Identifikator ?lanka: 310994 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Vi?e informacija potra?ite na ovoj Microsoft Veb stranici:Obustavlja se podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows

Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Diskove za pokretanje instalacije operativnog sistema Windows XP mo?ete da nabavite od korporacije Microsoft, ali samo putem preuzimanja. Diskove za pokretanje instalacije obezbe?ujemo da biste mogli da pokrenete instalacioni program na ra?unarima koji ne mogu da koriste CD-ROM sa kojeg se mo?e pokrenuti ra?unar. Ako mo?ete da pokrenete ra?unar sa CD-ROM-a ili pomo?u instalacije putem mre?e, preporu?ujemo da koristite te metode instalacije.

Budu?i proizvodi vi?e ne?e podr?avati instalaciju putem diskova za pokretanje instalacije. Instalacija budu?ih operativnih sistema korporacije Microsoft zahteva?e mogu?nost pokretanja sa CD jedinice ili putem PXE pokretanja sa mre?e. Vi?e informacija o tome kako da koristite PXE pokretanje potra?ite na Veb stranici Zahtevi za RIS i PXE na Microsoft TechNet Veb lokaciji.

Dobijanje rezervnog diska

Click here to show/hide solution

Ko bi trebalo da preuzme diskove instalacije?

Click here to show/hide solution

Koraci za preuzimanje, kreiranje i kori??enje diskova za instalaciju

Postoji ?est disketa za pokretanje instalacije operativnog sistema Windows XP. Morate da imate datoteke i upravlja?ke programe koje te diskete sadr?e da biste pristupili CD jedinici i pokrenuli proces instalacije.

1. korak: Preuzimanje diska sa programom za instalaciju

Click here to show/hide solution

2. korak: Pokrenite program za instalacioni disk da biste kreirali instalacione diskove

Click here to show/hide solution

3. korak: Pokrenite ra?unar pomo?u diska za instalaciju da biste zapo?eli novu Windows XP instalaciju

Click here to show/hide solution

Dodatne informacije

Da biste dobili vi?e informacija o nabavljanju najnovijeg Windows XP servisnog paketa na CD-u, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322389 Nabavljanje najnovijeg Windows XP servisnog paketa
Da biste dobili sliku za Windows XP Service Pack 3 - ISO-9660 CD ISO, posetite Veb lokaciju Windows XP Service Pack 3 - ISO-9660 CD datoteka slike.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 310994 - Poslednji pregled: 1. novembar 2012. - Revizija: 3.0
Odnosi se na:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbaccctrl atdownload kbhowto kbenv kbsetup KB310994

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com