หมายเลขบทความ (Article ID): 311107 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ลักษณะการทำงานของผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานใน Microsoft Outlook เป็นการบริการ Microsoft Exchange Server มีอยู่เฉพาะเมื่อ Exchange Server บริการขนส่งที่จะรวมในโพรไฟล์ของผู้ใช้ Outlook ที่มีอยู่ คุณสามารถจำลองคุณลักษณะนี้ได้ โดยการสร้างเท็มเพลตอีเมล์ และกำหนดกฎในตัวช่วยสร้างกฎเพื่อตอบกลับ ด้วยแม่แบบโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: Microsoft ได้ยืนยันแล้วว่า ไม่มีไม่มีกระบวนการทำงานเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์เหล่านี้สำหรับ Microsoft Office Outlook 2007

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการกำหนดแม่แบบข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

Microsoft Office Outlook 2010

 1. คลิกอีเมลใหม่บน Ribbon
 2. บนแท็บรูปแบบข้อความคลิกข้อความธรรมดา
 3. พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการให้มีในข้อความตอบกลับของคุณ
 4. คลิกแฟ้มบน Ribbon และจากนั้น คลิกบันทึกเป็น
 5. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายแม่แบบ Outlookในรายการบันทึกเป็นชนิด
 6. พิมพ์ชื่อสำหรับแม่แบบการตอบกลับของคุณในกล่องชื่อแฟ้มแล้ว คลิ กบันทึก

Microsoft Office Outlook 2003 และ Outlook รุ่นก่อนหน้านี้

หมายเหตุ:เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ do nไม่อยู่ใช้ Microsoft Word เป็นตัวแก้ไขอีเมลของคุณ
ถ้า Microsoft Word ถูกตั้งค่าเป็น ตัวแก้ไขอีเมลของคุณเริ่มต้น คุณจะต้องไปที่ปิดใช้งาน
มิฉะนั้น "แม่แบบ Outlook" ตัวเลือกจะไม่สามารถเห็นได้ในขั้นตอนที่ 4
หลังจากคุณทำตามขั้นตอนที่ 5 คุณสามารถกลับคำกลับไปตัวแก้ไขอีเมลของคุณเริ่มต้น
 1. เปิดข้อความ Outlook ใหม่ถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความธรรมดา
 2. พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการให้มีในข้อความตอบกลับของคุณ
 3. บนเมนูแฟ้มคลิกบันทึกเป็น
 4. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายแม่แบบ Outlookในรายการบันทึกเป็นชนิด
 5. พิมพ์ชื่อสำหรับแม่แบบการตอบกลับของคุณในกล่องชื่อแฟ้มแล้ว คลิ กบันทึก

วิธีการกำหนดกฎเพื่อส่งการตอบกลับอัตโนมัติ


ระบบ Office Outlook 2010

 1. คลิกแท็บแฟ้มใน Ribbon และจากนั้น คลิกแท็บข้อมูลบนเมนู
 2. ในแท็บกฎและการแจ้งเตือนคลิกปุ่มสร้างกฎในการ กฎสำหรับอีเมลแท็บ
 3. ในตัวช่วยสร้างกฎภายใต้เริ่มจากกฎว่างเปล่าคลิกตรวจสอบข้อความเมื่อมาถึงและจากนั้น คลิกถัดไป
 4. ภายใต้เงื่อนไขใดที่คุณต้องการตรวจสอบคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งให้ฉันเท่านั้นหรือกล่องกาเครื่องหมายอื่น ๆ ที่คุณต้องการ และคลิกถัดไป
 5. ภายใต้สิ่งที่คุณต้องการทำกับข้อความคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายตอบกลับโดยใช้แม่แบบที่ระบุ
 6. ภายใต้ขั้นตอนที่ 2: แก้ไขคำอธิบายกฎคลิกวลีแม่แบบที่ระบุ
 7. ในกล่องโต้ตอบการเลือกแม่แบบการตอบกลับคลิกแม่แบบที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 6 ของส่วน "วิธีการกำหนดแม่แบบการตอบกลับแบบอัตโนมัติ" และจากนั้น คลิกเปิด
 8. คำแนะนำในตัวช่วยสร้างกฎเสร็จสมบูรณ์ คลิกเสร็จสิ้นและจากนั้น คลิกตกลง


