พารามิเตอร์การกำหนดค่า TCP/IP และ NBT สำหรับ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314053 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้กำหนดพารามิเตอร์การรีจิสทรีทั้งหมดที่ใช้ในการกำหนดค่าโปรแกรมควบคุมโพรโทคอล Tcpip.sys tcpip.sys ใช้โปรโตคอเครือข่าย TCP/IP มาตรฐาน

ใช้งานชุดโปรแกรมโพรโทคอล TCP/IP สำหรับ Windows XP อ่านข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดจากรีจิสทรี ข้อมูลนี้ถูกเขียนไปยังรีจิสทรี โดยเครื่องมือ'เครือข่าย'ใน'แผงควบคุม'เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตั้ง บางข้อมูลนี้อยู่นอกจากนี้ให้ โดยบริการไคลเอ็นต์แบบไดนามิก Host Configuration Protocol (DHCP) ถ้ามีการเปิดใช้บริการไคลเอ็นต์ DHCP

ใช้งานของชุดโปรโตคอควรทำอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มากที่สุด โดยใช้เฉพาะข้อมูลการกำหนดค่าที่รวบรวม โดย DHCP และเครื่องมือ'เครือข่าย'ใน'แผงควบคุม' ค่าเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับทั้งหมดจัดโครงแบบด้านอื่น ๆ ของโพรโทคอลได้รับการเข้ารหัสในโปรแกรมควบคุม

อาจมีบางสถานการณ์ unusual ในการติดตั้งลูกค้าที่เป็นที่เหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเริ่มต้น การจัดการกรณีดังกล่าว พารามิเตอร์ของรีจิสทรีที่ไม่จำเป็นคุณสามารถสร้างการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นของส่วนประกอบบางอย่างของโปรแกรมควบคุมของโพรโทคอล

ข้อควรระวังนำไปใช้ Windows XP TCP/IP เป็น self-tuning มาก การปรับปรุงพารามิเตอร์ของรีจิสทรีโดยไม่ต้องการศึกษาระวังอาจลดประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์เหล่านี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้จากนั้น พิมพ์regeditในการOPENกล่อง
  2. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
  3. คลิกเพิ่มค่าในการแก้ไขพิมพ์ค่าที่คุณต้องการค่า เมนู และจากนั้น ตั้งค่าชนิดของค่าภายใต้ชนิดข้อมูล:.
  4. คลิกตกลง.
  5. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
  6. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงมีผล
พารามิเตอร์ TCP/IP ทั้งหมดที่มีค่ารีจิสทรีที่อยู่ภายใต้คีย์ย่อยอื่นที่สองของอย่างใดอย่างหนึ่ง
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
Tcpip\Parameters
Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
หมายเหตุ:รหัสสำหรับตัวปรับต่อมีอะแดปเตอร์เครือข่ายที่ TCP/IP ถูกผูกไว้กับ เมื่อต้องการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรหัสตัวปรับต่อและการเชื่อมต่อเครือข่าย ดู
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\ {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 } \ <id for="" adapter="">\Connection</id>
. กระบวนการชื่อ:ค่าในคีย์เหล่านี้แสดงชื่อที่เรียกง่ายสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้ในโฟลเดอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย ค่าต่างๆ ในคีย์เหล่านี้เป็นค่าเฉพาะในอะแดปเตอร์แต่ละตัว พารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีการกำหนดค่าคอนฟิก DHCP และค่าคอนฟิกแบบคงที่อาจมีหรือไม่มีก็ได้ โดยจะขึ้นกับคอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์ในการกำหนดค่าคอนฟิกเป็น DHCP และมีการระบุค่าแทนที่ตายตัวหรือไม่ คุณต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผล

พารามิเตอร์มาตรฐานที่คุณสามารถกำหนดค่า โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี

พารามิเตอร์ต่อไปนี้จะติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้น ด้วยเครื่องมือ'เครือข่าย'ใน'แผงควบคุม'ในระหว่างการติดตั้งคอมโพเนนต์ TCP/IP คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเพื่อปรับเปลี่ยน

DatabasePath
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_EXPAND_SZ - สายอักขระของอักขระ
ช่วงต้อง: มีผลบังคับใช้ Windows NT พาธไฟล์
เริ่มต้น: %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc
Description: This parameter specifies the path of the standard Internet database files (HOSTS, LMHOSTS, NETWORKS, PROTOCOLS). It is used by the Windows Sockets interface.
ForwardBroadcasts
Key: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Boolean
Valid Range: 0 or 1 (False or True)
Default: 0 (False)
Description: Forwarding of broadcasts is not supported. This parameter is ignored.
UseZeroBroadcast
Key: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
Value Type: REG_DWORD - Boolean
Valid Range: 0 or 1 (False or True)
Default: 0 (False)
Description: If this parameter is set to 1 (True), the IP will use zeros-broadcasts (0.0.0.0) instead of ones-broadcasts (255.255.255.255). Most computers use ones-broadcasts, but some computers that are derived from BSD implementations use zeros-broadcasts. Computers that use different broadcasts do not interoperate well on the same network.

