Straipsnio ID: 312370 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Galite pasteb?ti bet kur? i? ?i? simptom?:
  • J?s? Hi-Speed Universal Serial Bus (USB) 2.0 ?rengin? doesnot veikia Hi-Speed b?das.
  • Prijung? Hi-Speed USB 2.0 ?rengin?, gaunate jeigu tokie ?sp?jimai:
    Bendrasis USB koncentratorius yra aHI-SPEED USB ?renginys, veiks ma?esniu grei?iu kai ?jungtas ? anon-HI-SPEED prievad?.

    HI-SPEED USB ?renginys ?jungtas ? ne HI-SPEED USBHub. HI-SPEED USB ?renginys prijungtas prie ne HI-SPEED USB koncentratori?.
  • Sustiprintas Host Controller Interface-compliant(EHCI-compliant) USB pagrindinio valdiklio, atsiranda ?rengini? tvarkytuve su anexclamation ta?kas geltoname apskritime arba b?sena ?ymima kodu 28.

Prie?astis

?ie po?ymiai atsiranda Windows XP neapima paramos EHCI pagrindini? valdikli?.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, gauti naujausi? pakeitim? paket? Windows XP. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322389 Kaip ?sigyti naujausi? Windows XP pakeitim? paket?

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema. ?i problema pirm? kart? buvo i?taisyta Windows XP Service Pack 1.

Savyb?s

Straipsnio ID: 312370 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc kbenv kbappcompatibility kbbug kbfix kboswin2000fix kbwinxpsp1fix kbmt KB312370 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 312370

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com