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Položka registru
MaxPollInterval
Cesta
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
PoznámkyTato položka určuje největší interval, v sekundách protokolu, povolený pro interval dotazování systému. Všimněte si, že zatímco systém musí provádět dotazování podle plánovaného intervalu, zprostředkovatel může odmítnout vytvoření ukázek na požádání. Výchozí hodnota pro členy domény je 10. Výchozí hodnota pro samostatné klienty a servery je 15.
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Položka registru
SpecialPollInterval
Cesta
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
PoznámkyTato položka určuje speciální interval dotazování (v sekundách) pro ručně nastavené druhé strany. Je-li povolen příznak SpecialInterval 0x1, použije služba W32Time tento interval dotazování místo intervalu dotazování určeného operačním systémem. Výchozí hodnota pro členy domény je 3 600. Výchozí hodnota pro samostatné klienty a servery je 604 800.
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Položka registru
MaxAllowedPhaseOffset
Cesta
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
PoznámkyTato položka určuje maximální posun v sekundách, pro který se služba W32Time pokusí o úpravu nastavení hodin počítače pomocí taktovací frekvence hodin. Bude-li posun větší než tato hodnota, nastaví služba W32Time hodiny počítače přímo. Výchozí hodnota pro členy domény je 300. Výchozí hodnota pro samostatné klienty a servery je 1.

Odkazy

Další informace o službě Systémový čas najdete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
884776 Konfigurace služby Systémový čas systému Windows proti velkému časovému posunu
816042 Postup při konfiguraci autoritativního časového serveru v systému Windows Server 2003
216734 Postup při konfiguraci autoritativního časového serveru v systému Windows 2000

Další informace o použití služby Systémový čas v doménové struktuře Windows Server 2003 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc773013(WS.10).aspx

Vlastnosti

ID článku: 314054 - Poslední aktualizace: 7. června 2013 - Revize: 9.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbsecurity kbhowto kbenv kbfsmo kbinfo kbmsifixme kbfixme KB314054

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com