Identifikator ?lanka: 312370 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Mo?ete iskusiti bilo koji od slede?ih simptoma:
  • Ure?aj sa univerzalnom serijskom magistralom velike brzine (USB) 2.0 ne radi u re?imu velike brzine.
  • Ako priklju?ite USB 2.0 ure?aj velike brzine, mo?ete dobiti bilo koje od slede?ih upozorenja:
    Generi?ko USB ?vori?te je USB ure?aj velike brzine i funkcionisa?e na smanjenoj brzini kada je uklju?en u port koji ne podr?ava veliku brzinu.

    USB ure?aj velike brzine uklju?en u USB ?vori?te koje ne podr?ava veliku brzinu. USB ure?aj velike brzine je uklju?en u USB ?vori?te koje ne podr?ava veliku brzinu.
  • USB glavni kontroler koji se usagla?en sa pobolj?anim interfejsom glavnog kontrolera (usagla?en sa EHCI) se pojavljuje u uslu?nom programu ?Device Manager? (Upravlja? ure?ajima) sa znakom uzvika u ?utom krugu ili sa ?ifrom statusa 28.

UZROK

Ovi simptomi se javljaju jer Windows XP ne uklju?uje podr?ku za EHCI glavne kontrolere.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, pribavite najnoviji servisni paket za Windows XP. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322389 Kako da pribaviti najnoviji servisni paket za operativni sistem Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

STATUS

Microsoft je potvrdio da je to problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na". Ovaj problem je prvi put ispravljen u operativnom sistemu Windows XP Service Pack 1.

DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije o podr?ci za USB 2.0 posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/whdc/default.mspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 312370 - Poslednji pregled: 12. septembar 2007. - Revizija: 3.2
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc kbenv kbappcompatibility kbbug kbfix kboswin2000fix kbwinxpsp1fix KB312370

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com