Optional parameters that you can configure by using Registry Editor

Generally, these parameters do not exist in the registry. You can create them to modify the default behavior of the TCP/IP protocol driver.

ArpAlwaysSourceRoute
Key: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Boolean
Valid Range: 0,1 (False or True)
Default: 0 (False)
Description: If you set this parameter to 1, TCP/IP transmits ARP queries with source routing enabled on Token Ring networks. By default, the stack transmits ARP queries without source routing first and retries with source routing enabled if no reply was received.
ArpUseEtherSNAP
Key: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Boolean
Valid Range: 0,1 (False or True)
Default: 0 (False)
Description: If you set this parameter to 1, TCP/IP transmits Ethernet packets using 802.3 SNAP encoding. By default, the stack transmits packets in DIX Ethernet format. It will always receive both formats.
DefaultTTL
Key: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Number of
seconds/hops
Valid Range: 1-255
Default: 128 for Windows XP
Description: This parameter specifies the default Time To Live (TTL) value that is set in the header of outgoing IP packets. The TTL determines the maximum time that an IP packet can live in the network without reaching its destination. It is effectively a limit on the number of routers an IP packet can pass through before it is discarded.
EnableDeadGWDetect
Key: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Boolean
Valid Range: 0,1 (False, True)
Default: 1 (True)
Description: If you set this parameter to 1, TCP uses the Dead Gateway Detection feature. With this feature, TCP requests IP to change to a backup gateway if it retransmits a segment several times without receiving a response. Backup gateways may be defined in theขั้นสูงส่วนนี้TCP/IP configurationdialog box in the Network Control Panel.
EnablePMTUBHDetect
Key: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Boolean
Valid Range: 0,1 (False, True)
Default: 0 (False)
Description: If you set this parameter to 1 (True), TCP tries to detect "Black Hole" routers while doing Path MTU Discovery. A "Black Hole" router does not return ICMP Destination Unreachable messages when it must fragment an IP datagram with the Don't Fragment bit set. TCP must receive these messages to perform Path MTU Discovery. With this feature enabled, TCP will try to send segments without the Don't Fragment bit set if several retransmissions of a segment are unacknowledged. If the segment is acknowledged, the MSS will be decreased and the Don't Fragment bit will be set in future packets on the connection. Enabling black hole detection increases the maximum number of retransmissions that are performed for a particular segment.
EnablePMTUDiscovery
Key: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Boolean
Valid Range: 0,1 (False, True)
Default: 1 (True)
คำอธิบาย: ถ้าคุณกำหนดพารามิเตอร์นี้เป็น 1 (True), TCP พยายามค้นหาหน่วยการส่งข้อมูลสูงสุด (MTU หรือขนาดแพ็คเก็ตที่มากที่สุด) ผ่านเส้นทางไปยังโฮสต์ระยะไกล โดย discovering MTU ของเส้นทาง และการจำกัด TCP segments ขนาดนี้ TCP สามารถกำจัดการกระจายตัวของการที่เราเตอร์รวมทั้งเส้นทางที่เชื่อมต่อเครือข่าย ด้วย MTUs ที่แตกต่างกัน การกระจายตัวของ TCP ที่มีผลกับมากอัตราความเร็วและสาเหตุของเครือข่าย congestion ถ้าคุณกำหนดพารามิเตอร์นี้เป็น 0, MTU 576 ไบต์ถูกใช้สำหรับการเชื่อมต่อทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายย่อยเฉพาะที่
ForwardBufferMemory
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - จำนวนไบต์
ช่วงที่ใช้ได้::เครือข่าย MTU-บางที่เหมาะสม
ค่าที่น้อยกว่า 0xFFFFFFFF

