Konfigurace tisku v systému Windows 2000 přes Internet

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 313058 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje, jak nakonfigurovat tisk přes Internet v systému Windows 2000 a jak spravovat a připojit se k tiskárnám pomocí webového prohlížeče.

Použijete-li používat tisk přes Internet, lze vytisknout nebo spravovat dokumenty z webového prohlížeče. Tisk přes Internet je v počítači se systémem Windows 2000 Server povolena automaticky při instalaci Internetová informační služba (IIS). Tisk je implementován jako tisk IPP (Internet Protocol), který je zapouzdřený v protokol HTTP (Hypertext Transfer).

S tisk přes Internet, můžete spravovat všechny sdílené tiskárně na tiskovém serveru z vašeho prohlížeče. Pokud používáte počítač se systémem Microsoft Internet Explorer 4.01 a novější, můžete vytisknout na tiskárně v síti intranet nebo v Internetu zadáním adresy tiskového serveru v poli adresa například http://myprintserver/Printers/.

Po klepnutí na tlačítko Připojit na webové stránce tiskárny server vygeneruje soubor CAB, který obsahuje soubory ovladače tiskárny odpovídající a stáhne do klientského počítače. Nainstalované tiskárny se zobrazí ve složce tiskárny v klientském počítači.

Konfigurace tisku v systému Windows 2000 Server tisk přes Internet

Následující oddíly popisují konfigurace tisku přes Internet na tiskovém serveru se systémem Windows 2000.

Instalace služby IIS

Protože tisk přes Internet závisí na službě IIS, je nutné nainstalovat službu IIS na tiskovém serveru. Je nainstalována služba IIS ve výchozím nastavení při instalaci systému Windows 2000 Server. Ale pokud se rozhodnete nainstalovat službu IIS během instalace systému Windows, postupujte takto instalace služby IIS:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavenía potom na příkaz Ovládací panely.
 2. V Ovládacích panelechpoklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 3. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému Windows.
 4. V Průvodci součástmi systému Windows zaškrtněte zaškrtávací políčko Internetová informační služba (IIS) a klepněte na tlačítko OK.
 5. Klepněte na tlačítko Dalšía potom klepněte na tlačítko Dokončit.
 6. V dialogovém okně Přidat nebo odebrat programy klepněte na tlačítko Zavřít.

Konfigurace zabezpečení pro tisk přes Internet

Chcete-li konfigurovat zabezpečení tiskového serveru, pomocí Správce služeb sítě Internet nebo modulu snap-in služby IIS. Chcete-li nakonfigurovat metodu ověřování pro tisk přes Internet, postupujte takto:
 1. Spusťte Správce služeb sítě Internet nebo spuštění modulu snap-in služby IIS.
 2. Klepnutím rozbalte položku *<b00> </b00> název_serveru, kde název_serveru je název serveru.
 3. Klepnutím rozbalte výchozí web, klepněte pravým tlačítkem myši tiskárnya potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Klepněte na kartu Zabezpečení adresáře a ve skupinovém rámečku Nastavení anonymního přístupu a ověřováníklepněte na tlačítko Upravit .
 5. Klepněte na některou z následujících metod ověřování, které chcete použít a klepněte na tlačítko OK:
  • Anonymní přístup: Použijete-li anonymní přístup, služba IIS automaticky přihlásit pomocí účtu anonymního uživatele (Toto je účet IUSR_název_počítačeve výchozím nastavení). Není nutné uživatelské jméno a heslo. Chcete-li změnit uživatelský účet používaný pro anonymní přístup, klepněte na tlačítko Upravit v části anonymní přístup.
  • Základní ověřování: při použití základního ověřování, budete vyzváni pro vaše přihlašovací informace a uživatelské jméno a heslo jsou odeslány po síti jako prostý text. Tato metoda ověřování poskytuje nízkou úroveň zabezpečení, protože je možné pro uživatele, který je vybaven nástroje pro sledování sítě zachytit uživatelská jména a hesla. Tento typ ověřování je však podporována většina webových klientů. Pokud chcete mít možnost tiskárny lze spravovat z libovolného prohlížeče, použijte tuto metodu ověřování. V rámci základního ověřování , chcete-li určit výchozí doménu pro uživatelské účty, klepněte na tlačítko Upravit .
  • Ověřování algoritmem Digest: při použití ověřování algoritmem Digest, pověření uživatele jsou odeslány securelyacross sítě. Ověřování algoritmem Digest je dostupné pouze pro aplikaci Internet Explorer 5.0 a vyšší a webové servery patří k doméně systému Windows 2000.
  • Integrované ověřování systému Windows: integrované ověřování systému Windows, můžete použít protokoly pro ověřování pomocí protokolu Kerberos v5 a vlastní ověřovací protokol typu výzva a odpověď. Tato metoda ověřování je bezpečnější. Nicméně tato metoda je podporována pouze v aplikaci Internet Explorer 2.0 nebo novější a nefunguje přes připojení HTTP proxy.
 6. Můžete také řídit přístup k Internetu tiskárny na základě žádajícímu hostiteli, nikoli na pověření uživatele. Chcete-li udělit nebo odepřít přístup k určitým počítačům, skupinám počítačů nebo doménám, klepněte na tlačítko Upravit ve skupinovém rámečku adresy IP a domény název omezení.
 7. Do pole adresy IP a domény název omezení dialogové okno zobrazené proveďte jeden z následujících postupů:
  • Chcete-li udělit přístup, klepněte na tlačítko Odepřít přístupa potom klepněte na tlačítko Přidat.

   V zobrazeném dialogovém okně Udělit přístup na vyberte požadovanou možnost a potom dvakrát klepněte na tlačítko OK . Počítače, skupiny počítačů nebo domény, které jste vybrali, je přidán do seznamu udělit.

