Ban nhn c mt thng bao li sau khi nhp khoa san phm khi ban th cai t Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 310637 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Khi ban th cai t Microsoft Windows XP, ban nhn c mt thng bao li sau khi nhp khoa san phm.

Bai vit nay co cha cac phng phap chi dn tng bc ma ban co th s dung giai quyt vn nay va cai t Windows XP.

Bai vit nay danh cho ngi dung may tinh t trinh bt u n trung binh.
Ban co th thy d dang hn khi lam theo cac bc nu ban in bai vit nay ra trc.

Cac hin tng cua s c

Khi ban cai t Microsoft Windows XP, ban nhn c mt trong cac thng bao li sau:
Khoa CD ban nhp khng hp l. Hay th lai.
Khoa San phm s dung cai t Windows khng hp l. Hay lin h quan tri vin h thng hoc ngi ban le ngay lp tc nhn mt khoa san phm hp l. Ban cung co th lin h i Chng n cp ban quyn cua Hang Microsoft bng cach gi email ti piracy@microsoft.com nu ban nghi rng ban a mua phai phn mm sao chep cua Microsoft. Hay yn tm rng bt ky thng tin ca nhn nao ban gi n i Chng n cp ban quyn phn mm cua Microsoft u se c gi bi mt nghim ngt.

Cac phng phap giai quyt vn nay

Co by phng phap ma ban co th s dung giai quyt vn nay. Hay th by phng phap sau theo th t a ra. Chi dn cho tng phng phap hng dn ban qua tng bc va m ta cach kim chng vn a c giai quyt.

Phng phap 1: Nhp khoa san phm ung

 1. Go khoa san phm ung, ri bm OK.
 2. Nu ban nhn c mt thng bao li, hay go lai khoa san phm ung bng cach s dung cac phim s trn ban phim thay vi s dung ban phim s, ri bm OK.
 3. Nu ban vn nhn c mt thng bao li, hay tip tuc phng phap 2.
Chu y Nu ban khng th inh vi khoa san phm ung, hay lin h Dich vu H tr Khach hang cua Microsoft (CSS). bit thm thng tin, hay ghe thm web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Phng phap 2: Tt phn mm chng vi-rut

 1. Tt phn mm chng vi-rut.

  Chu y bit thm thng tin v cach tt phn mm chng vi-rut, hay xem tai liu co trong phn mm chng vi-rut hoc lin h nha san xut phn mm chng vi-rut.
 2. Tt cac thit t chng vi-rut trong h thng u vao/u ra (BIOS) c s cua may tinh.

  Chu y bit thm thng tin v cach tt thit t phn mm chng vi-rut trong BIOS cua may tinh, hay xem tai liu co trong may tinh hoc lin h nha san xut may tinh.
 3. Th cai t lai Windows XP. Nu ban vn nhn c mt thng bao li, hay tip tuc phng phap 3.

Phng phap 3: Kim tra xem CD cai t va ia cng co bi hong khng

 1. Kim tra xem CD cai t co bi hong khng chng han nh bi xc hoc nt.
 2. Thay th CD cai t nu CD cai t bi hong.
 3. Kim tra xem ia cng co bi hong khng.
 4. Thay th ia cng nu ia cng bi hong.
 5. Th cai t lai Windows XP. Nu ban vn nhn c mt thng bao li, hay tip tuc phng phap 4.

Phng phap 4: Hay kim chng ngay h thng la ung

 1. Kim chng rng ngay h thng c t ung trong cac thit t cht ban dn kim loai oxit b sung (CMOS) cho may tinh.

  Chu y bit thm thng tin v cach t ngay h thng trong thit t BIOS trn may tinh, hay xem tai liu co trong may tinh hoc lin h nha san xut may tinh.
 2. Th cai t lai Windows XP. Nu ban vn nhn c mt thng bao li, hay tip tuc phng phap 5.

Phng phap 5: Khi ng lai Windows ma khng cn bt ky mt trinh iu khin phu nao

 1. Khi ng lai Windows ma khng cn bt ky mt trinh iu khin phu nao Cach khi ng nay cung cp mt mi trng cai t sach.

  Chu y bit thm thng tin v cach khi ng Windows ma khng cn bt ky mt trinh iu khin phu nao, bm cac s bai vit sau xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  192926 Cach thc hin khc phuc s c khi ng sach cho Windows 98 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
  267288 Cach thc hin khi ng sach trong Windows Millennium Edition (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
  310353 Cach thc cu hinh Windows XP khi ng trang thai "khi ng sach"
 2. Th cai t lai Windows XP. Nu ban vn nhn c mt thng bao li, hay tip tuc phng phap 6.

Phng phap 6: Cai t Windows XP theo mt du nhc lnh

Bc 1: Khi ng lai Windows trong ch MS-DOS

Windows 95 hoc Windows 98
 1. Bm Bt u, ri bm Tt..
 2. Bm Khi ng lai trong ch MS-DOS , ri bm OK.
Windows 2000 va cac phin ban mi hn
 1. Bm Bt u, ri bm May tinh cua ti.
 2. a mt ia mm trng vao A, va sau o bm chut phai vaoia mm (A:).
 3. Bm inh dang, ri bm chon hp kimTao mt ia khi ng MS-DOS .
 4. Trong hp thoai inh dang, bm Khi ng, ri bm OK.
 5. Khi inh dang ia hoan thanh, bm OK, ri bm ong.
 6. Hay khi ng lai may tinh.

Bc 2: Cai t Windows XP

 1. Sau khi ban khi ng lai may tinh, go ia:\setup.exe theo du nhc lnh, ri bm ENTER.

  Chu y Trong bc nay, ia la mt trinh gi ch cho ia co cha CD cai t Windows XP.
 2. Thit lp Windows XP bt u. Nu ban vn nhn c mt thng bao li, hay tip tuc phng phap 7.

Phng phap 7: Sao chep tp cai t sang ia cng

 1. Bm Bt u, bm Chay, go command, ri bm ENTER.

  Chu y Nu ban ang s dung Windows XP hoc mt phin ban mi hn, gocmd thay vi dungcommand.
 2. Tai du nhc lnh, go cd\, ri bm ENTER.
 3. ?Go md wincd, ri bm ENTER.

  Mt cp mi co tn la Wincd c tao ra.
 4. Go xcopy ia:\*.* wincd /V, ri bm ENTER.

  Chu y Trong bc nay, ia la mt trinh gi ch cho ia co cha CD cai t Windows XP.

  Ni dung CD cai t Windows XP c sao chep sang cp Wincd .
 5. Go cd wincd, ri bm ENTER.
 6. Go setup.exe, ri bm ENTER.

  Thit lp Windows XP bt u.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 310637 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 7.3
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbinfo kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbceip KB310637

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com