เริ่มต้น: (พอสำหรับไบต์ 1480 fifty 74240
แพคเก็ต การปัดเศษคูณของ 256)
คำอธิบาย: จำนวนหน่วยความจำพารามิเตอร์นี้กำหนด IP จัดสรรในการเก็บข้อมูลของแพคเก็ตใช้ในคิวของแพคเก็ตใช้เราเตอร์ เมื่อมีเติมเนื้อที่บัฟเฟอร์นี้ เราเตอร์เริ่มต้นเพื่อยกเลิกการส่งข้อมูลที่สุ่มจากคิวของ แพคเก็ตบัฟเฟอร์ข้อมูลคิวกำลัง 256 ไบต์ในความยาว ดังนั้น ค่าของพารามิเตอร์นี้ต้องมีหลายของ 256 บัฟเฟอร์หลายอยู่เชนร่วมกันสำหรับการส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ส่วนหัวของ IP สำหรับแพคเก็ตถูกเก็บแยกต่างหาก พารามิเตอร์นี้ถูกละเว้น และบัฟเฟอร์ไม่ถูกปันส่วนถ้า IP เราเตอร์ไม่ได้เปิดใช้งาน
IGMPLevel
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - หมายเลข
ช่วงที่ถูกต้อง: 0,1,2
เริ่มต้น: 2
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้กำหนดด้วยว่าคอมพิวเตอร์สนับสนุน IP multicasting และมีส่วนร่วมในโพรโทคอการจัดการกลุ่มอินเทอร์เน็ต ระดับ 0 เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ไม่มีการสนับสนุนแบบหลายผู้รับ ระดับที่ 1 ที่คอมพิวเตอร์สามารถส่งเท่า IP แพ็คเก็ตแบบหลายผู้รับได้ ระดับที่ 2 ที่คอมพิวเตอร์สามารถส่ง IP แพ็คเก็ตแบบหลายผู้รับ และเข้าร่วมในการ IGMP การรับส่งข้อมูลแบบหลายผู้รับทั้งหมดได้
KeepAliveInterval
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาในมิลลิวินาที
ช่วงที่ถูกต้อง: 1 - 0xFFFFFFFF
ค่าเริ่มต้น: 1000 (หนึ่งวินาที)
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้กำหนดช่วงเวลาที่แยก keepalive retransmissions จนกว่าจะได้รับการตอบสนอง หลังจากที่ได้รับการตอบสนอง KeepAliveTime ควบคุมการหน่วงเวลาอีกจนกว่าจะส่งผ่าน keepalive ถัดไป การเชื่อมต่อถูกยกเลิกหลังจากจำนวน retransmissions ที่ระบุ โดย TcpMaxDataRetransmissions unanswered
KeepAliveTime
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาในมิลลิวินาที
ช่วงที่ถูกต้อง: 1 - 0xFFFFFFFF
ค่าเริ่มต้น: 7,200,000 (สองชั่วโมง)
คำอธิบาย: พารามิเตอร์การควบคุมถี่ TCP พยายามที่จะตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อที่ไม่ได้ใช้งานยังคงยังส่งแพคเก็ต keepalive ถ้าคอมพิวเตอร์ระยะไกลจะยังคงสามารถเข้าถึง และทำงาน คอมพิวเตอร์ระยะไกลให้ส่ง keepalive โดยค่าเริ่มต้น แพคเก็ต keepalive จะไม่ส่ง โปรแกรมสามารถเปิดใช้คุณลักษณะนี้ในการเชื่อมต่อ
mtu
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: หมายเลข REG_DWORD
ช่วงที่ถูกต้อง: 68-MTU ของเครือข่ายที่ขีดเส้นใต้
เริ่มต้น: 0xFFFFFFFF
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้แทนค่าเริ่มต้นสูงสุดส่งต่อหน่วย (MTU) สำหรับอินเทอร์เฟซของเครือข่าย MTU คือค่าขนาดแพ็คเก็ตสูงสุดเป็นไบต์ที่ส่งไปในเน็ตเวิร์กที่กำหนด ขนาดรวมทั้งส่วนหัวสำหรับการส่งข้อมูล ไอพีดาต้าแกรมอาจใช้หลายแพ็คเก็ต ค่าที่มากกว่าค่าดีฟอลต์สำหรับเน็ตเวิร์กส่งผลให้การส่งใช้ค่า MTU ดีฟอลต์ ค่าที่น้อยกว่า 68 ทำให้การส่งใช้ MTU เป็น 68
NumForwardPackets
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: หมายเลข REG_DWORD
ช่วงที่ถูกต้อง: 1-ค่าบางอย่างเหมาะสม
น้อยกว่า 0xFFFFFFFF
เริ่มต้น: 50
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้กำหนดหมายเลขของส่วนหัวแพคเก็ต IP ที่ถูกปันส่วนสำหรับคิวแพคเก็ตใช้เราเตอร์ เมื่อหัวข้อทั้งหมดใช้ เราเตอร์เริ่มต้นเพื่อยกเลิกการส่งข้อมูลที่สุ่มจากคิว ค่านี้ควรจะน้อยใหญ่ค่า ForwardBufferMemory หาร ด้วยข้อมูลขนาดสูงสุดของ IP ของเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อกับเราเตอร์ ค่านี้ต้องไม่มากกว่าค่า ForwardBufferMemory หาร ด้วย 256 ได้เนื่องจากมีอย่างน้อย 256 ไบต์บัฟเฟอร์ที่ส่งต่อหน่วยความจำที่ใช้สำหรับแต่ละแพ็คเก็ต หมายเลขที่ดีที่สุดของแพ็คเก็ตที่ส่งต่อสำหรับขนาด ForwardBufferMemory เฉพาะขึ้นอยู่กับชนิดของปริมาณการใช้งานที่ดำเนินการบนเครือข่าย และจะเป็นบริเวณระหว่างสองค่าเหล่านี้ พารามิเตอร์นี้ถูกละเว้น และส่วนหัวไม่ถูกปันส่วนหากเราเตอร์ไม่ได้เปิดใช้งาน
TcpMaxConnectRetransmissions
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - หมายเลข
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 - 0xFFFFFFFF
เริ่มต้น: 2
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้กำหนดจำนวนครั้งที่ว่า TCP retransmits ขอการเชื่อมต่อ (SYN) ก่อนที่จะยกเลิกความพยายามในการทำงานนี้ การหมดเวลา retransmission doubled กับแต่ละ retransmission successive ในความพยายามในการเชื่อมต่อเฉพาะ ค่าหมดเวลาเริ่มต้นเป็นสามวินาที
TcpMaxDataRetransmissions
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - หมายเลข
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 - 0xFFFFFFFF
เริ่มต้น: 5
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ควบคุมจำนวนครั้งที่ TCP retransmits เซ็กเมนต์มีข้อมูลส่วนบุคคล(เชื่อมไม่ใช่แบบต่อเซ็กเมนต์) ก่อนที่จะ aborts การเชื่อมต่อ การหมดเวลา retransmission คือ doubled กับแต่ละ retransmission successive บนการเชื่อมต่อ จะถูกตั้งค่าใหม่เมื่อมีการตอบสนองต่อ ค่าหมดเวลาพื้นฐานถูกกำหนดตามเวลาที่ round-trip measured บนการเชื่อมต่อแบบไดนามิก
TcpNumConnections
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - หมายเลข
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 - 0xfffffe
เริ่มต้น: 0xfffffe
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้จำกัดจำนวนสูงสุดของการเชื่อมต่อที่ TCP สามารถให้เปิดในเวลาเดียวกัน
TcpTimedWaitDelay
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาเป็นวินาที
ช่วงต้อง: 30-300 (ฐานสิบ)
ค่าเริ่มต้น: 0x78 (120 ฐานสิบ)
Description: This parameter determines the time that a connection stays in the TIME_WAIT state when it is closing. As long as a connection is in the TIME_WAIT state, the socket pair cannot be re-used. This is also known as the "2MSL" state. According to RFC793, the value should be two times the maximum segment lifetime on the network. See RFC793 for more information.

