Komunikat o błędzie: Błąd SU0350 Instalator nie mógł wyświetlić Umowy o nieujawnianiu

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 311009 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Po uaktualnieniu lub zainstalowaniu jednego z produktów wymienionych na początku tego artykułu może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
Błąd SU0350
Instalator nie mógł wyświetlić Umowy o nieujawnianiu. Instalator zakończy pracę.
Komputer może zostać następnie zamknięty.

Przyczyna

Ten problem może mieć następujące przyczyny:
 • Instalator nie mógł znaleźć pliku License.txt.
 • Instalator nie mógł otworzyć pliku License.txt.
 • Instalator nie mógł odczytać pliku License.txt.
 • Wartość cyklicznej kontroli nadmiarowości (CRC) lub sumy kontrolnej pliku License.txt nie odpowiada wartości w pliku Layout1.inf.
 • W komputerze zaczyna brakować pamięci.
 • Wersja pliku License.txt znajdującego się w folderze C:\Windows\Help różni się od wersji pliku License.txt w folderze C:\Windows.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, użyj odpowiedniej metody:

Po wyświetleniu komunikatu o błędzie komputer nie zamyka się

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wyszukaj, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 2. W polu Wyszukaj pliki i foldery o nazwie wpisz license.txt.
 3. W polu Szukaj w wpisz c:\, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj teraz.
 4. Na liście znalezionych plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik License.txt znajdujący się w folderze C:\Windows\Help, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.
 5. Wpisz license.xxx, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Na liście znalezionych plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik License.txt znajdujący się w folderze C:\Windows\, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
 7. Na liście znalezionych plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik License.xxx znajdujący się w folderze C:\Windows\Help, a następnie kliknij polecenie Otwórz folder zawierający.
 8. W menu Edycja w oknie C:\Windows\Help kliknij polecenie Wklej.
 9. Zamknij wszystkie otwarte okna.

Po wyświetleniu komunikatu o błędzie komputer zamyka się

Jeśli po wyświetleniu komunikatu o błędzie komputer zamyka się, należy wykonać następujące kroki:
 1. Uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, dopóki na ekranie nie pojawi się menu startowe systemu Microsoft Windows 98.
 2. Z menu startowego wybierz polecenie Tylko wiersz polecenia trybu awaryjnego, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W wierszu polecenia wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  copy c:\windows\license.txt c:\windows\help
  Po wyświetleniu monitu o zastąpienie pliku naciśnij klawisz Y, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Uruchom ponownie komputer w trybie normalnym.

Właściwości

Numer ID artykułu: 311009 - Ostatnia weryfikacja: 1 lutego 2014 - Weryfikacja: 3.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtshoot kbsetup kbprb KB311009

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com