Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους, που αφορούν γενικά προβλήματα USB στα Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 310575 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους, που αφορούν τις συσκευές ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) στα Windows XP.

Τι να προσπαθήσετε

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με μια συσκευή USB, δοκιμάστε πρώτα αυτές τις μεθόδους:
 1. Αποσυνδέστε και, στη συνέχεια, συνδέστε εκ νέου τη συσκευή.
 2. Εάν ο υπολογιστής σας ζητήσει το πρόγραμμα οδήγησης μιας συσκευής, διαβάστε τις πληροφορίες που συνοδεύουν τη συσκευή ή επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του κατασκευαστή για να δείτε αν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο πρόγραμμα οδήγησης.
 3. Εκτελέστε το Windows Update για να αποκτήσετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις κώδικα για τα Windows XP. Μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση, συνδέστε τη συσκευή για να δείτε αν έχει εγκατασταθεί σωστά.
Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα μετά την εφαρμογή αυτών των τριών μεθόδων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους" για να δοκιμάσετε να λύσετε το πρόβλημα.

Περισσότερες πληροφορίες

Αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους

Αυτή η ενότητα απευθύνεται σε προχωρημένους χρήστες υπολογιστών. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους, ίσως θελήσετε να ζητήσετε βοήθεια από κάποιον ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Για πληροφορίες σχετικά με αυτή τη διαδικασία, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=el#tab0
Επειδή οι συσκευές USB είναι συσκευές τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας (Plug and Play), δεν υπάρχουν πολλές ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για να τις ρυθμίσετε ή να τις διαμορφώσετε. Ωστόσο, μπορείτε να εντοπίσετε τα περισσότερα προβλήματα συσκευών USB σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Υλικό που δεν λειτουργεί σωστά ή του οποίου οι παράμετροι είναι εσφαλμένες
 • Πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που δεν λειτουργεί σωστά, που λείπει ή του οποίου οι παράμετροι είναι εσφαλμένες
 • Καλώδια που δεν ταιριάζουν
 • Παλιό υλικολογισμικό ή BIOS (basic input/output system)
 • Ριζικός διανομέας του οποίου οι παράμετροι δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά
Ελέγξτε καθεμία από αυτές τις καταστάσεις, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, που θα σας βοηθήσουν να επιλύσετε τα θέματα που αφορούν τις συσκευές USB.

Υλικό που δεν λειτουργεί σωστά ή του οποίου οι παράμετροι είναι εσφαλμένες

Συνήθως, εάν συνδέσετε στη θύρα USB μια συσκευή που δεν λειτουργεί σωστά ή της οποίας οι παράμετροι είναι εσφαλμένες, ο υπολογιστής σας σταματά να ανταποκρίνεται (κολλάει). Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να κλείσετε τον υπολογιστή σας και κατόπιν να τον ανοίξετε πάλι, για να επαναφέρετε το δίαυλο. Έχετε υπόψη ότι ο εντοπισμός της συσκευής που δεν λειτουργεί σωστά ή της οποίας οι παράμετροι είναι εσφαλμένες μπορεί να είναι μια πιο δύσκολη διαδικασία. Εάν είναι διαθέσιμος κάποιος άλλος υπολογιστής που ξέρετε ότι λειτουργεί σωστά, προσπαθήστε να συνδέσετε τη συσκευή σε αυτόν τον υπολογιστή, για να δείτε εάν παρουσιάζεται το ίδιο ζήτημα.

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δευτερεύοντα διανομέα, αποσυνδέστε την από το διανομέα και στη συνέχεια συνδέστε την απευθείας στον ριζικό διανομέα.

Πολλά σφάλματα υλικού (όπως υψηλή ή χαμηλή ενέργεια, έλλειψη εύρους ζώνης, υλικολογισμικό που δεν λειτουργεί σωστά ή του οποίου οι παράμετροι είναι εσφαλμένες κ.λπ.) είναι δυνατό να προκαλέσουν δυσκολίες.