หมายเหตุ:In Microsoft Windows 2000, the default value is 240 seconds. For Windows XP and Microsoft Windows Server 2003, the default was changed to 120 seconds for the IPv4 stack to increase performance. The default value for the IPv6 stack is 240 seconds.
TcpUseRFC1122UrgentPointer
คีย์: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Boolean
Valid Range: 0,1 (False, True)
Default: 0 (False)
Description: This parameter determines whether TCP uses the RFC 1122 specification for urgent data or the mode that is used by BSD-derived computers. The two mechanisms interpret the urgent pointer in the TCP header and the length of the urgent data differently. They are not interoperable. By default, Windows XP uses the BSD mode.
TcpWindowSize
คีย์: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Number of bytes
Valid Range: 0 - 0xFFFF
Default: The smaller of 0xFFFF
OR
(The larger of four times the maximum TCP data size on the network
OR
8192 rounded up to an even multiple of the network TCP data size.)
The default is 8760 for Ethernet.
Description: This parameter determines the maximum TCP receive window size of the computer. The receive window specifies the number of bytes a sender can transmit without receiving an acknowledgment. Generally, larger receive windows improve performance over high (delay * bandwidth) networks. For highest efficiency, the receive window must be an even multiple of the TCP Maximum Segment Size (MSS).

Parameters that are configurable from the properties of a network connection

พารามิเตอร์ต่อไปนี้จะถูกสร้าง และปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ โดยคุณสมบัติการเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซถึงข้อมูลที่กำหนดให้ผู้ใช้ คุณไม่มีการกำหนดค่าในรีจิสทรีโดยตรง

