"รหัสข้อผิดพลาด: 0x80070002 " ข้อความแสดงข้อผิดพลาด cites ปัญหาการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานหลังจากการปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ Dell

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 310794 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเริ่ม Microsoft Windows XP คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ปัญหาคือมีการป้องกันไม่ให้ Windows ตรวจสอบการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้อย่างถูกต้อง รหัสข้อผิดพลาด: 0x80070002

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้นใน Windows XP
 • อักษรชื่อไดรฟ์ระบบมีการเปลี่ยนแปลง
มีการรายงานปัญหาของผู้ให้บริการความปลอดภัยกับคอมพิวเตอร์ Dell คอมพิวเตอร์ซึ่งมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ Dell ผู้ช่วยงาน

หมายเหตุ:ปัญหานี้อาจเกิดจากซอฟท์แวร์ที่เปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้น ไม่จำกัด สำหรับคอมพิวเตอร์ Dell หรือใช้คอมพิวเตอร์ Dell ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยงาน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการที่เหมาะสม

การตั้งค่าผู้ให้บริการการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้นใน Windows XP

การตั้งค่าผู้ให้บริการการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้นใน Windows XP ลบคีย์รีจิสทรีที่เกี่ยวข้องในรีจิสทรีของ Windows โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ กดแป้น F8 ในระหว่างการเริ่มต้นระบบเพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด
 2. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
 3. ลบคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้ในรีจิสทรีของ Windows:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Cryptography\Providers
  HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Cryptography\Providers
 4. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 5. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

อักษรระบุไดรฟ์ของไดรฟ์ระบบการตั้งค่าใหม่

ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีการเปลี่ยนอักษรระบุไดรฟ์ของไดรฟ์ระบบกลับไปเป็นค่าเดิม แก้ไขรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนค่าของไดรฟ์ระบบ:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและขั้นตอนที่ detailing กระบวนงานที่แน่นอนเพื่อเปลี่ยนชื่ออักษรชื่อไดรฟ์ระบบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
223188วิธีการคืนค่าอักษรชื่อไดรฟ์ระบบ/ไดรฟ์สำหรับเริ่มระบบใน Windows

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 310794 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbregistry kb3rdparty kbenv kberrmsg kbnofix kbprb kbmt KB310794 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:310794

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com