วิธีใช้คำสั่ง AT เพื่อกำหนดตารางเวลางานต่างๆ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 313565 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ใน Windows 2000 คุณสามารถใช้เครื่องมือตัวกำหนดเวลางานใน'แผงควบคุม'เพื่อจัดกำหนดการงาน คุณยังสามารถใช้การเวลาคำสั่งการจัดกำหนดการงานด้วยตนเอง บทความนี้อธิบายวิธีใช้นี้เวลาคำสั่ง เพื่อสร้าง และ การยกเลิกการจัดกำหนดการงาน

ภาพรวมของคำสั่ง AT จะ

คุณสามารถใช้ได้เวลาคำสั่งเพื่อกำหนดให้มีคำสั่ง สคริปต์ หรือโปรแกรมที่เรียกใช้ระบุวันและเวลา คุณยังสามารถใช้คำสั่งนี้เพื่อดูงานที่กำหนดเวลาไว้ที่มีอยู่

เมื่อต้องการใช้การเวลาคำสั่ง ตัวกำหนด เวลางานที่ต้องทำงานการบริการ และคุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิกของกลุ่ม Administrators ของเครื่อง เมื่อคุณใช้การเวลาคำสั่งเพื่อสร้างงาน คุณต้องกำหนดงานได้เพื่อที่จะเรียกใช้ในบัญชีผู้ใช้เดียวกัน

กระบวนการเวลาคำสั่งใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
at \\computername time/ interactive|/ every::วันที่,.../ next::วันที่,...คำสั่ง
at \\computername id/delete|/delete/yes
รายการต่อไปนี้อธิบายถึงพารามิเตอร์ที่คุณสามารถใช้กับเวลาคำสั่ง:
 • \\computername: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุคอมพิวเตอร์ระยะไกล ถ้าคุณไม่ใช้พารามิเตอร์นี้ งานจะรันบนคอมพิวเตอร์เฉพาะ ตามกำหนดเวลา
 • เวลา: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุเวลาเมื่องานไม่เรียกใช้ มีระบุเวลาเป็นชั่วโมง:นาทีขึ้นกับนาฬิกา 24 ชั่วโมง ตัวอย่าง 0:00 แสดงถึงเที่ยงคืน และ 20:30 แทน 8:30 น.
 • / interactive: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่ออนุญาตให้งานในการโต้ตอบกับเดสก์ท็อปของผู้ใช้เข้าสู่ระบบในขณะเรียกใช้งาน
 • / every::วันที่,...: ใช้พารามิเตอร์นี้จะกำหนดเวลางานจะรันในวันที่ระบุหรือจำนวนวันของสัปดาห์หรือเดือน ตัวอย่างเช่น ทุกวันศุกร์ หรือวัน eighth ของทุกเดือน ระบุวันที่เป็นวันในสัปดาห์อย่าง น้อยหนึ่งรายการ (ใช้ตัวย่อต่อไปนี้: M, T, W, Th, F, S, Su) หรืออย่าง น้อยหนึ่งวันที่ของเดือน (ใช้หมายเลข 1 ถึง 31) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อคั่นรายการวันหลาย ถ้าคุณไม่ใช้พารามิเตอร์นี้ งานถูกจัดกำหนดการให้รันในวันปัจจุบัน
 • / next::วันที่,...: ใช้พารามิเตอร์นี้จะกำหนดเวลางานจะรันในเหตุการณ์ถัดไปของวัน (ตัวอย่าง วันจันทร์ถัดไป) ระบุวันที่เป็นวันในสัปดาห์อย่าง น้อยหนึ่งรายการ (ใช้ตัวย่อต่อไปนี้: M, T, W, Th, F, S, Su) หรืออย่าง น้อยหนึ่งวันที่ของเดือน (ใช้หมายเลข 1 ถึง 31) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อคั่นรายการวันหลาย ถ้าคุณไม่ใช้พารามิเตอร์นี้ งานถูกจัดกำหนดการให้รันในวันปัจจุบัน
 • คำสั่ง: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุคำสั่ง Windows 2000 โปรแกรม (แฟ้ม.exe หรือ.com), หรือโปรแกรมชุด (แฟ้ม.bat หรือ.cmd) ที่คุณต้องการทำงาน ถ้าคำสั่งเส้นทางที่เป็นอาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นต้อง ใช้ชื่อเส้นทางแบบสัมบูรณ์ (เส้นทางทั้งต้นกับอักษรชื่อไดรฟ์) ถ้าคำสั่งบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล ใช้ชื่อเส้นทางแบบแผนการตั้งชื่อจ (UNC) (\\Servername\ShareName). ถ้าคำสั่งไม่ใช่แฟ้มปฏิบัติการ (.exe) คุณต้องนำหน้าคำสั่งด้วยcmd /cตัวอย่าง:การคัดลอก /c cmd C:\temp C:\*.*.
 • หมายเลข: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุหมายเลขรหัสที่กำหนดให้กับงานที่กำหนดเวลาไว้
 • /delete: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อยกเลิกการจัดตารางงาน ถ้าคุณข้ามการหมายเลขพารามิเตอร์ ทั้งหมดที่จัดกำหนดการงานบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังถูกยกเลิก
 • /yes: พารามิเตอร์นี้เพื่อบังคับให้ได้คำตอบแบบสอบถามทั้งหมดจากระบบเมื่อคุณยกเลิกใช้การจัดกำหนดการงาน ถ้าคุณไม่ใช้พารามิเตอร์นี้ คุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการยกเลิกงาน
หมายเหตุ:เมื่อคุณใช้การเวลาคำสั่ง การจัดตารางงานจะรัน โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของบัญชีระบบ

วิธีการสร้างการจัดตารางงาน

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมแล้ว คลิกพร้อมรับคำสั่ง.
 2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด enter เพื่อแสดงรายการของงานบริการที่เรียกใช้อยู่:
  net start
  ถ้าตัวกำหนดเวลางานไม่ปรากฏขึ้นในรายการ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด enter:
  net start "task scheduler"
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ (ใช้พารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ), และกด enter:
  at \\computername time/ interactive|/ every::วันที่,.../ next::วันที่,...คำสั่ง

ตัวอย่าง

 • เมื่อต้องการคัดลอกแฟ้มทั้งหมดจากโฟลเดอร์'เอกสาร'ไปยังโฟลเดอร์ MyDocs เวลาเที่ยงคืน พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด enter:
  เวลา 00:00 cmd /c คัดลอก C:\MyDocs C:\Documents\*.*
 • To back up the Products server at 11:00 P.M. each weekday, create a batch file that contains the backup commands (for example, Backup.bat), type the following line, and then press ENTER to schedule the backup:
  at \\products 23:00 /every:M,T,W,Th,F backup
 • To schedule aสุทธิที่ใช้ร่วมกันcommand to run on the Sales server at 6:00 A.M. and to redirect the listing to the Sales.txt file in the shared Reports folder on the Corp server, type the following line, and then press ENTER:
  at \\sales 06:00 cmd /c "net share reports=d:\Documents\reports >> \\corp\reports\sales.txt"

How to Cancel a Scheduled Task

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมแล้ว คลิกพร้อมรับคำสั่ง.
 2. At the command prompt, type the following line, and then press ENTER to display a list of currently running services:
  net start
  If Task Scheduler is not displayed in the list, type the following line, and then press ENTER:
  net start "task scheduler"
 3. At the command prompt, type the following line (use the parameters that are appropriate to your situation), and then press ENTER:
  at \\computername id/delete|/delete/yes

ตัวอย่าง

 • To cancel all tasks that are scheduled on the local computer, typeat /deleteแล้ว กด ENTER
 • To cancel the task ID 8 on a computer that is named "MyServer," typeat \\MyServer 8 /deleteแล้ว กด ENTER

