Artikel ID: 310575 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel worden geavanceerde tips beschreven voor het oplossen van problemen met USB-apparaten (Universal Serial Bus) in Windows XP.

Wat u kunt proberen

Probeer eerst de volgende methoden als u problemen ondervindt met een USB-apparaat:
 1. Koppel het apparaat los en sluit het weer aan.
 2. Als er om een stuurprogramma wordt gevraagd, leest u de informatie die bij het apparaat is geleverd of gaat u naar de website van de fabrikant om na te gaan of er een stuurprogramma beschikbaar is.
 3. Voer Windows Update uit om de meest recente oplossingen voor Windows XP op te halen. Nadat u dit hebt gedaan, sluit u het apparaat aan om te zien of het correct is geïnstalleerd.
Als het probleem zich blijft voordoen nadat u deze drie methoden hebt uitgevoerd, kunt u proberen het probleem op te lossen met de suggesties in de sectie 'Geavanceerde probleemoplossing' hieronder.

Meer informatie

Geavanceerde probleemoplossing

Deze sectie is bedoeld voor ervaren computergebruikers. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, is het wellicht raadzaam iemand anders om hulp te vragen of om contact op te nemen met de ondersteuningsservice. Ga naar de volgende Microsoft-website voor informatie over hoe u dit doet:
http://support.microsoft.com/contactus/
Omdat USB-apparaten van het type Plug en Play zijn, kunt u ze vrijwel niet regelen of configureren. U kunt echter de meeste problemen met USB-apparaten herleiden tot een van de volgende oorzaken:
 • Hardware die niet goed functioneert of onjuist is geconfigureerd
 • Een apparaatstuurprogramma dat niet goed functioneert, onjuist is geconfigureerd of ontbreekt
 • Verkeerde kabels
 • Verouderde firmware of BIOS (Basic Input/Output System)
 • Onjuist geconfigureerde basishub
Ga aan de hand van de volgende tips na of de beschreven situaties van toepassing zijn en of u zo de problemen met USB-apparaten kunt oplossen.

Hardware die niet goed functioneert of onjuist is geconfigureerd

Wanneer u een slecht functionerend of onjuist geconfigureerd apparaat op een USB-poort aansluit, loopt de computer doorgaans vast. In de meeste gevallen moet u de computer uitschakelen en weer inschakelen om de bus opnieuw in te stellen. Let wel, het is soms erg moeilijk om te bepalen welk apparaat slecht werkt of verkeerd is geconfigureerd. Als er een andere, goed werkende computer beschikbaar is, kunt u proberen het apparaat op die computer aan te sluiten om te zien of hetzelfde probleem zich ook daar voordoet.

Als het apparaat op een secundaire hub is aangesloten, kunt u proberen het apparaat daar te verwijderen en rechtstreeks op de basishub aan te sluiten.

Vaak ligt de oorzaak van problemen bij de hardware, bijvoorbeeld hoog of laag energieverbruik, te weinig bandbreedte, slecht functionerende of onjuist geconfigureerde firmware, enzovoort.

Controleer in Apparaatbeheer of de basishub goed functioneert. Als bij de basishub een uitroepteken (!) in een gele cirkel wordt weergegeven, controleert u of het BIOS wel een Interrupt-aanvraag toewijst aan de basis USB-controller. Als dat niet het geval is, wordt het stuurprogramma niet geladen. Als u meer informatie wilt over het oplossen van hardwareproblemen met Apparaatbeheer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
133240 Conflict van apparaat voor probleemoplossing met Apparaatbeheer
Als de apparaten die u op de basishub aansluit niet werken, controleert u of de energievereisten van de bus niet worden overschreden. USB-apparaten kunnen maximaal 500 milliampère voor elke verbinding afnemen. Wanneer een apparaat meer energie probeert af te nemen, moet de computer de desbetreffende poort volgens de specificatie tijdelijk kunnen uitschakelen, totdat de energie weer beschikbaar is. Daarentegen geldt dat wanneer een apparaat minder dan 50 milliampère afneemt, de poort niet wordt geactiveerd.

Controleer het energieverbruik van de USB-hub op het tabblad Energie in de eigenschappen van de USB-basishub.

Een apparaatstuurprogramma dat niet goed functioneert, onjuist is geconfigureerd of ontbreekt

Wanneer u een USB-apparaat aansluit, moet dat door de computer worden geladen en geconfigureerd zonder dat om een stuurprogramma wordt gevraagd (mits het een stuurprogramma betreft dat bij het besturingssysteem is geleverd). Als er wel om een stuurprogramma wordt gevraagd, informeert u bij de fabrikant van het apparaat of er een stuurprogramma beschikbaar is.

Verkeerde kabels

Er zijn twee soorten USB-kabels: voor hoge snelheid en voor lage snelheid. Het verschil tussen kabels voor lage en hoge snelheid wordt voornamelijk bepaald door de afscherming. Als u een apparaat met hoge snelheid aansluit op een kabel voor lage snelheid, kan er bij lange afstanden signaalvervorming ontstaan.

