ข้อความข้อผิดพลาด "เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด (768) ในบรรทัด 5118@ind:Xp\Client\Boot\Setup\Setup.c" ในระหว่างการติดตั้ง Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 311562 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณกำลังปรับรุ่นเป็น Windows XP คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด (768) ที่บรรทัด 5118 ใน<drive letter="">\xpclient\base\boot\setup\setup.c กดแป้นใด ๆ เพื่อดำเนินการต่อไป </drive>
เมื่อคุณกดแป้นใดแป้นหนึ่ง ระบบนั้นเริ่มโหลด Windows หลังจากที่คุณได้รับต่อไปนี้:
ตรวจพบปัญหา และ windows ได้ปิดระบบเพื่อป้องกันความเสียหายกับคอมพิวเตอร์ของคุณ PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED
ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณเห็นหน้าจอของข้อผิดพลาด stop นี้ รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าหน้าจอนี้ปรากฏขึ้นอีกครั้ง การตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า ฮาร์ดแวร์ใหม่หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง หากไม่มีการติดตั้งใหม่ ถามผู้ผลิตฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของคุณสำหรับโปรแกรมปรับปรุงของ windows ที่คุณอาจจำเป็นหรือไม่

ถ้ายังคงมีปัญหา ปิดใช้งาน หรือเอาซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งใหม่ใด ๆ ปิดใช้งานตัวเลือกหน่วยความจำ BIOS ได้เช่นการแค ชหรือการทำแชโดว์ ถ้าคุณต้องการใช้ Safe Mode เมื่อต้องการเอาออก หรือปิดใช้งานคอมโพเนนต์ คอมพิวเตอร์ของคุณ กด F8 เพื่อเลือกตัวเลือกการเริ่มต้นระบบขั้นสูง และจากนั้น เลือกเซฟโหมด

ข้อมูลทางเทคนิค:

*** หยุด: 0X0000006B (0XC000003A, 0X0000002, 0X0000000, 0X0000000)

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่เข้ากันได้กับ Windows XP

การแก้ไข

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

ปิดใช้งาน GoBack เมื่อติดตั้ง Windows XP เริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการปิดใช้งาน GoBack เมื่อติดตั้ง Windows XP เริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ของคุณ:
  1. กด SPACEBAR เพื่อดูเมนูการเริ่มระบบ GoBack
  2. กด D (เมื่อต้องการปิดใช้งาน goBack), กด Y (yes เพื่อยืนยัน), และจากนั้น กด ENTER สองครั้ง

ยกเลิกการติดตั้ง ถอนการติดตั้ง GoBack แล้วติดตั้ง Windows XP ใหม่

  1. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และจากนั้น เลือก "ยกเลิก Windows XP Setup" ตัวเลือก
  2. เมื่อ Windows รุ่นก่อนหน้าของคุณกำลังทำงานอีกครั้ง การ เครื่องมือเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม'เพื่อถอนการติดตั้ง GoBack ซอฟต์แวร์รุ่น 3
  3. ติดตั้ง Windows XP ใหม่

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในตอนต้นของบทความนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีรับประกัน โดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 311562 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbenv kberrmsg kbprb kbsetup kbmt KB311562 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:311562

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com