How to View Scheduled Tasks

To view the tasks that you created by using theเวลาคำสั่ง การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมแล้ว คลิกพร้อมรับคำสั่ง.
 2. At the command prompt, type the following line, and then press ENTER to display a list of currently running services:
  net start
  If Task Scheduler is not displayed in the list, type the following line, and then press ENTER:
  net start "task scheduler"
 3. At the command prompt, do one of the following steps:
  • To view a list of tasks that you scheduled by using theเวลาcommand, type the following line, and then press ENTER:
   at \\computername
   หรือ

  • To view a specific scheduled task, type the following line, and then press ENTER:
   at \\computername id

ตัวอย่าง

 • To view all scheduled tasks on the local computer, typeเวลาแล้ว กด ENTER
 • เมื่อต้องดูงานที่กำหนดเวลาไว้ทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชื่อ "Support" พิมพ์เมื่อ \\supportแล้ว กด ENTER
 • เมื่อต้องดูงาน ID 18 ของเครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์ที่ 18แล้ว กด ENTER

การแก้ไขปัญหา

 • เมื่อคุณพิมพ์เวลา\\computernameเมื่อต้องการดูรายการของการจัดกำหนดการงาน บางส่วน (หรือทั้งหมด) ของงานกำหนดเวลาที่คุณสร้างขึ้น โดยใช้การเวลาไม่มีแสดงคำสั่ง

  ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากคุณปรับเปลี่ยนงานต่าง ๆ ในโฟลเดอร์งานที่กำหนดเวลาไว้หลังจากที่คุณใช้การเวลาคำสั่งเพื่อสร้างงาน เมื่อคุณใช้การเวลาคำสั่งการจัดกำหนดการงาน งานจะแสดงอยู่ในโฟลเดอร์งานที่กำหนดเวลาไว้ใน'แผงควบคุม' คุณสามารถดู หรือแก้ไขงาน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณปรับเปลี่ยนงาน เมื่อคุณใช้การเวลาคำสั่ง คุณไม่สามารถดูงาน

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดู หรือปรับเปลี่ยนงานในโฟลเดอร์งานที่กำหนดเวลาไว้ใน'แผงควบคุม'สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  220149at งานไม่สามารถดูการใช้เครื่องมือการกำหนดเวลางาน
 • เมื่อคุณใช้การเวลาคำสั่งการจัดกำหนดการงาน งานไม่ได้ทำงานตลอดเวลาที่ระบุหรือวัน

  ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • ไวยากรณ์คำสั่งไม่ถูกต้อง

   หลังจากที่คุณจัดกำหนดการงาน พิมพ์เวลา\\computernameเพื่อยืนยันว่า ไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง ถ้าข้อมูลที่แสดงภายใต้บรรทัดคำสั่งไม่ถูกต้อง ยกเลิกงาน แล้ว สร้างใหม่

   หรือ
  • คุณจัดกำหนดการงานจะเรียกใช้คำสั่งที่ไม่ใช่แฟ้ม.exe

   กระบวนการเวลาคำสั่งไม่อัตโนมัติโหลดcmd(ตัวที่คำสั่งแปล) ก่อนที่จะเรียกใช้คำสั่ง Unless you are running an .exe file, you must load Cmd.exe at the beginning of the command, for example,at cmd /c dir > c:\test.txt.
For additional information about troubleshooting the AT command, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
142040คำสั่ง AT ที่ใช้สวิตช์ /k ในการแก้ไขปัญหา
121562Applications Started with AT Are Not Interactiveข้อมูลอ้างอิง

For additional information about how to use the AT command in Windows 2000, see Windows 2000 Help. เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกเริ่มการทำงานคลิกวิธีใช้คลิกการดัชนีแท็บ และชนิดที่แล้วat command.

For additional information about working with the AT command in Windows 2000, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
103650Network Connections Made with the AT Command Are Persistent

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 313565 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB313565 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:313565

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com