DefaultGateway
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: REG_MULTI_SZ - รายชื่อของจุดทศนิยม ip แอดเดรส
ช่วงต้อง: มีชุดของที่อยู่ IP ที่ถูกต้อง
เริ่มต้น: ไม่มี
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุรายการ gateways ไปยังเส้นทางแพคเก็ตที่ไม่ได้ destined สำหรับเครือข่ายย่อย ที่คอมพิวเตอร์กำลังเชื่อมต่อโดยตรง และที่ไม่มีกระบวนการผลิตเฉพาะ พารามิเตอร์นี้แทนพารามิเตอร์ DhcpDefaultGateway
โดเมน
คีย์: Tcpip\Parameters
ชนิดของค่า: REG_SZ - สายอักขระของอักขระ
ช่วงต้อง: มีผลบังคับใช้ชื่อโดเมน DNS
เริ่มต้น: ไม่มี
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุ DNS ชื่อคอมพิวเตอร์โดเมน ซึ่งจะถูกใช้ โดยอินเทอร์เฟซ Windows Sockets
EnableDhcp
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: REG_DWORD - Boolean
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 หรือ 1 (เท็จหรือ True)
ค่าเริ่มต้น: 0 (เท็จ)
คำอธิบาย: ถ้ามีการตั้งค่าพารามิเตอร์นี้เป็น 1 (True), บริการไคลเอ็นต์ DHCP พยายามที่จะใช้ DHCP การกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ IP แรกบนการ์ดเชื่อมต่อ
ชื่อโฮสต์
คีย์: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_SZ - Character string
Valid Range: Any valid DNS hostname
Default: The computer name of the computer
Description: This parameter specifies the DNS hostname of the computer that will be returned by theชื่อโฮสต์คำสั่ง
IPAddress
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
Value Type: REG_MULTI_SZ - List of dotted- decimal IP addresses
Valid Range: Any set of valid IP addresses
Default: None
Description: This parameter specifies the IP addresses of the IP interfaces to be bound to the adapter. If the first address in the list is 0.0.0.0, the primary interface on the adapter will be configured from DHCP. A computer with more than one IP interface for an adapter is known as "logically multihomed." There must be a valid subnet mask value in the SubnetMask parameter for each IP address that is specified in this parameter.
IPEnableRouter
คีย์: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Boolean
Valid Range: 0 or 1 (False or True)
Default: 0 (False)
Description: Setting this parameter to 1 (True) causes the computer to route IP packets between the networks that it is connected to.
NameServer
คีย์: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_SZ - A space delimited list of dotted decimal IP addresses
Valid Range: Any set of valid IP address
Default: None (Blank)
Description: This parameter specifies the DNS name servers to be queried by Windows Sockets to resolve names.
SearchList
คีย์: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_SZ - Delimited list of DNS domain name suffixes
Valid Range: Any set of valid DNS domain name suffixes
Valid Range: Any set of valid DNS domain name suffixes
Default: None
Description: This parameter specifies a list of domain name suffixes to append to a name to be resolved by the DNS if resolution of the unadorned name fails. By default, the value of the Domain parameter is appended only. This parameter is used by the Windows Sockets interface.
SubnetMask
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
Value Type: REG_MULTI_SZ - List of dotted decimal IP addresses
Valid Range: Any set of valid IP addresses.
Default: None
Description: This parameter specifies the subnet masks to be used with the IP interfaces bound to the adapter. If the first mask in the list is 0.0.0.0, the primary interface on the adapter will be configured by DHCP. There must be a valid subnet mask value in this parameter for each IP address that is specified in the IPAddress parameter.

Non-configurable parameters

The following parameters are created and used internally by the TCP/IP components. They should never be modified by using Registry Editor. They are listed here for reference only.

DhcpDefaultGateway
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
Value Type: REG_MULTI_SZ - List of dotted decimal IP addresses
Valid Range: Any set of valid IP addresses
Default: None
Description: This parameter specifies the list of default gateways to route packets that are not destined for a subnet that the computer is directly connected to, and that do not have a more specific route. This parameter is written by the DHCP client service, if enabled. This parameter is overridden by a valid DefaultGateway parameter value.
DhcpIPAddress
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
Value Type: REG_SZ - Dotted decimal IP address
Valid Range: Any valid IP address
Default: None
Description: This parameter specifies the DHCP-configured IP address for the interface. If the IPAddress parameter contains a first value other than 0.0.0.0, that value will override this parameter.
DhcpNameServer
คีย์: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_SZ - A space delimited list of dotted decimal IP addresses
Valid Range: Any set of valid IP address
Default: None
Description: This parameter specifies the DNS name servers to be queried by Windows Sockets to resolve names. It is written by the DHCP client service, if enabled. The NameServer parameter overrides this parameter.
DhcpServer
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
Value Type: REG_SZ - Dotted decimal IP address
Valid Range: Any valid IP address
Default: None
Description: This parameter specifies the IP address of the DHCP server that granted the lease on the IP address in the DhcpIPAddress parameter.
DhcpSubnetMask
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
Value Type: REG_SZ - Dotted decimal IP subnet mask
Valid Range: Any subnet mask that is valid for the configured IP address
Default: None
Description: This parameter specifies the DHCP-configured subnet mask for the address that is specified in the DhcpIPAddress parameter.
IPInterfaceContext
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ค่าชนิด: REG_DWORD
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 - 0xFFFFFFFF
Default: None
Description: This parameter is written by the TCP/IP driver for use by the DHCP client service.
Lease
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาเป็นวินาที
ช่วงที่ถูกต้อง: 1 - 0xFFFFFFFF
Default: None
Description: This parameter is used by the DHCP client service to store the time (in seconds) that the lease on the IP address for this adapter is valid for.
LeaseObtainedTime
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
Value Type: REG_DWORD - Absolute time in seconds since midnight of 1/1/70
ช่วงที่ถูกต้อง: 1 - 0xFFFFFFFF
Default: None
Description: This parameter is used by the DHCP client service to store the time that the lease on the IP address for this adapter obtained.
LeaseTerminatesTime
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
Value Type: REG_DWORD - Absolute time in seconds since midnight of 1/1/70
ช่วงที่ถูกต้อง: 1 - 0xFFFFFFFF
Default: None
Description: This parameter is used by the DHCP client service to store the time that the lease on the IP address for this adapter expires.
LLInterface
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
Value Type: REG_SZ - NT device name
Valid Range: A valid NT device name
Default: Empty string (Blank)
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ถูกใช้ในการโดยตรง IP การผูกโพรโทคอลชั้นการเชื่อมโยงอื่นนอกเหนือจากโมดูล ARP อยู่แล้วภายใน ค่าของพารามิเตอร์เป็นชื่อของอุปกรณ์ที่ IP ผูกควรใช้ Windows NT ใช้พารามิเตอร์นี้ร่วมกับคอมโพเนนต์ RAS การเช่นนี้
t1
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาที่แบบเต็มในหน่วยวินาทีตั้งแต่เที่ยงคืนของ 1/1/70
ช่วงที่ถูกต้อง: 1 - 0xFFFFFFFF
เริ่มต้น: ไม่มี
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ถูกใช้ โดยบริการไคลเอ็นต์ DHCP เพื่อเก็บครั้งที่บริการครั้งแรกจะลองเพื่อต่ออายุ lease บนอยู่ IP สำหรับการ์ดเชื่อมต่อ การต่ออายุ lease เขาบริการติดต่อเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ lease
t2
คีย์: Tcpip\Parameters\Interfaces\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาที่แบบเต็มในหน่วยวินาทีตั้งแต่เที่ยงคืนของ 1/1/70
ช่วงที่ถูกต้อง: 1 - 0xFFFFFFFF
เริ่มต้น: ไม่มี
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ถูกใช้ โดยบริการไคลเอ็นต์ DHCP เพื่อเก็บครั้งที่บริการจะพยายามต่ออายุ lease บนอยู่ IP สำหรับการ์ดเชื่อมต่อ เมื่อต้องการต่ออายุ lease บริการกระจายการร้องขอการต่ออายุ เวลา T2 ควรสามารถเข้าถึงได้เฉพาะเมื่อการบริการไม่สามารถต่ออายุ lease กับเซิร์ฟเวอร์เดิม

