คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ ขณะที่คุณพยายามติดตั้ง Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 310637 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Windows XP คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์

บทความนี้ประกอบด้วยวิธีการทีละขั้นตอนต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ และการติดตั้ง Windows XP

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับต้นถึงระดับกลาง
คุณอาจปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าพิมพ์บทความนี้ออกมาก่อน

อาการของปัญหา

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Windows XP คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
คีย์ของซีดีที่คุณใส่ไม่ถูกต้อง กรุณาลองอีกครั้ง
The Product Key used to install Windows is invalid. Please contact your system administrator or retailer immediately to obtain a valid Product Key. You may also contact Microsoft Corporation's Anti-Piracy Team by emailing piracy@microsoft.com if you think you have purchased pirated Microsoft software. Please be assured that any personal information you send to the Microsoft Anti-Piracy Team will be kept in strict confidence.

วิธีการใดวิธีการแก้ปัญหานี้

เจ็ดวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้ ลองวิธีที่ 7 ต่อไปนี้ตามลำดับที่ระบุ คำแนะนำสำหรับแต่ละวิธีแนะนำคุณผ่านขั้นตอนแต่ละ และอธิบายถึงวิธีการตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข

วิธีที่ 1: ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

 1. พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง และจากนั้น คลิกตกลง.
 2. ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องอีกครั้ง โดยใช้แป้นตัวเลขบนแป้นพิมพ์แทนการใช้แป้นพิมพ์ตัวเลข และคลิกตกลง.
 3. หากคุณยังคงได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ดำเนินการกับวิธีที่ 2
หมายเหตุ:หากคุณไม่สามารถค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ติดต่อบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft (CSS) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

วิธีที่ 2: ปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

 1. ปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

  หมายเหตุ:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส หรือติดต่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
 2. ปิดการตั้งค่าการป้องกันไวรัสในเบื้องต้นอินพุต/เอาท์พุตระบบ (BIOS) ของคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานการตั้งค่าใน BIOS ของคอมพิวเตอร์ไวรัส ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์
 3. กำลังพยายามติดตั้ง Windows XP อีกครั้ง หากคุณยังคงได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ดำเนินการกับวิธีที่ 3

วิธีที่ 3: การตรวจสอบซีดีการติดตั้งและบนฮาร์ดดิสก์สำหรับความเสียหาย

 1. ตรวจสอบซีดีติดตั้งสำหรับความเสียหาย เช่น scratches หรือแตก
 2. แทนซีดีการติดตั้งถ้าซีดีการติดตั้งเสียหาย
 3. ตรวจสอบบนฮาร์ดดิสก์สำหรับความเสียหาย
 4. เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์หากฮาร์ดดิสก์ที่เสียหาย
 5. กำลังพยายามติดตั้ง Windows XP อีกครั้ง หากคุณยังคงได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ดำเนินการกับวิธีที่ 4

วิธีที่ 4: ตรวจสอบว่า วันของระบบที่ถูกต้อง

 1. ตรวจสอบที่วันที่ระบบกำหนดไว้อย่างถูกต้องในการตั้งค่ากึ่งตัวนำ oxide โลหะทรานซิสเตอร์คู่ประกอบชนิด (CMOS) สำหรับคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าวันของระบบในการตั้งค่า CMOS สำหรับคอมพิวเตอร์ ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์
 2. กำลังพยายามติดตั้ง Windows XP อีกครั้ง หากคุณยังคงได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ดำเนินการกับวิธีที่ 5

วิธีที่ 5: Windows เริ่มใหม่ไม่ มีโปรแกรมควบคุมพิเศษใด ๆ

 1. เริ่มระบบ Windows ใหม่ โดยไม่มีโปรแกรมควบคุมพิเศษใด ๆ ซึ่งให้สภาพแวดล้อมในการติดตั้งใหม่ทั้งหมด

  หมายเหตุ:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเริ่มระบบ Windows โดยไม่มีโปรแกรมควบคุมเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  192926วิธีการแก้ไขปัญหาการคลีนบูตสำหรับ Windows 98
  267288วิธีทำคลีนบูตใน Windows Millennium Edition
  310353วิธีการทำคลีนบูตใน Windows XP
 2. กำลังพยายามติดตั้ง Windows XP อีกครั้ง หากคุณยังคงได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ดำเนินการกับวิธีที่ 6

วิธีที่ 6: การติดตั้ง Windows XP ที่พร้อมท์คำสั่ง

ขั้นที่ 1: Windows เริ่มใหม่ที่อยู่ในโหมด MS-DOS

windows 95 หรือ Windows 98
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกปิดการทำงาน.
 2. คลิกเริ่มระบบใหม่ในโหมด MS-DOSแล้ว คลิกตกลง.
windows 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่า
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกMy Computer.
 2. ใส่ฟลอปปีดิสก์ที่ว่างในไดรฟ์ A และคลิ กขวาฟลอปปี (A:).
 3. คลิกรูปแบบ:จากนั้น คลิกเพื่อเลือกนั้นสร้างดิสก์การเริ่มต้นระบบ MS-DOSกล่องกาเครื่องหมาย
 4. ในการรูปแบบ:กล่องโต้ตอบ คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกตกลง.
 5. เมื่อทำการฟอร์แมตดิสก์เสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกตกลงแล้ว คลิกปิด.
 6. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

ขั้นตอนที่ 2: การติดตั้ง Windows XP

 1. หลังจากคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ พิมพ์ไดรฟ์: \setup.exeที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER

  หมายเหตุ:ในขั้นตอนนี้ไดรฟ์เป็นตัวยึดสำหรับไดรฟ์ที่ประกอบด้วยแผ่นซีดีการติดตั้ง Windows XP
 2. ติดตั้ง windows XP เริ่มการทำงาน หากคุณยังคงได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ดำเนินการกับวิธีที่ 7

วิธีที่ 7: คัดลอกแฟ้มการติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:คำสั่งแล้ว กด ENTER

  หมายเหตุ:If you are using Windows XP or a later version, typecmdแทนคำสั่ง.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:cd\แล้ว กด ENTER
 3. ประเภท:md wincdแล้ว กด ENTER

  A new folder named Wincd is created.
 4. ประเภท:xcopyไดรฟ์:\*.* wincd /Vแล้ว กด ENTER

  หมายเหตุ:In this step,ไดรฟ์is a placeholder for the drive that contains the Windows XP installation CD.

  The contents of the Windows XP installation CD are copied to the Wincd folder.
 5. ประเภท:cd wincdแล้ว กด ENTER
 6. ประเภท:setup.exeแล้ว กด ENTER

  Windows XP Setup starts.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 310637 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbinfo kbceip kbmt KB310637 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:310637

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com