Ελέγξτε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), για να βεβαιωθείτε ότι ο ριζικός διανομέας λειτουργεί σωστά. Εάν ο ριζικός διανομέας εμφανίζεται με ένα θαυμαστικό (!) μέσα σε κίτρινο κύκλο, βεβαιωθείτε ότι το BIOS εκχωρεί μια αίτηση διακοπής (IRQ) στον ριζικό ελεγκτή USB. Αυτό απαιτείται για τη φόρτωση του προγράμματος οδήγησης της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Διαχείρισης Συσκευών (Device Manager) για την αντιμετώπιση ζητημάτων υλικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
133240 Αντιμετώπιση προβλημάτων διένεξης συσκευών με τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)
Εάν δεν λειτουργεί καμιά συσκευή, όταν συνδέσετε τις συσκευές στον ριζικό διανομέα, βεβαιωθείτε ότι δεν γίνεται υπέρβαση της απαιτούμενης ενέργειας του διαύλου. Οι συσκευές USB είναι δυνατό να απαιτούν μέγιστη τάση 500 milliamp ανά σύνδεση. Εάν μια συσκευή επιχειρεί να καταναλώσει ενέργεια που υπερβαίνει την παραπάνω τιμή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ο υπολογιστής θα πρέπει να έχει δυνατότητα απενεργοποίησης της συγκεκριμένης θύρας, μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος τροφοδοσίας του υπολογιστή (αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως "αναστολή της λειτουργίας" της θύρας (suspend)). Επιπλέον, εάν η συσκευή απαιτήσει ενέργεια λιγότερη από 50 milliamp, η θύρα δεν ενεργοποιείται ποτέ.

Ελέγξτε την καρτέλα Ενέργεια (Power) στις ιδιότητες του ριζικού διανομέα USB (USB Root Hub), για να ελέγξετε τη χρήση ενέργειας του διαύλου USB.

Πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που δεν λειτουργεί σωστά, που λείπει ή του οποίου οι παράμετροι είναι εσφαλμένες

Όταν συνδέετε μια συσκευή USB, η φόρτωση και η ρύθμιση παραμέτρων της συσκευής θα πρέπει να γίνεται χωρίς να ζητηθεί από τον υπολογιστή ένα πρόγραμμα οδήγησης (με την προϋπόθεση ότι η συσκευή ανήκει στα προγράμματα οδήγησης για την προσδιορισμένη και διαθέσιμη κλάση). Εάν ο υπολογιστής σάς ζητήσει ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής, για να μάθετε αν διατίθεται ένα πρόγραμμα οδήγησης.

Καλώδια που δεν ταιριάζουν

Υπάρχουν δύο τύποι καλωδίων USB, υψηλής ταχύτητας και χαμηλής ταχύτητας. Τα καλώδια χαμηλής ταχύτητας διαφέρουν από τα καλώδια υψηλής ταχύτητας κυρίως ως προς τη θωράκισή τους. Εάν συνδέσετε μια συσκευή υψηλής ταχύτητας με ένα καλώδιο χαμηλής ταχύτητας, ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση σήματος σε μεγάλες αποστάσεις.

Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα των συσκευών USB λειτουργεί σωστά, για να εξασφαλίσετε ότι μια συσκευή που πρέπει να αντλεί ενέργεια από το διανομέα δεν είναι συνδεδεμένη στο κύκλωμα στην άλλη πλευρά ενός διανομέα που δεν τροφοδοτείται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας αυτού του διανομέα και όλων των συσκευών του κυκλώματος. Εάν ο διανομέας παρέχει ενέργεια, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ενέργειας σε αυτόν το διανομέα είναι ρυθμισμένη σωστά.

Παλιό υλικολογισμικό ή BIOS

Το κλειδί για όλες τις συσκευές USB είναι το υλικολογισμικό. Το υλικολογισμικό της συσκευής USB περιέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη συσκευή. Δεν γίνεται επαναφορά μιας θύρας, μέχρι να φορτωθούν όλες οι περιγραφές στο υλικολογισμικό και να επαληθευτούν από τον ριζικό διανομέα. Αυτή η διαδικασία είναι σημαντική, καθώς αφορά στοιχεία, όπως οι εκτυπωτές και τα μόντεμ. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε το πιο ενημερωμένο υλικολογισμικό που υπάρχει, τόσο για το BIOS του υπολογιστή σας όσο και για κάθε μεμονωμένη συσκευή.

