"Windows XP Professional skaitom?j? CD failas"Asms"reikia" klaidos prane?imas ?diegus Windows XP

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 311755 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?diegus Microsoft Windows XP, galite gauti ir ?? klaidos prane?im?:
[Failus reikia]

? reikalingas Windows XP Professional skaitom?j? CD "Asms" fail?. ?veskite mar?rut?, kai failas yra, ir tada spustel?kite Gerai.

Prie?astis

?i problema gali kilti, jei s?rankos programa negali bendrauti su kompaktini? disk? ?renginio.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite atitinkam? metod? savo kompiuterio.

Standusis diskas suformatuotas naudojant FAT arba FAT32 fail? sistem?

Jei standusis diskas suformatuotas naudojant FAT fail? sistem? arba su FAT32 fail? sistem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Naudoti Microsoft Windows 98 Second Edition arba Microsoft Windows Millennium Edition (me) paleisties disk? su CD-ROM tvarkykl?s paleisti i? naujo, kompiuterio.
 2. Kopijuoti ?rank? Xcopy.exe i? Windows 98 Second Edition Kompaktiniame diske, Windows Millennium Edition (me) CD-ROM, arba stand?iajame diske, Windows paleisties disko. Nor?dami tai padaryti, naudokite atitinkam? metod?.

  Windows 98 antrasis leidimas CD-ROM

  ?d?kite Windows 98 antrasis leidimas kompaktiniame diske, CD-ROM ar DVD-ROM drive, ir ? komand? eilut? ?ra?ykite ?ias eilutes, klavi?o ENTER paspaudimo po kiekvienos eilut?s, kurCD-ROM yra disko raid?, CD-ROM ar DVD-ROM diskas:
  c:
  kopija CD-ROM: \win98\smartdrv.exe
  kopija CD-ROM: \tools\oldmsdos\xcopy*.*

  Windows Millennium Edition (Me) CD-ROM

  ?d?kite Windows Millennium Edition (Me) CD-ROM, CD-ROM arba DVD-ROM disk?, ? komand? eilut? ?ra?ykite ?ias eilutes kurCD-ROM yra disko raid?, CD-ROM ar DVD-ROM automobiliu, ir tada paspauskite ENTER po kiekvienos eilut?s:
  c:
  kopija CD-ROM: \win9x\smartdrv.exe
  ekstraktas CD-ROM: \win9x\win_17.cab xcopy.exe /L c:\ xcopy.exe
  ekstraktas CD-ROM: \win9x\win_17.cab xcopy32.exe /L c:\ xcopy32.exe
  ekstraktas CD-ROM: \win9x\win_19.cab xcopy32.mod /L c:\ xcopy32.mod

  Standusis diskas

  ? komand? eilut? ?ra?ykite ?ias eilutes kurautomobiliu yra stand?iojo disko raid? kur Windows yra ?diegta, ir tada paspauskite ENTER po kiekvienos eilut?s:
  c:
  kopija automobiliu: \windows\smartdrv.*
  kopija automobiliu: \windows\xcopy*.*
 3. Atidaryti Windows 98 ar Windows Millennium Edition (Me) Kompaktini? disk? ?renginio, ir tada ?terpti Windows XP Professional skaitom?j? CD.
 4. Kopijuoti I386 aplanko ir vis? jo poaplanki? sunku disko. Nor?dami tai padaryti, ? komand? eilut? ?ra?ykite ?ias eilutes kurCD-ROM yra disko raid?, kompaktini? disk? ?rengin?, irautomobiliu yra standusis diskas, disko raid? ir tada po kiekvienos eilut?s paspauskite klavi?? ENTER:
  Smartdrv
  xcopy CD-ROM: \i386 automobiliu: \i386 /e
 5. I? naujo paleiskite kompiuter? ir paleiskite s?rankos program? dar kart?.
 6. Kai gaunate klaidos prane?im?, spustel?kite Nar?yti, ir tada ?veskite mar?rut? aplanko i386, esan?io stand?iajame diske.

