โปรแกรมอาจเริ่ม ปิด สูญหายและได้โฟกัสแบบสุ่ม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 313176 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

โปรแกรมอาจปิด เริ่มการทำ งาน หรือสูญหาย และได้โฟกัสแบบสุ่ม ข้อความในโปรแกรมที่อาจจะไม่สามารถอ่าน และหน้าจอเข้าสู่ระบบอาจปรากฏในการควบคุม โดยผู้ที่มีการเชื่อมต่อจากระยะไกลไปยังคอมพิวเตอร์

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณเปิดการรู้จำเสียง และคุณไม่กำหนด คุณสามารถเรียกใช้การรู้จำเสียง ใน Office XP และ Microsoft Plus ! สำหรับ Windows XP ได้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถปิดบริการข้อความและการรู้จำเสียง เมื่อต้องการเปิด หรือปิดใช้งานบริการด้านข้อความของ Windows XP ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีที่ 1

เมื่อต้องการเปิด หรือปิดใช้งานบริการด้านข้อความของ Windows XP:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกวัน เวลา ภาษา และตัวเลือกภูมิภาค.
 3. คลิกภูมิภาค และตัวเลือกภาษา.
 4. คลิกการภาษาแท็บ และจากนั้น คลิกรายละเอียดในการบริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่ากล่อง
 5. คลิกแถบภาษาในการกำหนดลักษณะกล่อง
 6. เมื่อต้องการปิดบริการด้านข้อความ คลิกเพื่อเลือกนั้นปิดบริการด้านข้อความขั้นสูงกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อต้องการเปิดบริการด้านข้อความ คลิกเพื่อยกเลิกการปิดบริการด้านข้อความขั้นสูงกล่องกาเครื่องหมาย
 7. คลิกใช่ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันการเลือกของคุณ

วิธีที่สอง

เมื่อต้องการเปิด หรือปิดใช้งานบริการด้านข้อความของ Windows XP:
 1. คลิกขวาที่แถบภาษา
 2. คลิกการตั้งค่า.
 3. คลิกแถบภาษาในการกำหนดลักษณะกล่อง
 4. เมื่อต้องการปิดบริการด้านข้อความ คลิกเพื่อเลือกนั้นปิดบริการด้านข้อความขั้นสูงกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อต้องการเปิดบริการด้านข้อความ คลิกเพื่อยกเลิกการปิดบริการด้านข้อความขั้นสูงกล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิกตกลงแล้ว คลิกใช่หรือคลิกตกลงเมื่อต้องการยืนยันการเลือกของคุณ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 313176 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Plus! for Windows XP
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
Keywords: 
kbenv kbprb kbmt KB313176 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:313176

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com