ฟังก์ชันของโปรแกรมอรรถประโยชน์เกี่ยวกับบรรทัดคำสั่ง DevCon ในฐานะที่เป็นทางเลือกแทนตัวจัดการอุปกรณ์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 311272 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ยูทิลิตี DevCon คือ โปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่งที่ทำหน้าที่เป็นแทนตัวจัดการอุปกรณ์ ใช้ DevCon คุณสามารถเปิดใช้งาน ปิดใช้งาน เริ่มใหม่ ปรับปรุง ลบ และแบบสอบถามแต่ละอุปกรณ์หรือกลุ่มของอุปกรณ์ devcon นอกจากนี้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมควบคุม และไม่มีอยู่ในตัวจัดการอุปกรณ์

คุณสามารถใช้ DevCon กับ Microsoft Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 คุณไม่สามารถใช้ DevCon กับ Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition

ข้อมูลเพิ่มเติม

devcon ไม่ redistributable ซอฟต์แวร์นี้ให้ไว้สำหรับใช้เป็นเครื่องมือการดีบักและการพัฒนา คุณสามารถแก้ไขโดยอิสระ DevCon สำหรับการใช้งานส่วนตัว ตัวอย่างแสดงวิธีการใช้ฟังก์ชัน SetupAPI และ CfgMgr32 เข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพการระบุอุปกรณ์ และทำการดำเนินงานของอุปกรณ์แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ DevConวันวางจำหน่าย: แจ-29-2003

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

แฟ้ม DevCon.exe ประกอบด้วยแฟ้มต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้ม:คำอธิบาย:
I386\DevCon.exe32 บิต DevCon มือไบนารี ซึ่งจะทำงานไม่เสร็จสมบูรณ์ใน Windows 64 บิต
Ia64\DevCon.exe64 บิต DevCon มือไบนารี

หมายเหตุ:รหัสแหล่งที่มาสำหรับ DevCon ยังมีอยู่ใน DDK Windows (ที่ได้จากhttp://www.microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx) ภายใต้ราก DDK\Src\Setup\Devcon พร้อมกับเอกสาร

การใช้ DevCon

devcon คือ โปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่งกับเอกสารที่มีอยู่แล้ว ถ้าคุณเรียกใช้การความช่วยเหลือ devconคำสั่ง รายการต่อไปนี้ของคำสั่งและคำอธิบายปรากฏขึ้น กระบวนการความช่วยเหลือ devconคำสั่งจะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในคำสั่ง มีบางคำสั่งเหล่านี้ คุณสามารถระบุคอมพิวเตอร์ระยะไกลเป้าหมาย คำสั่งเหล่านี้ทำงานหากคุณใช้ DevCon รุ่น 32 บิตใน WOW64
Device Console Help:
devcon.exe [-r] [-m:\\<machine>] <command> [<arg>...]
-r if specified will reboot machine after command is complete, if needed.
<machine> is name of target machine.
<command> is command to perform (see below).
<arg>... is one or more arguments if required by command.
For help on a specific command, type: devcon.exe help <command>
classfilter     Allows modification of class filters.
classes       List all device setup classes.
disable       Disable devices that match the specific hardware or 
            instance ID.
driverfiles     List driver files installed for devices.
drivernodes     Lists all the driver nodes of devices.
enable        Enable devices that match the specific hardware or 
            instance ID.
find         Find devices that match the specific hardware or 
            instance ID.
findall       Find devices including those that are not present.
help         Display this information.
hwids        Lists hardware ID's of devices.
install       Manually install a device.
listclass      List all devices for a setup class.
reboot        Reboot local machine.
remove        Remove devices that match the specific hardware or 
            instance ID.
rescan        Scan for new hardware.
resources      Lists hardware resources of devices.
restart       Restart devices that match the specific hardware or 
            instance ID.
stack        Lists expected driver stack of devices.
status        List running status of devices.
update        Manually update a device.
UpdateNI      Manually update a device without user prompt 
SetHwID       Adds, deletes, and changes the order of hardware IDs of root-enumerated devices.
		 				