  Pastaba Jums gali b?ti pasi?lyta kelet? kart? vietos ?io aplank?. Jei Nar?yti n?ra, ie?kokite "stand?iojo disko suformatuotas naudojant NTFS fail? sistem?"skyriuje.

Standusis diskas suformatuotas naudojant NTFS fail? sistem?

Jei standusis diskas yra suformatuotas naudojant NTFS fail? sistem? ir j?s atnaujinate senesn? Windows, naudojant vien? i? ?i? metod?.

1 Metodas

Svarbus ?iame skyriuje, metodo ar u?duoties apra?yme pateikiami ?ingsniai, kuriais nurodoma, kaip keisti sistemos registr?. Tur?kite omeny, kad gali kilti rimt? problem?, jei registro duomenis pakeisite netinkamai. Tod?l ?sitikinkite, kad ?iuos ?ingsnius atliekate atsargiai. Papildomai apsaugai, sukurkite rezervin? registro kopij? prie? darant pakeitimus. Tokiu b?du galite atkurti registr? i?kilus problemai. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti rezervines registro kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esant? Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numer? straipsnio per?i?rai:
322756 Kaip sukurti rezervin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"
 1. Kai gaunate klaidos prane?im?, paspauskite SHIFT + F10 paleisti komand? sesija.
 2. Tipo regedit.exe, tada paspauskite ?VESKITE.
 3. Spustel?kite HKEY_LOCAL_MACHINE.
 4. D?l to Failas meniu, spustel?kite Apkrovos Avilys, ir tada ?kelti % Windir%\System32\Config\System.sav.
 5. Kai jus paragins nurodyti vard?, ?veskiteBandymas.
 6. Raskite ir spustel?kite ?? rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Test\ControlSet1\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 7. Naikinti ? UPPERFILTERS ir LOWERFILTERS registro raktus.
 8. Pakartokite 6 ir 7 d?l kit? ControlSet# klavi?us pagal bandymo avilio.
 9. Spustel?kite Failas, tada spustel?kiteI??jimo ? i?eikite i? registro rengykl?s.
 10. Jei kelias klaidos prane?ime yra teisingai vairuoti ra?tas kompaktini? disk? ?rengin?, spustel?kite gerai t?sti s?rank? programa.
 11. Jei gaunate klaidos prane?im? dar kart?, s?rankos programa negali teisingai perskaityti i? kompaktini? disk? ?renginio arba jo informacija yra neteisingas. ?iuo atveju, i? naujo paleiskite kompiuter? ir tegul s?rankos program? atnaujinti.

2 B?das

Jei negalite paleisti Regedit.exe komand? raginti, ir ten yra kit? galim? naudoti skaidin?, kur gal?site ?diegti Windows kietajame diske, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?diekite Windows kit? skyri?.
 2. Prad?ti nauj? Windows diegimo, ir tada prad?ti Regedit.exe.
 3. Vadovaukit?s 1 metod?, bet ?kelti System.sav avilys i? originalaus Windows aplanko.

3 Metodas

Jei nenaudojate Windows XP skaitom?j? CD ma?menin? prekyba su holograma (pavyzd?iui, jei j?s naudojate Degintas CD-ROM), pabandykite paleisti s?rankos program? ma?menin?s prekybos CD-ROM ?rengin? su holograma. Nor?dami tai patikrinti, paleiskite kompiuter? i? naudodami atk?rimo konsol? ir patikrinkite aplank? C:\$win_nt$.~ls. Ie?koti pagal Asms aplankas. Jei tr?ksta aplank? arba failus, kurie yra lyg?s nuliui bait?, CD-ROM ne buvo sudegintos teisingai.

Papildomos informacijos apie tai, kaip naudoti atk?rimo konsol?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
307654KAIP: ?diegti ir naudoti atk?rimo konsol?s Windows XP

Savyb?s

Straipsnio ID: 311755 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbregistry kberrmsg kbprb kbsetup kbmt KB311755 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 311755

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com