Controleer in de USB-keten of een apparaat dat energie van de hub moet kunnen afnemen, niet op de keten is aangesloten aan de andere kant van een hub zonder stroomvoorziening. Hierdoor zouden de hub en alle apparaten verder in de keten worden uitgeschakeld. Als het een hub met stroomvoorziening betreft, controleert u of de energievoorziening voor deze hub correct is geconfigureerd.

Verouderde firmware of verouderd BIOS

De sleutel tot alle USB-apparaten is de firmware. De firmware van een USB-apparaat bevat alle informatie over het apparaat. Een poort wordt pas opnieuw ingesteld nadat alle descriptoren in de firmware door de basishub zijn geladen en gecontroleerd. Dit is belangrijk omdat het gaat om items als printers en modems. Zorg ervoor dat u beschikt over de meest recente firmware voor zowel het BIOS van uw computer als voor elk afzonderlijk apparaat.

Er kunnen zich vreemde symptomen voordoen bij slecht functionerende of onjuist geconfigureerde firmware. Als u een USB-apparaat verwijdert en vervolgens weer toevoegt, is het doorgaans meteen weer beschikbaar. Het is echter mogelijk dat het apparaat als een tweede exemplaar wordt geïnterpreteerd en zichzelf ook als zodanig in Apparaatbeheer laadt. Als u duplicaten van een apparaat aantreft, controleert u of u wel over de meest recente firmware voor dat apparaat beschikt. Dit probleem treedt vaak op bij USB-printers en -modems. Een vergelijkbaar probleem met dezelfde oorzaak doet zich voor wanneer een apparaat een stuurprogramma laadt en vervolgens een tweede apparaat toevoegt, waarvoor dan geen stuurprogramma blijkt te zijn. Het tweede apparaat wordt in Apparaatbeheer weergegeven met een uitroepteken in een gele cirkel. Het apparaat werkt mogelijk correct. U kunt het tweede apparaat echter niet verwijderen zonder het oorspronkelijke apparaat te verwijderen, dat kennelijk dit tweede 'fantoomapparaat' heeft gegenereerd. U kunt dit probleem wellicht ook verhelpen door de firmware of het stuurprogramma van het apparaat bij te werken.

Onjuist geconfigureerde basishub

USB-controllers vereisen de toewijzing van een Interrupt-aanvraag. De Interrupt-aanvraag wordt toegewezen in het BIOS van de computer, waarbij het gewoonlijk gaat om IRQ 9.

Support WebCasts

Support WebCasts is een informatieservice voor productondersteuning voor alle klanten met on line ondersteuning. Op de volgende Microsoft-website kunt u een WebCast bekijken over het oplossen van USB-problemen in Windows XP:
http://support.microsoft.com/servicedesks/webcasts/seminar/shared/asp/view.asp?url=/servicedesks/webcasts/en/wcd100801/manifest.xml

Alle USB-controllers verwijderen en opnieuw installeren

Ga als volgt te werk om alle USB-controllers te verwijderen en opnieuw te installeren:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ sysdm.cpl in het vak Openen en klik op OK.
 2. Open het tabblad Hardware.
 3. Klik op de knop Apparaatbeheer.
 4. Breid USB-controllers uit.
 5. Klik met de rechtermuisknop op elk apparaat onder het knooppunt USB-controllers en klik op Verwijderen om ze een voor een te verwijderen.
 6. Start de computer opnieuw op en installeer de USB-controllers opnieuw.
 7. Sluit het verwisselbare USB-opslagapparaat aan en voer een test uit om te controleren of het probleem is verholpen.

Referenties

887740 Foutbericht 'Er is een probleem opgetreden in Rundll32.exe' of het verkeerde USB-apparaat wordt verwijderd wanneer u een USB-apparaat probeert te verwijderen op een Windows XP-computer
884470 Foutbericht 'Bandbreedte van USB-controller overschreden' wanneer u video streamt via een USB-camera
893711 Een USB-muis, die op een USB 2.0-hub is aangesloten, wordt niet herkend in Windows XP
Als u het probleem niet hebt kunnen oplossen aan de hand van de hier vermelde artikelen of als u te maken hebt met symptomen die verschillen van de in dit artikel beschreven symptomen, wordt u aangeraden naar meer informatie te zoeken in de Microsoft Knowledge Base. U kunt de Microsoft Knowledge Base raadplegen op de volgende website van Microsoft:
http://support.microsoft.com
Vervolgens typt u de tekst van het ontvangen foutbericht of typt u een beschrijving van het probleem in het veld Zoeken.

Eigenschappen

Artikel ID: 310575 - Laatste beoordeling: donderdag 10 april 2008 - Wijziging: 5.1
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Trefwoorden: 
kbresolve kbenv kbhardware kbinfo kbtshoot KB310575

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com