nbt

all the NBT parameters are registry values that are located under one of two different subkeys of
HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Services

Netbt\Parameters
Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
โดย:รหัสสำหรับตัวปรับต่อrepresents the network adapter that NBT is bound to. The relationship between an Adapter ID and Network Connection can be determined by examining HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\รหัสสำหรับตัวปรับต่อ\Connection. The Name value in these keys provides the name that is used for a network connection used in the Network Connections folder. Values under the latter keys are specific to each adapter. If the computer is configured through DHCP, a change in parameters takes effect if the commandipconfig / การต่ออายุis issued in a command shell. Otherwise, you must restart the computer for a change in any of these parameters to take effect.

Standard parameters configurable from Registry Editor

The following parameters are installed with default values by the Network tool in Control Panel during the installation of the TCP/IP components. They may be modified by using Registry Editor (Regedit.exe).

BcastNameQueryCount
Key: Netbt\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Count
Valid Range: 1 to 0xFFFF
Default: 3
Description: This value determines the number of times NetBT broadcasts a query for a particular name without receiving a response.
BcastQueryTimeout
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาในมิลลิวินาที
Valid Range: 100 to 0xFFFFFFFF
Default: 0x2ee ( 750 decimal)
Description: This value determines the time interval between successive broadcast name queries for the same name.
CacheTimeout
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาในมิลลิวินาที
Valid Range: 60000 to 0xFFFFFFFF
Default: 0x927c0 ( 600000 milliseconds = 10 minutes)
Description: This value determines the time interval that names are cached for in the remote name table.
NameServerPort
Key: Netbt\Parameters
Value Type: REG_DWORD - UDP port number
Valid Range: 0 - 0xFFFF
Default: 0x89
Description: This parameter determines the destination port number that NetBT sends packets to that are related to name service, such as name queries and name registrations to WINS. The Microsoft WINS listens on port 0x89. NetBIOS name servers from other vendors can listen on different ports.
NameSrvQueryCount
Key: Netbt\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Count
Valid Range: 0 - 0xFFFF
Default: 3
Description: This value determines the number of times NetBT sends a query to a WINS server for a specified name without receiving a response.
NameSrvQueryTimeout
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาในมิลลิวินาที
Valid Range: 100 - 0xFFFFFFFF
Default: 1500 (1.5 seconds)
Description: This value determines the time interval between successive name queries to WINS for a particular name.
SessionKeepAlive
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาในมิลลิวินาที
Valid Range: 60,000 - 0xFFFFFFFF
Default: 3,600,000 (1 hour)
Description: This value determines the time interval between keepalive transmissions on a session. Setting the value to 0xFFFFFFF disables keepalives.
Size/Small/Medium/Large
Key: Netbt\Parameters
ค่าชนิด: REG_DWORD
Valid Range: 1, 2, 3 (Small, Medium, Large)
Default: 1 (Small)
Description: This value determines the size of the name tables that are used to store local and remote names. Generally, Small is adequate. If the computer is acting as a proxy name server, the value is automatically set to Large to increase the size of the name cache hash table. Hash table buckets are sized as follows: Large: 256 Medium: 128 Small: 16

Optional parameters configurable from Registry Editor

These parameters generally do not exist in the registry. They may be created to modify the default behavior of the NetBT protocol driver.

