Artikel-id: 310575 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs allmän felsökning av USB-enheter (Universal Serial Bus) i Windows XP.

Mer Information

Eftersom USB-enheter är Plug and Play-enheter har du inte så stora möjligheter att styra eller konfigurera dem. I allmänhet kan du emellertid spåra de flesta USB-problem till något av följande tillstånd:
 • Felaktig eller felkonfigurerad maskinvara
 • Felaktig, felkonfigurerad eller obefintlig drivrutin
 • Fel kablar
 • Inaktuell inbyggd programvara eller BIOS (Basic Input/Output System)
 • Felkonfigurerat rotnav
Du kan använda följande felsökningstips för att kontrollera om USB-problem orsakas av något av dessa tillstånd.

Felaktig eller felkonfigurerad maskinvara

Om du ansluter en felaktig eller felkonfigurerad enhet till en USB-port medför det normalt att datorn slutar svara (låser sig). I de flesta sådana fall måste du stänga av datorn och sätta på den igen för att återställa bussen. Observera att det kan vara svårare att identifiera vilken enhet som inte fungerar eller som är felkonfigurerad. Om du har tillgång till en annan, fungerande dator kan du försöka ansluta enheten till den och se om samma problem uppstår.

Om enheten är ansluten till ett sekundärt nav kan du försöka med att koppla bort den från navet och ansluta den direkt till rotnavet.

Många maskinvaruproblem (som för hög eller låg strömstyrka, brist på bandbredd, felaktig eller felkonfigurerad inbyggd programvara) kan ge problem.

Kontrollera Enhetshanteraren för att vara säker på att rotnavet fungerar normalt. Om rotnavet visas med ett utropstecken (!) i en gul cirkel kontrollerar du att BIOS tilldelar rot-USB-styrenheten en avbrottsbegäran (IRQ). Detta krävs för att drivrutinen ska laddas. Om du vill veta mer om hur Enhetshanteraren används för felsökning av maskinvaruproblem klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
133240 Felsökning av enhetskonflikter med Enhetshanteraren
Om inga enheter fungerar när de är anslutna till rotnavet kontrollerar du att strömkraven för bussen inte överskrids. USB-enheter kan dra maximalt 500 milliampere (mA) per anslutning. Om en enhet försöker dra mer än så kräver specifikationen att datorn kan inaktivera den aktuella porten tills datorn startas om. (Detta kallas att inaktivera porten.) Om enheten drar mindre än 50 mA blir porten däremot aldrig aktiv.

Kontrollera USB-bussens strömförbrukning på fliken Strömförsörjning i USB-rotnavets egenskaper.

Felaktig, felkonfigurerad eller obefintlig drivrutin

När du ansluter en USB-enhet ska datorn lägga till och sedan konfigurera enheten utan att fråga efter en drivrutin (förutsatt att den passar i de klassdrivrutiner som definieras och tillhandahålls). Om en drivrutin efterfrågas kontaktar du enhetens tillverkare för att undersöka om det finns en drivrutin.

Fel kablar

Det finns två typer av USB-kablar: höghastighets- och låghastighetskablar. Låghastighetskablar skiljer sig från höghastighetskablar främst i fråga om skärmningen. Om en höghastighetsenhet ansluts till en låghastighetskabel kan det uppstå signaldistorsion över långa avstånd.

Kontrollera hela USB-kedjan för att vara säker på att en enhet som kräver möjlighet att få ström från navet inte är ansluten till kedjan på andra sidan av ett nav utan strömförsörjning. Det medför att detta nav och alla enheter längre ner i kedjan inaktiveras. Om det är ett nav med strömförsörjning kontrollerar du att strömförsörjningen är korrekt konfigurerad.

Inaktuell inbyggd programvara eller BIOS

Nyckeln till alla USB-enheter ligger i den inbyggda programvaran. Denna innehåller all information om enheten. En port återställs inte förrän samtliga beskrivare i den inbyggda programvaran har laddats och verifierats av rotnavet. Detta är särskilt viktigt i fråga om objekt som skrivare och modem. Kontrollera att du har den senaste inbyggda programvaran som finns att tillgå, för både datorns BIOS och varje enskild enhet.

Om den inbyggda programvaran är felaktig eller felkonfigurerad kan det ta sig oväntade uttryck. När du tar bort och sedan lägger till en USB-enhet igen blir enheten tillgänglig igen. Ibland visar den sig emellertid som en andra instans av samma enhet och laddar sig själv som sådan i Enhetshanteraren. Om du ser dubbletter av en enhet kontrollerar du att du har den senaste inbyggda programvaran för enheten. Detta problem är vanligt i fråga om USB-skrivare och modem. Ett liknande problem, med samma orsak, uppstår när enheten laddar en drivrutin och sedan lägger till en andra enhet som det inte verkar finnas någon drivrutin för. Den andra enheten har ett utropstecken i en gul cirkel i Enhetshanteraren. Enheten fungerar kanske korrekt, men du kan inte ta bort den avspeglade enheten förrän du kopplar bort den överordnade enhet som verkar ha genererat den. Det kan också vara möjligt att lösa problemet genom att uppdatera den inbyggda programvaran eller drivrutinen för enheten.

Felkonfigurerat rotnav

USB-styrenheter kräver att en IRQ tilldelas. IRQ-raden tilldelas i datorns BIOS, och vanligen tilldelas IRQ 9.

Supportwebbutsändningar

Supportwebbutsändningar är en supportinformationstjänst som erbjuds alla Online Support-kunder. Du kan se en grundläggande webbutsändning om felsökning av USB-problem i Windows XP på följande Microsoft-webbplats:
http://support.microsoft.com/servicedesks/webcasts/seminar/shared/asp/view.asp?url=/servicedesks/webcasts/en/wcd100801/manifest.xml

Ta bort och installera om alla USB-styrenheter

Så här tar du bort och installerar om alla USB-styrenheter:
 1. Klicka på Start, Kontrollpanelen och Prestanda och underhåll.
 2. Klicka på System och sedan på fliken Maskinvara.
 3. Klicka på knappen Enhetshanteraren.
 4. Expandera USB-styrenheter (Universal Serial Bus).
 5. Högerklicka på alla enheter under noden USB-styrenheter (Universal Serial Bus) och ta sedan bort en i taget genom att klicka på Avinstallera.
 6. Starta om datorn och installera om USB-styrenheterna.
 7. Anslut den flyttbara USB-lagringsenheten och kontrollera om problemet är borta.

Egenskaper

Artikel-id: 310575 - Senaste granskning: den 1 december 2007 - Revision: 4.1
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Nyckelord: 
kbinfo kbtshoot kbhardware kbenv KB310575

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com