   - nebo -
  • Chcete-li odepřít přístup, klepněte na tlačítko Udělit přístupa potom klepněte na tlačítko Přidat.

   V zobrazeném dialogovém okně Odepřít přístup na zadejte požadovanou možnost a potom dvakrát klepněte na tlačítko OK . Počítače, skupiny počítačů nebo domény, které jste zadali, je přidán do seznamu byl odepřen.
 8. Klepněte na tlačítko OKa ukončete Správce služeb sítě Internet nebo ukončete modul snap-in služby IIS.

Správa tiskáren prostřednictvím webového prohlížeče

Tiskárny lze spravovat pomocí webového prohlížeče, postupujte takto:
 1. Z aplikace Internet Explorer nebo jiný prohlížeč proveďte některý z následujících postupů:
  • Chcete-li zobrazit seznam tiskáren, které jsou umístěny na tiskovém serveru, zadejte následující adresu, kde print_server je název tiskového serveru:
   http://print_server/Printers/
   Například chcete-li zobrazit seznam všech tiskáren, které jsou umístěny na tiskovém serveru s názvem "MyPrintServer", zadejte následující adresu:
   http://myprintserver/Printers/
   V okně prohlížeče se zobrazí seznam všech tiskáren na tiskovém serveru. V seznamu dostupných tiskáren klepněte na název tiskárny, kterou chcete spravovat.

   - nebo -
  • Chcete-li zobrazit konkrétní tiskárna webovou stránku, zadejte adresu tiskárny v následujícím formátu, kde print_server je název tiskového serveru a tiskárny je název tiskárny:
   http://print_server/tiskárny/
   Pokud chcete přejít přímo na stránku tiskárny s názvem "Laserové", která je sdílena ze serveru s názvem "MyPrintServer", zadejte následující adresu:
   http://myprintserver/Laser/
 2. VTiskárny na Print_serverstránky, klepněte na odkazy, které jsou zobrazeny v levém podokně zobrazíte další informace o tiskárně nebo na tiskárně nebo akce dokumentu.

Jak se připojit k tiskárně pomocí webového prohlížeče

Připojení k tiskárně pomocí webového prohlížeče, postupujte takto:
 1. Spustit Internet Explorer.
 2. Do pole adresa zadejte adresu tiskárny:
  • Pokud neznáte název tiskárny, ke kterému se chcete připojit, zadejte následující adresu, kde print_server je název tiskového serveru:
   http://print_server/Printers/
   Například, chcete-li zobrazit seznam všech tiskáren, které jsou umístěny na tiskovém serveru s názvem "MyPrintServer", zadejte následující adresu:
   http://myprintserver/Printers/
   V okně prohlížeče se zobrazí seznam všech tiskáren na tiskovém serveru. V seznamu dostupných tiskáren klepněte na název tiskárny, ke kterému se chcete připojit.

   - nebo -
  • Pokud znáte název tiskárny, ke kterému se chcete připojit, zadejte adresu tiskárny v následujícím formátu, kde print_server je název tiskového serveru a tiskárny je název tiskárny:
   http://print_server/tiskárny/
   Pokud chcete přejít přímo na stránku s názvem "Laserové" ze serveru s názvem "MyPrintServer" sdílené tiskárny, zadejte následující adresu:
   http://MyPrintServer/Laser/
 3. Chcete-li se připojit k tiskárně, klepněte na tlačítko Připojit v části Akce tiskárny.
Při připojení k tiskárně na tiskovém serveru stáhne příslušný ovladač tiskárny do počítače. Po dokončení instalace bude přidána ikona tiskárny do složky tiskárny v počítači. Používat, sledovat a spravovat tiskárny stejně, jako by byla připojena přímo k počítači.

Poradce při potížích

Další informace o řešení specifických problémů souvisejících s tiskem Internetu získáte v následujících článcích znalostní báze společnosti Microsoft:
246855 Správa síťového tisku v prostředí systému Windows
222078 Přidat tiskárnu Průvodce sil HTTP připojení k serverům v Internetu tisku systému Windows 2000
252416 Tisk přes Internet na serveru pro překlad adres sítě nefungují.Odkazy

Další informace o tisku přes Internet v systému Windows 2000 klepněte na následující číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
248344 Přehled tisku v systému Windows 2000 přes Internet
Další informace o práci s funkcí ověřování služby IIS získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
262233 Služba IIS: Jak konfigurovat ověřování Basic/Clear Text pro službu IIS 5.0 v systému Windows 2000
262233 Služba IIS: Jak konfigurovat ověřování Basic/Clear Text pro službu IIS 5.0 v systému Windows 2000
310344 Jak konfigurovat ověřování IIS 5.0 webový server
Další informace o řízení přístupu k obsahu serveru WWW klepněte na následující číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
300985 Konfigurace uživatele a skupiny přístup v systému Windows NT 4.0 založené nebo Intranet se systémem Windows 2000
271071 Minimální NTFS oprávnění požadovaných pro službu IIS 5.0 práce
Další informace o zabezpečení služby IIS naleznete v části "Zabezpečení" v Online dokumentaci služby IIS 5.0. Chcete-li zobrazit dokumentaci, spusťte aplikaci Internet Explorer a do pole adresa zadejte následující adresu:
http://localhost/iisHelp/

Vlastnosti

ID článku: 313058 - Poslední aktualizace: 21. září 2013 - Revize: 3.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Klíčová slova: 
kbhowto kbhowtomaster kbprint kbmt KB313058 KbMtcs
Strojově přeložený článek
DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.
Projděte si také anglickou verzi článku: 313058

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com