Straipsnio ID: 313055 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Atnaujinus ? ?Microsoft Windows XP? dingsta ?Outlook Express? pa?to aplankai, el. lai?kai ir adres? knygel?.

PRIE?ASTIS

Taip atsitinka tod?l, kad ?Windows XP? fail? strukt?ra yra kitokia ir ?Outlook Express? fail? nebelieka toje pat vietoje.

SPRENDIMAS

?iame ?ini? baz?s straipsnyje i?samiai apra?ytas procesas, kaip rasti ankstesnius savo lai?kus, aplankus, adres? knygel? ir importuoti juos ? ?Outlook Express?.

Ankstesni el. lai?kai ir aplankai

Ankstesni? el. lai?k? radimas

 1. Darbalaukyje sukurkite nauj? aplank? ir pavadinkite j? ?XPMail?. Jei norite tai atlikti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Naujas, tada spustel?kite Aplankas. Jei naudojate pa?to vartotojus, sukurkite kiekvienam pa?to vartotojui skirt? nauj? aplank?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Ie?koti.
 3. Lauke Ko norite ie?koti spustel?kite Visi failai ir aplankai.
 4. ? Visas failo vardas arba jo dalis ?veskite *.dbx.
 5. Spustel?kite Daugiau papildom? parink?i?, Ie?koti pasl?pt? fail? ir aplank?, tada spustel?kite Ie?koti.

  PASTABA: jei anks?iau naudojote pa?to vartotojus, kiekvienas vartotojas tur?s jam skirt? pa?to vartotojo aplank?. Kiekvienam pa?to vartotojo aplankui bus priskirtas unikalus raid?i? ir skaitmen? numeris (pvz., {9EFEBDEA-CE00-4DD7-A4D6-CDB85C3EEDBF}), o pabaigoje bus para?yta ?\Microsoft\Outlook Express?.

  Ankstesn? pa?to vartotoj? galite atskirti nuo naujojo pa?to vartotojo, net jei jiems priskirtas tas pats raid?i? ir skaitmen? numeris. Naujojo pa?to vartotojo pabaigoje bus para?yta ?\Microsoft\Outlook Ex?.

Pa?to aplank? kopijavimas

Prie? kopijuodami pa?to aplankus i? ankstesniojo pa?to vartotojo aplanko ? nauj? darbalaukyje sukurt? aplank? ?XPMail?, per?i?r?kite pastab? apie tai, kaip senuosius pa?to vartotojus atskirti nuo nauj?j?. Informacij? rasite skyriaus ?Ankstesni? el. lai?k? radimas? 5 dalyje.
 1. Ie?kos lange galite pasirinkti kiekvien? .dbx aplank? atskirai arba kelis aplankus, jei paspaud? klavi?? CTRL spustel?site kiekvien? aplank?.
 2. Pasirink? aplankus, spustel?kite Kopijuoti, esant? meniu Redaguoti.
 3. Atidarykite aplank? ?XPMail?, tada spustel?kite ?klijuoti, esant? meniu Redaguoti.

  PASTABA: nepamir?kite, kad kopijuojant aplankus b?tina ?traukti fail? Folders.dbx. ?is failas u?tikrina, kad veiks ?Outlook Express? importavimo funkcijos.
?io proceso metu visi pasirinkto aplanko failai nukopijuojami ? aplank? ?XPMail?. ?i? proced?r? atlikite su kiekvieno pa?to vartotojo aplanku, bet nepamir?kite, kad b?tina sukurti atskirus aplankus, pvz., ?XPMail1?, skirtus kiekvieno rasto pa?to vartotojo aplankui.

Pa?to ir aplank? importavimas

 1. Atidarykite ?Outlook Express?.
 2. Meniu Failas spustel?kite Importuoti.
 3. Spustel?kite Prane?imai.
 4. Spustel?kite Microsoft Outlook Express 5, tada spustel?kite Pirmyn.

  PASTABA: kai kuriose versijose rodomos tik ?Outlook Express 4? ir ?Outlook Express 6? importavimo parinktys. Jei anks?iau naudojote 4 ?Outlook Express? versij?, naudokite parinkt? ?Outlook Express 4?. Importuodami i? ?Outlook Express 5? arba 5.5 versijos, galite naudoti parinkt? ?Outlook Express 6?.
 5. Spustel?kite Importuoti pa?t? i? OE6 saugyklos katalogo, tada spustel?kite Gerai.
 6. Spustel?kite Nar?yti, pasirinkite aplank? ?XPMail?, kur? suk?r?te anks?iau, spustel?kite Gerai, tada spustel?kite Pirmyn.
 7. Spustel?kite Visi aplankai, tada spustel?kite Pirmyn.
Atliekant ?i? proced?r? ankstesnis pa?tas importuojamas dabartiniam pa?to vartotojui. Baig? spustel?kite Baigti. ?i? proced?r? atlikite su kiekvienu anks?iau sukurtu aplanku.

?Windows? adres? knygel?

?Windows? adres? knygel?s radimas

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Ie?koti.
 2. Spustel?kite Visi failai ir aplankai.
 3. Lange Ko noriu ie?koti spustel?kite Visi failai ir aplankai.
 4. ? Visas failo vardas arba jo dalis ?ra?ykite *.wab, tada spustel?kite Ie?koti.
 5. Baigus ie?koti, du kartus spustel?kite kiekvien? fail?, kad j? atidarytum?te. Rad? tinkam? (jame bus j?s? kontaktin? informacija), ?sid?m?kite tiksli? failo viet? ir vard?.

?Windows? adres? knygel?s importavimas

 1. Atidar? ?Outlook Express? spustel?kite meniu Failas.
 2. Spustel?kite Importuoti, tada spustel?kite Adres? knygel?.
 3. Lauke Kur ie?koti nurodykite viet?, kuri? ?sid?m?jote atlikdami #5 veiksm?, nurodyt? skyriuje ?Windows? adres? knygel?s radimas?.
 4. Spustel?kite fail? .wab, tada spustel?kite Atidaryti.
 5. Spustel?kite Gerai, kad b?t? importuota adres? knygel?.
Patikrin?, ar importuota s?kmingai, pa?alinkite visus aplankus, kuriuos suk?r?te vykdydami pa?to atk?rimo proced?r?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 313055 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. spalio 12 d. - Per?i?ra: 2.3
TAIKOMA
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • the operating system: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Rakta?od?iai: 
kbprb KB313055

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com