คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามปิดระบบใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 313290 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP ของคุณ คุณอาจพบอาการต่อไปนี้:
  • คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
    ได้ในขณะนี้ปลอดภัยในการปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • คอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนอง (แฮง)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการใช้พลังงานขั้นสูงการจัดการ (APM) โดยค่าเริ่มต้น ลักษณะการทำงานนี้ไม่เปิดใช้งานใน Windows XP ถ้ามีการตั้งค่า BIOS ในคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับ APM และคุณปรับรุ่นเป็น Windows XP คุณได้รับข้อความนี้เมื่อคุณทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากนั้นคอมพิวเตอร์จะหยุดการตอบสนอง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
  2. ใน'แผงควบคุม' คลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาแล้ว คลิกตัวเลือกการใช้พลังงาน.
  3. คลิกการapmแท็บ
  4. เช็คที่เลือกนั้นพลังงานขั้นสูงที่เปิดใช้งานบริการการจัดการกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถโหลด HAL ที่มีการจัดการการตั้งค่าคอนฟิกขั้นสูงอินเทอร์เฟซแบบได้ (ACPI-ได้) คุณได้รับข้อความแสดงข้อความนี้เมื่อกระบวนการปิดระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อคุณใช้ ACPI ไปตามพื้นฐานอินพุต/เอาท์พุตระบบ (BIOS) กับ ACPI HAL ระบบปฏิบัติการที่สามารถปิดไฟ เนื่องจากคอมพิวเตอร์มาตรฐานที่โหลดการ HAL ในคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน APM เครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่ปิดเมื่อคุณพยายามปิดระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการปิดระบบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
308029ขั้นสูงในการแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาการปิดระบบใน Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 313290 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbprb kbupgrade kbmt KB313290 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:313290

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com