เคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาขั้นสูงสำหรับปัญหาทั่วไปของ USB ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 310575 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาขั้นสูงสำหรับอุปกรณ์ Universal Serial Bus (USB) ใน Windows XP

สิ่งที่ควรทดลอง

ถ้าคุณมีปัญหากับอุปกรณ์ USB ให้ลองวิธีเหล่านี้ดูก่อน:
 1. ถอดแล้วเสียบอุปกรณ์ใหม่
 2. ถ้าคอมพิวเตอร์ถามหาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ให้อ่านข้อมูลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้นหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิต เพื่อดูว่ามีโปรแกรมควบคุมหรือไม่
 3. เรียกใช้ Windows Update เพื่อรับรายการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Windows XP เมื่อเสร็จแล้ว เสียบอุปกรณ์เพื่อดูว่าได้ติดตั้งถูกต้องหรือไม่
ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ หลังจากที่ลองทั้งสามวิธีแล้ว คุณอาจดูหัวข้อ "การแก้ไขปัญหาขั้นสูง" เพื่อพยายามแก้ไขปัญหานี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

หัวข้อนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูงเท่านั้น หากคุณไม่สะดวกในการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=th
เนื่องจากอุปกรณ์ USB เป็นอุปกรณ์แบบ Plug and Play คุณจึงสามารถทำการควบคุมหรือกำหนดค่าได้น้อยมาก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถติดตามว่าปัญหา USB เกิดจากสภาวะใดสภาวะหนึ่งต่อไปนี้:
 • ฮาร์ดแวร์ทำงานผิดพลาดหรือการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ไม่ถูกต้อง
 • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ทำงานผิดพลาด กำหนดค่าไม่ถูกต้อง หรือไม่พบโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
 • ต่อสายไม่ถูกต้อง
 • เฟิร์มแวร์หรือ basic input/output system (BIOS) เก่า
 • กำหนดค่าฮับหลักไม่ถูกต้อง
คุณสามารถใช้เคล็ดลับการแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อตรวจสอบแต่ละเงื่อนไขเพื่อช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB

ฮาร์ดแวร์ทำงานผิดพลาดหรือการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ไม่ถูกต้อง

โดยปกติ หากคุณเสียบอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือกำหนดค่าไม่ถูกต้องเข้ากับพอร์ต USB จะทำให้คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนอง (แฮงก์) ในกรณีส่วนใหญ่ คุณต้องปิดคอมพิวเตอร์แล้วเปิดใหม่เพื่อตั้งค่าบัสใหม่ โปรดทราบว่าอาจระบุได้ยากว่าอุปกรณ์ใดชำรุดหรือกำหนดค่าไว้ไม่ถูกต้อง หากคุณมีคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่สามารถทำงานได้ปกติ ให้ลองเสียบอุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น เพื่อดูว่ามีปัญหาแบบเดียวกันหรือไม่

หากมีการเสียบอุปกรณ์เข้ากับฮับที่ต่อพ่วง ให้ปลดอุปกรณ์จากฮับ แล้วเสียบอุปกรณ์โดยตรงจากฮับหลัก

ปัญหาฮาร์ดแวร์หลายประการ (เช่นพลังงานที่สูงไปหรือต่ำไป แบนด์วิดธ์ไม่พอ เฟิร์มแวร์ชำรุดหรือกำหนดค่าไม่ถูกต้อง และอื่นๆ) อาจทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นได้

ตรวจสอบ Device Manager เพื่อให้แน่ใจว่าฮับหลักทำงานได้ตามปกติ หากฮับหลักแสดงเครื่องหมายตกใจ (!) ในวงกลมสีเหลือง ให้ตรวจดูว่ากำหนดค่า BIOS โดยกำหนด interrupt request (IRQ) ให้กับคอนโทรลเลอร์ USB หลัก ซึ่งจำเป็นสำหรับการโหลดไดรเวอร์อุปกรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Device Manager แก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
133240 การแก้ปัญหาความขัดแย้งของอุปกรณ์ด้วย Device Manager
หากไม่มีอุปกรณ์ที่ทำงานเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับฮับหลัก ให้ตรวจดูว่าความต้องการพลังงานของบัสไม่สูงเกินต้องการ ุอุปกรณ์ USB สามารถดึงพลังงานได้สูงสุดไม่เกิน 500 มิลลิแอมป์สำหรับแต่ละการเชื่อมต่อ หากอุปกรณ์พยายามดึงพลังงานมากกว่าค่านี้ ข้อกำหนดระบุให้คอมพิวเตอร์ควรปิดการใช้พอร์ตบางพอร์ตจนกว่ารอบพลังงานของคอมพิวเตอร์จะเข้าที่ (เรียกว่า "การพัก" พอร์ต) นอกจากนี้ หากอุปกรณ์ดึงพลังงานน้อยกว่า 50 มิลลิแอมป์ พอร์ตจะไม่ทำงาน

ตรวจสอบแท็บ Power ในคุณสมบัติฮับหลักของ USB เพื่อตรวจสอบการใช้พลังงานของบัส USB

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ทำงานผิดพลาด กำหนดค่าไม่ถูกต้อง หรือไม่พบโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB คอมพิวเตอร์ควรจะโหลดแล้วกำหนดค่าอุปกรณ์โดยไม่ถามหาโปรแกรมควบของอุปกรณ์ (โดยใช้สมมติฐานว่าอุปกรณ์ใช้โปรแกรมควบคุมในคลาสที่ระบุและให้มา) หากคอมพิวเตอร์ถามหาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ให้ตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อดูว่ามีโปรแกรมควบคุมของอุปกรณ์หรือไม่

