วิธีการสร้าง หรือย้ายแค็ตตาล็อกส่วนกลางใน Windows Server 2003, Windows 2000 หรือ Small Business Server 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 313994 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสร้างเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางใหม่ ซึ่งอาจจำเป็นในกรณีที่คุณต้องการให้เซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางที่เพิ่มเติม (เช่นการสนับสนุน Exchange 2000 หมุนออก) หรือ ถ้าคุณต้องการย้ายบทบาทของเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางไปยังตัวควบคุมโดเมนที่แตกต่างกันได้

อาจมี occasions เมื่อจำเป็นในการสร้างแค็ตตาใหม่ทั้งหมดล็อก เพื่อแทนรายการมีอยู่ หรือเพิ่มแค็ตตาล็อกส่วนกลางใหม่ Microsoft แนะนำวิธีการต่อไปนี้:
 1. สร้างแค็ตตาล็อกส่วนกลางใหม่บนตัวควบคุมโดเมนที่สอง
 2. รอสักครู่สำหรับบัญชีผู้ใช้และข้อมูลเค้าร่างให้ทำซ้ำในแค็ตตาล็อกส่วนกลางใหม่ สำหรับโดเมนเดียว อยู่ straightforward ค่อนข้าง สำหรับเครือข่ายโดเมนหลาย การจำลองแบบเต็มจะใช้เวลาเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเครือข่าย แค็ตตาล็อกส่วนกลางใหม่จะถูกสร้างขึ้น โดยปกติการจำลองแบบไดเรกทอรี Active (AD) และ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของฟอเรสต์ AD ของคุณ การจำลองแบบนี้อาจใช้เวลา considerable
 3. ลบแค็ตตาล็อกส่วนกลางจากโดเมนคอนโทรลเลอร์เดิมที่ (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้):
โดยค่าเริ่มต้น Windows 2000 จะเพียงทำแค็ตตาล็อกสากลบนตัวควบคุมโดเมนแรกในแต่ละฟอเรสต์ AD

การสร้างเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางที่เพิ่มเติม หรือย้ายแค็ตตาล็อกส่วนกลางจากตัวควบคุมโดเมนหนึ่งไปยังอีก คุณจำเป็นต้องทำการกระทำเหล่านี้ด้วยตนเอง

วิธีการสร้างแค็ตตาล็อกส่วนกลางใหม่บนเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางปลายทาง

เมื่อต้องการสร้างแค็ตตาล็อกส่วนกลางใหม่:
 1. ในควบคุมโดเมนที่ที่คุณต้องการให้แค็ตตาล็อกส่วนกลางใหม่ เริ่มต้นไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และสแน็ปอิน Services เมื่อต้องการเริ่มต้นสแนปอิน คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และบริการ.
 2. ในคอนโซลทรี คลิกสองครั้งไซต์แล้ว คลิกสองครั้งsitename.
 3. คลิกสองครั้งเซิร์ฟเวอร์คลิกตัวควบคุมโดเมนของคุณ คลิกขวาการตั้งค่า ntdsแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. ในการทั่วไปแท็บ คลิกเพื่อเลือกนั้นแค็ตตาล็อกส่วนกลางกล่องกาเครื่องหมายการกำหนดบทบาทของแค็ตตาล็อกส่วนกลางไปยังเซิร์ฟเวอร์นี้
 5. เริ่มต้นตัวควบคุมโดเมน
หมายเหตุ:อนุญาตการใช้เวลาเพียงพอสำหรับบัญชีผู้ใช้และข้อมูลเค้าร่างให้ทำซ้ำไปยังเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางใหม่ก่อนที่คุณลบแค็ตตาล็อกส่วนกลางจากตัวควบคุมโดเมนเดิม

เหตุการณ์ 1119 อาจถูกบันทึกไว้ในบริการไดเรกทอรีล็อกใน Event Viewer ด้วยคำอธิบายที่ระบุว่า คอมพิวเตอร์อยู่ในขณะนี้โฆษณาเองเป็นเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง

ในโดเมน Windows 2000 กับตัวควบคุมโดเมนเดียวเท่านั้น ให้คุณกำหนดบทบาท ของแค็ตตาล็อกส่วนกลาง และ ของงานหลัก (ยืดหยุ่นเรียกอีกอย่างว่าการดำเนินงานหลักเดียวหรือ FSMO) กับตัวควบคุมโดเมนเดียวกันโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในโดเมนที่มีหลายโดเมนคอนโทรลเลอร์ โดยเฉพาะใน forests กับโดเมนหลาย คุณจำเป็นต้องคำนึงถึงตำแหน่งของ role เหล่านี้ก่อนที่คุณกำหนดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
223346วาง fsmo และ Optimization บนโดเมน 2000 ของ Windows

วิธีลบแค็ตตาล็อกส่วนกลางจากเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางเดิม

เมื่อต้องการลบแค็ตตาล็อกส่วนกลางจากตัวควบคุมโดเมนต้นฉบับ:
 1. ในควบคุมโดเมนที่คุณต้องการเอาออกแค็ตตาล็อกส่วนกลาง เริ่มต้นไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และสแน็ปอิน Services เมื่อต้องการเริ่มต้นสแนปอิน คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และบริการ.
 2. ในคอนโซลทรี คลิกสองครั้งไซต์แล้ว คลิกสองครั้งsitename.
 3. คลิกสองครั้งเซิร์ฟเวอร์คลิกตัวควบคุมโดเมนของคุณ คลิกขวาการตั้งค่า ntdsแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. ในการทั่วไปแท็บ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นแค็ตตาล็อกส่วนกลางกล่องกาเครื่องหมายเพื่อลบบทบาทของแค็ตตาล็อกส่วนกลางจากเซิร์ฟเวอร์นี้
 5. เริ่มต้นตัวควบคุมโดเมน
หมายเหตุ:อนุญาตการใช้เวลาเพียงพอสำหรับบัญชีผู้ใช้และข้อมูลเค้าร่างให้ทำซ้ำไปยังเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางใหม่ก่อนที่คุณลบแค็ตตาล็อกส่วนกลางจากตัวควบคุมโดเมนเดิม

ถ้าคุณสร้างเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางที่เพิ่มเติม ซึ่งอาจมีการตอบสนอง quicker การสอบถามผู้ใช้ การอย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปิดใช้งานตัวควบคุมโดเมนเพิ่มเติมที่เป็นเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง นี้อาจเพิ่มการทำแบบจำลองการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำลองแบบไดเรกทอรีใน Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
199174Directory replication basics for Windows 2000

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about the global catalog, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
257203Common default attributes set for Active Directory and global catalog
232517Global catalog attributes and replication properties
229662How to control what data is stored in the global catalog
248717How to modify attributes that replicate to the global catalog
199174Directory replication basics for Windows 2000
229896Using Repadmin.exe to troubleshoot Active Directory replication

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 313994 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
Keywords: 
kbenv kbhowtomaster kbnetwork kbmt KB313994 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:313994

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com