Cikk azonosítója: 310575 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

Ez a cikk néhány speciális hibaelhárítási lépést ír le a Windows XP rendszerben az USB-eszközökkel kapcsolatban előforduló problémákhoz.

Prábálja meg az alábbiakat

Ha egy USB-eszközzel kapcsolatos probléma merül fel, először próbálkozzon meg az alábbi módszerekkel:
 1. Válassza le az eszközt, majd csatlakoztassa újból.
 2. Ha a számítógép illesztőprogramot kér az eszközhöz, olvassa el az eszközhöz kapott információkat, vagy a gyártó webhelyén keresse meg az illesztőprogramot.
 3. Szerezze be a Windows XP legújabb javításait a Windows Update webhelyről. Ezt követően csatlakoztassa az eszközt, és ellenőrizze, hogy a telepítés megfelelő volt-e.
Ha a fenti módszerek alkalmazása után a probléma továbbra is fennáll, a „Speciális hibaelhárítás” című szakaszban szereplő információk alapján oldhatja meg a problémát.

További információ

Speciális hibaelhárítás

Ebben a részben tapasztalt számítógép-felhasználóknak szóló információk szerepelnek. Ha nem kíván önállóan próbálkozni a leírt speciális hibaelhárítási módszerekkel, kérjen segítséget, vagy forduljon a terméktámogatási szolgálathoz. Az ennek módjára vonatkozó információkat a Microsoft következő webhelyén találja:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=hu
Mivel az USB-eszközök Plug and Play elven működnek, csak kis mértékben konfigurálhatók. Az USB-vel kapcsolatos legtöbb probléma azonban az alábbi körülmények valamelyikére vezethető vissza:
 • Hibás vagy helytelenül konfigurált hardver
 • Hibás, helytelenül konfigurált vagy hiányzó eszközillesztő
 • Rosszul csatlakoztatott kábel
 • Elavult belső vezérlőprogram vagy BIOS
 • Helytelenül konfigurált gyökérhub
Az alábbi hibakeresési tanácsok segítségével ellenőrizheti, hogy fennáll-e a fenti körülmények valamelyike, és így megoldhatja az USB-eszközökkel kapcsolatos problémákat.

Hibás vagy helytelenül konfigurált hardver

Ha hibás vagy nem megfelelően konfigurált eszközt csatlakoztat valamelyik USB-porthoz, akkor a számítógép a továbbiakban rendszerint nem válaszol (lefagy). Az ilyen esetek többségében a számítógépet a hálózati kapcsolóval ki kell kapcsolnia, majd újra kell indítania a busz alaphelyzetbe állításához. A hibás vagy helytelenül konfigurált eszköz azonosítása nem mindig egyszerű. Amennyiben lehetősége van rá, próbálja az eszközt egy másik, megfelelően működő számítógéphez csatlakoztatni annak ellenőrzéséhez, hogy ott is fellép-e ugyanez a probléma.

Ha az eszköz másodlagos elosztóba van dugva, húzza ki és csatlakoztassa közvetlenül a gyökérhubhoz.

Számos hardverprobléma (például túl magas vagy túl alacsony tápfeszültség, a megfelelő sávszélesség hiánya, hibás vagy helytelenül konfigurált belső vezérlőprogram stb.) gondokhoz vezethet.

Az Eszközkezelőben ellenőrizze, hogy a gyökérhub megfelelően működik-e. Amennyiben a listában a gyökérhub mellett sárga körben felkiáltójel (!) látható, ellenőrizze, hogy a BIOS kiosztott-e megszakításkérést (IRQ) a gyökér USB-vezérlőnek. Ez szükséges ahhoz, hogy az eszközillesztő betöltődjön. A hardverproblémák Eszközkezelő segítségével való elhárításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
133240 Eszközütközésekkel kapcsolatos problémák megoldása az Eszközkezelő segédprogrammal
Ha az eszközöket a gyökérhubhoz csatlakoztatva azok nem működnek, ellenőrizze, hogy nem lépte-e túl a busz áramellátási követelményeit. Az USB-eszközök kapcsolatonként legfeljebb 500 milliamper áramot vehetnek fel. Amennyiben egy eszköz ennél több áramot igényelne, a szabvány ajánlásai szerint a számítógépnek képesnek kell lennie az adott port letiltására, amíg a számítógép energiaellátása meg nem szakad (ezt nevezzük a port „felfüggesztésének”). Ezenfelül, ha az eszköz felé 50 milliampernél kevesebb áram folyik, a port sosem aktiválódik.

Az USB gyökérhub tulajdonságait megjelenítő párbeszédpanel Energiaellátás lapján ellenőrizze az USB busz áramfelhasználását.

Hibás, helytelenül konfigurált vagy hiányzó eszközillesztő

USB-eszköz csatlakoztatásakor a számítógépnek be kell töltenie és konfigurálnia kell az eszközt, anélkül, hogy kérné az eszközillesztőt (feltéve, hogy az eszköz a definiált és rendelkezésre bocsátott eszközosztály-illesztőprogramok hatáskörébe tartozik). Ha a rendszer eszközillesztőt kér, szerezze be azt az eszköz gyártójától, amennyiben van hozzá megfelelő illesztőprogram.

Rosszul csatlakoztatott kábel

Az USB-kábeleknek két fajtája van: nagy sebességű és kis sebességű. Az utóbbi elsősorban árnyékolásában tér el a nagy sebességű kábelektől. Nagy sebességű eszközt kis sebességű kábellel csatlakoztatva hosszabb kábelek esetén jeltorzítás léphet fel.