Τα συμπτώματα του υλικολογισμικού που δεν λειτουργεί σωστά ή του οποίου οι παράμετροι είναι εσφαλμένες μπορεί να είναι ασυνήθιστα. Συνήθως, όταν καταργείτε και στη συνέχεια προσθέτετε πάλι μια συσκευή USB, η συσκευή γίνεται και πάλι διαθέσιμη. Ωστόσο, η συσκευή ενδέχεται να εμφανιστεί ως δεύτερη παρουσία της ίδιας συσκευής και να φορτωθεί έτσι στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager). Εάν παρατηρήσετε διπλότυπα μιας συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχετε το πιο ενημερωμένο υλικολογισμικό για αυτήν τη συσκευή. Αυτό το ζήτημα είναι συνηθισμένο στους εκτυπωτές και στα μόντεμ USB. Ένα παρόμοιο θέμα με την ίδια αιτία παρουσιάζεται όταν η συσκευή φορτώνει ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής και στη συνέχεια προσθέτει μια δεύτερη συσκευή, για την οποία δεν φαίνεται να υπάρχει πρόγραμμα οδήγησης. Η δεύτερη συσκευή εμφανίζεται με ένα θαυμαστικό μέσα σε κίτρινο κύκλο στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager). Η συσκευή ενδέχεται να λειτουργεί σωστά. Ωστόσο, δεν μπορείτε να καταργήσετε τη συσκευή "φάντασμα" χωρίς να αποσυνδέσετε τη μητρική συσκευή που φαίνεται να τη δημιούργησε. Επίσης, είναι πιθανόν το ζήτημα να επιλύεται με ενημέρωση του υλικολογισμικού ή του προγράμματος οδήγησης για αυτήν τη συσκευή.

Ριζικός διανομέας του οποίου οι παράμετροι δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά

Οι ελεγκτές USB απαιτούν την εκχώρηση αίτησης διακοπής (IRQ). Η γραμμή αίτησης διακοπής (IRQ) εκχωρείται στο BIOS του υπολογιστή και συνήθως εκχωρείται η αίτηση διακοπής (IRQ) 9.

Κατάργηση και επανεγκατάσταση όλων των ελεγκτών USB

Για να καταργήσετε και να επανεγκαταστήσετε όλους τους ελεγκτές USB, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε sysdm.cpl στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικό (Hardware).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 4. Αναπτύξτε το στοιχείο Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου (Universal Serial Bus controllers).
 5. Κάντε δεξιό κλικ σε κάθε συσκευή που βρίσκεται στον κόμβο Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου (Universal Serial Bus controllers) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση εγκατάστασης (Uninstall) για να τους καταργήσετε έναν έναν.
 6. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε ξανά τους ελεγκτές USB.
 7. Συνδέστε την αφαιρούμενη συσκευή αποθήκευσης USB και, στη συνέχεια, δοκιμάστε την για να βεβαιωθείτε ότι το ζήτημα έχει επιλυθεί.

Αναφορές

887740 Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος "Παρουσιάστηκε πρόβλημα στο Rundll32.exe" ή αφαιρείται η λάθος συσκευή USB όταν προσπαθείτε να αφαιρέσετε μια συσκευή USB σε υπολογιστές με Windows XP
884470 Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος "Υπέρβαση του εύρους ζώνης του ελεγκτή USB" κατά τη μετάδοση βίντεο μέσω ροής χρησιμοποιώντας φωτογραφική μηχανή USB
893711 Ένα ποντίκι USB που είναι συνδεδεμένο σε ένα διανομέα USB 2.0 δεν εντοπίζεται από τα Windows XP
Εάν τα άρθρα που παρατίθενται εδώ δεν σας βοηθούν να επιλύσετε το ζήτημα ή αν αντιμετωπίζετε συμπτώματα που διαφέρουν από εκείνα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, εκτελέστε αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) για περισσότερες πληροφορίες. Για να κάνετε αναζήτηση στη Γνωσιακή βάση της Microsoft (Knowledge Base), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://support.microsoft.com/?ln=el
Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος λάθους που εμφανίζεται ή πληκτρολογήστε μια περιγραφή του προβλήματος στο πεδίο Αναζήτηση στη γνωσιακή βάση δεδομένων (KB) ((Search Support) (KB)).
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 310575 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbresolve kbenv kbhardware kbinfo kbtshoot KB310575

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com