ขนาดพาร์ติชันสูงสุดที่ใช้ระบบแฟ้ม FAT16 ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 310561 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงขีดจำกัดของขนาดพาร์ติชันสูงสุดใช้ระบบแฟ้ม FAT16 ใน Microsoft Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows XP สนับสนุนการสร้างพาร์ติชันหลักและไดรฟ์แบบลอจิคัลของมากถึง 4 กิกะไบต์ (GB) โดยใช้ระบบแฟ้ม FAT16 ขนาดคลัสเตอร์สูงสุดคือ 64 กิโล

มีกำหนดขีดจำกัดการพาร์ติชัน 4 กิกะไบต์ โดยจำนวนสูงสุดของคลัสเตอร์ และคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดที่สนับสนุน โดยระบบแฟ้ม FAT ใน Windows XP, FAT16 ถูกจำกัดอยู่ที่คลัสเตอร์ 64 K คูณจำนวนสูงสุดของคลัสเตอร์ (64k) โดยขนาดสูงสุดของคลัสเตอร์ (64 K), และผลลัพธ์คือ 4 กิกะไบต์ นอกเหนือจาก Windows XP, Microsoft Windows 2000 และ Microsoft Windows NT 4.0 ยังสนับสนุนวอลุ่ม FAT16 ได้ถึง 4 กิกะไบต์ในขนาด

วอลุ่ม FAT16 ที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 กิกะไบต์จะไม่สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Windows 98, Windows 95 หรือ MS-DOS ขนาดจำกัดไว้สำหรับวอลุ่ม FAT16 ในระบบปฏิบัติการเหล่านี้คือ 2 กิกะไบต์ กล่าว การรักษาความเข้ากันได้กับ Windows Me, Windows 98, Windows 95 หรือ MS-DOS ไดรฟ์ข้อมูลไม่ได้มีขนาดใหญ่กว่า 2 กิกะไบต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FAT16 ไดรฟ์และพาร์ติชันขนาดจำกัดใน Windows Me, Windows 98, Windows 95 และ MS-DOS คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
118335 ขนาดพาร์ติชันสูงสุดที่ใช้ระบบแฟ้ม FAT16

หมายเหตุ: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98 และรุ่นของ Windows 95 OEM บริการรุ่นที่ 2 (OSR2) สนับสนุนไดรฟ์ข้อมูล FAT ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยใช้ระบบแฟ้ม FAT32 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบแฟ้ม FAT32 โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
310525 คำอธิบายของระบบแฟ้ม FAT32 ใน Windows XP
154997 คำอธิบายของระบบแฟ้ม FAT32
184006 ข้อจำกัดของระบบแฟ้ม FAT32

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลง วอลุ่ม FAT16 หรือ FAT32 ไปเป็น NTFS คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
307881วิธีการแปลงวอลุ่ม FAT16 หรือ FAT32 ไดรฟ์ข้อมูลให้เป็นระบบแฟ้มของ NTFS ใน Windows XP
140365 ขนาดคลัสเตอร์เริ่มต้นสำหรับ FAT และ NTFS

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 310561 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 ตุลาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB310561 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:310561

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com