Microsoft Office Outlook 2003

 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกกฎและการแจ้งเตือน
 2. ในกล่องโต้ตอบกฎและการแจ้งเตือนคลิกปุ่มกฎใหม่บนแท็บกฎสำหรับอีเมล
 3. ในตัวช่วยสร้างกฎ คลิกปุ่มเริ่มจากกฎว่างเปล่าคลิกตรวจสอบข้อความเมื่อมาถึงและจากนั้น คลิกถัดไป
 4. ภายใต้คุณต้องการตรวจสอบเงื่อนไขหรือไม่คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งให้ฉันเท่านั้นหรือกล่องกาเครื่องหมายอื่น ๆ ที่คุณต้องการ และคลิกถัดไป
 5. ภายใต้คุณต้องการทำกับข้อความหรือไม่คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายตอบกลับโดยใช้แม่แบบที่ระบุ
 6. ในขั้นตอนที่ 2: แก้ไขหน้า'คำอธิบายกฎ'ของตัวช่วยสร้าง คลิกวลีแม่แบบที่ระบุ
 7. ในกล่องโต้ตอบการเลือกแม่แบบการตอบกลับคลิกแม่แบบที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 5 ของส่วน "วิธีการกำหนดแม่แบบการตอบกลับแบบอัตโนมัติ" และจากนั้น คลิกเปิด
 8. คำแนะนำในตัวช่วยสร้างกฎเสร็จสมบูรณ์ คลิก"เสร็จสมบูรณ์", และจากนั้น คลิกตกลง

Outlook 2002 ใน Outlook 2000 และ Outlook 98

 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวช่วยสร้างกฎ
 2. ในกล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้างกฎคลิกสร้าง
 3. ภายใต้คุณต้องการสร้างกฎชนิดใด?คลิกเริ่มจากกฎว่างเปล่าคลิกตรวจสอบข้อความเมื่อมาถึงและจากนั้น คลิกถัดไป
 4. ภายใต้คุณต้องการตรวจสอบเงื่อนไขหรือไม่คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งให้ฉันเท่านั้นหรือเงื่อนไขอื่นที่คุณต้องการ และคลิกถัดไป
 5. ภายใต้คุณต้องการทำกับข้อความหรือไม่คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายตอบกลับโดยใช้แม่แบบที่ระบุ
 6. ภายใต้คำอธิบายกฎคลิกวลีขีดเส้นใต้แม่แบบที่ระบุ
 7. ในกล่องโต้ตอบการเลือกแม่แบบการตอบกลับคลิกแม่แบบที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 5 ของ "วิธีการกำหนดแม่แบบการตอบกลับแบบอัตโนมัติ" และจากนั้น คลิกเปิด
 8. คำแนะนำในตัวช่วยสร้างกฎเสร็จสมบูรณ์ คลิกเสร็จสิ้นและจากนั้น คลิกตกลง
กฎตัวช่วยสร้างกฎในการ "ตอบกลับโดยใช้แม่แบบที่ระบุ" ได้รับการออกแบบเพื่อส่งข้อความตอบกลับเพียงครั้งเดียวไปยังผู้ส่งแต่ละระหว่างเซสชัน ซึ่งป้องกันไม่ให้ Outlook ส่งข้อความตอบกลับซ้ำให้กับผู้ส่งซึ่งส่งข้อความหลาย

ระหว่างเซสชัน Outlook จำรายการของผู้ใช้ที่จะ hasresponded เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Outlook รายการนี้จะถูกลบออก และกฎถูกตั้งค่าใหม่ให้เริ่มอีกครั้งกับผู้ส่งแต่ละครั้ง

หมายเหตุ: Outlook ต้องเรียกใช้ตัวช่วยสร้างกฎการตอบกลับอัตโนมัติ นอกจากนี้ Outlook 2007 ต้องเป็นทำงานอยู่ และถูกกำหนดค่าให้ตรวจสอบข้อความใหม่เป็นระยะ ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจำลองผู้สำนักช่วย Office ใน Outlook Express คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
267880 ออกจากผู้ช่วย Office ไม่พร้อมใช้งานใน Outlook Express

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 311107 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2010
Keywords: 
kbpubtypekc kbhowto consumeroff2010track kbmt KB311107 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:311107

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com