BroadcastAddress
Key: Netbt\Parameters
Value Type: REG_DWORD - Four byte, little- endian encoded IP address
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 - 0xFFFFFFFF
Default: The ones-broadcast address for each network.
Description: This parameter can be used to force NetBT to use a specific address for all broadcast name-related packets. By default, NetBT uses the ones-broadcast address that is appropriate for each net (that is, for a network of 11.101.0.0 with a subnet mask of 255.255.0.0, the subnet broadcast address would be 11.101.255.255). This parameter would be set, for example, if the network uses the zeros-broadcast address (set by using the UseZeroBroadcast TCP/IP parameter). The appropriate subnet broadcast address would then be 11.101.0.0 in the earlier example. This parameter would then be set to 0x0b650000. This parameter is global and is used on all subnets that NetBT is bound to.
EnableProxy
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - Boolean
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 หรือ 1 (เท็จหรือ True)
ค่าเริ่มต้น: 0 (เท็จ)
Description: If this value is set to 1 (True), the computer acts as a proxy name server for the networks that NBT is bound to. A proxy name server answers broadcast queries for names that it has resolved through WINS. With a proxy name server, a network of B-node implementations can connect to servers on other subnets that are registered with WINS.
EnableProxyRegCheck
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - Boolean
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 หรือ 1 (เท็จหรือ True)
ค่าเริ่มต้น: 0 (เท็จ)
Description: If this parameter is set to 1 (True), the proxy name server sends a negative response to a broadcast name registration if the name is already registered with WINS or is in the proxy's local name cache with a different IP address. The hazard of enabling this feature is that it prevents a computer from changing its IP address as long as WINS has a mapping for the name. Therefore, it is disabled by default.
InitialRefreshT.O.
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาในมิลลิวินาที
Valid Range: 960000 - 0xFFFFFFF
Default: 960000 (16 minutes)
Description: This parameter specifies the initial update timeout used by NBT during name registration. NBT tries to contact the WINS servers at 1/8th of this time interval when it is first registering names. When it receives a successful registration response, that response contains the new update interval to use.
LmhostsTimeout
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาในมิลลิวินาที
ช่วงที่ถูกต้อง: 1000 - 0xFFFFFFFF
ค่าเริ่มต้น: 6000 (6 วินาที)
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ระบุค่าหมดเวลาสำหรับการสอบถามชื่อ LMHOSTS และ DNS ตัวจับเวลาที่มี granularity ของค่าการหมดเวลา ดังนั้น การหมดเวลาที่แท้จริงอาจมีค่ามากเท่าที่สองครั้ง
MaxDgramBuffering
คีย์: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - จำนวนของไบต์
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 - 0xFFFFFFFF
ค่าเริ่มต้น: 0x20000 (128 Kb)
Description: This parameter specifies the maximum memory that NetBT dynamically allocates for all outstanding datagram sends. After this limit is reached, additional sends will fail because the available resources are not sufficient resources.
NodeType
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - หมายเลข
Valid Range: 1,2,4,8 (B-node, P-node, M-node, H-node)
Default: 1 or 8 based on the WINS server configuration
Description: This parameter determines what methods NetBT uses to register and resolve names. A B-node computer uses broadcasts. A P-node computer uses only point- to-point name queries to a name server (WINS). An M-node computer broadcasts first, and then queries the name server. An H-node computer queries the name server first, and then broadcasts. Resolution through LMHOSTS or DNS follows these methods. If this key is present, it will override the DhcpNodeType key. If neither key is present, the computer uses B-node if there are no WINS servers configured for the network. The computer uses H-node if there is at least one WINS server configured.
RandomAdapter
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - Boolean
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 หรือ 1 (เท็จหรือ True)
ค่าเริ่มต้น: 0 (เท็จ)
Description: This parameter applies to a multihomed host only. If it is set to 1 (True), NetBT will randomly select the IP address to put in a name query response from all its bound interfaces. Frequently, the response contains the address of the interface that the query arrived on. This feature would be used by a server with two interfaces on the same network for load balancing.
RefreshOpCode
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - หมายเลข
Valid Range: 8, 9
Default: 8
Description: This parameter forces NetBT to use a specific opcode in name update packets. The specification for the NetBT protocol is somewhat ambiguous in this area. Although the default of 8 that is used by Microsoft implementations appears to be the intended value, some other implementations, such as those by Ungermann-Bass, use the value 9. Two implementations must use the same opcode to interoperate.
SingleResponse
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - Boolean
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 หรือ 1 (เท็จหรือ True)
ค่าเริ่มต้น: 0 (เท็จ)
Description: This parameter applies to a multihomed host only. If this parameter is set to 1 (True), NBT will only supply an IP address from one of its bound interfaces in name query responses. By default, the addresses of all bound interfaces are included.
WinsDownTimeout
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - เวลาในมิลลิวินาที
Valid Range: 1000 - 0xFFFFFFFF
Default: 15,000 ( 15 seconds)
Description: This parameter determines the time that NBT waits before again trying to use WINS after it does not contact any WINS server. With this feature, computers that are temporarily disconnected from the network can proceed through boot processing without waiting to time out each WINS name registration or query individually.

