Artikel-id: 310575 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Udvid alle | Skjul alle

På denne side

Sammenfatning

I denne artikel beskrives generel fejlfinding af USB-enheder (Universal Serial Bus) i Windows XP.

Yderligere Information

Da USB-enheder er Plug and Play-enheder, har du meget få muligheder for at kontrollere eller konfigurere dem. De fleste problemer med USB kan dog indkredses til et af følgende forhold:
 • Hardware med funktionsfejl eller forkert konfiguration
 • Enhedsdriver mangler eller har funktionsfejl eller forkert konfiguration
 • Forkert kabelføring
 • Forældet firmware eller BIOS (Basic Input/Output System)
 • Forkert konfigureret rodhub
Du kan bruge følgende fejlfindingstip til at finde årsagen til problemer med USB-enheder, så du kan løse dem.

Hardware med funktionsfejl eller forkert konfiguration

Hvis du slutter en enhed med funktionsfejl eller forkert konfiguration til en USB-port, vil computeren typisk holde op med at svare (den hænger). I de fleste tilfælde skal du rent fysisk slukke for computeren og tænde den igen for at nulstille bussen. Bemærk, at det så kan være sværere at finde frem til den enhed, der fungerer forkert eller er forkert konfigureret. Hvis der er en anden korrekt fungerende computer tilgængelig, kan du prøve at slutte enheden til den pågældende computer for at se, om du støder på det samme problem.

Hvis enheden er sluttet til en sekundær hub, kan du koble enheden fra hubben og derefter slutte enheden direkte til rodhubben.

Mange hardwareproblemer (f.eks. høj eller lav strømstyrke, manglende båndbredde, forkert fungerende eller forkert konfigureret firmware osv.) kan forårsage, at der opstår problemer.

Kontroller Enhedshåndtering for at være sikker på, at rodhubben fungerer korrekt. Hvis rodhubben vises med et udråbstegn i en gul cirkel, skal du kontrollere, at BIOS tildeler USB-rodcontrolleren en IRQ. Dette er nødvendigt, for at enhedsdriveren kan indlæses. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Enhedshåndtering til fejlfinding af hardware, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
133240 Fejlfindingsenhed i konflikt med Enhedshåndtering (artiklen er evt. på engelsk)
Hvis der ikke er nogen enheder, der virker, når de kobles til rodhubben, skal du kontrollere, at kravene til strømforsyning af bussen ikke overskrides. USB-enheder kan maksimalt trække 500 milliampere (mA) pr. tilslutning. Hvis en enhed forsøger at trække mere strøm end dette, anbefaler specifikationen, at computeren skal kunne deaktivere den pågældende port, indtil computerens strømforsyning skiftes (dette kaldes "afbrydning" af porten). Hvis enheden derimod trækker mindre end 50 milliampere, bliver porten aldrig aktiveret.

Se fanen Strømforsyning i egenskaberne for USB-rodhubben for at kontrollere USB-bussens strømforbrug.

Enhedsdriver mangler eller har funktionsfejl eller forkert konfiguration

Når du tilslutter en USB-enhed, bør computeren indlæse og derefter konfigurere enheden uden at bede om en enhedsdriver (under forudsætning af, at enheden falder ind under de definerede og leverede klassedrivere). Hvis computeren beder om en enhedsdriver, bør du kontakte producenten af enheden for at afgøre, om der er en driver tilgængelig.

Forkert kabelføring

Der findes to typer USB-kabler: højhastighed og lavhastighed. Kabler med lav hastighed afviger primært fra kabler med høj hastighed, hvad angår beskyttelseslag. Hvis du slutter en højhastighedsenhed til et lavhastighedskabel, kan det medføre signalforvrængning over lange afstande.

Kontroller, at hele USB-kæden fungerer korrekt, for at være sikker på, at en enhed, der kræver mulighed for at trække strøm fra hubben, ikke er koblet til kæden på den anden side af en hub uden strømforsyning. Det medfører, at hubben og alle enhederne længere nede ad kæden afbrydes. Hvis hubben har strømforsyning, skal du sikre dig, at strømforsyningen til den pågældende hub er konfigureret korrekt.

Forældet firmware eller BIOS

Nøglen til alle USB-enheder er firmwaren. USB-enhedens firmware indeholder alle oplysninger om enheden. En port nulstilles ikke, før alle beskriverne i firmwaren er blevet indlæst og godkendt af rodhubben. Dette er kritisk, fordi det gælder for enheder som f.eks. printere og modemer. Sørg for, at du har den seneste firmware, der er tilgængelig, til både din computers BIOS og hver enkelt enhed.

Symptomerne på forkert fungerende eller forkert konfigureret firmware kan være usædvanlige. Der sker typisk det, at når du fjerner og derefter igen tilføjer en USB-enhed, bliver enheden blot tilgængelig igen. Enheden kan dog blive vist som en anden forekomst af den pågældende enhed og indlæser sig selv som sådan i Enhedshåndtering. Hvis du finder dubletter af en enhed, skal du kontrollere, at du har den seneste firmware til den pågældende enhed. Dette problem er almindeligt med USB-printere og modemer. Et lignende problem med samme årsag opstår, når en enhed indlæser en enhedsdriver og derefter tilføjer en anden enhed, som ikke ser ud til at have en driver. Der vises et udråbstegn i en gul cirkel ud for den anden enhed i Enhedshåndtering. Enheden kan fungere korrekt, men du kan ikke fjerne "spøgelses"-enheden, før du frakobler den overordnede enhed, der ser ud til at have genereret den. Det er også muligt, at du kan løse dette problem ved at opdatere firmwaren eller enhedsdriveren til den pågældende enhed.

Forkert konfigureret rodhub

USB-controllere kræver, at der tildeles en IRQ. IRQ-linjen tildeles i computerens BIOS, og typisk tildeles IRQ 9.

Support WebCasts

Support WebCasts er en informationstjeneste under produktsupport, der tilbydes alle Online Support-kunder. Du kan se en grundlæggende WebCast om fejlfinding af USB-problemer i Windows XP ved at besøge følgende Microsoft-websted:
http://support.microsoft.com/servicedesks/webcasts/seminar/shared/asp/view.asp?url=/servicedesks/webcasts/en/wcd100801/manifest.xml

Fjerne og geninstallere alle USB-controllere

Hvis du vil fjerne og geninstallere alle USB-controllere, skal du følge disse trin:
 1. Klik på Start, klik på Kontrolpanel, og klik derefter på Ydelse og vedligeholdelse.
 2. Klik på System, og klik derefter på fanen Hardware.
 3. Klik på knappen Enhedshåndtering.
 4. Udvid USB-controllere.
 5. Højreklik på hver eneste enhed under noden USB-controllere, og klik derefter på Fjern for at fjerne dem én ad gangen.
 6. Genstart computeren, og geninstaller derefter USB-controllerne.
 7. Tilslut USB-enheden, og kør derefter en test for at sikre dig, at problemet er løst.

Egenskaber

Artikel-id: 310575 - Seneste redigering: 1. december 2007 - Redigering: 4.1
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Nøgleord: 
kbinfo kbtshoot kbhardware kbenv KB310575

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com