คำสั่ง DevCon ตัวอย่าง

พบ m:\\test devcon - pci\ *

แสดงรายการทั้งหมดเสี่ยง PCI อุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์Test. (โดยการใช้-mคุณสามารถระบุคอมพิวเตอร์ปลายทางได้ คุณต้องใช้การสื่อสาร Interprocess (IPC) สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์)

devcon-rติดตั้ง%WINDIR%\Inf\Netloop.inf * MSLOOP

ติดตั้งอินสแตนท์ใหม่ของอะแด็ปเตอร์ลูปของ Microsoft ซึ่งสร้างโหนอุปกรณ์ที่ระบุรากใหม่ที่คุณสามารถติดตั้งเป็น "อุปกรณ์เสมือน เช่นอะแด็ปเตอร์ย้อนกลับ คำสั่งนี้ยังสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่เบื้องหลังถ้าจำเป็นต้องมีการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

devcon คลาส

แสดงรายการคลาสของการตั้งค่าที่ทราบทั้งหมด ผลผลิตประกอบด้วยชื่อ nonlocalized สั้น (ตัวอย่างเช่น, "USB") และชื่อที่ช่วยอธิบาย (ตัวอย่างเช่น, "บัสอนุกรมสากลคอนโทรลเลอร์")

devcon classfilter บน! filter1 ! filter2

ลบตัวกรองที่ระบุสอง

classfilter devcon ล่าง! badfilter + goodfilter

แทน "badfilter" ด้วย "goodfilter"

devcon driverfiles =พอร์ต

แสดงรายการแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับแต่ละอุปกรณ์ในนั้นพอร์ตโปรแกรมติดตั้งคลา

ปิดการใช้งาน devcon * MSLOOP

ปิดใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมดที่มี ID ของฮาร์ดแวร์ที่สิ้นสุดใน "MSLOOP" (รวมถึง " * MSLOOP ")

devcon drivernodes @ ROOT\PCI_HAL\PNP0A03

แสดงรายการโปรแกรมควบคุมทั้งหมดที่เข้ากันได้สำหรับอุปกรณ์root\pci_hal\pnp0a03. สามารถใช้ได้เพื่อดูว่าทำไมแฟ้มรายละเอียด (.inf) อุปกรณ์ที่รวมถูกเลือก แทนที่ของแฟ้ม.inf ของบริษัทอื่น

เปิดการใช้งาน devcon ' * MSLOOP

ทำให้อุปกรณ์ทั้งหมดที่มี ID ของฮาร์ดแวร์ของ " * MSLOOP " เครื่องหมายใบเสนอราคาเดี่ยวบ่งชี้ว่า ID ของฮาร์ดแวร์ที่ต้องดำเนิน literally (เครื่องหมายดอกในอย่างอื่น [" * "] จริงคือเครื่องหมายดอกจัน ไม่ใช่อักขระตัวแทน)

การค้นหา devcon *

แสดงรายการอินสแตนซ์อุปกรณ์ของอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่

devcon ค้นหา pci\ *

แสดงรายการอุปกรณ์ interconnect (PCI) คอมโพเนนต์ที่ต่อพ่วงทราบทั้งหมดที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ (คำสั่งนี้สันนิษฐานว่า อุปกรณ์ PCI ถ้ามี ID ของฮาร์ดแวร์ที่ prefixed โดย "PCI\")

การค้นหา devcon =พอร์ต * pnp *

อุปกรณ์ที่เป็นปัจจุบันที่เป็นสมาชิกของการแสดงรายการนี้พอร์ตโปรแกรมติดตั้งคลาและประกอบด้วย "PNP" ในหมายเลขของฮาร์ดแวร์