Parameters configurable from the Connection Properties

The following parameters can be set through the Connection Properties from the Network Connections folder. You do not have to configure them directly.

EnableDns
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - Boolean
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 หรือ 1 (เท็จหรือ True)
ค่าเริ่มต้น: 0 (เท็จ)
Description: If this value is set to 1 (True), NBT queries the DNS for names that cannot be resolved by WINS, broadcast, or the LMHOSTS file.
EnableLmhosts
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - Boolean
ช่วงที่ถูกต้อง: 0 หรือ 1 (เท็จหรือ True)
Default: 1 (True)
Description: If this value is set to 1 (True), NBT searches the LMHOSTS file, if it exists, for names that cannot be resolved by WINS or broadcast. By default, there is no LMHOSTS file database directory (specified by Tcpip\Parameters\DatabasePath). Therefore, NBT takes no action. This value is written by the Advanced TCP/IP configuration under the Network tool in Control Panel.
NameServer
Key: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
Value Type: REG_SZ - Dotted decimal IP address (for example,11.101.1.200)
Valid Range: Any valid IP address
Default: blank ( no address )
Description: This parameter specifies the IP address of the primary WINS server. If this parameter contains a valid value, it overrides the DHCP parameter of the same name.
NameServerBackup
Key: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
Value Type: REG_SZ - Dotted decimal IP address (for example, 11.101.1.200)
Valid Range: Any valid IP address.
Default: blank ( no address )
Description: This parameter specifies the IP address of the backup WINS server. If this parameter contains a valid value, it overrides the DHCP parameter of the same name.
ScopeId
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_SZ - สายอักขระของอักขระ
Valid Range: Any valid DNS domain name consisting of two dot-separated parts, or a "*".
เริ่มต้น: ไม่มี
Description: This parameter specifies the NetBIOS name scope for the node. This value must not start with a period. If this parameter contains a valid value, it will override the DHCP parameter of the same name. A blank value (empty string) will be ignored. Setting this parameter to the value "*" indicates a null scope and will override the DHCP parameter.

Non-configurable parameters

The following parameters are created and used internally by the NetBT components. They should never be modified by using Registry Editor. They are listed here for reference only.

DhcpNameServer
Key: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
Value Type: REG_SZ - Dotted decimal IP address (for example, 11.101.1.200)
Valid Range: Any valid IP address
เริ่มต้น: ไม่มี
Description: This parameter specifies the IP address of the primary WINS server. It is written by the DHCP client service, if enabled. A valid NameServer value will override this parameter.
DhcpNameServerBackup
Key: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_รหัสสำหรับตัวปรับต่อ
Value Type: REG_SZ - Dotted decimal IP address (for example, 11.101.1.200)
Valid Range: Any valid IP address
เริ่มต้น: ไม่มี
Description: This parameter specifies the IP address of the backup WINS server. It is written by the DHCP client service, if enabled. A valid BackupNameServer value will override this parameter.
DhcpNodeType
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_DWORD - หมายเลข
Valid Range: 1 - 8
Default: 1
Description: This parameter specifies the NBT node type. It is written by the DHCP client service, if enabled. A valid NodeType value will override this parameter. See the entry for NodeType for a complete description.
DhcpScopeId
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_SZ - สายอักขระของอักขระ
Valid Range: a dot-separated name string such as "microsoft.com"
เริ่มต้น: ไม่มี
Description: This parameter specifies the NetBIOS name scope for the node. It is written by the DHCP client service, if enabled. This value must not start with a period. See the entry for ScopeId for more information.
NbProvider
Key: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_SZ - สายอักขระของอักขระ
ช่วงที่ถูกต้อง: _tcp
เริ่มต้น: _tcp
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ถูกใช้ภายใน โดยคอมโพเนนต์ RPC ค่าเริ่มต้นไม่ควรเปลี่ยนแปลง
TransportBindName
คีย์: Netbt\Parameters
ชนิดของค่า: REG_SZ - สายอักขระของอักขระ
ช่วงที่ถูกต้อง: n/a
เริ่มต้น: \Device\
คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ถูกใช้ภายในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค่าเริ่มต้นไม่ควรเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314053 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbsyssettings kbregistry kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB314053 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314053

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com