Ellenőrizze, hogy a teljes USB-lánc megfelelően működik-e, így megbizonyosodhat arról, hogy nincs elosztón keresztül táplált eszköz csatlakoztatva egy áramellátást nem nyújtó elosztó másik oldalához a láncban. Ebben az esetben ugyanis az adott elosztót és a láncban alatta lévő eszközöket a rendszer felfüggeszti. Áramellátást is biztosító elosztó esetén győződjön meg arról, hogy az elosztó tápellátása megfelelően van konfigurálva.

Elavult belső vezérlőprogram vagy BIOS

Az USB-eszközök működésének alapja a belső vezérlőprogram. Ez szolgáltatja az eszközre vonatkozó összes információt. A port alaphelyzetbe állítására csak akkor kerül sor, ha a gyökérhub betöltötte és ellenőrizte a belső vezérlőprogram által tartalmazott összes leírót. Ez fontos folyamat, mivel olyan eszközökre is érvényes, mint például a nyomtatók és a modemek. Gondoskodjon arról, hogy a számítógép BIOS-a és az eszközök belső vezérlőprogramja egyaránt az elérhető legfrissebb verziójú legyen.

A hibás vagy helytelenül konfigurált belső vezérlőprogram szokatlan tüneteket produkálhat. Amikor eltávolít, majd újra hozzáad egy USB-eszközt, az általában ismét elérhetővé válik. Előfordulhat azonban, hogy az adott eszköz másodpéldánya jelenik meg a rendszerben és így látható az Eszközkezelőben is. Az eszköz látszólagos megkettőződése esetén ellenőrizze, hogy a legfrissebb belső vezérlőprogramot használja-e az adott eszközhöz. Ez a probléma gyakran előfordul USB-nyomtatók és -modemek esetén. Ugyanezen okból jelentkezhet az a hiba is, amikor az eszköz betölt egy eszközillesztőt, majd hozzáad egy második eszközt, amelyhez látszólag nincs illesztőprogram. A második eszköz az Eszközkezelő segédprogramban sárga körbe ágyazott felkiáltójellel jelenik meg. Az eszköz megfelelően működik, de a „szellemeszközt” nem tudja eltávolítani addig, amíg le nem választotta azt a szülőeszközt, amely a látszólagos megkettőződést előidézte. A probléma az adott eszköz belső vezérlőprogramjának vagy eszközillesztőjének frissítésével is megszűnhet.

Helytelenül konfigurált gyökérhub

Az USB-vezérlőkhöz IRQ-t kell hozzárendelni. Ezt a számítógép BIOS-a teszi meg, amely rendszerint a 9-es IRQ-t osztja ki.

Terméktámogatás – élő adás

Az élő adás keretében nyújtott terméktámogatás olyan támogatási lehetőség, amelyet az online terméktámogatásra előfizető valamennyi ügyfél igénybe vehet. Ha meg szeretne tekinteni egy alapvető webes adást a Windows XP USB-problémáinak elhárításáról, látogassa meg a Microsoft alábbi webhelyét:
http://support.microsoft.com/servicedesks/webcasts/seminar/shared/asp/view.asp?url=/servicedesks/webcasts/en/wcd100801/manifest.xml

Az összes USB-vezérlő eltávolítása és újratelepítése

Az összes USB-vezérlő eltávolításához és újratelepítéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a sysdm.cpl parancsot a Megnyitás mezőbe, majd kattintson az OK gombra.
 2. Kattintson a Hardver fülre.
 3. Kattintson az Eszközkezelő gombra.
 4. Bontsa ki az USB-vezérlők csomópontot.
 5. Egyenként távolítsa el az USB-vezérlők csoportban található eszközöket jobb gombbal az adott eszközre kattintva, majd az Eltávolítás parancsot választva.
 6. Indítsa újra a számítógépet, és telepítse újra az USB-vezérlőket.
 7. Csatlakoztassa a cserélhető USB-tárolóeszközt, majd ellenőrizze, hogy a probléma megoldódott-e.

Hivatkozások

887740 Windows XP rendszerben USB-eszköz eltávolításkor a Rundll32.exe problémájára utaló hibaüzenet jelenik meg, vagy a rendszer rossz USB-eszközt távolít el (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
884470 USB-kamerán keresztül történő videolejátszás közben az USB-vezérlő sávszélességének túllépésére vonatkozó hibaüzenet jelenik meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
893711 A Windows XP nem észleli az USB 2.0 szabványú elosztóra csatlakoztatott USB-egeret (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Ha a fenti cikkek nem nyújtanak segítséget a probléma megoldásához, illetve a jelen cikkben említettektől eltérő tüneteket tapasztal, további információkért futtasson keresést a Microsoft Tudásbázisban. A Microsoft Tudásbázis cikkeiben való kereséshez látogassa meg a következő Microsoft-webhelyet:
http://support.microsoft.com/?ln=hu
A megjelenő oldalon írja be a hibaüzenet szövegét a Keresés mezőbe, vagy ismertesse a problémát a Keresés a tudásbázisban mezőben.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 310575 - Utolsó ellenőrzés: 2013. június 7. - Verziószám: 5.3
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Kulcsszavak: 
kbresolve kbenv kbhardware kbinfo kbtshoot KB310575
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com