สายเคเบิลไม่ถูกต้อง

มีสายเคเบิล USB อยู่สองประเภทด้วยกันคือแบบความเร็วสูงและความเร็วต่ำ ีสายเคเบิลแบบความเร็วต่ำมีการหุ้มต่างจากแบบความเร็วสูง หากคุณเสียบอุปกรณ์ความเร็วสูงโดยใช้สายเคเบิลความเร็วต่ำ อาจทำให้เกิดความบิดเบี้ยวของสัญญาณในระยะทางไกลๆ ได้

ตรวจดูว่าการเชื่อมต่อ USB ทำงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ต้องการความสามารถในการดึงพลังงานจากฮับเข้ามาด้วยในด้านของฮับที่ไม่มีพลังงาน ซึ่งจะทำให้ฮับและอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อไม่สามารถใช้งานได้ หากฮับนั้นได้รับพลังงาน ตรวจดูว่าการจ่ายไฟฟ้าสำหรับฮับ ได้รับการกำหนดค่าไว้อย่างถูกต้อง

เฟิร์มแวร์หรือ BIOS เก่า

หัวใจสำคัญของอุปกรณ์ USB คือเฟิร์มแวร์ เฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ USB มีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นๆ พอร์ตจะไม่ได้รับการตั้งค่าใหม่ จนกว่าตัวบอกลักษณะทั้งหมดในเฟิร์มแวร์จะได้รับการโหลดและตรวจสอบโดยฮับหลัก นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากจะถูกนำไปใช้สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์และโมเด็ม ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณมีเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุดที่ใช้ได้สำหรับทั้ง BIOS ของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แต่ละชนิด

อาการต่างๆ ของการชำรุดหรือการกำหนดค่าเฟิร์มแวร์ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ โดยปกติ เมื่อคุณลบแล้วเพิ่มอุปกรณ์ USB เข้าไปใหม่ อุปกรณ์นั้นจะสามารถใช้งานได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์นั้นอาจได้รับการแสดงเป็นครั้งที่สองสำหรับอุปกรณ์เดียวกัน และโหลดใน Device Manager หากคุณเห็นการซ้ำของอุปกรณ์ ให้ตรวจดูว่าคุณมีเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุดของอุปกรณ์นั้นๆ ปัญหานี้เป็นปกติสำหรับเครื่องพิมพ์และโมเด็ม USB ปัญหาแบบเดียวกันที่มีสาเหตุแบบเดียวกันอาจเกิดขึ้นได้เมื่ออุปกรณ์โหลดไดรเวอร์ แล้วเพิ่มอุปกรณ์ที่สองที่ดูเหมือนจะไม่มีไดรเวอร์ อุปกรณ์ตัวที่สองจะแสดงโดยมีเครื่องหมายตกใจในวงกลมสีเหลืองใน Device Manager อุปกรณ์อาจทำงานได้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถลบอุปกรณ์ "ที่ไม่สามารถใช้ได้" จนกว่าคุณจะถอดอุปกรณ์หลักที่อาจสร้างข้อมูลอุปกรณ์ชุดที่สอง นอกจากนี้ คุณยังอาจแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการปรับปรุงเฟิร์มแวร์หรือไดรเวอร์ของอุปกรณ์นั้นๆ

กำหนดค่าฮับหลักไม่ถูกต้อง

คอนโทรลเลอร์ USB ต้องการการกำหนด IRQ สาย IRQ ได้รับการกำหนดใน BIOS ของคอมพิวเตอร์ และโดยปกติจะเป็น IRQ9

ลบและติดตั้งคอนโทรลเลอร์ USB ใหม่ทั้งหมด

เมื่อต้องการลบและติดตั้งคอนโทรลเลอร์ USB ใหม่ทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ sysdm.cpl ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 2. คลิกแท็บ ฮาร์ดแวร์
 3. คลิกปุ่ม Device Manager
 4. ขยาย Universal Serial Bus controllers
 5. คลิกขวาทุกๆ อุปกรณ์ในโหนด Universal Serial Bus controllers แล้วคลิก Uninstall เพื่อลบครั้งละรายการ
 6. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วติดตั้งคอนโทรลเลอร์ USB ใหม่
 7. เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB แบบถอดได้ แล้วทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าแก้ปัญหาได้แล้ว

ข้อมูลอ้างอิง

887740 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Rundll32.exe ประสบปัญหา" หรือมีการนำอุปกรณ์ USB ออกผิดรายการเมื่อคุณพยายามนำอุปกรณ์ USB ออกบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP
884470 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เกินแบนด์วิดท์ของตัวควบคุม USB แล้ว" เมื่อคุณสตรีมวิดีโอผ่านกล้อง USB
893711 Windows XP ตรวจไม่พบเมาส์ USB ที่เชื่อมต่อกับฮับ USB 2.0
หากบทความที่แสดงในรายการในที่นี้ไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้หรือหากคุณพบอาการที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ให้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในฐานความรู้ของ Microsoft หากต้องการค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ดังนี้:
http://support.microsoft.com/?ln=th
แล้วพิมพ์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ หรือพิมพ์คำอธิบายปัญหาไว้ในเขตข้อมูล ค้นหาฝ่ายสนับสนุน (KB)
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 310575 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbresolve kbenv kbhardware kbinfo kbtshoot KB310575

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com