Systém Windows XP je restartován při pokusu o vypnutí počítače

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 311806 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Pokud vypnete počítač se systémem Microsoft Windows XP, počítač se nevypne, ale dojde k jeho restartování a krátkému zobrazení chyby Stop ještě před restartováním.

Příčina

K tomuto problému může dojít, jsou-li splněny následující podmínky:
 • Je zaškrtnuto políčko Automaticky restartovat.
 • Do počítače je nainstalován program Roxio Easy CD Creator 5.0 nebo Direct CD 5.0.

Řešení

Chcete-li vyřešit tento problém, obraťte se na společnost Roxio nebo navštivte následující web společnosti Roxio a stáhněte si a nainstalujte aktualizovaný ovladač programu Easy CD Creator 5.0 pro systém Windows XP:
http://www.roxio.com
Společnost Microsoft vám usnadňuje získání technické podpory poskytováním informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost těchto informací o kontaktech.
Chcete-li vyřešit tento problém, odeberte program Roxio Easy CD Creator nebo Direct CD.

Další informace

V systému Windows XP může při spuštění dojít k problému, který způsobí zobrazení chybové zprávy Stop. V závislosti na konfiguraci systému se chybová zpráva Stop může zobrazit příliš krátce a nemusí umožnit zaznamenání informací o chybě. Chcete-li získat potřebné informace o chybové zprávě Stop a zjistit příčinu chyby, postupujte následujícím způsobem:
 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu Tento počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Na kartě Upřesnit klepněte na tlačítko Nastavení ve skupinovém rámečku Spuštění a zotavení systému.
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky restartovat ve skupinovém rámečku Selhání systému a klepněte na tlačítko OK. Chybová zpráva by měla zůstat zobrazena na obrazovce, aby si uživatel mohl zaznamenat informace o chybě.

Chybová zpráva Stop 0x0000000a(0x00000029,0x00000002,0x00000000,0x80466d7b po dokončení instalace systému Windows

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Dojde-li k tomuto problému, vyřešte potíže následujícím způsobem:
 1. Odeberte software Easy CD Creator.
 2. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz Regedit do pole Otevřít a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Security
 4. Odeberte soubor Etetnt.mpd s datem revize 1997.
 5. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
 6. Odeberte následující soubory:
  • Cdr4vsd,
  • Cdralw2k,
  • Cdr4_2k,
  • Cdudf.
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310628 Software Easy CD Creator 5.0 nefunguje v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Produkty jiných výrobců popsané v tomto článku jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Vlastnosti

ID článku: 311806 - Poslední aktualizace: 14. června 2005 - Revize: 2.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Klíčová slova: 
kb3rdparty kbenv kberrmsg kbprb KB311806

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com