การค้นหา devcon =พอร์ต @ root\ *

อุปกรณ์ที่เป็นปัจจุบันที่เป็นสมาชิกของการแสดงรายการนี้พอร์ตโปรแกรมติดตั้งคลาและที่อยู่ในสาขา "ราก" ของแผนภูมิ enum (ID อินสแตนซ์กำลัง prefixed โดย "root\") โปรดสังเกตว่า คุณไม่ควรทำ assumption ใด ๆ โดยทางโปรแกรมเกี่ยวกับวิธีการฟอร์แมต ID อินสแตนซ์ การตรวจสอบอุปกรณ์หลัก คุณสามารถดูบิตสถานะอุปกรณ์ได้ ลักษณะการทำงานนี้ถูกรวมใน DevCon เพื่อช่วยในการตรวจแก้จุดบกพร่อง

devcon findall =พอร์ต

แสดงรายการอุปกรณ์ "nonpresent" และอุปกรณ์ที่มีอยู่สำหรับการพอร์ตคลาสที่ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ที่ถูกเอาออกไป อุปกรณ์ที่ถูกย้ายจากช่องเสียบหนึ่ง ไปยังอีก และ ในบางกรณี อุปกรณ์ที่มีการระบุถึงกำหนดเพื่อเปลี่ยนแปลง BIOS แตกต่างกัน

devcon listclass usb 1394

แสดงอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่สำหรับคลาสแต่ละชื่อ (ในกรณีนี้ USB และ 1394)

เอา devcon @ usb\ *

เอาอุปกรณ์ USB ทั้งหมด อุปกรณ์ถูกเอาออกไปจะแสดงรายการ ด้วยสถานะการเอาออก

devcon rescan

rescans สำหรับอุปกรณ์ Plug and Play ใหม่

ทรัพยากร devcon =พอร์ต

แสดงรายการทรัพยากรที่ใช้งาน โดยอุปกรณ์ทั้งหมดในพอร์ตโปรแกรมติดตั้งคลา

รีสตาร์ท devcon =สุทธิ@ ' ROOT\ * MSLOOP\0000

Restarts the loopback adaptorROOT\*MSLOOP\0000. The single quotation mark in the command indicates that the instance ID must be taken literally.

devcon hwids=mouse

Lists all hardware IDs of mouse class devices on the system.

devcon sethwid @ROOT\LEGACY_BEEP\0000 := beep

Assign the hardware ID, beep, to the legacy beep device.

devcon stack =ports

Lists the expected driver stack for the device. This includes device and class upper/lower filters, and the controlling service.

devcon status @pci\*

Lists the status of each device present that has an instance ID that begins with "pci\".

devcon status @ACPI\PNP0501\1

Lists the status of a specific device instance, in this case an Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)-enumerated serial port.

devcon status @root\rdp_mou\0000

Lists the status of the Microsoft Terminal Server or Terminal Services mouse driver.

devcon status *PNP05*

Lists the status of all COM ports.

devcon update mydev.inf *pnp0501

Updates all devices that exactly match the hardware ID*pnp0501to use the best driver in Mydev.inf that is associated with the hardware ID*pnp0501.

หมายเหตุ:This update forces all devices to use the driver in Mydev.inf, even if there is a better match already on the system. This is useful when you want to install new versions of drivers during development before you obtain a signature. The update affects only the devices that match the specified hardware ID, and does not affect the child devices. If the specified .inf file is unsigned, Windows may display a dialog box that prompts you to confirm whether the driver should be installed. If a restart is required, this is reported and DevCon returns a level 1 error. If you specify-r, this causes a restart to occur automatically if one is required.

หมายเหตุ

 • DevCon will return an error level for use in scripts:
  "0" indicates a success.
  "1" indicates that a restart is required.
  "2" indicates a failure.
  "3" indicates a syntax error.
 • If you specify-rand a restart is required, the restart occurs without warning after all devices have been processed.
 • If you specify-m:\\computerand the command will not work for a remote computer, an error is reported.
 • DevCon allows wildcards in instance IDs for interactive convenience. Do not assume anything about the format of an instance ID from computer to computer and from operating system version to operating system version.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 311272 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Driver Development Kit
Keywords: 
kbfile kbhowto kbmt KB311272 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:311272

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com